ಭೂಮಿಯ ಜೀವರಾಶಿ

(ಜೀವಿ ಇಂದ ಪುನರ್ನಿರ್ದೇಶಿತ)


Icono aviso borrar.png
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಅಳಿಸುವಿಕೆಗಾಗಿ ಗುರುತುಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಅಳಿಸುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿರೋಧವಿದ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಅಳಿಸುವಿಕೆಗೆ ಹಾಕಲಾಗಿರುವ ಲೇಖನಗಳು ಪುಟದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ.
ಅಳಿಸುವಿಕೆಗೆ ಗುರುತು ಮಾಡಲು ಕಾರಣ: ಈ ಲೇಖನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಿಂದ ಕನ್ನಡಿಕರಣ ಮಾಡುವಾಗ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ.

ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಜೈವಿಕವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಜೀವಿಯೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ (ಉ.ದಾ ಪ್ರಾಣಿ, ಸಸ್ಯ,ಶಿಲೀಂಧ್ರ ಅಥವಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳು).ಏನಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಕಡೇಪಕ್ಷ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ,ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ, ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಪಡೆದಿರುತ್ತವೆ.ಜೀವಿಯು ಒಂದೇ ಒಂದು ಜೀವಕೋಶಏಕಕೋಶೀಯ ಜೀವಿಯಾಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಮನುಷ್ಯರಂತೆ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೇ ಜೀವಕೋಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ,ಹತ್ತು ಹಲವು ಅಂಗಾಂಗಗಳನ್ನು ಒಳಗೂಂಡಿರುವ ಜೀವಿಯಾಗಿರಬಹುದು.ಬಹು ಜೀವಕೋಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಬಹುಕೋಶೀಯ ಜೀವಿಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಭೂ ಜೀವರಾಶಿ ಜೀವಿತಾವಧಿಯು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಜೀವಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವವಿಜ್ಞಾನದ ಜೀವಿಗಳ ಸಮೂಹವಾಗಿದೆ. ಜೀವರಾಶಿಗಳು ಜಾತಿಗಳ ಜೀವರಾಶಿಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತವೆ, ಇದು ಒಂದು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಜಾತಿಗಳ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಯನ್ನು ಅಥವಾ ಸಮುದಾಯದ ಜೀವರಾಶಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ, ಇದು ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಜಾತಿಗಳ ಸಮೂಹವಾಗಿದೆ. ಇದು ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು, ಸಸ್ಯಗಳು ಅಥವಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. [4] ಸಮೂಹವನ್ನು ಯೂನಿಟ್ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸರಾಸರಿ ಸಮೂಹವಾಗಿ ಅಥವಾ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಯಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಬಹುದು.

ಎಶ್ಚರಿಯಾ ಕೋಲಿ ಎಂಬ ಏಕಕೋಶೀಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣು ಜೀವಿ-ಸೂಕ್ಷ್ಮದರ್ಶಕದಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ

ಜೀವರಾಶಿ ಅಳತೆ ಹೇಗೆ ಅಳತೆ ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ, ಜೈವಿಕ ದ್ರವ್ಯವು ನೈಸರ್ಗಿಕ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಯ ಜೀವಿಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ, ಅವುಗಳು ಸತುದಲ್ಲಿಯೇ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಸಾಲ್ಮನ್ ಮೀನುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಸಾಲ್ಮನ್ ಜೀವರಾಶಿಯನ್ನು ನೀರಿನ ಹೊರತೆಗೆದಿದ್ದರೆ ಸಾಲ್ಮನ್ನ ಒಟ್ಟು ತೇವ ತೂಕದಂತೆ ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು. ಇತರ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಜೀವರಾಶಿಗಳನ್ನು ಒಣಗಿದ ಸಾವಯವ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಗಳ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಅಳೆಯಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಬಹುಶಃ ನೈಜ ತೂಕದ ಕೇವಲ 30% ಎಣಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು, ಉಳಿದವು ನೀರು. ಇತರ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ, ಜೈವಿಕ ಅಂಗಾಂಶಗಳು ಮಾತ್ರ ಎಣಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಹಲ್ಲುಗಳು, ಮೂಳೆಗಳು ಮತ್ತು ಚಿಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಅನ್ವಯಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ, ಜೀವವಿಜ್ಞಾನವು ಸಾವಯವ ಬಂಧಿತ ಇಂಗಾಲದ (ಸಿ) ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದ ಹೊರತಾಗಿ, ಒಟ್ಟು ಜೀವಂತ ಜೀವರಾಶಿ 560 ಶತಕೋಟಿ ಟನ್ಗಳಷ್ಟಿರುತ್ತದೆ, [1] ಮತ್ತು ಒಟ್ಟು ವಾರ್ಷಿಕ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಜೀವರಾಶಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯು 100 ಶತಕೋಟಿ ಟನ್ಗಳಷ್ಟು C / yr ಇರುತ್ತದೆ. [5] ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದ ಒಟ್ಟು ಲೈವ್ ಜೀವರಾಶಿ ಸಸ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳಷ್ಟೇ [6] ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರಬಹುದು. [7] ಜಾಗತಿಕ ಜೀವವೈವಿಧ್ಯದ ಸಂಭವನೀಯ ಅಂದಾಜಿನಂತೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಒಟ್ಟು ಡಿಎನ್ಎ ಬೇಸ್ ಜೋಡಿಗಳು 5.0 x 1037 ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು 50 ಬಿಲಿಯನ್ ಟನ್ ತೂಗುತ್ತದೆ. [8] ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಜೀವಗೋಳದ ಒಟ್ಟು ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಯು 4 x 1012 ಟನ್ ಇಂಗಾಲದಷ್ಟು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. [9]