ಮುಖ್ಯ ಮೆನು ತೆರೆ

ಸಾವೊ ಪಾಲೊ

ಬ್ರೆಜಿಲ್ನ ಸಾವೊ ಪಾಲೊ ರಾಜ್ಯದ ನಗರ
ಬ್ರೆಜಿಲ್ ದೇಶದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ನಗರ ಸಾವೊ ಪಾಲೊ ಮಹಾನಗರದ ವಿಹಂಗಮ ನೋಟ

ಸಾವೊ ಪಾಲೊ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ದೇಶದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ನಗರ. ದೇಶದ ರಾಜಧಾನಿ ಬ್ರೆಸಿಲಿಯಾದಿಮ್ದ ೧,೦೩೦ ಕಿ.ಮಿ. ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. ನಗರದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ೧,೫೨೩ ಚದರ ಕಿ.ಮಿ.ಗಳಾಗಿದ್ದು [೧] ೧.೧ ಕೋಟಿಗೂ ಮಿಕ್ಕಿ [೨] ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಿರುವ ಕಾರಣ ಭೂಮಧ್ಯ ರೇಖೆಯ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕಿರುವ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ನಗರವಾಗಿದೆ.

ಸಾವೊ ಪಾಲೊ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರ ೨ ಕೋಟಿ ಜನರು ವಾಸವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ವಿಶ್ವದ ಐದು ಮಹಾನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿದರೆ ಸಾವೊ ಪಾಲೊ "ವಿಸ್ತೃತ ಮಹಾನಗರ ಪ್ರದೇಶ"ದಲ್ಲಿ ೨.೯ ಕೋಟಿ ಜನರು ವಾಸವಾಗಿದ್ದು ಪ್ರಪಂಚದ ಎರಡನೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ವಿಸ್ತೃತ ಮಹಾನಗರ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿದೆ. ಮೊದಲನೇ ಸ್ಥಾನ ೩.೫ ಕೋಟಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಿರುವ ಜಪಾನ್ ರಾಜಧಾನಿ ಟೋಕಿಯೋ ಮಹಾನಗರಕ್ಕೆ.

ಉಲ್ಲೇಖಗಳುಸಂಪಾದಿಸಿ