"ಪದ್ಮಭೂಷಣ" ಆವೃತ್ತಿಗಳ ಮಧ್ಯದ ಬದಲಾವಣೆಗಳು

ಚು
ಹಲವು ಆಂಗ್ಲ ಪದಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ
ಟ್ಯಾಗ್‌ಗಳು: ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಪಾದನೆ ಮೊಬೈಲ್ ಅನ್ವಯ ಸಂಪಾದನೆ Android app edit
ಚು (ಹಲವು ಆಂಗ್ಲ ಪದಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ)
ಟ್ಯಾಗ್: 2017 source edit
| style="text-align:center;" |1960
! scope="row" | {{sortname|Nilakantha|Das}}
| Publicಸಾರ್ವಜನಿಕ Affairsವ್ಯವಹಾರ ||ಒರಿಸ್ಸಾ
|-
| style="text-align:center;" |1960
! scope="row" | {{sortname|Rajeshwar Shastri|Dravid|nolink=1}}
| Literature & Educationಸಾಹಿತ್ಯ-ಶಿಕ್ಷಣ || Uttar Pradesh
|-
| style="text-align:center;" |1960
! scope="row" | {{sortname|Kazi Nazrul|Islam}}
| Literature & Educationಸಾಹಿತ್ಯ-ಶಿಕ್ಷಣ || West Bengal{{efn|Kazi Nazrul Islam was accorded the citizenship of Bangladesh in January 1976.<ref>{{cite book | title=The Dissent of Nazrul Islam: Poetry and History | publisher=[[Oxford University Press]] | author=Mitra, Priti Kumar | year=2007 | page=93 | isbn=978-0-19-568398-1}}</ref>}}
|-
| style="text-align:center;" |1960
! scope="row" | {{sortname|Hafiz Ali|Khan}}
| Artsಕಲೆ || Madhya Pradesh
|-
| style="text-align:center;" |1960
! scope="row" | {{sortname|Bal Krishna Sharma|Naveen}}
| Literature & Educationಸಾಹಿತ್ಯ-ಶಿಕ್ಷಣ ||ದೆಹಲಿ
|-
| style="text-align:center;" |1960
! scope="row" | {{sortname|Ayyadevara Kaleswara|Rao}}
| Publicಸಾರ್ವಜನಿಕ Affairsವ್ಯವಹಾರ || Andhra Pradesh
|-
| style="text-align:center;" |1960
! scope="row" | {{sortname|Acharya Shivpujan|Sahay}}
| Literature & Educationಸಾಹಿತ್ಯ-ಶಿಕ್ಷಣ || Bihar
|-
| style="text-align:center;" |1960
! scope="row" | {{sortname|Vithal Nagesh|Shirodkar}}
| Medicineವೈದ್ಯಕೀಯ || Maharashtra
|-
| style="text-align:center;" |1960
! scope="row" | {{sortname|Haridas Siddhanta|Vagish|nolink=1}}
| Literature & Educationಸಾಹಿತ್ಯ-ಶಿಕ್ಷಣ || West Bengal
|-
| style="text-align:center;" |1961
! scope="row" | {{sortname|Tridib Nath|Banerjee|nolink=1}}
|Medicineವೈದ್ಯಕೀಯ|| West Bengal
|-
| style="text-align:center;" |1961
! scope="row" | {{sortname|Rustomji Bomanji|Billimoria}}
|Medicineವೈದ್ಯಕೀಯ|| Maharashtra
|-
| style="text-align:center;" |1961
! scope="row" | {{sortname|Seth Govind|Das}}
|Literature & Educationಸಾಹಿತ್ಯ-ಶಿಕ್ಷಣ|| Madhya Pradesh
|-
| style="text-align:center;" |1961
! scope="row" | {{sortname|Verrier|Elwin}}
|Science & Engineeringವಿಜ್ಞಾನ-ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ|| {{dash}}{{efn|Verrier Elwin was citizen of the United Kingdom.}}
|-
| style="text-align:center;" |1961
! scope="row" | {{sortname|Niranjan Das|Gulhati}}
|Civilನಾಗರಿಕ Serviceಸೇವೆ|| Delhi
|-
| style="text-align:center;" |1961
! scope="row" | {{sortname|L. Venkatakrishna|Iyer}}
|Civilನಾಗರಿಕ Serviceಸೇವೆ|| Tamil Nadu
|-
| style="text-align:center;" |1961
! scope="row" | {{sortname|Rai|Krishnadas|Anand Krishna}}
|Literature & Educationಸಾಹಿತ್ಯ-ಶಿಕ್ಷಣ|| Uttar Pradesh
|-
| style="text-align:center;" |1961
! scope="row" | [[ಸುಮಿತ್ರಾ ನಂದನ್ ಪಂತ್]]
|Literature & Educationಸಾಹಿತ್ಯ-ಶಿಕ್ಷಣ|| Uttar Pradesh
|-
| style="text-align:center;" |1961
! scope="row" | {{sortname|Svetoslav|Roerich}}
|Artsಕಲೆ|| {{dash}}{{efn|Svetoslav Roerich was citizen of Russia.}}
|-
| style="text-align:center;" |1961
! scope="row" | {{sortname|Bhagwan|Sahay}}
|Civilನಾಗರಿಕ Serviceಸೇವೆ|| Uttar Pradesh
|-
| style="text-align:center;" |1961
! scope="row" | {{sortname|Bindeshwari Prasad|Verma}}
|ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವ್ಯವಹಾರ|| Bihar
|Public Affairs|| Bihar
|-
| style="text-align:center;" |1961
! scope="row" | {{sortname|Krishnaswami|Venkataraman|nolink=1}}
|Trade & Industryವಾಣಿಜ್ಯ-ಕೈಗಾರಿಕೆ|| Maharashtra
|-
| style="text-align:center;" |1961
! scope="row" | {{sortname|Ardeshir Ruttonji|Wadia}}
|Literature & Educationಸಾಹಿತ್ಯ-ಶಿಕ್ಷಣ|| Maharashtra
|-
| style="text-align:center;" |1962
! scope="row" | {{sortname|Ramaswamy Duraiswamy|Ayyar|nolink=1}}
|Medicineವೈದ್ಯಕೀಯ||Delhi
|-
| style="text-align:center;" |1962
! scope="row" | {{sortname|Gyanesh Chandra|Chatterjee|nolink=1}}
|ಸಾಹಿತ್ಯ-ಶಿಕ್ಷಣ||Delhi
|Literature & Education||Delhi
|-
| style="text-align:center;" |1962
! scope="row" | {{sortname|Ramchandra Narayan|Dandekar}}
|Literature & Educationಸಾಹಿತ್ಯ-ಶಿಕ್ಷಣ||Maharashtra
|-
| style="text-align:center;" |1962
! scope="row" | {{sortname|Prem Chandra|Dhanda}}
|Medicineವೈದ್ಯಕೀಯ||Punjab
|-
| style="text-align:center;" |1962
! scope="row" | {{sortname|Asaf Ali Asghar|Fyzee}}
|Literature & Educationಸಾಹಿತ್ಯ-ಶಿಕ್ಷಣ||Jammu & Kashmir
|-
| style="text-align:center;" |1962
! scope="row" | {{sortname|Bade Ghulam Ali|Khan}}
|Artsಕಲೆ||Maharashtra
|-
| style="text-align:center;" |1962
! scope="row" | {{sortname|Jafar Ali|Khan|nolink=1}}
|Literature & Educationಸಾಹಿತ್ಯ-ಶಿಕ್ಷಣ||Uttar Pradesh
|-
| style="text-align:center;" |1962
! scope="row" | {{sortname|Daulat Singh|Kothari}}
|Civilನಾಗರಿಕ Serviceಸೇವೆ||Delhi
|-
| style="text-align:center;" |1962
! scope="row" | {{sortname|Mithan Jamshed|Lam}}
|Publicಸಾರ್ವಜನಿಕ Affairsವ್ಯವಹಾರ||Maharashtra
|-
| style="text-align:center;" |1962
! scope="row" | {{sortname|Sudhansu Sobhan|Maitra|nolink=1}}
|Medicineವೈದ್ಯಕೀಯ||West Bengal
|-
| style="text-align:center;" |1962
! scope="row" | {{sortname|Sisir Kumar|Mitra}}
|Literature & Educationಸಾಹಿತ್ಯ-ಶಿಕ್ಷಣ||West Bengal
|-
| style="text-align:center;" |1962
! scope="row" | {{sortname|Tarabai|Modak}}
|Socialಸಮಾಜ Workಸೇವೆ||Maharashtra
|-
| style="text-align:center;" |1962
! scope="row" | {{sortname|Radhakamal|Mukerjee}}
|Science & Engineeringವಿಜ್ಞಾನ-ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ||Uttar Pradesh
|-
| style="text-align:center;" |1962
! scope="row" | {{sortname|Sudhindra Nath|Mukerjee|nolink=1}}
|Publicಸಾರ್ವಜನಿಕ Affairsವ್ಯವಹಾರ||West Bengal
|-
| style="text-align:center;" |1962
! scope="row" | {{sortname|Niaz|Fatehpuri}}
|Literature & Educationಸಾಹಿತ್ಯ-ಶಿಕ್ಷಣ||Uttar Pradesh
|-
| style="text-align:center;" |1962
! scope="row" | {{sortname|Jal R.|Patel|nolink=1}}
|Medicineವೈದ್ಯಕೀಯ||Maharashtra
|-
| style="text-align:center;" |1962
! scope="row" | {{sortname|Narayan Sitaram|Phadke}}
|Literature & Educationಸಾಹಿತ್ಯ-ಶಿಕ್ಷಣ||Maharashtra
|-
| style="text-align:center;" |1962
! scope="row" | {{sortname|V.|Raghavan}}
|Literature & Educationಸಾಹಿತ್ಯ-ಶಿಕ್ಷಣ||Tamil Nadu
|-
| style="text-align:center;" |1962
! scope="row" | {{sortname|Dukhan|Ram}}
|Medicineವೈದ್ಯಕೀಯ||Bihar
|-
| style="text-align:center;" |1962
! scope="row" | {{sortname|T. S.|Soundram}}
|Socialಸಮಾಜ Workಸೇವೆ||Tamil Nadu
|-
| style="text-align:center;" |1962
! scope="row" | {{sortname|Mahankali Seetharama|Rao}}
|Medicineವೈದ್ಯಕೀಯ||Andhra Pradesh
|-
| style="text-align:center;" |1962
! scope="row" | {{sortname|Raghunath|Saran|nolink=1}}
|Medicineವೈದ್ಯಕೀಯ||Bihar
|-
| style="text-align:center;" |1962
! scope="row" | {{sortname|Moturi|Satyanarayana}}
|Publicಸಾರ್ವಜನಿಕ Affairsವ್ಯವಹಾರ||Tamil Nadu
|-
| style="text-align:center;" |1962
! scope="row" | {{sortname|Sitaram|Seksaria}}
|Socialಸಮಾಜ Workಸೇವೆ||Assam
|-
| style="text-align:center;" |1962
! scope="row" | {{sortname|Santosh Kumar|Sen|nolink=1}}
|Medicineವೈದ್ಯಕೀಯ||West Bengal
|-
| style="text-align:center;" |1962
! scope="row" | {{sortname|Tarlok|Singh|dab=economist}}
|Civilನಾಗರಿಕ Serviceಸೇವೆ||Punjab
|-
| style="text-align:center;" |1962
! scope="row" | {{sortname|Raja Radhika Raman|Sinha|nolink=1}}
|ಸಾಹಿತ್ಯ-ಶಿಕ್ಷಣ||Bihar
|Literature & Education||Bihar
|-
| style="text-align:center;" |1963
! scope="row" | {{sortname|Narendra Nath|Bery|nolink=1}}
|Medicineವೈದ್ಯಕೀಯ || Punjab
|-
| style="text-align:center;" |1963
! scope="row" | {{sortname|Makhanlal|Chaturvedi}}
|Literature & Educationಸಾಹಿತ್ಯ-ಶಿಕ್ಷಣ || Madhya Pradesh
|-
| style="text-align:center;" |1963
! scope="row" | {{sortname|Omeo Kumar|Das}}
|Socialಸಮಾಜ Workಸೇವೆ || Assam
|-
| style="text-align:center;" |1963
! scope="row" | {{sortname|Nitish Chandra|Laharry}}
|Socialಸಮಾಜ Workಸೇವೆ || West Bengal
|-
| style="text-align:center;" |1963
! scope="row" | {{sortname|Badri Nath|Prasad}}
|Literature & Educationಸಾಹಿತ್ಯ-ಶಿಕ್ಷಣ || Uttar Pradesh
|-
| style="text-align:center;" |1963
! scope="row" | {{sortname|Kanuri Lakshmana|Rao}}
|Civilನಾಗರಿಕ Serviceಸೇವೆ || Delhi
|-
| style="text-align:center;" |1963
! scope="row" | {{sortname|Rahul|Sankrityayan}}
|Literature & Educationಸಾಹಿತ್ಯ-ಶಿಕ್ಷಣ || Uttar Pradesh
|-
| style="text-align:center;" |1963
! scope="row" | {{sortname|Ramanlal Gokaldas|Saraiya|nolink=1}}
|Publicಸಾರ್ವಜನಿಕ Affairsವ್ಯವಹಾರ || Maharashtra
|-
| style="text-align:center;" |1963
! scope="row" | {{sortname|T. R.|Seshadri}}
|Literature & Educationಸಾಹಿತ್ಯ-ಶಿಕ್ಷಣ || Tamil Nadu
|-
| style="text-align:center;" |1963
! scope="row" | {{sortname|Sardar Harnarain|Singh}}
|Civilನಾಗರಿಕ Serviceಸೇವೆ || Punjab
|-
| style="text-align:center;" |1963
! scope="row" | {{sortname|M. L.|Soni|nolink=1}}
|Medicineವೈದ್ಯಕೀಯ || Delhi
|-
| style="text-align:center;" |1963
! scope="row" | {{sortname|Ramkumar|Verma}}
|Literature & Educationಸಾಹಿತ್ಯ-ಶಿಕ್ಷಣ || Uttar Pradesh
|-
| style="text-align:center;" |1964
! scope="row" | {{sortname|Sheikh|Abdullah|dab=educationalist}}
|Literature & Educationಸಾಹಿತ್ಯ-ಶಿಕ್ಷಣ||Uttar Pradesh
|-
| style="text-align:center;" |1964
! scope="row" | {{sortname|Nuruddin|Ahmed}}
|ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವ್ಯವಹಾರ||Delhi
|Public Affairs||Delhi
|-
| style="text-align:center;" |1964
! scope="row" | {{sortname|Rafiuddin|Ahmed|Rafiuddin Ahmed (dentist)}}
|Medicineವೈದ್ಯಕೀಯ||West Bengal
|-
| style="text-align:center;" |1964
! scope="row" | {{sortname|Jacob|Chandy}}
|Medicineವೈದ್ಯಕೀಯ||Kerala
|-
| style="text-align:center;" |1964
! scope="row" | {{sortname|Kunji Lal|Dubey}}
|Publicಸಾರ್ವಜನಿಕ Affairsವ್ಯವಹಾರ||Madhya Pradesh
|-
| style="text-align:center;" |1964
! scope="row" | {{sortname|Tushar Kanti|Ghosh}}
|Literature & Educationಸಾಹಿತ್ಯ-ಶಿಕ್ಷಣ||West Bengal
|-
| style="text-align:center;" |1964
! scope="row" | {{sortname|Anil Bandhu|Guha|nolink=1}}
|Civilನಾಗರಿಕ Serviceಸೇವೆ||West Bengal
|-
| style="text-align:center;" |1964
! scope="row" | {{sortname|Mohd. Abdul|Hai|nolink=1}}
|Medicineವೈದ್ಯಕೀಯ||Bihar
|-
| style="text-align:center;" |1964
! scope="row" | {{sortname|Dara Nusserwanji|Khurody}}
|Trade & Industryವಾಣಿಜ್ಯ-ಕೈಗಾರಿಕೆ||Madhya Pradesh
|-
| style="text-align:center;" |1964
! scope="row" | {{sortname|Anukul Chandra|Mukherjee}}
|Literature & Educationಸಾಹಿತ್ಯ-ಶಿಕ್ಷಣ||Uttar Pradesh
|-
| style="text-align:center;" |1964
! scope="row" | {{sortname|Jnanendra Nath|Mukherjee}}
|Science & Engineeringವಿಜ್ಞಾನ-ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ||West Bengal
|-
| style="text-align:center;" |1964
! scope="row" | {{sortname|Bhole Nath|Mullik|nolink=1}}
|Civilನಾಗರಿಕ Serviceಸೇವೆ||Delhi
|-
| style="text-align:center;" |1964
| style="text-align:center;" |1964
! scope="row" | {{sortname|Chintaman Govind|Pandit}}
|Medicineವೈದ್ಯಕೀಯ||Maharashtra
|-
| style="text-align:center;" |1964
! scope="row" | {{sortname|Tribhuvandas Kishibhai|Patel}}
|Socialಸಮಾಜ Workಸೇವೆ||Gujarat
|-
| style="text-align:center;" |1964
| style="text-align:center;" |1964
! scope="row" | {{sortname|T. Narayanayajwa|Ramachandran|link=T. N. Ramachandran}}
|ವಿಜ್ಞಾನ-ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ||Tamil Nadu
