ಫ್ಲೂರೀನ್

(ಫ್ಲೂರಿನ್ ಇಂದ ಪುನರ್ನಿರ್ದೇಶಿತ)


ಆಮ್ಲಜನಕಫ್ಲೂರೀನ್ನಿಯಾನ್
-

F

Cl
F-TableImage.svg
ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ
ಹೆಸರು, ಚಿಹ್ನೆ ಮತ್ತು ಕ್ರಮಾಂಕ ಫ್ಲೂರೀನ್, F, ೯
ರಾಸಾಯನಿಕ ಸರಣಿhalogen
ಗುಂಪು, ಆವರ್ತ, ಖಂಡ 17, 2, p
ಸ್ವರೂಪಹಳದಿ-ಕಂದು ಅನಿಲ
F,9.jpg
ಅಣುವಿನ ತೂಕ 18.9984032(5) g·mol−1
ಋಣವಿದ್ಯುತ್ಕಣ ಜೋಡಣೆ 1s2 2s2 2p5
ಋಣವಿದ್ಯುತ್ ಪದರಗಳಲ್ಲಿ
ಋಣವಿದ್ಯುತ್ಕಣಗಳು
2, 7
ಭೌತಿಕ ಗುಣಗಳು
ಹಂತgas
ಸಾಂದ್ರತೆ(0 °C, 101.325 kPa)
1.7 g/L
ಕರಗುವ ತಾಪಮಾನ53.53 K
(−219.62 °C, −363.32 °ಎಫ್)
ಕುದಿಯುವ ತಾಪಮಾನ85.03 K
(−188.12 °C, −306.62 °F)
ಕ್ರಾಂತಿಬಿಂದು144.13 K, 5.172 MPa
ಸಮ್ಮಿಲನದ ಉಷ್ಣಾಂಶ(F2) 0.510 kJ·mol−1
ಭಾಷ್ಪೀಕರಣ ಉಷ್ಣಾಂಶ(F2) 6.62 kJ·mol−1
ಉಷ್ಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ(25 °C) (F2)
31.304 J·mol−1·K−1
ಆವಿಯ ಒತ್ತಡ
P/Pa 1 10 100 1 k 10 k 100 k
at T/K 38 44 50 58 69 85
ಅಣುವಿನ ಗುಣಗಳು
ಸ್ಪಟಿಕ ಸ್ವರೂಪcubic
ಆಕ್ಸಿಡೀಕರಣ ಸ್ಥಿತಿಗಳು−1
(strongly acidic oxide)
ವಿದ್ಯುದೃಣತ್ವ3.98 (Pauling scale)
ಅಣುವಿನ ತ್ರಿಜ್ಯ50 pm
ಅಣುವಿನ ತ್ರಿಜ್ಯ (ಲೆಖ್ಕಿತ)42 pm
ತ್ರಿಜ್ಯ ಸಹಾಂಕ71 pm
(see covalent radius of fluorine)
ವಾನ್ ಡೆರ್ ವಾಲ್ಸ್ ತ್ರಿಜ್ಯ147 pm
ಇತರೆ ಗುಣಗಳು
ಕಾಂತೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆnonmagnetic
ಉಷ್ಣ ವಾಹಕತೆ(300 K) 27.7 m W·m−1·K−1
ಸಿಎಎಸ್ ನೋಂದಾವಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ7782-41-4
ಉಲ್ಲೇಖನೆಗಳು

[[ವರ್ಗ:ಮೂಲಧಾತು ಟೆಂಪ್ಲೇಟುಗಳು}} ಫ್ಲೂರೀನ್ ಒಂದು ಮೂಲಧಾತು. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಉಷ್ಣತೆಯಲ್ಲಿ ತೆಳು ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ ಅನಿಲ. ಇದು ಬಹು ಸುಲಭವಾಗಿ ಉಳಿದ ಮೂಲ ವಸ್ತುಗಳೊಂದಿಗೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತದೆ.