ಜಾಣರ ಜಾಣ

ಕನ್ನಡದ ಒಂದು ಚಲನಚಿತ್ರ
ಜಾಣರ ಜಾಣ
ಜಾಣರ ಜಾಣ
ನಿರ್ದೇಶನಸತ್ಯಂ
ನಿರ್ಮಾಪಕಜಿ.ಕೆ.ಮೂರ್ತಿ
ಪಾತ್ರವರ್ಗರಾಜಾಶಂಕರ್ ವಾಣಿಶ್ರೀ ಎಂ.ಪಿ.ಶಂಕರ್, ಶೈಲಶ್ರೀ, ಆರ್.ನಾಗೇಂದ್ರರಾವ್, ನರಸಿಂಹರಾಜು
ಸಂಗೀತಜಿ.ಕೆ.ವೆಂಕಟೇಶ್
ಛಾಯಾಗ್ರಹಣಸಂಜೀವಿ
ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು೧೯೬೭
ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆಆದಿತ್ಯ ಫಿಲಂಸ್