ತಿರುಚಿ ಎಲ್ ಸರವಣನ್


ತಿರುಚಿ ಎಲ್. ಸರವಣನ್, ಕೊಳಲು ಸರವಣನ್ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ, ಭಾರತದ ಪ್ರವರ್ತಕ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೊಳಲುವಾದಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಡಾ. ಎನ್. ರಮಣಿಯವರ ಪ್ರಧಾನ ಶಿಷ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಶಿಕ್ಷಣ ಬದಲಾಯಿಸಿ

ಸರವಣನ್ ಅವರು ದಿವಂಗತ ಶ್ರೀ ಕೆ.ಎಸ್.ನಾರಾಯಣನ್ (ಶ್ರೀ ಮಾಲಿಯ ಹಿರಿಯ ಶಿಷ್ಯ), ದಿವಂಗತ ವಿ.ಸುಂದರೇಶನ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಪಿಟೀಲು ವಾದಕ ನಾಗ ಆರ್. ಆರ್. ಮುರಳೀಧರನ್ ಅವರ ಶಿಷ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸರವಣನ್ ಯುವಕಲಾಭಾರತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತರು. ಗಾಯಕನಾಗಿ ಸಮಾನವಾಗಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಸರವಣನ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಅಪೇಕ್ಷೆಗಳಿಗಿಂತ ಸಂಯೋಜನೆಯ ಅಗತ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಸ್ವರ ಮತ್ತು ವಾದ್ಯಗಳ ತಂತ್ರಗಳೆರಡನ್ನೂ ತನ್ನ ಚಿತ್ರಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಅವರು ತಮ್ಮ ೧೦ ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಗಾಯನ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಳಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಹೆಸರಾಂತ ಶಿಕ್ಷಕರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣದ ನಂತರ, ತಿರುಚಿಯ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ರೇಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ೧೪ ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳ ಅನುಭವದ ನಂತರ, ಅವರು ಕೊಳಲು ಮಾಸ್ಟ್ರೊ, ಡಾ. ಎನ್. ರಮಣಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಕಲಿಕೆಯ ಅಪರೂಪದ ಸವಲತ್ತು ಪಡೆದರು. ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವ. ಡಾ. ಎನ್. ರಮಣಿಯವರು ಮಾಲಿಯ ನೇರ ಶಿಷ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗೀತ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಳಲಿನ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಗಾಯನ ತಂತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಡಾ. ಎನ್. ರಮಣಿ ತಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರ ವಿಧಾನವನ್ನು ಉನ್ನತ ಗಾಯನ ಮಾನದಂಡಗಳಿಗೆ ಮೆರುಗುಗೊಳಿಸಿದರು ಮತ್ತು ೧೯೦೦ ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತಕ್ಕೆಹೊಸ ಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ಆಯಾಮವನ್ನು ತಂದರು. ಸರವಣನ್, ಗಾಯನ ಮತ್ತು ಪಿಟೀಲು ಶಿಕ್ಷಕರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಡಾ. ಎನ್. ರಮಣಿಯತಂತ್ರಗಳನ್ನುಸೂಕ್ತವಾಗಿಸಂಯೋಜಿಸಿತು.[೧]

ಅವರು ರಮಣಿಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಫ್ ಕೊಳಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಡಾ. ಎನ್. ರಮಣಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ, ಸರವಾಣನ್ ಕೊಳಲು ಸಂಗೀತ ಕಛೇರಿಯಂತಹ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕೊಳಲು ಸಂಗೀತ ಕಛೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕಲಾವರ್ಧಿನಿಯಂತಹ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಏಕವ್ಯಕ್ತಿ ಆಲ್ಬಂಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಸ್ವಂತ ಗುರುಗಳೊಂದಿಗೆ ಪಿಟೀಲು ಘಾತಕ ನಾಗೈ ಮುರಳೀಧರನ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮೃದಂಗಿ ಶ್ರೀಮುಶನಂ ವಿ.ರಾಜರಾವ್.

