ಕಾಲೇಜು ರಂಗ (ಕಿರುತೆರೆ ಧಾರಾವಾಹಿ)

೧೯೭೬ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಕನ್ನಡ ಚಲನಚಿತ್ರ ಕಾಲೇಜು ರಂಗ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಈ ಲೇಖನ ನೋಡಿ.


ಕಾಲೇಜು ರಂಗ : ಟಿ.ಎನ್.ಸೀತಾರಾಂ ನಿರ್ದೇಶನದ ಕಿರುತೆರೆ ದಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲೊಂದು.