ತಬರನ ಕಥೆ (ಚಲನಚಿತ್ರ)

೧೯೮೭ ಫಿಲಂ ಬೈ ಗಿರೀಶ್ ಕಾಸರವಳ್ಳಿ
ತಬರನ ಕಥೆ (ಚಲನಚಿತ್ರ)
ತಬರನ ಕಥೆ
ನಿರ್ದೇಶನಗಿರೀಶ್ ಕಾಸರವಳ್ಳಿ
ನಿರ್ಮಾಪಕಗಿರೀಶ್ ಕಾಸರವಳ್ಳಿ
ಕಥೆಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ
ಪಾತ್ರವರ್ಗಚಾರುಹಾಸನ್ ನಳಿನಮೂರ್ತಿ ಮಾ.ಸಂತೋಷ್
ಸಂಗೀತಎಲ್.ವೈದ್ಯನಾಥನ್
ಛಾಯಾಗ್ರಹಣಮಧು ಅಂಬಟ್
ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು೧೯೮೮
ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆಅಪೂರ್ವ ಫಿಲಂಸ್
ಇತರೆ ಮಾಹಿತಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ ಅವರ ತಬರನ ಕಥೆ ಕೃತಿಯಾಧಾರಿತ ಚಿತ್ರ.