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಬದಲಾಯಿಸಿ

ಸರವಣನ್ ಅವರ ಅಭಿನಯಕ್ಕಾಗಿ ಹಲವಾರು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಹಿರಿಯ ಫೆಲೋಶಿಪ್ ಮತ್ತು ಯುವಕಲಬರಥಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ.

ಅವರು ಮದ್ರಾಸ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯಿಂದ ಸಪ್ತಾ ಸ್ವರಾ ಕುಲಾಲ್ ಇಸಾಯ್ ಮನಿಯಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಫ್ಲಟಿಸ್ಟ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಪಡೆದರು. ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನ ರಾಮ ಗಣ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ವೇಣ ಗಣ ನಿಪುಣ ಎಂದು ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು.

ಅವರು ಜನವರಿ ೨೦೦೪ ರಲ್ಲಿ ಸಿಫಾಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಗಾಯನ ಮತ್ತು ಕೊಳಲು ಬೋಧಕರಾಗಿ ಸೇರುವ ಮೊದಲು ತಮಿಳುನಾಡು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಗೀತ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳಲು ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾಗಿದ್ದರು.ಶರವಾಣನ್ ಅವರು ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಸುಧಾ ರಘುನಾಥನ್, ನಿತ್ಯಶ್ರೀ ಮಹಾದೇವನ್, ಬಾಂಬೆ ಜಯಶ್ರೀ, ಕಲೈಮಾಮಣಿ ಎ.ಕೆ.ಸಿ. ತವಿಲ್ ಘಾತಕ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ವಲಾಯಪ್ತಿ ಎ. ಆರ್. ಸುಬ್ರಮಣ್ಯಂ ಮತ್ತು ಹರಿದ್ವರಮಂಗಲಂ ಎ. ಕೆ. ಪಳನಿವೇಲ್, ಪಿಟೀಲು ಘಾತಕ ಕುಮಾರಿ ಎ. ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ ಅವರಂತಹ ಇತರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕಲಾವಿದರೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಂತೂರ್ ಮೆಸ್ಟ್ರೋ ಪಂ. ಅವರ ಶಿಷ್ಯರಾದ ದಿವಂಗತ ಆರ್. ವಿಶ್ವೇಶ್ವರನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಸಂತೂರ್-ಕೊಳಲು ಜುಗಲ್ಭಂದಿ ಸಂಗೀತ ಕಚೇರಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಶರ್ಮಾ. ಪದ್ಮಾಶ್ರಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಅವರಂತಹ ನೃತ್ಯ ಘಾತಾಂಕಗಳಿಗೆ ಜೊತೆಯಾಗಿರುವುದು ನೃತ್ಯದ ಉತ್ಸಾಹದಲ್ಲಿ ಅವರ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತವಾಗಿದೆ. ಸುಧರಾಣಿ ರಘುಪತಿ, ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಶ್ರೀಮತಿ. ಚಿತ್ರ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರನ್ ಮತ್ತು ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಡಾ. ಸರಸ್ವತಿ ಸುಂದರೇಶನ್. ಸಂಗತಿ ಸೃಷ್ಟಿ, ಬಲವಾದ ರಾಗ ಭಾವ ಮತ್ತು ಲಯದ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಅವರ ಅಪಾರ ದ್ರವತೆ ೧೯೯೦ ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ರೇಡಿಯೋ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೊಳಲು ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಗಳಿಸಿತು ಮತ್ತು ೧೯೯೬ ರಲ್ಲಿ ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಯುವ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕವನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ.

ಸಿಂಗಾಪುರದಲ್ಲಿ ಕೊಡುಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಿ

ಭಾರತೀಯ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ದ್ವೈವಾರ್ಷಿಕ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭಾರತೀಯ ಸಂಗೀತ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಸರವಣನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಸಿಂಗಾಪುರ (ಎನ್‌ಎಸಿ) ಯಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಜಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ೨೦೦೪ ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಂಯೋಜಿಸಿದ ಸಿಫಾಸ್ ಆಕ್ಟೆಟ್ ಸಮೂಹವು ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು.

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗೀತದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಸರವಣನ್ ಅವರ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಉಡುಗೊರೆ, ಸಿಂಗಾಪುರದ ಇತರ ಸಂಯೋಜಕ ಸಂಗೀತಗಾರರ ಮೇಲೆ ಅವನನ್ನು ಅಂಚಿನಲ್ಲಿರಿಸಿತು. ಭಾರತೀಯ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುವಲ್ಲಿ ಅವರ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ ಮತ್ತು ಬಹುತೇಕ ವಾಕ್ಚಾತುರ್ಯ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿದೆ. ೨೦೦೬ ರಲ್ಲಿ, ಅವರು ಮತ್ತೆ ಸಿಫಾಸ್ ಸಮೂಹವನ್ನು ರಚಿಸಿದರು. ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಸಂಗೀತ ವಾದ್ಯಗಳಾದ ತಬಲಾ ಮತ್ತು ಸಿತಾರ್ ಅನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗೀತ ವಾದ್ಯವೃಂದದ ತುಣುಕಿನಲ್ಲಿ, ವಿಶಿಷ್ಟ ರಾಗತಮಾಲಿಕಾವಿತ್ ವಿವಿಧ ರಾಗಗಳು ಮತ್ತು ತಲಾಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದು, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ವಾದ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿದರು. ಜೋಡಿ ಪಿಟೀಲುಗಳು, ಒಂದು ಜೋಡಿ ಬೆಂಬಲ ಗಾಯಕರು, ಕೊಳಲು, ಮೃದಂಗಮ್ ಮತ್ತು ಘಾಟಮ್. ಸವಾಲಿನ ಎನ್‌ಎಸಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭಾರತೀಯ ಸಂಗೀತ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ, ಅವರು ಮತ್ತೆ ಎರಡನೇ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಗೆದ್ದರು ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಸಂಗೀತ ವಾದ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆರೆಸುವ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗೀತ ಸಮೂಹವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮತ್ತು ವಿಶಿಷ್ಟ ಸೃಜನಶೀಲತೆಗಾಗಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಮತ್ತು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು. ಸಿತಾರ್ ಮತ್ತು ವೀಣಾವನ್ನು ತಂದು, ತಬಲಾ ಮತ್ತು ಮೃದಂಗವನ್ನು ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನಡೆಸಿದರು.

ಸರವಣನ್ ಅವರು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ಸಂಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ೨೦೦೬ ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಡಾ. ಎಪಿಜೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ಸ್ವಂತ ಕವಿತೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ರಾಗಮಾಲಿಕಾ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸಿಫಾಸ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಐ ಎಫ್ ಎ ಎಸ್ ಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಯಿತು.

ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾದಿ ಬದಲಾಯಿಸಿ

ವಿಶ್ವದ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಕರ್ನಾಟಕ ಫ್ಲೂಟಿಸ್ಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸರವಣನ್ ಒಬ್ಬರು, ಅವರು ವೇನುವಿನಿಂದ ಬನ್ಸೂರಿವರೆಗಿನ ತನ್ನ ಕೊಳಲುಗಳನ್ನು ತಾವಾಗಿಯೇ ತಯಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ವರಗಳ ನಿಖರತೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸುವಲ್ಲಿ ಅವರ ಕೌಶಲ್ಯದಿಂದಾಗಿ, ಕೊಳಲುಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಲು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ವೇನು ಕೊಳಲುಗಳು ಬಳಸುವ ಬಿದಿರಿನ (ಕೇರಳದಿಂದ) 7 ರಂಧ್ರ ಬನ್ಸೂರಿ ಕೊಳಲನ್ನು ಮರುಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ನುಡಿಸುವ ಕರ್ನಾಟಕ ಶೈಲಿಯ ಬನ್ಸೂರಿಯ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅವರು ವಿಸ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಇದನ್ನು ಅವರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಗುರುಗಳು ಪ್ರವರ್ತಿಸಿದರು. ಕನ್ಸರ್ಟ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್ ತಲುಪುವ ಮೊದಲು ಟಿಂಬ್ರೆ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲು ವರ್ಷಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಬೇಸರದ ಸಮಯ ಇದು. ಅಸ್ಸಾಂ ಬಿದಿರಿನಿಂದ ಮಾಡಿದ ಬನ್ಸೂರಿ ಕೊಳಲುಗಳ ನಾದದ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ವೇನು ಕೊಳಲುಗಳಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಭಾರವಾದ ಮತ್ತು ಆಳವಾದ ಬೇಸ್ ಕೊಳಲುಗಳನ್ನು ಬಳಸುವಾಗ, ಅವರು ಬನ್ಸೂರಿ ಮತ್ತು ವೇಣು ಎರಡರ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ಸಮರ್ಥರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಉತ್ತರ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ರಾಗಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಆಡುವ ಮೂಲಕ ಏಕ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಆಯಾಮ.

