ಬಳಕೆದಾರ ಹಕ್ಕುಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ

ಬಳಕೆದಾರ ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸು  
View user groupsViewing user rights of user Omshivaprakash (ಚರ್ಚೆ | ಕಾಣಿಕೆಗಳು)

ಗುಂಪುಗಳ ಸದಸ್ಯತ್ವ: ಅಯಾತಗಾರರು, ನಿರ್ವಾಹಕರು

Implicit member of: ಸ್ವಧೃಡೀಕೃತ ಬಳಕೆದಾರರು

ಸದಸ್ಯರ ಹಕ್ಕುಗಳ ದಾಖಲೆಗಳು

  • ೧೬:೪೯, ೧೮ ಏಪ್ರಿಲ್ ೨೦೧೫ HPNadig ಚರ್ಚೆ ಕಾಣಿಕೆಗಳು changed group membership for Omshivaprakash from ಆಯಾತಗಾರ to ಆಯಾತಗಾರಮತ್ತು ನಿರ್ವಾಹಕ (granting admin rights as per the consensus on https://kn.wikipedia.org/wiki/%E0%B2%B5%E0%B2%BF%E0%B2%95%E0%B2%BF%E0%B2%AA%E0%B3%80%E0%B2%A1%E0%B2%BF%E0%B2%AF:%E0%B2%A8%E0%B2%BF%E0%B2%B0%E0%B3%8D%E0%B2%B5%E0%B2%BE%E0%B2%B9%E0%B2%95_%E0%B2%AE%E0%B2%A8%E0%B2)
"https://kn.wikipedia.org/wiki/ವಿಶೇಷ:UserRights/Omshivaprakash" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