ಚೀಲನೂರು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಯಲ್ಲಿನ ಸೊರಬ ತಾಲುಕಿನ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಹಳ್ಳಿ ಇದು ಸೊರಬದಿಂದ ಸಾಗರ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ.ದಂಡಾವತಿಯ ತೀರದಲ್ಲಿರುವ ಇದು ಸಮುದ್ರಮಟ್ಟದಿಂದ ಅಂದಾಜು ೫೮೦ ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿದೆ.

ಈ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲೆಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನವು ಪ್ರಸಿದ್ದ ವಾಗಿದೆ.ಹಾಗು ಇಲ್ಲಿ ಮನೆಘಟ್ಟದವರ ಮನೆತನವು ಅತೀ ಪ್ರಸಿದ್ದ ವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಜನರ ಮುಖ್ಯ ಕಸುಬು ವ್ಯವಸಾಯ.

"https://kn.wikipedia.org/w/index.php?title=ಚೀಲನೂರು&oldid=905897" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