ಸ್ವರ್ಗ - ಹಿಂದೂ ದರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರ ಪುಣ್ಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದವರು ತಮ್ಮ ಪುಣ್ಯಫಲಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲು ಸ್ವರ್ಗಲೋಕಕ್ಕೆ ತೆರಳುತ್ತಾರೆ.ಪುನರ್ಜನ್ಮವನ್ನು ಎತ್ತುವ ಮುನ್ನ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ವಾಸಿಸುವರು ಎಂಬ ಪ್ರತೀತಿ ಇರುವ ಸ್ಥಳ.

ಸ್ವರ್ಗಲೋಕದ ಒಡೆಯ ಇಂದ್ರ ಅಥವಾ ದೇವೇಂದ್ರ.ಇವನು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ೧೦೦ ಯಜ್ಞಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ,ಅದರ ಪ್ರತಿಫಲವಾಗಿ ಈ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ನೋಡಿ ಬದಲಾಯಿಸಿ


"https://kn.wikipedia.org/w/index.php?title=ಸ್ವರ್ಗ&oldid=1047383" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