|Science & Engineering||Tamil Nadu
|-
| style="text-align:center;" |1964
! scope="row" | {{sortname|Khushwant Lal|Wig}}
|Medicineವೈದ್ಯಕೀಯ||Punjab
|-
| style="text-align:center;" |1965
! scope="row" | {{sortname|Krishnaswami Balasubramania|Iyer|nolink=1}}
|Publicಸಾರ್ವಜನಿಕ Affairsವ್ಯವಹಾರ||Tamil Nadu
|-
| style="text-align:center;" |1965
! scope="row" | {{sortname|Jogesh Chandra|Banerjee|nolink=1}}
|Medicineವೈದ್ಯಕೀಯ||West Bengal
|-
| style="text-align:center;" |1965
! scope="row" | {{sortname|Joginder Singh|Dhillon}}
|Civilನಾಗರಿಕ Serviceಸೇವೆ||Punjab
|-
| style="text-align:center;" |1965
! scope="row" | {{sortname|Appasaheb|Patwardhan|nolink=1}}
|Publicಸಾರ್ವಜನಿಕ Affairsವ್ಯವಹಾರ||Maharashtra
|-
| style="text-align:center;" |1965
! scope="row" | {{sortname|Bhalchandra Babaji|Dikshit}}
|Medicineವೈದ್ಯಕೀಯ||Maharashtra
|-
| style="text-align:center;" |1965
! scope="row" | {{sortname|P. O.|Dunn|nolink=1}}
|Civilನಾಗರಿಕ Serviceಸೇವೆ||Maharashtra
|-
| style="text-align:center;" |1965
! scope="row" | {{sortname|Narasinh Narayan|Godbole}}
|Literature & Educationಸಾಹಿತ್ಯ-ಶಿಕ್ಷಣ||Maharashtra
|-
| style="text-align:center;" |1965
! scope="row" | {{sortname|Nawang|Gombu}}
|Sportsಕ್ರೀಡೆ||West Bengal
|-
| style="text-align:center;" |1965
! scope="row" | {{sortname|Sonam|Gyatso|dab=mountaineer}}
|Sportsಕ್ರೀಡೆ||Sikkim
|-
| style="text-align:center;" |1965
! scope="row" | {{sortname|Kashmir Singh|Katoch}}
|Civilನಾಗರಿಕ Serviceಸೇವೆ||Punjab
|-
| style="text-align:center;" |1965
! scope="row" | {{sortname|Akbar Ali|Khan|dab=politician}}
|Publicಸಾರ್ವಜನಿಕ Affairsವ್ಯವಹಾರ||Andhra Pradesh
|-
| style="text-align:center;" |1965
! scope="row" | {{sortname|Shantanu Lakshman|Kirloskar|S. L. Kirloskar}}
|Trade & Industryವಾಣಿಜ್ಯ-ಕೈಗಾರಿಕೆ||Maharashtra
|-
| style="text-align:center;" |1965
! scope="row" | {{sortname|Mohan Singh|Kohli}}
|Sportsಕ್ರೀಡೆ||Delhi
|-
| style="text-align:center;" |1965
! scope="row" | {{sortname|Pratap Chandra|Lal}}
|Civilನಾಗರಿಕ Serviceಸೇವೆ||Punjab
|-
| style="text-align:center;" |1965
! scope="row" | {{sortname|Mohammad|Mujeeb}}
|ಸಾಹಿತ್ಯ-ಶಿಕ್ಷಣ||Delhi
|Literature & Education||Delhi
|-
| style="text-align:center;" |1965
| style="text-align:center;" |1965
! scope="row" | {{sortname|Ramaswamy|Rajaram}}
|Civilನಾಗರಿಕ Serviceಸೇವೆ||Tamil Nadu
|-
| style="text-align:center;" |1965
! scope="row" | {{sortname|K. R.|Ramanathan}}
|ವಿಜ್ಞಾನ-ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ||Tamil Nadu
|Science & Engineering||Tamil Nadu
|-
| style="text-align:center;" |1965
| style="text-align:center;" |1965
! scope="row" | {{sortname|Triguna|Sen}}
|Literature & Educationಸಾಹಿತ್ಯ-ಶಿಕ್ಷಣ||West Bengal
|-
| style="text-align:center;" |1965
! scope="row" | {{sortname|Santu Jouharmal|Shahaney|nolink=1}}
|Civilನಾಗರಿಕ Serviceಸೇವೆ||West Bengal
|-
| style="text-align:center;" |1965
! scope="row" | {{sortname|Shiv|Sharma|nolink=1}}
|Medicineವೈದ್ಯಕೀಯ||Uttar Pradesh
|-
| style="text-align:center;" |1965
! scope="row" | {{sortname|Harbaksh|Singh}}
|Civilನಾಗರಿಕ Serviceಸೇವೆ||Delhi
|-
| style="text-align:center;" |1965
! scope="row" | {{sortname|Vrindavan Lal|Verma}}
|Literature & Educationಸಾಹಿತ್ಯ-ಶಿಕ್ಷಣ||Uttar Pradesh
|-
| style="text-align:center;" |1965
! scope="row" | {{sortname|Manikya Lal|Verma}}
|Socialಸಮಾಜ Workಸೇವೆ||Rajasthan
|-
| style="text-align:center;" |1966
! scope="row" | {{sortname|T. S. Ramaswami|Aiyer|nolink=1}}
|Publicಸಾರ್ವಜನಿಕ Affairsವ್ಯವಹಾರ|| Tamil Nadu
|-
| style="text-align:center;" |1966
! scope="row" | {{sortname|Babubhai Maneklal|Chinai|nolink=1}}
|Trade & Industryವಾಣಿಜ್ಯ-ಕೈಗಾರಿಕೆ|| Maharashtra
|-
| style="text-align:center;" |1966
! scope="row" | {{sortname|Puliyur Krishnaswamy|Duraiswami}}
|Medicineವೈದ್ಯಕೀಯ|| Delhi
|-
| style="text-align:center;" |1966
! scope="row" | {{sortname|Verghese|Kurien}}
|ವಾಣಿಜ್ಯ-ಕೈಗಾರಿಕೆ|| Gujarat
|Trade & Industry|| Gujarat
|-
| style="text-align:center;" |1966
| style="text-align:center;" |1966
! scope="row" | {{sortname|K. P. Kesava|Menon}}
|ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವ್ಯವಹಾರ|| Kerala
|Public Affairs|| Kerala
|-
| style="text-align:center;" |1966
! scope="row" | {{sortname|Bhabani Charan|Mukharji|nolink=1}}
|Civilನಾಗರಿಕ Serviceಸೇವೆ|| West Bengal
|-
| style="text-align:center;" |1966
! scope="row" | {{sortname|Mannathu Padmanabha|Pillai}}
|Socialಸಮಾಜ Workಸೇವೆ|| Kerala
|-
| style="text-align:center;" |1966
! scope="row" | {{sortname|K. Shankar|Pillai}}
|Artsಕಲೆ|| Delhi
|-
| style="text-align:center;" |1966
| style="text-align:center;" |1966
! scope="row" | {{sortname|Vinayak Sitaram|Sarwate}}
|Literature & Educationಸಾಹಿತ್ಯ-ಶಿಕ್ಷಣ|| Madhya Pradesh
|-
| style="text-align:center;" |1966
! scope="row" | {{sortname|Homi|Sethna}}
|Civilನಾಗರಿಕ Serviceಸೇವೆ|| Maharashtra
|-
| style="text-align:center;" |1966
! scope="row" | {{sortname|Jodh|Singh}}
|ಸಾಹಿತ್ಯ-ಶಿಕ್ಷಣ|| Punjab
|Literature & Education|| Punjab
|-
| style="text-align:center;" |1966
! scope="row" | {{sortname|Haribhau|Upadhyaya}}
|Literature & Educationಸಾಹಿತ್ಯ-ಶಿಕ್ಷಣ|| Uttar Pradesh
|-
| style="text-align:center;" |1967
! scope="row" | {{sortname|Mulk Raj|Anand}}
|Literature & Educationಸಾಹಿತ್ಯ-ಶಿಕ್ಷಣ||Maharashtra
|-
| style="text-align:center;" |1967
! scope="row" | {{sortname|Tara|Cherian}}
|Socialಸಮಾಜ Workಸೇವೆ||Tamil Nadu
|-
| style="text-align:center;" |1967
! scope="row" | {{sortname|Mulk Raj|Chopra|nolink=1}}
|Civilನಾಗರಿಕ Serviceಸೇವೆ||Uttarakhand
|-
| style="text-align:center;" |1967
! scope="row" | {{sortname|Tulsi|Das|nolink=1}}
||Medicineವೈದ್ಯಕೀಯ||Punjab
|-
| style="text-align:center;" |1967
! scope="row" | {{sortname|Krishna Kanta|Handique}}
|ಸಾಹಿತ್ಯ-ಶಿಕ್ಷಣ||Assam
|Literature & Education||Assam
|-
| style="text-align:center;" |1967
! scope="row" | {{sortname|Akshay Kumar|Jain}}
|ಸಾಹಿತ್ಯ-ಶಿಕ್ಷಣ||Delhi
|Literature & Education||Delhi
|-
| style="text-align:center;" |1967
! scope="row" | {{sortname|Pupul|Jayakar}}
|Socialಸಮಾಜ Workಸೇವೆ||Delhi
|-
| style="text-align:center;" |1967
! scope="row" | {{sortname|Ali Akbar|Khan}}
|Artsಕಲೆ||West Bengal
|-
| style="text-align:center;" |1967
! scope="row" | {{sortname|D. P.|Kohli}}
|Civilನಾಗರಿಕ Serviceಸೇವೆ||Punjab
|-
| style="text-align:center;" |1967
! scope="row" | {{sortname|Ramanathan|Krishnan}}
|Sportsಕ್ರೀಡೆ||Tamil Nadu
|-
| style="text-align:center;" |1967
! scope="row" | {{sortname|C. Kottieth|Lakshmanan|nolink=1}}
|Medicineವೈದ್ಯಕೀಯ||Tamil Nadu
|-
| style="text-align:center;" |1967
! scope="row" | {{sortname|T. M. Ponnambalam|Mahadevan|T.M.P. Mahadevan}}
|Literature & Educationಸಾಹಿತ್ಯ-ಶಿಕ್ಷಣ||Tamil Nadu
|-
| style="text-align:center;" |1967
! scope="row" | {{sortname|Kalyanji Vithalbhai|Mehta|nolink=1}}
|ಸಾಹಿತ್ಯ-ಶಿಕ್ಷಣ||Gujarat
|Literature & Education||Gujarat
|-
| style="text-align:center;" |1967
! scope="row" | {{sortname|S. I.|Padmavati}}
|Medicineವೈದ್ಯಕೀಯ||Delhi
|-
| style="text-align:center;" |1967
! scope="row" | {{sortname|Vasantrao Bandoji|Patil|nolink=1}}
|Trade & Industryವಾಣಿಜ್ಯ-ಕೈಗಾರಿಕೆ||Maharashtra
|-
| style="text-align:center;" |1967
| style="text-align:center;" |1967
! scope="row" | {{sortname|Datto Vaman|Potdar}}
|Literature & Educationಸಾಹಿತ್ಯ-ಶಿಕ್ಷಣ||Maharashtra
|-
| style="text-align:center;" |1967
! scope="row" | {{sortname|B. Shiva|Rao}}
|ಸಾಹಿತ್ಯ-ಶಿಕ್ಷಣ||Delhi
|Literature & Education||Delhi
|-
| style="text-align:center;" |1967
! scope="row" | {{sortname|Khwaja Ghulam|Saiyidain}}
|Literature & Educationಸಾಹಿತ್ಯ-ಶಿಕ್ಷಣ||Uttar Pradesh
|-
| style="text-align:center;" |1967
! scope="row" | {{sortname|Ashok Kumar|Sarkar}}
|Literature & Educationಸಾಹಿತ್ಯ-ಶಿಕ್ಷಣ||West Bengal
|-
| style="text-align:center;" |1967
! scope="row" | {{sortname|Mihir|Sen}}
|Sportsಕ್ರೀಡೆ||West Bengal
|-
| style="text-align:center;" |1967
! scope="row" | {{sortname|Ravi|Shankar}}
|Artsಕಲೆ||Uttar Pradesh
|-
| style="text-align:center;" |1967
! scope="row" | {{sortname|Kaikhushru Ruttonji|Shroff|nolink=1}}
|Publicಸಾರ್ವಜನಿಕ Affairsವ್ಯವಹಾರ||Maharashtra
|-
| style="text-align:center;" |1967
! scope="row" | {{sortname|M. L.|Vasanthakumari}}
|Artsಕಲೆ||Andhra Pradesh
|-
| style="text-align:center;" |1968
! scope="row" | {{sortname|Acharya Vishva|Bandhu}}
|Literature & Educationಸಾಹಿತ್ಯ-ಶಿಕ್ಷಣ||Uttar Pradesh
|-
| style="text-align:center;" |1968
! scope="row" | {{sortname|Prabhu Lal|Bhatnagar}}
|ವಿಜ್ಞಾನ-ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ||Karnataka
|Science & Engineering||Karnataka
|-
| style="text-align:center;" |1968
! scope="row" | {{sortname|Sudhir Ranjan|Sengupta|nolink=1}}
|Literature & Educationಸಾಹಿತ್ಯ-ಶಿಕ್ಷಣ||West Bengal
|-
| style="text-align:center;" |1968
! scope="row" | {{sortname|Mary Clubwala|Jadhav}}
|Socialಸಮಾಜ Workಸೇವೆ||Maharashtra
|-
| style="text-align:center;" |1968
| style="text-align:center;" |1968
! scope="row" | {{sortname|Vishnu Sakharam|Khandekar}}
|Literature & Educationಸಾಹಿತ್ಯ-ಶಿಕ್ಷಣ||Maharashtra
|-
| style="text-align:center;" |1968
! scope="row" | {{sortname|Sam|Manekshaw}}
|Civilನಾಗರಿಕ Serviceಸೇವೆ||ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ
|-
| style="text-align:center;" |1968
! scope="row" | {{sortname|Mansukhlal Atmaram|Master}}
|Publicಸಾರ್ವಜನಿಕ Affairsವ್ಯವಹಾರ||ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ
|-
| style="text-align:center;" |1968
! scope="row" | {{sortname|M. G. K.|Menon}}
|Medicineವೈದ್ಯಕೀಯ||Delhi
|-
| style="text-align:center;" |1968
! scope="row" | {{sortname|Waman Bapuji|Metre}}
|Science & Engineeringವಿಜ್ಞಾನ-ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ||Maharashtra
|-
| style="text-align:center;" |1968
! scope="row" | {{sortname|Gujarmal|Modi}}
|Trade & Industryವಾಣಿಜ್ಯ-ಕೈಗಾರಿಕೆ||Uttar Pradesh
|-
| style="text-align:center;" |1968
| style="text-align:center;" |1968
! scope="row" | {{sortname|Gopalan|Narasimhan|nolink=1}}
|Literature & Educationಸಾಹಿತ್ಯ-ಶಿಕ್ಷಣ||Tamil Nadu
|-
| style="text-align:center;" |1968
! scope="row" | {{sortname|Benjamin Peary|Pal}}
|ವಿಜ್ಞಾನ-ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ||Punjab
|Science & Engineering||Punjab
|-
| style="text-align:center;" |1968
! scope="row" | {{sortname|Brahm|Prakash}}
|ವಿಜ್ಞಾನ-ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ||Punjab
|Science & Engineering||Punjab
|-
| style="text-align:center;" |1968
! scope="row" | {{sortname|Manikonda Chalapathi|Rau}}
|Literature & Educationಸಾಹಿತ್ಯ-ಶಿಕ್ಷಣ||Andhra Pradesh{{efn|Manikonda Chalapathi Rau returned the award.<ref name="Chalapathi">{{cite book|url=https://books.google.co.in/books?id=6BU6AAAAIAAJ&q=padma+vibhushan+refused|title=Triveni: Journal of Indian Renaissance|chapter=The Privilege of Knowing M. C. |chapterurl=http://www.trivenijournalindia.com/theprivilegeofknowingmcoct83.htm|publisher=Triveni Publishers |volume=52 |year=1983 |author=Kumar, A. Prasanna |accessdate=15 March 2016}}</ref>}}
|-
| style="text-align:center;" |1968
! scope="row" | {{sortname|C. R.|Rao}}
|Science & Engineeringವಿಜ್ಞಾನ-ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ||Delhi{{efn|C. R. Rao was accorded the citizenship of the United States in 1995.<ref name="Numberdars" />}}
|-
| style="text-align:center;" |1968
! scope="row" | {{sortname|Radhanath|Rath}}
|ಸಾಹಿತ್ಯ-ಶಿಕ್ಷಣ||Odisha
|Literature & Education||Odisha
