ಕಳ್ಳರ ಕಳ್ಳ
ಕಳ್ಳರ ಕಳ್ಳ
ನಿರ್ದೇಶನಎಂ.ಪಿ.ಶಂಕರ್
ನಿರ್ಮಾಪಕಎಂ.ಪಿ.ಶಂಕರ್
ಪಾತ್ರವರ್ಗಉದಯಕುಮಾರ್ ಶೈಲಶ್ರೀ ನರಸಿಂಹರಾಜು, ಎಂ.ಪಿ.ಶಂಕರ್
ಸಂಗೀತಸತ್ಯಂ
ಛಾಯಾಗ್ರಹಣಕೆ.ಕೆ.ಮೆನನ್
ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು೧೯೭೦
ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆಭರಣಿ ಫಿಲಂಸ್