About this sound ಸಿಲ್ವಿಯೊ ಬೆರ್ಲುಸ್ಕೋನಿ  (ಹುಟ್ಟು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೯, ೧೯೩೬) ಇಟಲಿ ದೇಶದ ಪ್ರಸಕ್ತ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ. ಮುಂಚೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಇದೇ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಚುನಾಯಿತರಾಗಿರುವ ಇವರು ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರಿ.

ಸಿಲ್ವಿಯೊ ಬೆರ್ಲುಸ್ಕೋನಿ
ಸಿಲ್ವಿಯೊ ಬೆರ್ಲುಸ್ಕೋನಿ


ಪ್ರಸಕ್ತ
ಅಧಿಕಾರ ಪ್ರಾರಂಭ 
ಏಪ್ರಿಲ್ ೨೦೦೮
ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಜಿಯೊರ್ಜಿಯೊ ನಪೊಲಿಟಾನೊ
ಪೂರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ರೊಮಾನೊ ಪ್ರೊಡಿ
ಅಧಿಕಾರದ ಅವಧಿ
ಜೂನ್ ೧೧, ೨೦೦೧ – ಮೇ ೧೭, ೨೦೦೬
ಪೂರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ಜೂಲಿಯಾನೊ ಅಮಾಟೊ
ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ ರೊಮಾನೊ ಪ್ರೊಡಿ
ಅಧಿಕಾರದ ಅವಧಿ
ಏಪ್ರಿಲ್ ೨೭, ೧೯೯೪ – ಜನವರಿ ೧೭, ೧೯೯೫
ಪೂರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ಕಾರ್ಲೊ ಅಜೆಗ್ಲಿಯೊ ಚಿಯಾಂಪಿ
ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ ಲಾಂಬೆರ್ಟೊ ಡಿನಿ

ಜನನ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೯, ೧೯೩೬
ಮಿಲಾನ್, ಇಟಲಿ
ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷ ಫೋರ್ಜ ಇಟಾಲಿಯ
ಜೀವನಸಂಗಾತಿ ಕಾರ್ಲ ಡಾಲ್ ಓಗ್ಲಿಯೊ (೧೯೬೫)
ವೆರೊನಿಕ ಲಾರಿಯೊ (೧೯೮೫)
ವೃತ್ತಿ ರಾಜಕಾರಣಿ
ವ್ಯಾಪಾರಿ
ಧರ್ಮ ರೋಮನ್ ಕ್ಯಾಥೊಲಿಕ್