|-
| style="text-align:center;" |1968
| style="text-align:center;" |1970
! scope="row" | {{sortname|Ramkinkar|Baij}}
| Artsಕಲೆ || West Bengal
|-
| style="text-align:center;" |1970
! scope="row" | {{sortname|Hirabai|Barodekar}}
| Artsಕಲೆ || Maharashtra
|-
| style="text-align:center;" |1970
! scope="row" | {{sortname|Buddhadeb|Bose|Buddhadeb Bosu}}
|Literature & Educationಸಾಹಿತ್ಯ-ಶಿಕ್ಷಣ ||West Bengal
|-
| style="text-align:center;" |1970
! scope="row" | {{sortname|M. R.|Brahmam|nolink=1}}
|Civilನಾಗರಿಕ Serviceಸೇವೆ ||Andhra Pradesh
|-
| style="text-align:center;" |1970
! scope="row" | {{sortname|Amiya|Chakravarty}}
|Literature & Educationಸಾಹಿತ್ಯ-ಶಿಕ್ಷಣ ||West Bengal
|-
| style="text-align:center;" |1970
! scope="row" | {{sortname|T. S. Avinashilingam|Chettiar}}
|Literature & Educationಸಾಹಿತ್ಯ-ಶಿಕ್ಷಣ ||Tamil Nadu
|-
| style="text-align:center;" |1970
! scope="row" | {{sortname|Birendra Nath|Ganguli|nolink=1}}
|ಸಾಹಿತ್ಯ-ಶಿಕ್ಷಣ ||Delhi
|Literature & Education ||Delhi
|-
| style="text-align:center;" |1970
! scope="row" | {{sortname|Lala Hansraj|Gupta}}
|ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವ್ಯವಹಾರ ||Haryana
|Public Affairs ||Haryana
|-
| style="text-align:center;" |1970
! scope="row" | {{sortname|Ratan Lal|Joshi}}
|ಸಾಹಿತ್ಯ-ಶಿಕ್ಷಣ ||Delhi
|Literature & Education ||Delhi
|-
| style="text-align:center;" |1970
! scope="row" | {{sortname|Gurram|Jashuva}}
|Literature & Educationಸಾಹಿತ್ಯ-ಶಿಕ್ಷಣ ||Andhra Pradesh
|-
| style="text-align:center;" |1970
! scope="row" | {{sortname|Narayan Sadoba|Kajrolkar}}
|Socialಸಮಾಜ Workಸೇವೆ|| Maharashtra
|-
| style="text-align:center;" |1970
! scope="row" | {{sortname|Kumari|Kamala}}
|Artsಕಲೆ||Tamil Nadu
|-
| style="text-align:center;" |1970
! scope="row" | {{sortname|Purushottam Kashinath|Kelkar|P. K. Kelkar}}
|Literature & Educationಸಾಹಿತ್ಯ-ಶಿಕ್ಷಣ ||Maharashtra
|-
| style="text-align:center;" |1970
! scope="row" | {{sortname|M. S.|Krishnan|dab=geologist}}
|Science & Engineeringವಿಜ್ಞಾನ-ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ||Tamil Nadu
|-
| style="text-align:center;" |1970
! scope="row" | {{sortname|Syed Abdul|Latif|nolink=1}}
|Literature & Educationಸಾಹಿತ್ಯ-ಶಿಕ್ಷಣ ||Andhra Pradesh
|-
| style="text-align:center;" |1970
! scope="row" | {{sortname|Bhagwantrao|Mandloi }}
|Publicಸಾರ್ವಜನಿಕ Affairsವ್ಯವಹಾರ ||Madhya Pradesh
|-
| style="text-align:center;" |1970
! scope="row" | {{sortname|Mahesh Prasad|Mehray}}
|Medicineವೈದ್ಯಕೀಯ||Uttar Pradesh
|-
| style="text-align:center;" |1970
! scope="row" | {{sortname|Sombhu|Mitra}}
|Artsಕಲೆ||West Bengal
|-
| style="text-align:center;" |1970
! scope="row" | {{sortname|Vivekananda|Mukhopadhyaya|nolink=1}}
|Literature & Educationಸಾಹಿತ್ಯ-ಶಿಕ್ಷಣ ||West Bengal
|-
| style="text-align:center;" |1970
! scope="row" | {{sortname|Krishnaswami|Ramiah}}
|Science & Engineeringವಿಜ್ಞಾನ-ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ||Tamil Nadu
|-
| style="text-align:center;" |1970
! scope="row" | {{sortname|Gainedi A. Narasimha|Rao|nolink=1}}
|Civilನಾಗರಿಕ Serviceಸೇವೆ ||Andhra Pradesh
|-
| style="text-align:center;" |1970
! scope="row" | {{sortname|Anant alias Annasaheb|Sahasrabuddhe|Annasaheb Sahasrabuddhe}}
|Socialಸಮಾಜ Workಸೇವೆ||Maharashtra
|-
| style="text-align:center;" |1970
! scope="row" | {{sortname|Surrendar|Saini}}
|Socialಸಮಾಜ Workಸೇವೆ||Delhi
|-
| style="text-align:center;" |1970
| style="text-align:center;" |1970
! scope="row" | {{sortname|Ahmed Jan|Thirakwa}}
|Artsಕಲೆ|| Uttar Pradesh
|-
| style="text-align:center;" |1970
! scope="row" | {{sortname|N. M.|Wagle}}
|Civilನಾಗರಿಕ Serviceಸೇವೆ ||Maharashtra
|-
| style="text-align:center;" |1970
! scope="row" | {{sortname|Prem Nath|Wahi}}
|Civilನಾಗರಿಕ Serviceಸೇವೆ|| Delhi
|-
| style="text-align:center;" |1970
! scope="row" | {{sortname||Yashpal}}
| ಸಾಹಿತ್ಯ-ಶಿಕ್ಷಣ||Punjab
| Literature & Education||Punjab
|-
| style="text-align:center;" |1971
! scope="row" | {{sortname|N. Ramaswami|Ayyar}}
|Socialಸಮಾಜ Workಸೇವೆ||Tamil Nadu
|-
| style="text-align:center;" |1971
! scope="row" | {{sortname|Suraj|Bhan}}
|Literature & Educationಸಾಹಿತ್ಯ-ಶಿಕ್ಷಣ||Chandigarh
|-
| style="text-align:center;" |1971
! scope="row" | {{sortname|Gokulbhai|Bhatt}}
|Socialಸಮಾಜ Workಸೇವೆ||Rajasthan
|-
| style="text-align:center;" |1971
! scope="row" | {{sortname|Jaishankar|Bhojak}}
|Artsಕಲೆ||Gujarat
|-
| style="text-align:center;" |1971
! scope="row" | {{sortname|Monindra Nath|Chakravarti|nolink=1}}
|Civilನಾಗರಿಕ Serviceಸೇವೆ||West Bengal
|-
| style="text-align:center;" |1971
! scope="row" | {{sortname|Kandathil Mammen|Cherian}}
|ಸಾಹಿತ್ಯ-ಶಿಕ್ಷಣ||Kerala
|Literature & Education||Kerala
|-
| style="text-align:center;" |1971
! scope="row" | {{sortname|Jogesh Chandra|De|nolink=1}}
|Trade & Industryವಾಣಿಜ್ಯ-ಕೈಗಾರಿಕೆ||West Bengal
|-
| style="text-align:center;" |1971
! scope="row" | {{sortname|Ramrao|Deshmukh}}
|Trade & Industryವಾಣಿಜ್ಯ-ಕೈಗಾರಿಕೆ||Maharashtra
|-
| style="text-align:center;" |1971
! scope="row" | {{sortname|Satish|Dhawan}}
|ವಿಜ್ಞಾನ-ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ||Karnataka
|Science & Engineering||Karnataka
|-
| style="text-align:center;" |1971
! scope="row" | {{sortname|Bhalchandra Digambar|Garware|Abasaheb Garware}}
|Trade & Industryವಾಣಿಜ್ಯ-ಕೈಗಾರಿಕೆ||Maharashtra
|-
| style="text-align:center;" |1971
! scope="row" | {{sortname|Gangubai|Hangal}}
|Artsಕಲೆ||Karnataka
|-
| style="text-align:center;" |1971
! scope="row" | {{sortname|Musiri Subramania|Iyer}}
|Artsಕಲೆ||Tamil Nadu
|-
| style="text-align:center;" |1971
! scope="row" | {{sortname|P Tiruvillvamalai Seshan M.|Iyer|Palghat Mani Iyer}}
|Artsಕಲೆ||Tamil Nadu
|-
| style="text-align:center;" |1971
! scope="row" | {{sortname|Jainendra Kumar|Jain|Jainendra Kumar}}
|ಸಾಹಿತ್ಯ-ಶಿಕ್ಷಣ ||Delhi
|Literature & Education ||Delhi
|-
| style="text-align:center;" |1971
! scope="row" | {{sortname|Mangtu Ram|Jaipuria|nolink=1}}
|Socialಸಮಾಜ Workಸೇವೆ||Delhi
|-
| style="text-align:center;" |1971
! scope="row" | {{sortname|Veni Shankar|Jha|nolink=1}}
|Literature & Educationಸಾಹಿತ್ಯ-ಶಿಕ್ಷಣ||Madhya Pradesh
|-
| style="text-align:center;" |1971
! scope="row" | {{sortname|Raj|Kapoor}}
|Artsಕಲೆ||Punjab
|-
| style="text-align:center;" |1971
! scope="row" | {{sortname|A. Vithal alias Dhananjay|Keer|Dhananjay Keer}}
|Literature & Educationಸಾಹಿತ್ಯ-ಶಿಕ್ಷಣ ||Maharashtra
|-
| style="text-align:center;" |1971
! scope="row" | {{sortname|Amir|Khan|dab=singer}}
|Artsಕಲೆ||Maharashtra
|-
| style="text-align:center;" |1971
! scope="row" | {{sortname|Nissar Hussain|Khan}}
|Artsಕಲೆ||Uttar Pradesh
|-
| style="text-align:center;" |1971
! scope="row" | {{sortname|P. Kalathil Kunju|Kurup|Guru Kunchu Kurup}}
|Artsಕಲೆ||Kerala
|-
| style="text-align:center;" |1971
! scope="row" | {{sortname|R. K.|Laxman}}
|Artsಕಲೆ||Maharashtra
|-
| style="text-align:center;" |1971
! scope="row" | {{sortname|Shantilal Jamnadas|Mehta}}
|Medicineವೈದ್ಯಕೀಯ||Maharashtra
|-
| style="text-align:center;" |1971
! scope="row" | {{sortname|Ved Rattan|Mohan|nolink=1}}
|Trade & Industryವಾಣಿಜ್ಯ-ಕೈಗಾರಿಕೆ||Uttar Pradesh
|-
| style="text-align:center;" |1971
! scope="row" | {{sortname|Kedar Nath|Mookerjee|nolink=1}}
|Trade & Industryವಾಣಿಜ್ಯ-ಕೈಗಾರಿಕೆ||West Bengal
|-
| style="text-align:center;" |1971
! scope="row" | {{sortname|Santosh Kumar|Mukerji|nolink=1}}
|Medicineವೈದ್ಯಕೀಯ||Madhya Pradesh
|-
| style="text-align:center;" |1971
! scope="row" | {{sortname|Bishnupada|Mukhopadhyaya|nolink=1}}
|Medicineವೈದ್ಯಕೀಯ||Bihar
|-
| style="text-align:center;" |1971
! scope="row" | {{sortname|Kalindi Charan|Panigrahi}}
|ಸಾಹಿತ್ಯ-ಶಿಕ್ಷಣ||Odisha
|Literature & Education||Odisha
|-
| style="text-align:center;" |1971
! scope="row" | {{sortname|Manibhai J.|Patel|nolink=1}}
|Trade & Industryವಾಣಿಜ್ಯ-ಕೈಗಾರಿಕೆ||Madhya Pradesh
|-
| style="text-align:center;" |1971
! scope="row" | {{sortname|D. K.|Pattammal}}
|Artsಕಲೆ||Tamil Nadu
|-
| style="text-align:center;" |1971
! scope="row" | {{sortname|Krishnarao|Phulambrikar}}
|Artsಕಲೆ||Maharashtra
|-
| style="text-align:center;" |1971
! scope="row" | {{sortname|Venkatarama Ramalingam|Pillai}}
|Literature & Educationಸಾಹಿತ್ಯ-ಶಿಕ್ಷಣ||Tamil Nadu
|-
| style="text-align:center;" |1971
! scope="row" | {{sortname|Vulimiri|Ramalingaswami}}
|Medicineವೈದ್ಯಕೀಯ||Tamil Nadu
|-
| style="text-align:center;" |1971
! scope="row" | {{sortname|Suresh Chandra|Roy|nolink=1}}
|Trade & Industryವಾಣಿಜ್ಯ-ಕೈಗಾರಿಕೆ||West Bengal
|-
| style="text-align:center;" |1971
! scope="row" | {{sortname|Pandurang Vasudeo|Sukhatme}}
|Science & Engineeringವಿಜ್ಞಾನ-ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ||{{dash}}{{efn-ua|name=ITL|Indicates a citizen of Italy}}
|-
| style="text-align:center;" |1971
! scope="row" | {{sortname|Pichu|Sambamoorthi}}
|Artsಕಲೆ||Tamil Nadu
|-
| style="text-align:center;" |1971
! scope="row" | {{sortname|Devchand Chhaganlal|Shah|nolink=1}}
|Socialಸಮಾಜ Workಸೇವೆ||Maharashtra
|-
| style="text-align:center;" |1971
! scope="row" | {{sortname|Madan Mohan|Singh|nolink=1}}
|Medicineವೈದ್ಯಕೀಯ||Delhi
|-
| style="text-align:center;" |1971
! scope="row" | {{sortname|Bhagwati Charan|Verma}}
|Literature & Educationಸಾಹಿತ್ಯ-ಶಿಕ್ಷಣ||Uttar Pradesh
|-
| style="text-align:center;" |1971
! scope="row" | {{sortname|Parmeshwari Lal|Verma|nolink=1}}
|Civilನಾಗರಿಕ Serviceಸೇವೆ||Chandigarh
|-
| style="text-align:center;" |1971
! scope="row" | {{sortname|Kasturi Lal|Vij|nolink=1}}
|Civilನಾಗರಿಕ Serviceಸೇವೆ||Delhi
|-
| style="text-align:center;" |1972
! scope="row" | {{sortname|Jagjit Singh|Aurora}}
|Civilನಾಗರಿಕ Serviceಸೇವೆ||Delhi
|-
| style="text-align:center;" |1972
! scope="row" | {{sortname|Madhavrao|Bagal}}
|Socialಸಮಾಜ Workಸೇವೆ||Maharashtra
|-
| style="text-align:center;" |1972
! scope="row" | {{sortname|Surinder Singh|Bedi|nolink=1}}
|Civilನಾಗರಿಕ Serviceಸೇವೆ||Delhi
|-
| style="text-align:center;" |1972
! scope="row" | {{sortname|Gopal Gurunath|Bewoor}}
|Civilನಾಗರಿಕ Serviceಸೇವೆ||Karnataka
|-
| style="text-align:center;" |1972
! scope="row" | {{sortname|Gulestan Rustom|Billimoria|nolink=1}}
|Socialಸಮಾಜ Workಸೇವೆ||Maharashtra
|-
| style="text-align:center;" |1972
! scope="row" | {{sortname|Kunhiraman Palat|Candeth}}
|Civilನಾಗರಿಕ Serviceಸೇವೆ||Delhi
|-
| style="text-align:center;" |1972
! scope="row" | {{sortname|Ram Narayan|Chakravarti}}
|Science & Engineeringವಿಜ್ಞಾನ-ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ||West Bengal
|-
| style="text-align:center;" |1972
! scope="row" | {{sortname|Pran Nath|Chhutani|nolink=1}}
|Literature & Educationಸಾಹಿತ್ಯ-ಶಿಕ್ಷಣ||Chandigarh
|-
| style="text-align:center;" |1972
! scope="row" | {{sortname|Yashodhara|Dasappa}}
|Socialಸಮಾಜ Workಸೇವೆ||Karnataka
|-
| style="text-align:center;" |1972
! scope="row" | {{sortname|Maheshwar|Dayal|nolink=1}}
|Socialಸಮಾಜ Workಸೇವೆ||Delhi
|-
| style="text-align:center;" |1972
! scope="row" | {{sortname|Hari Chand|Dewan}}
|Civilನಾಗರಿಕ Serviceಸೇವೆ||Punjab
|-
| style="text-align:center;" |1972
! scope="row" | {{sortname|Minoo Merwan|Engineer}}
|Civilನಾಗರಿಕ Serviceಸೇವೆ||Gujarat
|-
| style="text-align:center;" |1972
! scope="row" | {{sortname|Benoy Bhushan|Ghosh|nolink=1}}
|Civilನಾಗರಿಕ Serviceಸೇವೆ||West Bengal
|-
| style="text-align:center;" |1972
! scope="row" | {{sortname|Inderjit Singh|Gill}}