ಈ ದಣಿವರಿಯದ ಪ್ರಯತ್ನವು ಉತ್ತರ ಭಾರತೀಯ ಕಲಾವಿದರಾದ ಒರಿಸ್ಸಿ ಘಾತಕ ಸೋನಾಲ್ ಮನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಭಾರತೀಯ ರಾಗಗಳನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಸೇರಿಸಲು ಸಮರ್ಥವಾಗಿದೆ. ತನ್ನ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು, ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಳಲಿನೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಲು, ಅಪರೂಪದ ರಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಹ ಅವನು ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಾನೆ.

ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯ ಶಿಕ್ಷಕ ಬದಲಾಯಿಸಿ

ಕರ್ನಾಟಕ ಗಾಯನ ಮತ್ತು ಕೊಳಲು ಶಿಕ್ಷಕನಾಗಿ, ಸರವಣನ್ ತನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಜ್ಞಾನದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪ್ರಸ್ತುತಿಯ ಮಹತ್ವವು ಡಾ. ಎನ್. ರಮಣಿಯ ಪರಂಪರೆಯ ಟಾರ್ಚ್ ಧಾರಕನೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಅವರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಗುರುವಿನಂತೆಯೇ, ಅವರ ಬೋಧನಾ ವಿಧಾನವು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಪ್ರದಾಯದೊಂದಿಗೆ ಸ್ವರಾಸ್ಥಾನದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯತ್ತ ವಾಲುತ್ತದೆ. ಪರಿಶುದ್ಧ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗೀತದ ಬಲವಾದ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ನೀಡುವುದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಜನಪ್ರಿಯ ಸಂಗೀತ ಪ್ರಭಾವಗಳಿಂದ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ದೂರವಿರುವುದು.

ಸಿಂಗಾಪುರದಲ್ಲಿ, ಸಿಂಗಾಪುರದ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗೀತದ ಉತ್ಸಾಹದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಿಮರ್ಶಕರ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ; ವಿಶ್ವಸಾರ ಭಾರತಿ ಶ್ರೀ ಎಲನಲ್ಲೂರ್ ಎಸ್.ಸತ್ಯಲಿಂಗಂ, ಅಪ್ಸರಸ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಲಿ.

ಸರವಣನ್ ಅವರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ವಯಸ್ಸಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಡಾ. ಎನ್. ರಮಣಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯೂ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಿಂಗಾಪುರದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾದ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಸರವಾಣನ್ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿಯಿಂದ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ವರೆಗಿನ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತದ ಇತರ ಪ್ರಕಾರಗಳಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಗ್ರೀಕ್, ಪರ್ಷಿಯನ್ ಮತ್ತು ಚೀನಿ ಸಂಗೀತದ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತಾ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗೀತದ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸದೆ ತನ್ನ ಸಂಗೀತ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ.

ಸಿಂಗಾಪುರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಸುತ್ತಲೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಳಲನ್ನು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಜನಪ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲು ಜುಲೈ ೨೦೦೭ ರಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಾಪುರದಲ್ಲಿ ವಾಂಶಿದ್ವಾನಿ ಎಂಬ ಪ್ರವರ್ತಕ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ[೨].

ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ಬದಲಾಯಿಸಿ