ಟೆಂಪ್ಲೇಟು:ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ವಯಸ್ಸು

(ಟೆಂಪ್ಲೇಟು:Birth date and age ಇಂದ ಪುನರ್ನಿರ್ದೇಶಿತ)