ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಯೋಜನೆ/ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಯೋಜನೆ-೨೦೧೮

ಈ ಪುಟವು ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ೨೦೧೮-೧೯ನೆಯ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಯೋಜನೆ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ. ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ/ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಸಮುದಾಯ ಮತ್ತು ಸಿಐಎಸ್-ಎ೨ಕೆ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ

ಬದಲಾಯಿಸಿ

ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು ಒಂದು ಖಾಸಗಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವಾಗಿದೆ. ೨೦೦೮ರ ತನಕ ಇದು ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಕಾಲೇಜು ಎಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿತ್ತು. ೨೦೦೮ರಲ್ಲಿ ಇದು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವೆಂದು ಮಾನ್ಯತೆ ಗಳಿಸಿತು. ಈ ಖಾಸಗಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಹಲವು ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕ (ಡಿಗ್ರಿ), ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ (ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜುವೇಟ್), ಎಂಫಿಲ್, ಪಿಎಚ್ ಡಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಕೋರ್ಸುಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿ.ಎ, ಬಿ.ಎಸ್ ಸಿ., ಬಿಕಾಂ ಕೋರ್ಸುಗಳನ್ನು ಒದುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಕೈಜೋಡಿಸುವವರು

ಬದಲಾಯಿಸಿ

ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಕೈಜೋಡಿಸುವವರು

ಸಮುದಾಯದವರು

ಬದಲಾಯಿಸಿ
 1. --Lokesha kunchadka (ಚರ್ಚೆ) ೧೭:೦೩, ೧೩ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೧೮ (UTC)

ಸಿಐಎಸ್-ಎ೨ಕೆ ತಂಡ

ಬದಲಾಯಿಸಿ
 1. ತನ್ವೀರ್ ಹಸನ್ (ಚರ್ಚೆ)
 2. ಅನಂತ್ (ಚರ್ಚೆ)
 3. Gopala Krishna A(ಚರ್ಚೆ)

ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಯೋಜನೆ ೨೦೧೮-೧೯

ಬದಲಾಯಿಸಿ

ಮೊದಲನೆಯ ಮತ್ತು ಎರಡನೆಯ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್

ಬದಲಾಯಿಸಿ

ಎರಡನೇಯ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್‍ನಲ್ಲಿ ಪುಟಗಳನ್ನು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಮೂರು ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕನೆಯ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್

ಬದಲಾಯಿಸಿ

ಮೂರು ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕನೇಯ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಲ್ಲಿ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ.

ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಯೋಜನೆ-೨೦೧೮-೧೯(ಮೊದಲ ವರ್ಷದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು )

