ಟೆಂಪ್ಲೇಟು:End-date

(ಟೆಂಪ್ಲೇಟು:Death-date ಇಂದ ಪುನರ್ನಿರ್ದೇಶಿತ)

Did not recognize date. Try slightly modifying the date in the first parameter.