ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ವಾಹನ
ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ವಾಹನ
ನಿರ್ದೇಶನಪಿ.ಎಸ್.ಪ್ರಕಾಶ್
ನಿರ್ಮಾಪಕಎಸ್.ತುಳಸಿ
ಪಾತ್ರವರ್ಗಪ್ರಭಾಕರ್ ಜಯಮಾಲ ಮಾ.ಸಂಜಯ್, ವೈಶಾಲಿ ಕಾಸರವಳ್ಳಿ
ಸಂಗೀತಸತ್ಯಂ
ಛಾಯಾಗ್ರಹಣಪಿ.ಎಸ್.ಪ್ರಕಾಶ್
ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು೧೯೮೪
ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆಬಿ.ಆರ್.ಜಿ. ಫಿಲಂಸ್