ಬ್ಯಾಂಕಿನ ನಿಯಂತ್ರಣ
ಭಾರತದ ಮೀಸಲು ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಮುದ್ರೆ
ಭಾರತದ ರೂಪಾಯಿ ಚಿಹ್ನೆ


= ಅರ್ಥ= ಬ್ಯಾಂಕಿನ ನಿಯಂತ್ರಣವು ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಒಂದು ರೂಪವಾಗಿದೆ, ಬ್ಯಾಂಕಿನ ನಿಯಂತ್ರಣಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಗೆ ಕೆಲವು ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು, ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ನಡುವೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸ ಮಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ನಿಗಮಗಳು ಇತರ ವಿಷಯಗಳ ನಡುವೆ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
 = ಬ್ಯಾಂಕಿನ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಉದ್ದೇಶಗಳು=

1. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಲಗಾರರು ಬಹಿರಂಗಗೊಳ್ಳುವ ಅಪಾಯದ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು 2. ಬಹು ಅಥವಾ ಪ್ರಮುಖ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವೈಫಲ್ಯವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಗೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ವಹಿವಾಟು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಂದಾಗಿ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುವ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು. 3.ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು. 4.ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಗೋಪ್ಯತೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು 5.ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಹಂಚಿಕೆ 6.ಇದು ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ತಕ್ಕಮಟ್ಟಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

  =ಬ್ಯಾಂಕಿನ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಸಾಮಾನ್ಯ ತತ್ವಗಳು=

1. ಪರವಾನಗಿ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ: ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಮೊದಲು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಯಂತ್ರಕದಿಂದ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಪರವಾನಗಿ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ, ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕಡಲಾಚೆಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಯಂತ್ರಕವು ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳನ್ನು ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿಗೆಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತದೆ,ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ, ದಂಡವನ್ನು ವಿಧಿಸುವುದು ಅಥವಾ (ಅಂತಿಮವಾಗಿ) ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಪರವಾನಗಿಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವುದು. 2. ಕನಿಷ್ಠ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು : ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಯಂತ್ರಕ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಹೇರುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಈ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಕೆಲವು ವಲಯಗಳಿಗೆ ಅಪಾಯದ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಿಕಟವಾಗಿ ಬಂಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿನ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಕನಿಷ್ಠ ಬಂಡವಾಳ ಅನುಪಾತಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು. 3. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಶಿಸ್ತು : ನಿಯಂತ್ರಕರಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ಇತರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಬೇಕು, ಮತ್ತು ಠೇವಣಿದಾರರು ಮತ್ತು ಇತರ ಸಾಲದಾತರು ಅಪಾಯದ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಲು ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬಳಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಶಿಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಕವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಸೂಚಕವಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು.

   =ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು=

1.ಬಂಡವಾಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ: ಬಂಡವಾಳದ ಅಗತ್ಯವು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ತಮ್ಮ ಆಸ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ತಮ್ಮ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ಹೊಂದಿಸುತ್ತದೆ.ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾಗಿ, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಶನಲ್ ಸೆಟ್ಲ್ಮೆಂಟ್ಸ್ 'ಬ್ಯಾಸಿಂಗ್ ಸಮಿತಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯು ಪ್ರತಿ ದೇಶದ ಬಂಡವಾಳದ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಭಾವಿಸುತ್ತದೆ. 1988 ರಲ್ಲಿ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬ್ಯಾಸೆಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಒಪ್ಪಂದಗಳೆಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಒಂದು ಬಂಡವಾಳ ಮಾಪನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲು ಸಮಿತಿಯು ನಿರ್ಧರಿಸಿತು. ಇತ್ತೀಚಿನ ರಾಜಧಾನಿ ಸಮರ್ಪಕ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಸೆಲ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ನವೀಕರಿಸಿದ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ಮೂಲದಕ್ಕಿಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಗೆ ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಸಂಕೀರ್ಣವಾಗಿದೆ. 2.ರಿಸರ್ವ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ:

ಮೀಸಲು ಅವಶ್ಯಕತೆಯು ಪ್ರತಿ ಬ್ಯಾಂಕು ಠೇವಣಿ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ನೋಟುಗಳ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಹೊಂದಿರಬೇಕಾದ ಕನಿಷ್ಟ ಮೀಸಲುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ನಿಯಂತ್ರಣವು ಒಮ್ಮೆಯಾದರೂ ಹೊಂದಿದ್ದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು, ಏಕೆಂದರೆ ಒತ್ತು ಬಂಡವಾಳದ ಸಮರ್ಪಕತೆಗೆ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ, ಮತ್ತು ಅನೇಕ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಟ ಮೀಸಲು ಅನುಪಾತವಿಲ್ಲ. ಕನಿಷ್ಟ ಮೀಸಲು ಅನುಪಾತದ ಉದ್ದೇಶ ಸುರಕ್ಷತೆಗಿಂತಲೂ ದ್ರವ್ಯತೆಯಾಗಿದೆ. ಸಮಕಾಲೀನ ಕನಿಷ್ಟ ಮೀಸಲು ಅನುಪಾತ ಹೊಂದಿರುವ ದೇಶವೊಂದರ ಉದಾಹರಣೆಯೆಂದರೆ ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್, ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ​​ತಮ್ಮ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯ 25% ನಷ್ಟು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಅದು 1 ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ದ್ರವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯುವುದು.

3. ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಆಡಳಿತದ : ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಆಡಳಿತದ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಇತರ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಪರೋಕ್ಷ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ಅನೇಕ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಅನೇಕ ವಿಭಾಗಗಳೊಂದಿಗೆ, ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಕಟ ವೀಕ್ಷಣೆ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಪ್ಪು ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿರ್ವಹಣಾ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದಿರುತ್ತಾರೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಒಳಗೊಂಡಿರಬಹುದು:

 1. ದೇಹದ ಕಾರ್ಪೋರೇಶನ್ ಆಗಿರಬೇಕು (ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಪಾಲುದಾರಿಕೆ, ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಇತರ ಸಂಘಟಿತ ಘಟಕ)
 2 ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಒಂದುಗೂಡಿಸಲು, ಮತ್ತು / ಅಥವಾ ವಿದೇಶಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾರ್ಪೋರೇಟ್ ಕಾರ್ಪೋರೆಟ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು
  ಕನಿಷ್ಠ ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನು ಹೊಂದಲು
 3. ವಿವಿಧ ಕಚೇರಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ರಚನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಲು, ಉದಾ. ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ / ಸಿಎಫ್ಓ, ಆಡಿಟರ್, ಆಸ್ತಿ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಮಿತಿ, ಗೌಪ್ಯತೆ ಅಧಿಕಾರಿ, ಅನುಸರಣೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಇತ್ಯಾದಿ. ಆ ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅನುಮೋದಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿರಬೇಕು ಅಥವಾ ಅನುಮೋದಿತ ವರ್ಗದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ.

4.ಹಣಕಾಸಿನ ವರದಿ ಮತ್ತು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು: ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೇಲೆ ಇರಿಸಲಾಗಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ನಿಯಮಗಳ ಪೈಕಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಹಣಕಾಸು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಗೆ, ಯುಎಸ್ನಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸೆಕ್ಯುರಿಟೀಸ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಕಮಿಷನ್ (ಎಸ್ಇಸಿ) ಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ವರದಿಮಾಡುವ ಮಾನದಂಡದ ಪ್ರಕಾರ ವಾರ್ಷಿಕ ಹಣಕಾಸಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು, ಅವನ್ನು ಆಡಿಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಲು ಅಥವಾ ಪ್ರಕಟಿಸಲು. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಈ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸರ್ ಹೇಳಿಕೆಗಳಂತಹ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣಕಾಸಿನ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಸಹ ತಯಾರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. 5.ಕ್ರೆಡಿಟ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ: ಅನುಮೋದಿತ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಏಜೆನ್ಸಿಯಿಂದ ಪ್ರಸಕ್ತ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಪಡೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಮತ್ತು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಬೇಕು. ಅಲ್ಲದೆ, ಕನಿಷ್ಠ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಅಗತ್ಯವಿರಬಹುದು. ಬ್ಯಾಂಕಿನೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದಾಗ ಒಂದು ಊಹಿಸುವ ಅಪಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಗ್ರಾಹಕರು ಅಥವಾ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಈ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಂತಹ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಅಥವಾ ಉಪಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಸಾಧ್ಯತೆಯ ಜೊತೆಗೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ರೇಟಿಂಗ್ಗಳು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತವೆ. "ಬಿಗ್ ಥ್ರೀ" ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸುವ ರೇಟಿಂಗ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಫಿಚ್ ಗ್ರೂಪ್, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಪೂವರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮೂಡೀಸ್. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವವರು ಹೇಗೆ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು (ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಂಪನಿಗಳು) ಅನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಗ್ರೇಟ್ ರಿಸೆಷನ್ ಅನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ, ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ತಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರ ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅನೇಕ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ವಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಕಂಪೆನಿವನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಅಪಾಯದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪಾವತಿಸಲು ಪಾವತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಶ್ನೆ ನಂತರ, ಸಂಸ್ಥೆ ತನ್ನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.


<<ಉಲ್ಲೇಖ>> [೧]

[೨]
 1. https://rbi.org.in/scripts/OccasionalPublications.aspx?head=Banking+Regulation
 2. https://www.investopedia.com/articles/investing/112714/regulations-govern-banking-india.asp