|Civilನಾಗರಿಕ Serviceಸೇವೆ||Maharashtra
|-
| style="text-align:center;" |1972
! scope="row" | {{sortname|Mohd.|Hayath|nolink=1}}
|Civilನಾಗರಿಕ Serviceಸೇವೆ||Karnataka
|-
| style="text-align:center;" |1972
! scope="row" | {{sortname|Lakhumal Hiranand|Hiranandani}}
|Medicineವೈದ್ಯಕೀಯ||Maharashtra
|-
| style="text-align:center;" |1972
! scope="row" | {{sortname|L. A. Krishna|Iyer}}
|ವಿಜ್ಞಾನ-ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ||Kerala
|Science & Engineering||Kerala
|-
| style="text-align:center;" |1972
! scope="row" | {{sortname|Sourendra Nath|Kohli}}
|Civilನಾಗರಿಕ Serviceಸೇವೆ||Punjab
|-
| style="text-align:center;" |1972
! scope="row" | {{sortname|Jai|Krishna}}
|Civilನಾಗರಿಕ Serviceಸೇವೆ||Uttar Pradesh
|-
| style="text-align:center;" |1972
! scope="row" | {{sortname|Nilakanta|Krishnan}}
|Civilನಾಗರಿಕ Serviceಸೇವೆ||Tamil Nadu
|-
| style="text-align:center;" |1972
! scope="row" | {{sortname|Ashwini|Kumar|nolink=1}}
|Civilನಾಗರಿಕ Serviceಸೇವೆ||Punjab
|-
| style="text-align:center;" |1972
! scope="row" | {{sortname|Pran Nath|Luthra|nolink=1}}
|Civilನಾಗರಿಕ Serviceಸೇವೆ||Punjab
|-
| style="text-align:center;" |1972
! scope="row" | {{sortname|Amrut V.|Mody|nolink=1}}
|Civilನಾಗರಿಕ Serviceಸೇವೆ||Maharashtra
|-
| style="text-align:center;" |1972
! scope="row" | {{sortname|N.G. Krishna|Murti|nolink=1}}
|Civilನಾಗರಿಕ Serviceಸೇವೆ||Delhi
|-
| style="text-align:center;" |1972
! scope="row" | {{sortname|T. A.|Pai}}
|Civilನಾಗರಿಕ Serviceಸೇವೆ||Karnataka
|-
| style="text-align:center;" |1972
! scope="row" | {{sortname|Vinayakrao|Patwardhan}}
|Artsಕಲೆ||Maharashtra
|-
| style="text-align:center;" |1972
! scope="row" | {{sortname|Dattatraya Yeshwant|Phadke}}
|Science & Engineeringವಿಜ್ಞಾನ-ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ||Maharashtra
|-
| style="text-align:center;" |1972
! scope="row" | {{sortname|Kayalath Pothen|Philip|nolink=1}}
|Literature & Educationಸಾಹಿತ್ಯ-ಶಿಕ್ಷಣ||Maharashtra
|-
| style="text-align:center;" |1972
! scope="row" | {{sortname|Bhalchandra Nilkanth|Purandare}}
|Medicineವೈದ್ಯಕೀಯ||Maharashtra
|-
| style="text-align:center;" |1972
! scope="row" | {{sortname|Tapishwar Narain|Raina}}
|Civilನಾಗರಿಕ Serviceಸೇವೆ||Jammu & Kashmir
|-
| style="text-align:center;" |1972
! scope="row" | {{sortname|Bharat|Ram}}
|ವಾಣಿಜ್ಯ-ಕೈಗಾರಿಕೆ||Delhi
|Trade & Industry||Delhi
|-
| style="text-align:center;" |1972
! scope="row" | {{sortname|Mohinder Singh|Randhawa}}
|ವಿಜ್ಞಾನ-ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ||Punjab
|Science & Engineering||Punjab
|-
| style="text-align:center;" |1972
| style="text-align:center;" |1972
! scope="row" | {{sortname|M. B. Ramachandra|Rao}}
|ವಿಜ್ಞಾನ-ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ||Delhi
|Science & Engineering||Delhi
|-
| style="text-align:center;" |1972
! scope="row" | {{sortname|Ayyagari Sambasiva|Rao|A. S. Rao}}
|Science & Engineeringವಿಜ್ಞಾನ-ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ||Andhra Pradesh
|-
| style="text-align:center;" |1972
! scope="row" | {{sortname|Sujoy B.|Roy}}
|Medicineವೈದ್ಯಕೀಯ||West Bengal
|-
| style="text-align:center;" |1972
! scope="row" | {{sortname|Khusro Faramurz|Rustamji}}
|Civilನಾಗರಿಕ Serviceಸೇವೆ||Madhya Pradesh
|-
| style="text-align:center;" |1972
! scope="row" | {{sortname|S. S.|Sahi|nolink=1}}
|Civilನಾಗರಿಕ Serviceಸೇವೆ||Chandigarh
|-
| style="text-align:center;" |1972
! scope="row" | {{sortname|Shantilal C.|Sheth}}
|Medicineವೈದ್ಯಕೀಯ||Maharashtra
|-
| style="text-align:center;" |1972
! scope="row" | {{sortname|Baldev|Singh|dab=neurologist|nolink=1}}
|Medicineವೈದ್ಯಕೀಯ||Delhi
|-
| style="text-align:center;" |1972
! scope="row" | {{sortname|Khem Karan|Singh}}
|Civilನಾಗರಿಕ Serviceಸೇವೆ||Punjab
|-
| style="text-align:center;" |1972
! scope="row" | {{sortname|Sartaj|Singh|dab=general}}
|Civilನಾಗರಿಕ Serviceಸೇವೆ||Punjab
|-
| style="text-align:center;" |1972
! scope="row" | {{sortname|Sagat|Singh}}
|Civilನಾಗರಿಕ Serviceಸೇವೆ||Punjab
|-
| style="text-align:center;" |1972
! scope="row" | {{sortname|Birendranath|Sircar}}
|Artsಕಲೆ||Bihar
|-
| style="text-align:center;" |1972
! scope="row" | {{sortname|Papanasam|Sivan}}
|Artsಕಲೆ||Tamil Nadu
|-
| style="text-align:center;" |1972
! scope="row" | {{sortname|Chandrika Prasad|Srivastava}}
|Civilನಾಗರಿಕ Serviceಸೇವೆ||{{dash}}{{efn-ua|name=GBR|Indicates a citizen of the United Kingdom}}
|-
| style="text-align:center;" |1972
! scope="row" | {{sortname|M. S.|Swaminathan}}
|ವಿಜ್ಞಾನ-ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ||Tamil Nadu
|Science & Engineering||Tamil Nadu
|-
| style="text-align:center;" |1972
! scope="row" | {{sortname|Krishnaswami|Swaminathan|nolink=1}}
|ಸಾಹಿತ್ಯ-ಶಿಕ್ಷಣ||Delhi
|Literature & Education||Delhi
|-
| style="text-align:center;" |1972
! scope="row" | {{sortname|Bal Dattatreya|Tilak}}
|Science & Engineeringವಿಜ್ಞಾನ-ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ||Maharashtra
|-
| style="text-align:center;" |1972
! scope="row" | {{sortname|Syed Husain|Zaheer}}
|Trade & Industryವಾಣಿಜ್ಯ-ಕೈಗಾರಿಕೆ||Andhra Pradesh
|-
| style="text-align:center;" |1973
! scope="row" | {{sortname|Om P.|Bahl}}
|Science & Engineeringವಿಜ್ಞಾನ-ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ||{{dash}}{{efn-ua|name=USA|Indicates a citizen of the United States}}
|-
| style="text-align:center;" |1973
! scope="row" | {{sortname|C. Vaidyanatha|Bhagavathar|Chembai}}
|Artsಕಲೆ||Kerala
|-
| style="text-align:center;" |1973
! scope="row" | {{sortname|Gosasp Maneckji Sorabji|Captain|nolink=1}}
|Socialಸಮಾಜ Workಸೇವೆ||Maharashtra
|-
| style="text-align:center;" |1973
! scope="row" | {{sortname|Harindranath|Chattopadhyay}}
|Literature & Educationಸಾಹಿತ್ಯ-ಶಿಕ್ಷಣ||Andhra Pradesh
|-
| style="text-align:center;" |1973
! scope="row" | {{sortname|Banarsidas|Chaturvedi}}
|Literature & Educationಸಾಹಿತ್ಯ-ಶಿಕ್ಷಣ||Uttar Pradesh
|-
| style="text-align:center;" |1973
! scope="row" | {{sortname|M. A. Muthiah|Chettiar}}
|Trade & Industryವಾಣಿಜ್ಯ-ಕೈಗಾರಿಕೆ||Tamil Nadu
|-
| style="text-align:center;" |1973
! scope="row" | {{sortname|M. F.|Husain}}
|Artsಕಲೆ||Delhi
|-
| style="text-align:center;" |1973
! scope="row" | {{sortname|Pothan|Joseph}}
|ಸಾಹಿತ್ಯ-ಶಿಕ್ಷಣ||Kerala
|Literature & Education||Kerala
|-
| style="text-align:center;" |1973
! scope="row" | {{sortname|N. R.|Malkani}}
|Socialಸಮಾಜ Workಸೇವೆ||Rajasthan
|-
| style="text-align:center;" |1973
! scope="row" | {{sortname|Vinoo|Mankad}}
|Sportsಕ್ರೀಡೆ||Gujarat
|-
| style="text-align:center;" |1973
! scope="row" | {{sortname|Sudhir Krishna|Mukherjee|nolink=1}}
|Civilನಾಗರಿಕ Serviceಸೇವೆ||West Bengal
|-
| style="text-align:center;" |1973
! scope="row" | {{sortname|Ramakant Maheshwar|Muzumdar|nolink=1}}
|Civilನಾಗರಿಕ Serviceಸೇವೆ||Karnataka
|-
| style="text-align:center;" |1973
! scope="row" | {{sortname|Krishnarao Shankar|Pandit}}
|Artsಕಲೆ||Madhya Pradesh
|-
| style="text-align:center;" |1973
! scope="row" | {{sortname|Pitambar|Pant|nolink=1}}
|Civilನಾಗರಿಕ Serviceಸೇವೆ||Uttar Pradesh
|-
| style="text-align:center;" |1973
! scope="row" | {{sortname|Vennelakanti|Raghavaiah}}
|Socialಸಮಾಜ Workಸೇವೆ||Andhra Pradesh
|-
| style="text-align:center;" |1973
| style="text-align:center;" |1973
! scope="row" | {{sortname|K.|Sukumaran}}
|ಸಾಹಿತ್ಯ-ಶಿಕ್ಷಣ||Kerala
|Literature & Education||Kerala
|-
| style="text-align:center;" |1974
! scope="row" | {{sortname|Alice|Boner}}
|Artsಕಲೆ||{{dash}}{{efn-ua|name=ITL|Indicates a citizen of Italy}}
|-
| style="text-align:center;" |1974
! scope="row" | {{sortname|Camille|Bulcke}}
|Literature & Educationಸಾಹಿತ್ಯ-ಶಿಕ್ಷಣ ||{{dash}}{{efn-ua|name=BLG|Indicates a citizen of Belgium}}
|-
| style="text-align:center;" |1974
! scope="row" | {{sortname|Ram Kumar|Caroli}}
|Medicineವೈದ್ಯಕೀಯ||Uttar Pradesh
|-
| style="text-align:center;" |1974
! scope="row" | {{sortname|Moti|Chandra|nolink=1}}
|Science & Engineeringವಿಜ್ಞಾನ-ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ||Maharashtra
|-
| style="text-align:center;" |1974
! scope="row" | {{sortname|Dhirendra Nath|Ganguly}}
|Artsಕಲೆ||West Bengal
|-
| style="text-align:center;" |1974
| style="text-align:center;" |1974
! scope="row" | {{sortname|Vasant Shankar|Huzurbazar|V. S. Huzurbazar}}
|Literature & Educationಸಾಹಿತ್ಯ-ಶಿಕ್ಷಣ||Maharashtra
|-
| style="text-align:center;" |1974
! scope="row" | {{sortname|Chintamoni|Kar}}
|Artsಕಲೆ||West Bengal
|-
| style="text-align:center;" |1974
! scope="row" | {{sortname|Mogubai|Kurdikar}}
|Artsಕಲೆ||Maharashtra
|-
| style="text-align:center;" |1974
! scope="row" | {{sortname|Jayant Pandurang|Naik}}
|Literature & Educationಸಾಹಿತ್ಯ-ಶಿಕ್ಷಣ||Maharashtra
|-
| style="text-align:center;" |1974
! scope="row" | {{sortname|Habib|Rahman|dab=architect}}
|ವಿಜ್ಞಾನ-ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ||Delhi
|Science & Engineering||Delhi
|-
| style="text-align:center;" |1974
! scope="row" | {{sortname|Bommireddy Narasimha|Reddy}}
|Artsಕಲೆ||Andhra Pradesh
|-
| style="text-align:center;" |1974
! scope="row" | {{sortname|John|Richardson|nolink=1}}
|Socialಸಮಾಜ Workಸೇವೆ||Andaman & Nicobar Islands
|-
| style="text-align:center;" |1974
! scope="row" | {{sortname|Toppur Seethapathy|Sadasivan}}
|ವಿಜ್ಞಾನ-ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ||Tamil Nadu
|Science & Engineering||Tamil Nadu
|-
| style="text-align:center;" |1974
! scope="row" | {{sortname|Sukhlal|Sanghvi}}
|Literature & Educationಸಾಹಿತ್ಯ-ಶಿಕ್ಷಣ ||Gujarat
|-
| style="text-align:center;" |1974
! scope="row" | {{sortname|Hasmukh Dhirajlal|Sankalia}}
|Civilನಾಗರಿಕ Serviceಸೇವೆ||Maharashtra
|-
| style="text-align:center;" |1974
! scope="row" | {{sortname|Bhupati Mohan|Sen|nolink=1}}
|Literature & Educationಸಾಹಿತ್ಯ-ಶಿಕ್ಷಣ||West Bengal
|-
| style="text-align:center;" |1974
! scope="row" | {{sortname|Thakur Jaideva|Singh|Jaideva Singh}}
|Science & Engineeringವಿಜ್ಞಾನ-ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ||Uttar Pradesh
|-
| style="text-align:center;" |1974
| style="text-align:center;" |1974
! scope="row" | {{sortname|Arunachala|Sreenivasan}}
|ವಿಜ್ಞಾನ-ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ||Karnataka
|Science & Engineering||Karnataka
|-
| style="text-align:center;" |1974
! scope="row" | {{sortname|Raman|Viswanathan}}
|Medicineವೈದ್ಯಕೀಯ||Tamil Nadu
|-
| style="text-align:center;" |1975
! scope="row" | {{sortname|Begum|Akhtar}}
|Artsಕಲೆ||Uttar Pradesh
|-
| style="text-align:center;" |1975
! scope="row" | {{sortname|Dilbagh Singh|Athwal}}
|Science & Engineeringವಿಜ್ಞಾನ-ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ||{{dash}}{{efn-ua|name=USA}}
|-
| style="text-align:center;" |1975
! scope="row" | {{sortname|Asima|Chatterjee}}
|Science & Engineeringವಿಜ್ಞಾನ-ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ||West Bengal
|-
| style="text-align:center;" |1975
! scope="row" | {{sortname|Madhav Sadashiv|Gore}}
|Science & Engineeringವಿಜ್ಞಾನ-ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ||Maharashtra
|-
| style="text-align:center;" |1975
! scope="row" | {{sortname|Pratul Chandra|Gupta}}
|Literature & Educationಸಾಹಿತ್ಯ-ಶಿಕ್ಷಣ ||West Bengal
|-
| style="text-align:center;" |1975
! scope="row" | {{sortname|P. Krishnagopala|Iyengar|P. K. Iyengar}}
|Science & Engineeringವಿಜ್ಞಾನ-ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ||Maharashtra
