ಕನ್ನಡ ಸಂಘ


ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ರಾಮಚಂದ್ರ ಬೇಂದ್ರೆ ತಂಡ


ಸರ್ವರಿಗೂ ಆದರದ ಸುಸ್ವಾಗತ


ಸ್ನೇಹದ ಸವಿರುಚಿ

ಅನುಸ್ವರದ ಬದಲಾಗಿ ಸೊನ್ನೆ(೦) ಬಳಸಬೇಡಿ

ಬದಲಾಯಿಸಿ

ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಗೆ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ದಯವಿಟ್ಟು ಸೊನ್ನೆಯನ್ನು (೦) ಅನುಸ್ವರದ ಬದಲಾಗಿ ಬಳಸಬೇಡಿ. ಉದಾ: ನೀವು ಬರೆದಿರುವ ನಿಯ೦ತ್ರಿಸುವಿಕೆ ಲೇಖನ.

Csyogi (ಚರ್ಚೆ) ೦೫:೫೪, ೮ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೧೫ (UTC)