ಜೀವನ ಜೋಕಾಲಿ

ಕನ್ನಡದ ಒಂದು ಚಲನಚಿತ್ರ
ಜೀವನ ಜೋಕಾಲಿ
ಜೀವನ ಜೋಕಾಲಿ
ನಿರ್ದೇಶನಗೀತಪ್ರಿಯ
ನಿರ್ಮಾಪಕತ್ರಿಪುರಸುಂದರಿ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್
ಪಾತ್ರವರ್ಗಗಂಗಾಧರ್, ಭಾರತಿ, ಸುಮ, ಬಾಲಕೃಷ್ಣ, ಎಂ.ಎನ್.ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ
ಸಂಗೀತವಿಜಯಭಾಸ್ಕರ್
ಛಾಯಾಗ್ರಹಣಮನೋಹರ್
ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು೧೯೭೨
ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆತ್ರಿಪುರ ಸುಂದರಿ ಫಿಲಂಸ್