ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಸಮ್ಮಿಲನ/ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನೋತ್ಸವ ೨೦೧೩, ಭಾರತ

ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ವಿವಿದೆಡೆ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಮಹಿಳಾ ಸಮ್ಮಿಲನಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಸಮುದಾಯ ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಬದಲಾಯಿಸಿ

ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಮಹಿಳಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಬದಲಾಯಿಸಿ

ವಿಕಿ ಸಮ್ಮಿಲನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಂಪಾದಿಸಬಹುದಾದ ಲೇಖನಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಬದಲಾಯಿಸಿ

ಇಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ ಕೆಲವು ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರದ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ, ಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಕನ್ನಡದ ವೀರವನಿತೆಯರು ಬದಲಾಯಿಸಿ

ಕನ್ನಡದ ಲೇಖಕಿಯರು ಬದಲಾಯಿಸಿ

ಕನ್ನಡದ ಖ್ಯಾತ ಗಾಯಕಿಯರು ಬದಲಾಯಿಸಿ

ಕನ್ನಡದ ಪ್ರಸಿದ್ದ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಬದಲಾಯಿಸಿ

ಕನ್ನಡದ ಪ್ರಸಿದ್ದ ನಟಿಯರು ಬದಲಾಯಿಸಿ

ಭಾಗವಹಿಸಲು ಇಚ್ಚಿಸುವವರು ಬದಲಾಯಿಸಿ

ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಇಚ್ಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, # ಟೈಪಿಸಿ ಅದರ ಮುಂದೆ ಸಹಿ ಮಾಡಿ (ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ~ ಕೀಲಿಯನ್ನು ಒತ್ತಿದರೆ ಸಾಕು)

  1. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು / ಸಹಿ