ಹೆಸರು  : ಮಾರ್ವಿನ್ ರಾಜೇಶ್ ಡಿಕುನಾ ವಿಳಾಸ  : ಬಂಗೇರ ಕೋಡಿ ಮನೆ ಅಮ್ಟೂರು ಗ್ರಾಮ ಕರಿಂಗಾನ ಪೋಸ್ಟ್ ಬಂಟ್ವಾಳ: ೫೭೪೨೨೨ ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನಾಂಕ : ೧೨-೦೮-೧೯೯೬ ವಯಸ್ಸು  : ೧೯ ಲಿಂಗ  : ಗಂಡು ರಾಷ್ಟೀಯತೆ  : ಭಾರತ

ಕಲಿತ ವಿಧ್ಯಾಭ್ಯಾಸಗಳು: ಪ್ರೈಮರಿ ಸಂತ ಅಂತೋನಿ ಶಾಲೆ ಅಮ್ಟೂರು, ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ  : ಸಂತ ಅಂತೋನಿ, ಪಿಯುಸಿ  : ಸಂತ ಆಲೋಸಿಯಸ್ ಕಾಲೇಜು ಡಿಗ್ರಿ  : ಸಂತ ಆಲೋಸಿಯಸ್ ಕಾಲೇಜು

ಹವ್ಯಾಸ  : ಪುಸ್ತಕ ಓದುವುದು