|-
| style="text-align:center;" |1975
! scope="row" | {{sortname|Darab Jehangir|Jussawala}}
|Medicineವೈದ್ಯಕೀಯ||Maharashtra
|-
| style="text-align:center;" |1975
! scope="row" | {{sortname|Raj Kumar|Khanna|nolink=1}}
|Civilನಾಗರಿಕ Serviceಸೇವೆ||Delhi
|-
| style="text-align:center;" |1975
! scope="row" | {{sortname|Pancheti|Koteswaram}}
|Civilನಾಗರಿಕ Serviceಸೇವೆ ||Tamil Nadu
|-
| style="text-align:center;" |1975
! scope="row" | {{sortname|Vasudev Vishnu|Mirashi}}
|Literature & Educationಸಾಹಿತ್ಯ-ಶಿಕ್ಷಣ ||Maharashtra
|-
| style="text-align:center;" |1975
! scope="row" | {{sortname|Balai Chand|Mukhopadhyay}}
|ಸಾಹಿತ್ಯ-ಶಿಕ್ಷಣ ||Bihar
|Literature & Education ||Bihar
|-
| style="text-align:center;" |1975
! scope="row" | {{sortname|Kirpal Singh|Narang}}
|ಸಾಹಿತ್ಯ-ಶಿಕ್ಷಣ ||Punjab
|Literature & Education ||Punjab
|-
| style="text-align:center;" |1975
! scope="row" | {{sortname|P. Ardeshir|Narielwala|nolink=1}}
|Trade & Industryವಾಣಿಜ್ಯ-ಕೈಗಾರಿಕೆ||Maharashtra
|-
| style="text-align:center;" |1975
! scope="row" | {{sortname|R. Carltonvivian Piadade|Noronha|nolink=1}}
|Civilನಾಗರಿಕ Serviceಸೇವೆ||Madhya Pradesh
|-
| style="text-align:center;" |1975
! scope="row" | {{sortname|Ratan|Shastri}}
|Socialಸಮಾಜ Workಸೇವೆ||Rajasthan
|-
| style="text-align:center;" |1976
! scope="row" | {{sortname|Malcolm|Adiseshiah}}
|Civilನಾಗರಿಕ Serviceಸೇವೆ ||Tamil Nadu
|-
| style="text-align:center;" |1976
! scope="row" | {{sortname|Harivansh Rai|Bachchan}}
|Literature & Educationಸಾಹಿತ್ಯ-ಶಿಕ್ಷಣ ||Maharashtra
|-
| style="text-align:center;" |1976
! scope="row" | {{sortname|Nabakanta|Barua}}
|ಸಾಹಿತ್ಯ-ಶಿಕ್ಷಣ ||Assam
|Literature & Education ||Assam
|-
| style="text-align:center;" |1976
! scope="row" | {{sortname|Naoroji Pirojsha|Godrej|nolink=1}}
|Trade & Industryವಾಣಿಜ್ಯ-ಕೈಗಾರಿಕೆ||Maharashtra
|-
| style="text-align:center;" |1976
! scope="row" | {{sortname|Laxmanshastri Balaji|Joshi}}
|Literature & Educationಸಾಹಿತ್ಯ-ಶಿಕ್ಷಣ ||Maharashtra
|-
| style="text-align:center;" |1976
! scope="row" | {{sortname|Zehra Ali Yavar|Jung}}
|Socialಸಮಾಜ Workಸೇವೆ ||Andhra Pradesh
|-
| style="text-align:center;" |1976
| style="text-align:center;" |1976
! scope="row" | {{sortname|Shri Ram|Mehta|nolink=1}}
|Civilನಾಗರಿಕ Serviceಸೇವೆ ||Delhi
|-
| style="text-align:center;" |1976
! scope="row" | {{sortname|Yash|Pal}}
|ವಿಜ್ಞಾನ-ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ||Punjab
|Science & Engineering ||Punjab
|-
| style="text-align:center;" |1976
! scope="row" | {{sortname|Bhogilal|Pandya}}
|Socialಸಮಾಜ Workಸೇವೆ||Rajasthan
|-
| style="text-align:center;" |1976
| style="text-align:center;" |1976
! scope="row" | {{sortname|Krishnaswami Srinivas|Sanjivi}}
|Medicineವೈದ್ಯಕೀಯ||Tamil Nadu
|-
| style="text-align:center;" |1976
! scope="row" | {{sortname|Devulapalli|Krishnasastri}}
|Literature & Educationಸಾಹಿತ್ಯ-ಶಿಕ್ಷಣ ||Andhra Pradesh
|-
| style="text-align:center;" |1976
! scope="row" | {{sortname|Devendra|Sen|nolink=1}}
|Civilನಾಗರಿಕ Serviceಸೇವೆ ||West Bengal
|-
| style="text-align:center;" |1976
! scope="row" | {{sortname|Calambur|Sivaramamurti|C. Sivaramamurti}}
|Civilನಾಗರಿಕ Serviceಸೇವೆ ||Delhi
|-
| style="text-align:center;" |1976
! scope="row" | {{sortname|E. C. George|Sudarshan}}
|Literature & Educationಸಾಹಿತ್ಯ-ಶಿಕ್ಷಣ ||{{dash}}{{efn-ua|name=USA}}
|-
| style="text-align:center;" |1977
! scope="row" | {{sortname|Gopinath|Aman}}
|ಸಾಹಿತ್ಯ-ಶಿಕ್ಷಣ ||Delhi
|Literature & Education ||Delhi
|-
| style="text-align:center;" |1977
! scope="row" | {{sortname|Prithvi Singh|Azad}}
|Publicಸಾರ್ವಜನಿಕ Affairsವ್ಯವಹಾರ ||Chandigarh
|-
| style="text-align:center;" |1977
! scope="row" | {{sortname|Harish|Chandra|Harish-Chandra}}
|Literature & Educationಸಾಹಿತ್ಯ-ಶಿಕ್ಷಣ ||{{dash}}{{efn-ua|name=USA}}
|-
| style="text-align:center;" |1977
| style="text-align:center;" |1977
! scope="row" | {{sortname|Phulrenu|Guha}}
|Socialಸಮಾಜ Workಸೇವೆ ||West Bengal
|-
| style="text-align:center;" |1977
! scope="row" | {{sortname||Jagmohan}}
|Civilನಾಗರಿಕ Serviceಸೇವೆ||Delhi
|-
| style="text-align:center;" |1977
! scope="row" | {{sortname|Kailas Nath|Kaul}}
|Literature & Educationಸಾಹಿತ್ಯ-ಶಿಕ್ಷಣ ||Uttar Pradesh
|-
| style="text-align:center;" |1977
! scope="row" | {{sortname|Yousuf Hussain|Khan}}
|ಸಾಹಿತ್ಯ-ಶಿಕ್ಷಣ ||Delhi
|Literature & Education ||Delhi
|-
| style="text-align:center;" |1977
! scope="row" | {{sortname|Chackachanveedu Krishnan|Nair|nolink=1}}
|Socialಸಮಾಜ Workಸೇವೆ||Delhi
|-
| style="text-align:center;" |1977
! scope="row" | {{sortname|K. S.|Narayanaswamy}}
|Artsಕಲೆ||Maharashtra
|-
| style="text-align:center;" |1977
! scope="row" | {{sortname|Paramsukh J.|Pandya|nolink=1}}
|Artsಕಲೆ||Maharashtra
|-
| style="text-align:center;" |1977
! scope="row" |{{sortname|Balasubramaniam|Ramamurthi}}
|Medicineವೈದ್ಯಕೀಯ||Tamil Nadu
|-
| style="text-align:center;" |1977
! scope="row" | {{sortname|Perugu Siva|Reddy}}
|Medicineವೈದ್ಯಕೀಯ||Andhra Pradesh
|-
| style="text-align:center;" |1977
! scope="row" | {{sortname|Annapurna Ravi|Shankar|Annapurna Devi}}
|Artsಕಲೆ|| Uttar Pradesh
|-
| style="text-align:center;" |1977
! scope="row" | {{sortname|Yudhvir|Singh}}
|Socialಸಮಾಜ Workಸೇವೆ ||Delhi
|-
| style="text-align:center;" |1977
! scope="row" | {{sortname|Mysore Narasimhachar|Srinivas|M. N. Srinivas}}
|ವಿಜ್ಞಾನ-ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ||Karnataka
|Science & Engineering ||Karnataka
|-
| style="text-align:center;" |1977
! scope="row" | {{sortname|T. P.|Meenakshisundaram}}
|Literature & Educationಸಾಹಿತ್ಯ-ಶಿಕ್ಷಣ ||Tamil Nadu
|}
 
| style="text-align:center;" |1982
! scope="row" | ಸುಂದರಂ ಬಾಲಚಂದರ್
| Artsಕಲೆ|| ತಮಿಳುನಾಡು
|-
| style="text-align:center;" |1982
 
 
[[File:Kapil Dev at Equation sportsಕ್ರೀಡೆ auction.jpg|thumbnail|upright|ಕಪಿಲ್ ದೇವ್]]
 
 
| style="text-align:center;" |2000
! scope="row" | {{sortname|Kalyan|Dev|Swami Kalyandev}}
| Socialಸಮಾಜ Workಸೇವೆ ||ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ
|-
| style="text-align:center;" |2000
| style="text-align:center;" |2000
! scope="row" | {{sortname|Pavaguda V.|Indiresan}}
| Science & Engineeringವಿಜ್ಞಾನ-ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ || ದೆಹಲಿ
|-
| style="text-align:center;" |2000
! scope="row" | {{sortname|Wahiduddin|Khan}}
| ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವ್ಯವಹಾರ || Delhi
| Public Affairs || Delhi
|-
| style="text-align:center;" |2000
! scope="row" | {{sortname|B. B.|Lal}}
| ವಿಜ್ಞಾನ-ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ || Delhi
| Science & Engineering || Delhi
|-
| style="text-align:center;" |2000
! scope="row" | {{sortname|Raghunath Anant|Mashelkar}}
| ವಿಜ್ಞಾನ-ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ || Delhi
| Science & Engineering || Delhi
|-
| style="text-align:center;" |2000
! scope="row" | ಎಚ್. ವೈ. ಶಾರದಾಪ್ರಸಾದ್
{{sortname|H. Y. Sharada|Prasad}}
| Literature & Educationಸಾಹಿತ್ಯ-ಶಿಕ್ಷಣ || Delhi
|-
| style="text-align:center;" |2000
| style="text-align:center;" |2000
! scope="row" | {{sortname|Begum Aizaz|Rasul}}
| Socialಸಮಾಜ Workಸೇವೆ || Uttar Pradesh
|-
| style="text-align:center;" |2000
! scope="row" | {{sortname|Radha|Reddy|Raja and Radha Reddy}}
| Artsಕಲೆ || Delhi
|-
| style="text-align:center;" |2000
! scope="row" | {{sortname|Raja|Reddy|Raja and Radha Reddy}}
| Artsಕಲೆ || Delhi
|-
| style="text-align:center;" |2000
! scope="row" | ಪಕ್ಕಿರಿಸ್ವಾಮಿ ಚಂದ್ರ ಶೇಖರನ್ {{sortname|Pakkiriswamy Chandra|Sekharan}}
| Science & Engineeringವಿಜ್ಞಾನ-ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ || Karnataka
|-
| style="text-align:center;" |2000
! scope="row" style="background-color:#CEE8F0;" | {{sortname|Karamshi Jethabhai|Somaiya}}#
| Socialಸಮಾಜ Workಸೇವೆ || Maharashtra
|-
| style="text-align:center;" |2000
! scope="row" style="background-color:#CEE8F0;" | {{sortname|S.|Srinivasan}}#
| ವಿಜ್ಞಾನ-ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ || Kerala
| Science & Engineering || Kerala
|-
| style="text-align:center;" |2000
! scope="row" | [[ರತನ್ ಟಾಟಾ]]
| Trade & Industryವಾಣಿಜ್ಯ-ಕೈಗಾರಿಕೆ || Maharashtra
|-
| style="text-align:center;" |2000
! scope="row" | {{sortname|Harbans Singh|Wasir}}
| Medicineವೈದ್ಯಕೀಯ || Haryana
|-
| style="text-align:center;" |2001
! scope="row" | [[ದೇವ್ ಆನಂದ್]]
| Artsಕಲೆ || Maharashtra
|-
| style="text-align:center;" |2001
! scope="row" | [[ವಿಶ್ವನಾಥನ್ ಆನಂದ್]]
| Sportsಕ್ರೀಡೆ || Tamil Nadu
|-
| style="text-align:center;" |2001
! scope="row" | [[ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್]]
| Artsಕಲೆ || Maharashtra
|-
| style="text-align:center;" |2001
! scope="row" | {{sortname|Rahul|Bajaj}}
| Trade & Industryವಾಣಿಜ್ಯ-ಕೈಗಾರಿಕೆ || Maharashtra
|-
| style="text-align:center;" |2001
! scope="row" | {{sortname|B. R.|Barwale}}
| Trade & Industryವಾಣಿಜ್ಯ-ಕೈಗಾರಿಕೆ || Maharashtra
|-
| style="text-align:center;" |2001
! scope="row" | {{sortname|Balasaheb|Bharde}}
| Socialಸಮಾಜ Workಸೇವೆ || Maharashtra
|-
| style="text-align:center;" |2001
! scope="row" | {{sortname|Boyi|Bhimanna}}
| Literature & Educationಸಾಹಿತ್ಯ-ಶಿಕ್ಷಣ || Andhra Pradesh
|-
| style="text-align:center;" |2001
! scope="row" | {{sortname|Swadesh|Chatterjee}}
| Publicಸಾರ್ವಜನಿಕ Affairsವ್ಯವಹಾರ || {{efn-ua|name=USA|Indicates a citizen of the United States}}
|-
| style="text-align:center;" |2001
! scope="row" | ಬಿ. ಆರ್. ಚೋಪ್ರಾ
{{sortname|Baldev Raj|Chopra}}
| Artsಕಲೆ || Maharashtra
|-
| style="text-align:center;" |2001
! scope="row" | {{sortname|Ashok|Desai}}
| ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವ್ಯವಹಾರ || Delhi
| Public Affairs || Delhi
|-
| style="text-align:center;" |2001
! scope="row" | {{sortname|Karimpumannil Mathai|George|K. M. George}}
| Literature & Educationಸಾಹಿತ್ಯ-ಶಿಕ್ಷಣ || Kerala
|-
| style="text-align:center;" |2001
! scope="row" | ಭೂಪೇನ್ ಹಜಾರಿಕಾ {{sortname|Bhupen|Hazarika}}
| Artsಕಲೆ || Assam
|-
| style="text-align:center;" |2001
! scope="row" | [[ಲಾಲ್ಗುಡಿ ಜಯರಾಮನ್]]
| Artsಕಲೆ || Tamil Nadu
|-
| style="text-align:center;" |2001
! scope="row" | [[ಯಾಮಿನಿ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ]] {{sortname|Yamini|Krishnamurthy}}
| Artsಕಲೆ || Delhi
|-
| style="text-align:center;" |2001
! scope="row" | {{sortname|Shiv K.|Kumar}}
| Literature & Educationಸಾಹಿತ್ಯ-ಶಿಕ್ಷಣ || Andhra Pradesh
|-
| style="text-align:center;" |2001
! scope="row" | ರಘುನಾಥ ಮಹಾಪಾತ್ರ {{sortname|Raghunath|Mohapatra}}
| Artsಕಲೆ || Odisha
|-
| style="text-align:center;" |2001
! scope="row" | {{sortname|Arun|Netravali}}
| Science & Engineeringವಿಜ್ಞಾನ-ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ || {{efn-ua|name=USA}}
|-
| style="text-align:center;" |2001
! scope="row" | {{sortname|Mohan Singh|Oberoi}}
| ವಾಣಿಜ್ಯ-ಕೈಗಾರಿಕೆ || Delhi
| Trade & Industry || Delhi
|-
| style="text-align:center;" |2001
| style="text-align:center;" |2001
! scope="row" | {{sortname|Abdul Karim|Parekh}}
| Socialಸಮಾಜ Workಸೇವೆ || Maharashtra
|-
| style="text-align:center;" |2001
! scope="row" | {{sortname|Amrita|Patel}}
| Trade & Industryವಾಣಿಜ್ಯ-ಕೈಗಾರಿಕೆ || Gujarat
|-
| style="text-align:center;" |2001
! scope="row" | [[ಪ್ರಾಣ್]] {{sortname||Pran|dab=actor}}
| Artsಕಲೆ || Maharashtra
|-
| style="text-align:center;" |2001
! scope="row" | {{sortname|Aroon|Purie}}
| Literature & Educationಸಾಹಿತ್ಯ-ಶಿಕ್ಷಣ || Delhi
|-
| style="text-align:center;" |2001
