'ಸುನಾಥ' ಎಂದರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ನಾಥ

ಹೀಗೆನ್ನುವೆ ನಾನು;

ಸುನಾಥ ಎಂದರೆ ಸುಳ್ಳಿನ ನಾಥ

ಹೀಗಳೆವಳು ಅವಳು.

ಹುಣಿಸೆಯು ಮುಪ್ಪು; ಹುಳಿ ಮುಪ್ಪಲ್ಲ

ಹೀಗೆನ್ನುವೆ ನಾನು;

ಹುಳಿಯೇ ಹುಳಿಯು; ಸಿಹಿಯೇ ಇಲ್ಲ

ಹೀಗೆನ್ನುವಳವಳು.


ಇದಿಷ್ಟು ನಾನು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬಹುದಾದದ್ದು....ಸುನಾಥ

"https://kn.wikipedia.org/w/index.php?title=ಸದಸ್ಯ:Sunaath&oldid=34713" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