! scope="row" | {{sortname|Bhupathiraju Vissam|Raju|B. V. Raju}}
| Trade & Industryವಾಣಿಜ್ಯ-ಕೈಗಾರಿಕೆ || Andhra Pradesh
|-
| style="text-align:center;" |2001
! scope="row" | {{sortname|Bhanumathi|Ramakrishna}}
| Artsಕಲೆ || Tamil Nadu
|-
| style="text-align:center;" |2001
! scope="row" | {{sortname|Sundaram|Ramakrishnan|nolink=1}}
| Socialಸಮಾಜ Workಸೇವೆ || Maharashtra
|-
| style="text-align:center;" |2001
! scope="row" | {{sortname|Chitranjan Singh|Ranawat}}
| Medicineವೈದ್ಯಕೀಯ || {{efn-ua|name=USA}}
|-
| style="text-align:center;" |2001
! scope="row" | {{sortname|Palle Rama|Rao}}
| Science & Engineeringವಿಜ್ಞಾನ-ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ || Andhra Pradesh
|-
| style="text-align:center;" |2001
! scope="row" | {{sortname|Raj|Reddy}}
| Science & Engineeringವಿಜ್ಞಾನ-ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ || {{efn-ua|name=USA}}
|-
| style="text-align:center;" |2001
! scope="row" | {{sortname|Kum Uma|Sharma}}
| Artsಕಲೆ || Delhi
|-
| style="text-align:center;" |2001
! scope="row" | ಎಲ್. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ {{sortname|L.|Subramaniam}}
| Artsಕಲೆ || Karnataka
|-
| style="text-align:center;" |2001
! scope="row" | {{sortname|Naresh Kumar|Trehan|Naresh Trehan}}
| Medicineವೈದ್ಯಕೀಯ || Delhi
|-
| style="text-align:center;" |2002
! scope="row" | {{sortname|Gary|Ackerman}}
| Publicಸಾರ್ವಜನಿಕ Affairsವ್ಯವಹಾರ || {{efn-ua|name=USA}}
|-
| style="text-align:center;" |2002
! scope="row" | {{sortname|H. P. S.|Ahluwalia}}
| Socialಸಮಾಜ Workಸೇವೆ || Delhi
|-
| style="text-align:center;" |2002
! scope="row" | [[ಪ್ರಭಾ ಅತ್ರೆ]] {{sortname|Prabha|Atre}}
| Artsಕಲೆ || Maharashtra
|-
| style="text-align:center;" |2002
! scope="row" | {{sortname|Sushantha Kumar|Bhattacharyya|Kumar Bhattacharyya, Baron Bhattacharyya}}
| Publicಸಾರ್ವಜನಿಕ Affairsವ್ಯವಹಾರ || {{efn-ua|name=GBR|Indicates a citizen of the United Kingdom}}
|-
| style="text-align:center;" |2002
! scope="row" | {{sortname|Chandu|Borde}}
| Sportsಕ್ರೀಡೆ || Maharashtra
|-
| style="text-align:center;" |2002
! scope="row" | {{sortname|Eugene|Chelyshev}}
| Literature & Educationಸಾಹಿತ್ಯ-ಶಿಕ್ಷಣ || {{efn-ua|name=USSR|Indicates a citizen of Russia}}
|-
| style="text-align:center;" |2002
! scope="row" | {{sortname|Pravinchandra Varjivan|Gandhi}}
| Trade & Industryವಾಣಿಜ್ಯ-ಕೈಗಾರಿಕೆ || Maharashtra
|-
| style="text-align:center;" |2002
! scope="row" | {{sortname|Shobha|Gurtu}}
| Artsಕಲೆ || Maharashtra
|-
| style="text-align:center;" |2002
! scope="row" | {{sortname|Henning|Holck-Larsen}}
| Trade & Industryವಾಣಿಜ್ಯ-ಕೈಗಾರಿಕೆ || Maharashtra
|-
| style="text-align:center;" |2002
! scope="row" | [[ಜಾಕಿರ್ ಹುಸೇನ್ (ಸಂಗೀತಗಾರ)|ಜಾಕಿರ್ ಹುಸೇನ್]] {{sortname|Zakir|Hussain|dab=musician}}
| Artsಕಲೆ || Maharashtra
|-
| style="text-align:center;" |2002
! scope="row" | [[ಬಿ.ಕೆ.ಎಸ್.ಅಯ್ಯಂಗಾರ್]]
{{sortname|B. K. S.|Iyengar}}
| Literature & Educationಸಾಹಿತ್ಯ-ಶಿಕ್ಷಣ || Maharashtra
|-
| style="text-align:center;" |2002
! scope="row" | {{sortname|Faquir Chand|Kohli}}
| Science & Engineeringವಿಜ್ಞಾನ-ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ || Maharashtra
|-
| style="text-align:center;" |2002
! scope="row" | {{sortname|V. C.|Kulandaiswamy}}
| Science & Engineeringವಿಜ್ಞಾನ-ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ || Tamil Nadu
|-
| style="text-align:center;" |2002
! scope="row" | {{sortname|Gury|Marchuk}}
| Science & Engineeringವಿಜ್ಞಾನ-ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ || {{efn-ua|name=USSR|Indicates a citizen of Russia}}
|-
| style="text-align:center;" |2002
! scope="row" | {{sortname|Jagat Singh|Mehta}}
| Civilನಾಗರಿಕ Serviceಸೇವೆ || Rajasthan
|-
| style="text-align:center;" |2002
! scope="row" | {{sortname|Ismail|Merchant}}
| Artsಕಲೆ || Maharashtra
|-
| style="text-align:center;" |2002
! scope="row" | [[ಮಾರಿಯೊ ಮಿರಾಂಡ]] {{sortname|Mario|Miranda}}
| ಸಾಹಿತ್ಯ-ಶಿಕ್ಷಣ || Goa
| Literature & Education || Goa
|-
| style="text-align:center;" |2002
! scope="row" | {{sortname|Frank|Pallone}}
| Publicಸಾರ್ವಜನಿಕ Affairsವ್ಯವಹಾರ || {{efn-ua|name=USA}}
|-
| style="text-align:center;" |2002
! scope="row" | {{sortname|Ramanujam Varatharaja|Perumal}}
| ವಿಜ್ಞಾನ-ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ || Kerala
| Science & Engineering || Kerala
|-
| style="text-align:center;" |2002
! scope="row" | {{sortname|Natesan|Rangabashyam}}
| Medicineವೈದ್ಯಕೀಯ || Tamil Nadu
|-
| style="text-align:center;" |2002
! scope="row" | {{sortname|Maharaja Krishna|Rasgotra}}
| Civilನಾಗರಿಕ Serviceಸೇವೆ || Delhi
|-
| style="text-align:center;" |2002
! scope="row" | ಹಬೀಬ್ ತನ್ವೀರ್ {{sortname|Habib|Tanvir}}
| Artsಕಲೆ || Madhya Pradesh
|-
| style="text-align:center;" |2002
! scope="row" | {{sortname|Kottayan Katankot|Venugopal}}
| ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವ್ಯವಹಾರ || Delhi
| Public Affairs || Delhi
|-
| style="text-align:center;" |2002
! scope="row" | [[ನಿರ್ಮಲ್ ವರ್ಮ]] {{sortname|Nirmal|Verma}}
| Literature & Educationಸಾಹಿತ್ಯ-ಶಿಕ್ಷಣ || Delhi
|-
| style="text-align:center;" |2002
! scope="row" | [[ಕೆ.ಜೆ.ಯೇಸುದಾಸ್]]
{{sortname|K. J.|Yesudas}}
| Artsಕಲೆ || Kerala
|-
| style="text-align:center;" |2003
! scope="row" | {{sortname|Teejan|Bai}}
| Artsಕಲೆ || Chhattisgarh
|-
| style="text-align:center;" |2003
! scope="row" | {{sortname|Ammannur Madhava|Chakyar}}
| Artsಕಲೆ || Kerala
|-
| style="text-align:center;" |2003
| style="text-align:center;" |2003
! scope="row" | {{sortname|Herbert|Fischer|dab=diplomat}}
| Publicಸಾರ್ವಜನಿಕ Affairsವ್ಯವಹಾರ || {{efn-ua|name=GER|Indicates a citizen of Germany}}
|-
| style="text-align:center;" |2003
! scope="row" | {{sortname|Jamshyd|Godrej}}
| Trade & Industryವಾಣಿಜ್ಯ-ಕೈಗಾರಿಕೆ || Maharashtra
|-
| style="text-align:center;" |2003
! scope="row" | {{sortname|Coluthur|Gopalan}}
| Medicineವೈದ್ಯಕೀಯ || Delhi
|-
| style="text-align:center;" |2003
! scope="row" | {{sortname|Parasaran Kesava|Iyengar|K. Parasaran}}
| ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವ್ಯವಹಾರ || Delhi
| Public Affairs || Delhi
|-
| style="text-align:center;" |2003
! scope="row" | {{sortname|B. Rajam|Iyer}}
| Artsಕಲೆ || Tamil Nadu
|-
| style="text-align:center;" |2003
! scope="row" | {{sortname|Shri Krishna|Joshi}}
| ವಿಜ್ಞಾನ-ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ || Haryana
| Science & Engineering || Haryana
|-
| style="text-align:center;" |2003
! scope="row" | {{sortname|Madurai Narayanan|Krishnan|nolink=1}}
| Artsಕಲೆ || Tamil Nadu
|-
| style="text-align:center;" |2003
! scope="row" | {{sortname|Rajinder|Kumar|dab=chemical engineer}}
| Science & Engineeringವಿಜ್ಞಾನ-ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ || Karnataka
|-
| style="text-align:center;" |2003
! scope="row" | {{sortname|Ramesh|Kumar|dab=nephrologist}}
| Medicineವೈದ್ಯಕೀಯ || Delhi
|-
| style="text-align:center;" |2003
! scope="row" | {{sortname|Purshotam|Lal}}
| Medicineವೈದ್ಯಕೀಯ || Uttar Pradesh
|-
| style="text-align:center;" |2003
! scope="row" | [[ಸೀತಾಕಾಂತ್ ಮಹಾಪಾತ್ರ]] {{sortname|Sitakant|Mahapatra}}
| Literature & Educationಸಾಹಿತ್ಯ-ಶಿಕ್ಷಣ || Odisha
|-
| style="text-align:center;" |2003
! scope="row" | {{sortname|Bagicha Singh|Minhas}}
| ವಿಜ್ಞಾನ-ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ || Delhi
| Science & Engineering || Delhi
|-
| style="text-align:center;" |2003
! scope="row" | [[ಸುಭಾಷ್ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯ]] {{sortname|Subhash|Mukhopadhyay|dab=poet}}
| Literature & Educationಸಾಹಿತ್ಯ-ಶಿಕ್ಷಣ || West Bengal
|-
| style="text-align:center;" |2003
! scope="row" | {{sortname|P. S.|Narayanaswamy}}
| Artsಕಲೆ || Tamil Nadu
|-
| style="text-align:center;" |2003
! scope="row" | {{sortname|Arcot|Ramachandran}}
| Science & Engineeringವಿಜ್ಞಾನ-ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ || Karnataka
|-
| style="text-align:center;" |2003
! scope="row" | {{sortname|Trichur V.|Ramachandran}}
| Artsಕಲೆ || Tamil Nadu
|-
| style="text-align:center;" |2003
! scope="row" | {{sortname|Kantilal Hastimal|Sancheti}}
| Medicineವೈದ್ಯಕೀಯ || Maharashtra
|-
| style="text-align:center;" |2003
! scope="row" | {{sortname|T. V.|Sankaranarayanan}}
| Artsಕಲೆ || Tamil Nadu
|-
| style="text-align:center;" |2003
! scope="row" |ನಾಸೀರುದ್ದಿನ್ ಶಾ {{sortname|Naseeruddin|Shah}}
| Artsಕಲೆ || Maharashtra
|-
| style="text-align:center;" |2003
| style="text-align:center;" |2003
! scope="row" | ಜಗಜೀತ್ ಸಿಂಗ್ {{sortname|Jagjit|Singh}}
| Artsಕಲೆ || Maharashtra
|-
| style="text-align:center;" |2003
! scope="row" | ರಾಮ್ ಬದನ್ ಸಿಂಗ್
{{sortname|Ram Badan|Singh}}
| ವಿಜ್ಞಾನ-ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ || Delhi
| Science & Engineering || Delhi
|-
| style="text-align:center;" |2003
! scope="row" | ಹರಿಶಂಕರ್ ಸಿಂಘಾನಿಯಾ
{{sortname|Hari Shankar|Singhania}}
| ವಾಣಿಜ್ಯ-ಕೈಗಾರಿಕೆ || Delhi
| Trade & Industry || Delhi
|-
| style="text-align:center;" |2003
! scope="row" | ಉಮಾಯಾಳಪುರಂ ಕೆ. ಶಿವರಾಮನ್ {{sortname|Umayalpuram K.|Sivaraman}}
| Artsಕಲೆ || Tamil Nadu
|-
| style="text-align:center;" |2003
! scope="row" | ನಾರಾಯಣನ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ {{sortname|Narayanan|Srinivasan|nolink=1}}
| Science & Engineeringವಿಜ್ಞಾನ-ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ || Tamil Nadu
|-
| style="text-align:center;" |2003
! scope="row" | ಪದ್ಮಾ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ {{sortname|Padma|Subrahmanyam}}
| Artsಕಲೆ || Tamil Nadu
|-
| style="text-align:center;" |2003
! scope="row" | ಸ್ವಪ್ನಸುಂದರಿ {{sortname|Swapna|Sundari|dab=dancer}}
| Artsಕಲೆ || Delhi
|-
| style="text-align:center;" |2003
! scope="row" | ಓ. ವಿ. ವಿಜಯನ್
{{sortname|O. V.|Vijayan}}
| Literature & Educationಸಾಹಿತ್ಯ-ಶಿಕ್ಷಣ || Kerala
|-
| style="text-align:center;" |2003
! scope="row" | ಹರ್ಬರ್ಟ್ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡ್ರೋವಿಚ್ ಯೆಫ್ರೆಮೋವ್
{{sortname|Herbert Alexandrovich|Yefremov}}
| Science & Engineeringವಿಜ್ಞಾನ-ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ || {{efn-ua|name=USSR|Indicates a citizen of Russia}}
|-
| style="text-align:center;" |2004
! scope="row" | ನೀಲೇಶ್ ರಮಾಕಾಂತ್ ಶಿಂಧೆ
{{sortname|Nilesh Ramakant|Shinde|nolink=1}}
| Science & Engineeringವಿಜ್ಞಾನ-ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ || Maharashtra
|-
| style="text-align:center;" |2004
! scope="row" |ಸೌಮಿತ್ರ ಚಟರ್ಜಿ {{sortname|Soumitra|Chatterjee}}
| Artsಕಲೆ || West Bengal
|-
| style="text-align:center;" |2004
! scope="row" | ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಶಂಕರ್ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿ {{sortname|Chandrashekhar Shankar|Dharmadhikari}}
| Publicಸಾರ್ವಜನಿಕ Affairsವ್ಯವಹಾರ || Maharashtra
|-
| style="text-align:center;" |2004
! scope="row" | [[ಗುಲ್ಜಾರ್]]{{sortname||Gulzar}}
| Artsಕಲೆ || Maharashtra
|-
| style="text-align:center;" |2004
! scope="row" | ಸರ್ದಾರ ಸಿಂಗ್ ಜೋಹಲ್
{{sortname|Sardara Singh|Johl}}
| ವಿಜ್ಞಾನ-ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ || Punjab
| Science & Engineering || Punjab
|-
| style="text-align:center;" |2004
| style="text-align:center;" |2004
! scope="row" | ಕೋಮಲ್ ಕೊಠಾರಿ {{sortname|Komal|Kothari}}
| Artsಕಲೆ || Rajasthan
|-
| style="text-align:center;" |2004
! scope="row" | ಯೋಶಿರೋ ಮೋರಿ {{sortname|Yoshiro|Mori|Yoshirō Mori}}
| Publicಸಾರ್ವಜನಿಕ Affairsವ್ಯವಹಾರ || {{efn-ua|name=JPN|Indicates a citizen of Japan}}
|-
| style="text-align:center;" |2004
! scope="row" | ಗೋಪಿಚಂದ್ ನಾರಂಗ್
{{sortname|Gopi Chand|Narang}}
| Literature & Educationಸಾಹಿತ್ಯ-ಶಿಕ್ಷಣ || Delhi
|-
| style="text-align:center;" |2004
! scope="row" | ಗೋವಿಂದರಾಜನ್ ಪದ್ಮನಾಭನ್ {{sortname|Govindarajan|Padmanaban}}
| Science & Engineeringವಿಜ್ಞಾನ-ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ || Karnataka
|-
| style="text-align:center;" |2004
! scope="row" | ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಅರವಿಂದ್ ಪಕ್ವಾಸಾ
{{sortname|Poornima Arvind|Pakvasa}}
| Socialಸಮಾಜ Workಸೇವೆ || Gujarat
|-
| style="text-align:center;" |2004
! scope="row" | ವಿಷ್ಣು ಪ್ರಭಾಕರ್ {{sortname|Vishnu|Prabhakar}}
| Literature & Educationಸಾಹಿತ್ಯ-ಶಿಕ್ಷಣ || Delhi
|-
| style="text-align:center;" |2004
! scope="row" | ಎನ್. ರಾಜಮ್ {{sortname|N.|Rajam}}
| Artsಕಲೆ || Uttar Pradesh
|-
| style="text-align:center;" |2004
! scope="row" | ಚೆನ್ನಮನೇನಿ ಹನುಮಂತರಾವ್ {{sortname|Chennamaneni Hanumantha|Rao|C. H. Hanumantha Rao}}
| Literature & Educationಸಾಹಿತ್ಯ-ಶಿಕ್ಷಣ || Andhra Pradesh
|-
| style="text-align:center;" |2004
! scope="row" | ತಿರುವೆಂಗಡಂ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಶಂಕರ್ {{sortname|Thiruvengadam Lakshman|Sankar}}
| Civilನಾಗರಿಕ Serviceಸೇವೆ || Andhra Pradesh
|-
| style="text-align:center;" |2004
! scope="row" | ಟಿ. ಎನ್. ಶೇಷಗೋಪಾಲನ್
{{sortname|T. N.|Seshagopalan}}
| Artsಕಲೆ || Tamil Nadu
|-
| style="text-align:center;" |2004
! scope="row" | ಬಿಜೋಯ್ ನಂದನ್ ಶಾಹಿ
{{sortname|Bijoy Nandan|Shahi|nolink=1}}
| Medicineವೈದ್ಯಕೀಯ || Delhi
|-
| style="text-align:center;" |2004
! scope="row" | ಕೃಷ್ಣ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ {{sortname|Krishna|Srinivas|nolink=1}}
| Literature & Educationಸಾಹಿತ್ಯ-ಶಿಕ್ಷಣ || Tamil Nadu
|-
| style="text-align:center;" |2004
! scope="row" | ಅಲರ್ಮೇಲ್ ವಲ್ಲಿ {{sortname|Alarmel|Valli}}
| Artsಕಲೆ || Tamil Nadu
|-
| style="text-align:center;" |2005
! scope="row" | ಸರ್ದಾರ್ ಅಂಜುಂ {{sortname|Sardar|Anjum}}
| Literature & Educationಸಾಹಿತ್ಯ-ಶಿಕ್ಷಣ || Haryana
|-
| style="text-align:center;" |2005
! scope="row" | ಆಂಡ್ರೆ ಬೀಟೆಲ್ಲೇ {{sortname|Andre|Beteille}}
| Literature & Educationಸಾಹಿತ್ಯ-ಶಿಕ್ಷಣ || Delhi
|-
| style="text-align:center;" |2005
! scope="row" | ತುಮಕೂರು ರಾಮಯ್ಯ ಸತೀಶಚಂದ್ರನ್
{{sortname|Tumkur Ramaiya Satish|Chandran|nolink=1}}
| Civilನಾಗರಿಕ Serviceಸೇವೆ || Karnataka
|-
| style="text-align:center;" |2005
! scope="row" | ಮೃಣಾಲ್ ದತ್ತಾ ಚೌಧುರಿ
{{sortname|Mrinal Datta|Chaudhuri}}
| Literature & Educationಸಾಹಿತ್ಯ-ಶಿಕ್ಷಣ || Delhi
|-
| style="text-align:center;" |2005
| style="text-align:center;" |2005
! scope="row" | ಇರ್ಫಾನ್ ಹಬೀಬ್ {{sortname|Irfan|Habib}}
| Literature & Educationಸಾಹಿತ್ಯ-ಶಿಕ್ಷಣ || Uttar Pradesh
|-
| style="text-align:center;" |2005
! scope="row" | ಯೂಸುಫ್ ಹಮೀದ್ {{sortname|Yusuf|Hamied}}
| Medicineವೈದ್ಯಕೀಯ || Maharashtra
|-
| style="text-align:center;" |2005
! scope="row" | [[ಕುರ್ರಾತುಲೈನ್ ಹೈದರ್]] {{sortname|Qurratulain|Hyder}}
| Literature & Educationಸಾಹಿತ್ಯ-ಶಿಕ್ಷಣ || Uttar Pradesh
|-
| style="text-align:center;" |2005
! scope="row" | ತರ್ಲೋಚನ್ ಸಿಂಗ್ ಕ್ಲೇರ್
{{sortname|Tarlochan Singh|Kler}}
| Medicineವೈದ್ಯಕೀಯ || Delhi
|-
| style="text-align:center;" |2005
! scope="row" | ಅನಿಲ್ ಕೋಹ್ಲಿ {{sortname|Anil|Kohli}}
| Medicineವೈದ್ಯಕೀಯ || Delhi
|-
| style="text-align:center;" |2005
! scope="row" | ಕಿರಣ್ ಮಜುಮ್ದಾರ್ ಶಾ {{sortname|Kiran|Mazumdar-Shaw}}
| Science & Engineeringವಿಜ್ಞಾನ-ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ || Karnataka
|-
| style="text-align:center;" |2005
! scope="row" | ಮೃಣಾಲ್ ಮಿರಿ {{sortname|Mrinal|Miri}}
| Literature & Educationಸಾಹಿತ್ಯ-ಶಿಕ್ಷಣ || Meghalaya
|-
| style="text-align:center;" |2005
! scope="row" | ಹರಿಮೋಹನ್ {{sortname|Hari|Mohan|nolink=1}}
| Medicineವೈದ್ಯಕೀಯ || Delhi
|-
| style="text-align:center;" |2005
! scope="row" | ಬ್ರಿಜಮೋಹನ್ ಲಾಲ್ ಮುಂಜಾಲ್
{{sortname|Brijmohan Lall|Munjal}}
| ವಾಣಿಜ್ಯ-ಕೈಗಾರಿಕೆ || Delhi
| Trade & Industry || Delhi
|-
| style="text-align:center;" |2005
| style="text-align:center;" |2005
! scope="row" | ಬಲರಾಜ್ ಪುರಿ {{sortname|Balraj|Puri}}
| Literature & Educationಸಾಹಿತ್ಯ-ಶಿಕ್ಷಣ || Jammu & Kashmir
|-
| style="text-align:center;" |2005
! scope="row" style="background-color:#CEE8F0;" | ಸಯ್ಯದ್ ಮೀರ್ ಕಾಸಿಂ
{{sortname|Syed Mir|Qasim}}#
| ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವ್ಯವಹಾರ || Delhi
| Public Affairs || Delhi
|-
| style="text-align:center;" |2005
! scope="row" | ಎ. ರಾಮಚಂದ್ರನ್ {{sortname|A.|Ramachandran}}
| Artsಕಲೆ || Delhi
|-
| style="text-align:center;" |2005
! scope="row" | ಜಿ. ವಿ. ಅಯ್ಯರ್ ರಾಮಕೃಷ್ಣ
{{sortname|G. V. Iyer|Ramakrishna|nolink=1}}
| Civilನಾಗರಿಕ Serviceಸೇವೆ || Tamil Nadu
|-
| style="text-align:center;" |2005
! scope="row" | ವಿ. ಎಸ್. ರಾಮಮೂರ್ತಿ
{{sortname|V. S.|Ramamurthy}}
| ವಿಜ್ಞಾನ-ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ || Delhi
| Science & Engineering || Delhi
|-
| style="text-align:center;" |2005
! scope="row" | ಕೆ. ಐ. ವರಪ್ರಸಾದ್ ರೆಡ್ಡಿ
{{sortname|K. I. Varaprasad|Reddy}}
| Science & Engineeringವಿಜ್ಞಾನ-ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ || Andhra Pradesh
|-
| style="text-align:center;" |2005
! scope="row" | ಕೆ. ಶ್ರೀನಾಥ್ ರೆಡ್ಡಿ
{{sortname|K. Srinath|Reddy}}
| Medicineವೈದ್ಯಕೀಯ || Delhi
|-
| style="text-align:center;" |2005
! scope="row" | ಗಿರೀಶ್ ಚಂದ್ರ ಸಕ್ಸೇನಾ
{{sortname|Girish Chandra|Saxena}}
| Civilನಾಗರಿಕ Serviceಸೇವೆ || Delhi
|-
| style="text-align:center;" |2005
! scope="row" | ವಿಲಿಯಂ ಮಾರ್ಕ್ ಟುಲಿ
{{sortname|William Mark|Tully|Mark Tully}}
| Literature & Educationಸಾಹಿತ್ಯ-ಶಿಕ್ಷಣ || Delhi
|-
| style="text-align:center;" |2006
! scope="row" | ಜೈವೀರ್ ಅಗರವಾಲ್ {{sortname|Jaiveer|Agarwal}}
| Medicineವೈದ್ಯಕೀಯ || Tamil Nadu
|-
| style="text-align:center;" |2006
! scope="row" | ಪಿ. ಎಸ್. ಅಪ್ಪು
{{sortname|P. S.|Appu}}
| Civilನಾಗರಿಕ Serviceಸೇವೆ || Karnataka
|-
| style="text-align:center;" |2006
! scope="row" | ಶಶಿಭೂಷಣ್ {{sortname|Shashi|Bhushan}}
| ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವ್ಯವಹಾರ || Delhi
| Public Affairs || Delhi
|-
| style="text-align:center;" |2006
! scope="row" | ಗಂಗಾಪ್ರಸಾದ್ ಬಿರ್ಲಾ
{{sortname|Ganga Prasad|Birla}}
| Socialಸಮಾಜ Workಸೇವೆ || West Bengal
|-
| style="text-align:center;" |2006
! scope="row" | ಗ್ರಿಗೋರಿ ಬೋಂಗಾರ್ಡ್ ಲೆವಿನ್ {{sortname|Grigory|Bongard-Levin}}
| Literature & Educationಸಾಹಿತ್ಯ-ಶಿಕ್ಷಣ || {{efn-ua|name=USSR}}
|-
| style="text-align:center;" |2006
! scope="row" | ಲೋಕೇಶ್ ಚಂದ್ರ {{sortname|Lokesh|Chandra}}
| Literature & Educationಸಾಹಿತ್ಯ-ಶಿಕ್ಷಣ || Delhi
|-
| style="text-align:center;" |2006
! scope="row" | ದಿನೇಶ್ ನಂದಿನಿ ದಾಲ್ಮಿಯಾ
{{sortname|Dinesh Nandini|Dalmia}}
| Literature & Educationಸಾಹಿತ್ಯ-ಶಿಕ್ಷಣ || Delhi
|-
| style="text-align:center;" |2006
! scope="row" | ತರುಣ್ ದಾಸ್ {{sortname|Tarun|Das}}
| Trade & Industryವಾಣಿಜ್ಯ-ಕೈಗಾರಿಕೆ || Haryana
|-
| style="text-align:center;" |2006
! scope="row" | ಮಾಧವ ಗಾಡ್ಗೀಳ್ {{sortname|Madhav|Gadgil}}
| Science & Engineeringವಿಜ್ಞಾನ-ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ || Maharashtra
|-
| style="text-align:center;" |2006
! scope="row" | ಎ. ಕೆ. ಹಂಗಲ್
{{sortname|A. K.|Hangal}}
| Artsಕಲೆ || Maharashtra
|-
| style="text-align:center;" |2006
! scope="row" | ದೇವಕಿ ಜೈನ್ {{sortname|Devaki|Jain}}
| Socialಸಮಾಜ Workಸೇವೆ || Karnataka
|-
| style="text-align:center;" |2006
! scope="row" | ಕಮಲೇಶ್ವರ್ {{sortname||Kamleshwar}}
| Literature & Educationಸಾಹಿತ್ಯ-ಶಿಕ್ಷಣ || Haryana
|-
| style="text-align:center;" |2006
! scope="row" | ಅಬ್ದುಲ್ ಹಲೀಂ ಜಾಫರ್ ಖಾನ್
{{sortname|Abdul Halim Jaffer|Khan}}
| Artsಕಲೆ || Maharashtra
|-
| style="text-align:center;" |2006
! scope="row" | ಸಬ್ರಿ ಖಾನ್ {{sortname|Sabri|Khan}}
| Artsಕಲೆ || Delhi
|-
| style="text-align:center;" |2006
! scope="row" | ಉಸ್ತಾದ್ ಗುಲಾಂ ಮುಸ್ತಫಾ ಖಾನ್
{{sortname|Ustad Ghulam Mustafa|Khan|Ghulam Mustafa Khan (singer)}}
| Artsಕಲೆ || Maharashtra
|-
| style="text-align:center;" |2006
! scope="row" | ಶನ್ನೋ ಖುರಾನಾ {{sortname|Shanno|Khurana}}
| Artsಕಲೆ || Delhi
|-
| style="text-align:center;" |2006
! scope="row" style="background-color:#CEE8F0;" | ಗುಂಟರ್ ಕ್ರೂಗರ್#
| Trade & Industryವಾಣಿಜ್ಯ-ಕೈಗಾರಿಕೆ || Maharashtra
|-
| style="text-align:center;" |2006
! scope="row" style="background-color:#CEE8F0;" | ಪಿ. ಲೀಲಾ {{sortname|P.|Leela}}#
| Artsಕಲೆ || Tamil Nadu
|-
| style="text-align:center;" |2006
! scope="row" | ಕೆ. ಪಿ. ಪಿ. ನಂಬಿಯಾರ್
{{sortname|K. P. P.|Nambiar}}
| Science & Engineeringವಿಜ್ಞಾನ-ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ || Karnataka
|-
| style="text-align:center;" |2006
! scope="row" | [[ನಂದನ್ ನಿಲೇಕಣಿ]] {{sortname|Nandan|Nilekani}}
| Science & Engineeringವಿಜ್ಞಾನ-ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ || Karnataka
|-
| style="text-align:center;" |2006
! scope="row" | ಸಾಯಿ ಪರಾಂಜಪೆ {{sortname|Sai|Paranjpye}}
| Artsಕಲೆ || Maharashtra
|-
| style="text-align:center;" |2006
! scope="row" | ದೀಪಕ್ ಪಾರೇಖ್ {{sortname|Deepak|Parekh}}
| Trade & Industryವಾಣಿಜ್ಯ-ಕೈಗಾರಿಕೆ || Maharashtra
|-
| style="text-align:center;" |2006
! scope="row" | ಎಂ. ವೈ. ಪೈಲೇ
{{sortname|M. V.|Pylee}}
| Literature & Educationಸಾಹಿತ್ಯ-ಶಿಕ್ಷಣ || Kerala
|-
| style="text-align:center;" |2006
! scope="row" | ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಮ್ ರಾಮದೊರೈ {{sortname|Subramaniam|Ramadorai}}
| Trade & Industryವಾಣಿಜ್ಯ-ಕೈಗಾರಿಕೆ || Maharashtra
|-
| style="text-align:center;" |2006
! scope="row" | ಎನ್. ಎಸ್. ರಾಮಸ್ವಾಮಿ
{{sortname|N. S.|Ramaswamy}}
| Socialಸಮಾಜ Workಸೇವೆ || Karnataka
|-
| style="text-align:center;" |2006
! scope="row" | ಪವನಿ ಪರಮೇಶ್ವರ ರಾವ್
{{sortname|Pavani Parameswara|Rao}}
| Publicಸಾರ್ವಜನಿಕ Affairsವ್ಯವಹಾರ || Uttar Pradesh
|-
| style="text-align:center;" |2006
! scope="row" | ರಮಾಕಾಂತ ರಥ್ {{sortname|Ramakanta|Rath}}
| Literature & Educationಸಾಹಿತ್ಯ-ಶಿಕ್ಷಣ || Odisha
|-
| style="text-align:center;" |2006
! scope="row" | ವಿ. ಶಾಂತಾ {{sortname|V.|Shanta}}
| Medicineವೈದ್ಯಕೀಯ || Tamil Nadu
|-
| style="text-align:center;" |2006
! scope="row" | ಹೀರಾಲಾಲ್ ಸಿಬಲ್
{{sortname|Hira Lall|Sibal}}
| Publicಸಾರ್ವಜನಿಕ Affairsವ್ಯವಹಾರ || Chandigarh
|-
| style="text-align:center;" |2006
| style="text-align:center;" |2006
! scope="row" | ವಿಜಯಪತ್ ಸಿಂಘಾನಿಯಾ {{sortname|Vijaypat|Singhania}}
| Sportsಕ್ರೀಡೆ || Maharashtra
|-
| style="text-align:center;" |2006
! scope="row" | ಕೆ. ಜಿ. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನ್
{{sortname|K. G.|Subramanyan}}
| Artsಕಲೆ || Gujarat
|-
| style="text-align:center;" |2006
! scope="row" | ಕೆ. ಕೆ. ತಲ್ವಾರ್
{{sortname|K. K.|Talwar}}
| Medicineವೈದ್ಯಕೀಯ || Chandigarh
|-
| style="text-align:center;" |2006
! scope="row" | ವಿಜಯ್ ಶಂಕರ್ ವ್ಯಾಸ್
{{sortname|Vijay Shankar|Vyas}}
| Literature & Educationಸಾಹಿತ್ಯ-ಶಿಕ್ಷಣ || Rajasthan
|-
| style="text-align:center;" |2006
! scope="row" | ದ್ಯೂಸಾನ್ ಜ್ಬಾವಿಟೆಲ್ {{sortname|Dušan|Zbavitel}}
| Literature & Educationಸಾಹಿತ್ಯ-ಶಿಕ್ಷಣ || {{efn-ua|name=CZR|Indicates a citizen of Czech Republic}}
|-
| style="text-align:center;" |2007
| style="text-align:center;" |2007
! scope="row" | ಗ್ಯಾಬ್ರಿಯಲ್ ಚಿರಾಮೆಲ್ {{sortname|Gabriel|Chiramel}}
| Literature & Educationಸಾಹಿತ್ಯ-ಶಿಕ್ಷಣ || Kerala
|-
| style="text-align:center;" |2007
| style="text-align:center;" |2007
! scope="row" | ಸರೋಜ್ ಘೋಸ್ {{sortname|Saroj|Ghose}}
| Science & Engineeringವಿಜ್ಞಾನ-ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ || West Bengal
|-
| style="text-align:center;" |2007
! scope="row" | ವಿ. ಮೋಹಿನಿ ಗಿರಿ
{{sortname|V. Mohini|Giri}}
| Socialಸಮಾಜ Workಸೇವೆ || Delhi
|-
| style="text-align:center;" |2007
! scope="row" | ಜಮ್ಷೆಡ್ ಜೀಜಿ ಇರಾನಿ
{{sortname|Jamshed Jiji|Irani}}
| Trade & Industryವಾಣಿಜ್ಯ-ಕೈಗಾರಿಕೆ || Maharashtra
|-
| style="text-align:center;" |2007
! scope="row" | ಗುರು ಚರಣ್ ಸಿಂಗ್ ಕಲ್ಕತ್
{{sortname|Gurcharan Singh|Kalkat}}
| Science & Engineeringವಿಜ್ಞಾನ-ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ || Chandigarh
|-
| style="text-align:center;" |2007
! scope="row" | ಎನ್. ಮಹಾಲಿಂಗಂ {{sortname|N.|Mahalingam}}
| Trade & Industryವಾಣಿಜ್ಯ-ಕೈಗಾರಿಕೆ || Tamil Nadu
|-
| style="text-align:center;" |2007
! scope="row" | ಪ್ರಿಥಿಪಲ್ ಸಿಂಗ್ ಮೈನಿ
{{sortname|Prithipal Singh|Maini}}
| Medicineವೈದ್ಯಕೀಯ || Delhi
|-
| style="text-align:center;" |2007
! scope="row" | ತಯ್ಯಬ್ ಮೆಹ್ತಾ {{sortname|Tyeb|Mehta}}
| Artsಕಲೆ || Maharashtra
|-
| style="text-align:center;" |2007
! scope="row" | ರಾಜನ್ ಮಿಶ್ರಾ {{sortname|Rajan|Misra|Rajan and Sajan Mishra}}
| Artsಕಲೆ || Delhi
|-
| style="text-align:center;" |2007
! scope="row" | ಸಾಜನ್ ಮಿಶ್ರಾ {{sortname|Sajan|Misra|Rajan and Sajan Mishra}}
| Artsಕಲೆ || Delhi
|-
| style="text-align:center;" |2007
! scope="row" | ಸುನಿಲ್ ಮಿತ್ತಲ್ {{sortname|Sunil|Mittal}}
| ವಾಣಿಜ್ಯ-ಕೈಗಾರಿಕೆ || Delhi
| Trade & Industry || Delhi
|-
| style="text-align:center;" |2007
! scope="row" | ರಾಮನ್ ಕುಟ್ಟಿ ನಾಯರ್ {{sortname|Ramankutty|Nair}}
| Artsಕಲೆ || Kerala
|-
| style="text-align:center;" |2007
! scope="row" | ಗೋಪಾಲ ದಾಸ್ ನೀರಜ್ {{sortname|Gopaldas|Neeraj}}
| Literature & Educationಸಾಹಿತ್ಯ-ಶಿಕ್ಷಣ || Uttar Pradesh
|-
| style="text-align:center;" |2007
! scope="row" | ಕವಲಂ ನಾರಾಯಣ ಪಣಿಕ್ಕರ್
{{sortname|Kavalam Narayana|Panicker}}
| Artsಕಲೆ || Kerala
|-
| style="text-align:center;" |2007
! scope="row" | ಭಿಖು ಪಾರೇಖ್ {{sortname|Bhikhu|Parekh}}
| Literature & Educationಸಾಹಿತ್ಯ-ಶಿಕ್ಷಣ || {{efn-ua|name=GBR}}
|-
| style="text-align:center;" |2007
! scope="row" | ಸೈಯದ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶರ್ಫುದ್ದೀನ್ ಖಾದ್ರಿ
{{sortname|Syed Mohammad Sharfuddin|Quadri}}
| Medicineವೈದ್ಯಕೀಯ || West Bengal
|-
| style="text-align:center;" |2007
! scope="row" | ವಿಲಯನೂರ್ ಎಸ್. ರಾಮಚಂದ್ರನ್
{{sortname|Vilayanur S.|Ramachandran}}
| Science & Engineeringವಿಜ್ಞಾನ-ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ || {{efn-ua|name=USA}}
|-
| style="text-align:center;" |2007
! scope="row" | ತಪನ್ ರಾಯಚೌಧರಿ {{sortname|Tapan|Raychaudhuri}}
| Literature & Educationಸಾಹಿತ್ಯ-ಶಿಕ್ಷಣ || {{efn-ua|name=GBR}}
|-
| style="text-align:center;" |2007
! scope="row" | ಸೈಯದ್ ಹೈದರ್ ರಾಜಾ
{{sortname|Syed Haider|Raza|S. H. Raza}}
| Artsಕಲೆ || {{efn-ua|name=FRA|Indicates a citizen of France}}
|-
| style="text-align:center;" |2007
! scope="row" | ಜೆಫ್ರಿ ಸಶ್ಸ್ {{sortname|Jeffrey|Sachs}}
| Literature & Educationಸಾಹಿತ್ಯ-ಶಿಕ್ಷಣ || {{efn-ua|name=USA}}
|-
| style="text-align:center;" |2007
! scope="row" style="background-color:#CEE8F0;" | ಚಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಸೈಕಿಯಾ#
{{sortname|Chandra Prasad|Saikia}}
| Literature & Educationಸಾಹಿತ್ಯ-ಶಿಕ್ಷಣ || Assam
|-
| style="text-align:center;" |2007
! scope="row" | ಎಲ್. ಝಡ್. ಸೈಲೋ
{{sortname|L. Z.|Sailo|nolink=1}}
| Literature & Educationಸಾಹಿತ್ಯ-ಶಿಕ್ಷಣ || Mizoram
|-
| style="text-align:center;" |2007
! scope="row" | ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸರೀನ್
{{sortname|Shiv Kumar|Sarin}}
| Medicineವೈದ್ಯಕೀಯ || Delhi
|-
| style="text-align:center;" |2007
! scope="row" | ಶ್ರೀರಾಮ್ ಶರ್ಮ {{sortname|Shriram|Sharma|nolink=1}}
| Medicineವೈದ್ಯಕೀಯ || Maharashtra
|-
| style="text-align:center;" |2007
! scope="row" | ಮಂಜು ಶರ್ಮ {{sortname|Manju|Sharma|dab=biologist}}
| ವಿಜ್ಞಾನ-ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ || Delhi
| Science & Engineering || Delhi
|-
| style="text-align:center;" |2007
! scope="row" | ಟಿ. ಎನ್. ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್
{{sortname|T. N.|Srinivasan}}
| Literature & Educationಸಾಹಿತ್ಯ-ಶಿಕ್ಷಣ || {{efn-ua|name=USA}}
|-
| style="text-align:center;" |2007
! scope="row" | ಒಸಾಮು ಸುಝುಕಿ {{sortname|Osamu|Suzuki}}
| Trade & Industryವಾಣಿಜ್ಯ-ಕೈಗಾರಿಕೆ || {{efn-ua|name=JPN|Indicates a citizen of Japan}}
|-
| style="text-align:center;" |2007
! scope="row" | ಕೆ. ಟಿ. ಥಾಮಸ್
{{sortname|K. T.|Thomas|dab=Justice}}
| Publicಸಾರ್ವಜನಿಕ Affairsವ್ಯವಹಾರ || Kerala
|-
| style="text-align:center;" |2008
! scope="row" | ಮಿಯಾನ್ ಬಶೀರ್ ಅಹಮದ್
{{sortname|Mian Bashir|Ahmed}}
| Publicಸಾರ್ವಜನಿಕ Affairsವ್ಯವಹಾರ || Jammu & Kashmir
|-
| style="text-align:center;" |2008
! scope="row" | ಕೌಶಿಕ್ ಬಸು {{sortname|Kaushik|Basu}}
| Literature & Educationಸಾಹಿತ್ಯ-ಶಿಕ್ಷಣ || {{efn-ua|name=USA}}
|-
| style="text-align:center;" |2008
! scope="row" | ಶಯಾಮಾ ಚೋನಾ {{sortname|Shayama|Chona}}
| Literature & Educationಸಾಹಿತ್ಯ-ಶಿಕ್ಷಣ || Delhi
|-
| style="text-align:center;" |2008
! scope="row" | ಜಗಜಿತ್ ಸಿಂಗ್ ಚೋಪ್ರಾ
{{sortname|Jagjit Singh|Chopra}}
| Medicineವೈದ್ಯಕೀಯ || Chandigarh
|-
| style="text-align:center;" |2008
! scope="row" | ರಹೀಮ್ ಫಹೀಮುದ್ದೀನ್ ಡಾಗರ್
{{sortname|Rahim Fahimuddin|Dagar}}
| Artsಕಲೆ || Delhi
|-
| style="text-align:center;" |2008
! scope="row" | ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ದಾಸಗುಪ್ತಾ {{sortname|Chandrashekhar|Dasgupta}}
| Civilನಾಗರಿಕ Serviceಸೇವೆ || Delhi
|-
| style="text-align:center;" |2008
! scope="row" | ಆಸೀಸ್ ದತ್ತಾ {{sortname|Asis|Datta}}
| ವಿಜ್ಞಾನ-ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ || Delhi
| Science & Engineering || Delhi
|-
| style="text-align:center;" |2008
! scope="row" | ಮೇಘನಾದ್ ದೇಸಾಯಿ {{sortname|Meghnad|Desai|Meghnad Desai, Baron Desai}}
| Publicಸಾರ್ವಜನಿಕ Affairsವ್ಯವಹಾರ || {{efn-ua|name=GBR}}
|-
| style="text-align:center;" |2008
! scope="row" | ಪದ್ಮಾ ದೇಸಾಯಿ {{sortname|Padma|Desai}}
| Literature & Educationಸಾಹಿತ್ಯ-ಶಿಕ್ಷಣ || {{efn-ua|name=USA}}
|-
| style="text-align:center;" |2008
! scope="row" | ಸುಖದೇವ್ {{sortname|Sukh|Dev}}
| ವಿಜ್ಞಾನ-ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ || Delhi
| Science & Engineering || Delhi
|-
| style="text-align:center;" |2008
! scope="row" | ನಿರ್ಮಲ್ ಕುಮಾರ್ ಗಂಗೂಲಿ
{{sortname|Nirmal Kumar|Ganguly}}
| Medicineವೈದ್ಯಕೀಯ || Delhi
|-
| style="text-align:center;" |2008
! scope="row" | ಬಿ. ಎನ್. ಗೋಸ್ವಾಮಿ
{{sortname|B. N.|Goswamy}}
| Literature & Educationಸಾಹಿತ್ಯ-ಶಿಕ್ಷಣ || Chandigarh
|-
| style="text-align:center;" |2008
! scope="row" | ವಸಂತ್ ಗೋವಾರಿಕರ್ {{sortname|Vasant|Gowarikar}}
| Science & Engineeringವಿಜ್ಞಾನ-ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ || Maharashtra
|-
| style="text-align:center;" |2008
! scope="row" | ಬಾಬಾ ಕಲ್ಯಾಣಿ {{sortname|Baba|Kalyani}}
| Trade & Industryವಾಣಿಜ್ಯ-ಕೈಗಾರಿಕೆ || Maharashtra
|-
| style="text-align:center;" |2008
! scope="row" | ಕೆ. ವಿ. ಕಾಮತ್
{{sortname|K. V.|Kamath}}
| Trade & Industryವಾಣಿಜ್ಯ-ಕೈಗಾರಿಕೆ || Maharashtra
|-
| style="text-align:center;" |2008
| style="text-align:center;" |2008
! scope="row" | ರವೀಂದ್ರ ಕೆಳೇಕರ್ {{sortname|Ravindra|Kelekar}}
| ಸಾಹಿತ್ಯ-ಶಿಕ್ಷಣ || Goa
| Literature & Education || Goa
|-
| style="text-align:center;" |2008
! scope="row" | ಅಸದ್ ಅಲಿ ಖಾನ್
{{sortname|Asad Ali|Khan}}
| Artsಕಲೆ || Delhi
|-
| style="text-align:center;" |2008
! scope="row" | ಡೊಮಿನಿಕ್ ಲಾಪಿರ್ರೈ {{sortname|Dominique|Lapierre}}
| Socialಸಮಾಜ Workಸೇವೆ || {{efn-ua|name=FRA|Indicates a citizen of France}}
|-
| style="text-align:center;" |2008
! scope="row" | ಡಿ. ಆರ್. ಮೆಹ್ತಾ
{{sortname|D. R.|Mehta}}
| Socialಸಮಾಜ Workಸೇವೆ || Rajasthan
|-
| style="text-align:center;" |2008
! scope="row" | ಶಿವ್ ನಾಡಾರ್ {{sortname|Shiv|Nadar}}
| Trade & Industryವಾಣಿಜ್ಯ-ಕೈಗಾರಿಕೆ || Tamil Nadu
|-
| style="text-align:center;" |2008
! scope="row" | ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ನೇಯೋಟಿಯಾ
{{sortname|Suresh Kumar|Neotia}}
| ವಾಣಿಜ್ಯ-ಕೈಗಾರಿಕೆ || Delhi
| Trade & Industry || Delhi
|-
| style="text-align:center;" |2008
! scope="row" | ಟಿ. ಕೆ. ಒಮ್ಮೇನ್
{{sortname|T. K.|Oommen}}
| Literature & Educationಸಾಹಿತ್ಯ-ಶಿಕ್ಷಣ || Haryana
|-
| style="text-align:center;" |2008
! scope="row" | ಕೆ. ಪದ್ಮನಾಭಯ್ಯ {{sortname|K.|Padmanabhaiah}}
| Civilನಾಗರಿಕ Serviceಸೇವೆ || Delhi
|-
| style="text-align:center;" |2008
! scope="row" | ವಿಕ್ರಮ್ ಪಂಡಿತ್ {{sortname|Vikram|Pandit}}
| Trade & Industryವಾಣಿಜ್ಯ-ಕೈಗಾರಿಕೆ || {{efn-ua|name=USA}}
|-
| style="text-align:center;" |2008
! scope="row" | ವಿ. ರಾಮಚಂದ್ರನ್ {{sortname|V.|Ramachandran}}
| Civilನಾಗರಿಕ Serviceಸೇವೆ || Kerala
|-
| style="text-align:center;" |2008
! scope="row" | ಸುಶೀಲಕುಮಾರ್ ಸಕ್ಸೇನಾ
{{sortname|Sushil Kumar|Saxena}}
| Artsಕಲೆ || Delhi
|-
| style="text-align:center;" |2008
! scope="row" style="background-color:#CEE8F0;" | ಅಮರ್ನಾಥ್ ಸೆಹಗಲ್ {{sortname|Amarnath|Sehgal}}#
| Artsಕಲೆ || Delhi
|-
| style="text-align:center;" |2008
! scope="row" | [[ಶ್ರೀ ಲಾಲ್ ಶುಕ್ಲ]]
{{sortname|Sri Lal|Sukla}}
| Literature & Educationಸಾಹಿತ್ಯ-ಶಿಕ್ಷಣ || Uttar Pradesh
|-
| style="text-align:center;" |2008
! scope="row" | [[ಪಿ.ಸುಶೀಲಾ]] {{sortname|P.|Susheela}}
| Artsಕಲೆ || Tamil Nadu
|-
| style="text-align:center;" |2008
! scope="row" | ಎಸ್. ಆರ್. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ವರದನ್
{{sortname|S. R. Srinivasa|Varadhan}}
| Literature & Educationಸಾಹಿತ್ಯ-ಶಿಕ್ಷಣ || {{efn-ua|name=USA}}
|-
| style="text-align:center;" |2008
! scope="row" style="background-color:#CEE8F0;" | ಯುಲಿ ವೊರೊಂಟ್ಸೋವ್#
| Publicಸಾರ್ವಜನಿಕ Affairsವ್ಯವಹಾರ || {{efn-ua|name=USSR}}
|-
| style="text-align:center;" |2008
| style="text-align:center;" |2008
! scope="row" | ಜಿ ಕ್ಸಿನಾಲಿನ್ {{sortname|Ji|Xianlin}}
| Literature & Educationಸಾಹಿತ್ಯ-ಶಿಕ್ಷಣ || {{efn-ua|name=CHN|Indicates a citizen of China}}
|-
| style="text-align:center;" |2009
! scope="row" | ಇಶೇರ್ ಜಡ್ಜ್ ಅಹ್ಲುವಾಲಿಯಾ
{{sortname|Isher Judge|Ahluwalia}}
| Literature & Educationಸಾಹಿತ್ಯ-ಶಿಕ್ಷಣ || Delhi
|-
| style="text-align:center;" |2009
! scope="row" | ಇಂದರ್ಜಿತ್ ಕೌರ್ ಬರ್ಥಾಕೂರ್
{{sortname|Inderjit Kaur|Barthakur}}
| Publicಸಾರ್ವಜನಿಕ Affairsವ್ಯವಹಾರ || Meghalaya
|-
| style="text-align:center;" |2009
! scope="row" | ಶಂಷಾದ್ ಬೇಗಮ್ {{sortname|Shamshad|Begum}}
| Artsಕಲೆ || Maharashtra
|-
| style="text-align:center;" |2009
! scope="row" | [[ಅಭಿನವ್ ಬಿಂದ್ರಾ]] {{sortname|Abhinav|Bindra}}
| Sportsಕ್ರೀಡೆ || Punjab
|-
| style="text-align:center;" |2009
! scope="row" | ಶಾಂತಾ ಧನಂಜಯನ್ {{sortname|Shanta|Dhananjayan|Dhananjayans}}
| Artsಕಲೆ || Tamil Nadu
|-
| style="text-align:center;" |2009
! scope="row" | ವಿ. ಪಿ. ಧನಂಜಯನ್
{{sortname|V. P.|Dhananjayan|Dhananjayans}}
| Artsಕಲೆ || Tamil Nadu
|-
| style="text-align:center;" |2009
! scope="row" | ರಾಮಚಂದ್ರ ಗುಹಾ {{sortname|Ramachandra|Guha}}
| Literature & Educationಸಾಹಿತ್ಯ-ಶಿಕ್ಷಣ || Karnataka
|-
| style="text-align:center;" |2009
! scope="row" | ಶೇಖರ್ ಗುಪ್ತಾ {{sortname|Shekhar|Gupta}}
| Literature & Educationಸಾಹಿತ್ಯ-ಶಿಕ್ಷಣ || Delhi
|-
| style="text-align:center;" |2009
! scope="row" | ಖಲೀದ್ ಹಮೀದ್ {{sortname|Khalid|Hameed|Khalid Hameed, Baron Hameed}}
| Medicineವೈದ್ಯಕೀಯ || {{efn-ua|name=GBR}}
|-
| style="text-align:center;" |2009
! scope="row" | ಮಿನೋರು ಹಾರಾ {{sortname|Minoru|Hara}}
| Literature & Educationಸಾಹಿತ್ಯ-ಶಿಕ್ಷಣ || {{efn-ua|name=JPN|Indicates a citizen of Japan}}
|-
| style="text-align:center;" |2009
 
[[ವರ್ಗ:ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು]]
<references group="lower-alpha" />
೬೯೩

edits

"https://kn.wikipedia.org/wiki/ವಿಶೇಷ:MobileDiff/889955" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