ಬದಲಾಯಿಸಿ
 1. Messages can only be sent to local pages.   kn.wikisource.org
 2. Messages can only be sent to local pages.   kn.wikisource.org
 3. Messages can only be sent to local pages.   kn.wikisource.org
 4. Messages can only be sent to local pages.   kn.wikisource.org
 5. Messages can only be sent to local pages.   kn.wikisource.org
 6. Messages can only be sent to local pages.   kn.wikisource.org
 7. Messages can only be sent to local pages.   kn.wikisource.org
 8. Messages can only be sent to local pages.   kn.wikisource.org
 9. Messages can only be sent to local pages.   kn.wikisource.org
 10. Messages can only be sent to local pages.   kn.wikisource.org
 11. Messages can only be sent to local pages.   kn.wikisource.org
 12. Messages can only be sent to local pages.   kn.wikisource.org
 13. Messages can only be sent to local pages.   kn.wikisource.org
 14. Messages can only be sent to local pages.   kn.wikisource.org
 15. Messages can only be sent to local pages.   kn.wikisource.org
 16. Messages can only be sent to local pages.   kn.wikisource.org
 17. Messages can only be sent to local pages.   kn.wikisource.org
 18. Messages can only be sent to local pages.   kn.wikisource.org
 19. Messages can only be sent to local pages.   kn.wikisource.org
 20. Messages can only be sent to local pages.   kn.wikisource.org
 21. Messages can only be sent to local pages.   kn.wikisource.org
 22. Messages can only be sent to local pages.   kn.wikisource.org
 23. Messages can only be sent to local pages.   kn.wikisource.org
 24. Messages can only be sent to local pages.   kn.wikisource.org
 25. Messages can only be sent to local pages.   kn.wikisource.org
 26. Messages can only be sent to local pages.   kn.wikisource.org
 27. Messages can only be sent to local pages.   kn.wikisource.org
 28. Messages can only be sent to local pages.   kn.wikisource.org
 29. Messages can only be sent to local pages.   kn.wikisource.org
 30. Messages can only be sent to local pages.   kn.wikisource.org
 31. Messages can only be sent to local pages.   kn.wikisource.org
 32. Messages can only be sent to local pages.   kn.wikisource.org
 33. Messages can only be sent to local pages.   kn.wikisource.org
 34. Messages can only be sent to local pages.   kn.wikisource.org
 35. Messages can only be sent to local pages.   kn.wikisource.org
 36. Messages can only be sent to local pages.   kn.wikisource.org
 37. Messages can only be sent to local pages.   kn.wikisource.org
 38. Messages can only be sent to local pages.   kn.wikisource.org
 39. Messages can only be sent to local pages.   kn.wikisource.org
 40. Messages can only be sent to local pages.   kn.wikisource.org
 41. Messages can only be sent to local pages.   kn.wikisource.org
 42. Messages can only be sent to local pages.   kn.wikisource.org
 43. Messages can only be sent to local pages.   kn.wikisource.org
 44. Messages can only be sent to local pages.   kn.wikisource.org
 45. Messages can only be sent to local pages.   kn.wikisource.org
 46. Messages can only be sent to local pages.   kn.wikisource.org
 47. Messages can only be sent to local pages.   kn.wikisource.org
 48. Messages can only be sent to local pages.   kn.wikisource.org
 49. Messages can only be sent to local pages.   kn.wikisource.org
 50. Messages can only be sent to local pages.   kn.wikisource.org
 51. Messages can only be sent to local pages.   kn.wikisource.org
 52. Messages can only be sent to local pages.   kn.wikisource.org
 53. Messages can only be sent to local pages.   kn.wikisource.org
 54. Messages can only be sent to local pages.   kn.wikisource.org
 55. Messages can only be sent to local pages.   kn.wikisource.org
 56. Messages can only be sent to local pages.   kn.wikisource.org
 57. Messages can only be sent to local pages.   kn.wikisource.org
 58. Messages can only be sent to local pages.   kn.wikisource.org
 59. Messages can only be sent to local pages.   kn.wikisource.org
 60. Messages can only be sent to local pages.   kn.wikisource.org
 61. Messages can only be sent to local pages.   kn.wikisource.org
 62. Messages can only be sent to local pages.   kn.wikisource.org
 63. Messages can only be sent to local pages.   kn.wikisource.org
 64. Messages can only be sent to local pages.   kn.wikisource.org
 65. Messages can only be sent to local pages.   kn.wikisource.org
 66. Messages can only be sent to local pages.   kn.wikisource.org
 67. Messages can only be sent to local pages.   kn.wikisource.org
 68. Messages can only be sent to local pages.   kn.wikisource.org
 69. Messages can only be sent to local pages.   kn.wikisource.org
 70. Messages can only be sent to local pages.   kn.wikisource.org
 71. Messages can only be sent to local pages.   kn.wikisource.org
 72. Messages can only be sent to local pages.   kn.wikisource.org
 73. Messages can only be sent to local pages.   kn.wikisource.org
 74. Messages can only be sent to local pages.   kn.wikisource.org
 75. Messages can only be sent to local pages.   kn.wikisource.org
 76. Messages can only be sent to local pages.   kn.wikisource.org
 77. Messages can only be sent to local pages.   kn.wikisource.org
 78. Messages can only be sent to local pages.   kn.wikisource.org
 79. Messages can only be sent to local pages.   kn.wikisource.org
 80. Messages can only be sent to local pages.   kn.wikisource.org
 81. Messages can only be sent to local pages.   kn.wikisource.org
 82. Messages can only be sent to local pages.   kn.wikisource.org
 83. Messages can only be sent to local pages.   kn.wikisource.org
 84. Messages can only be sent to local pages.   kn.wikisource.org
 85. Messages can only be sent to local pages.   kn.wikisource.org
 86. Messages can only be sent to local pages.   kn.wikisource.org
 87. Messages can only be sent to local pages.   kn.wikisource.org
 88. Messages can only be sent to local pages.   kn.wikisource.org
 89. Messages can only be sent to local pages.   kn.wikisource.org
 90. Messages can only be sent to local pages.   kn.wikisource.org
 91. Messages can only be sent to local pages.   kn.wikisource.org
 92. Messages can only be sent to local pages.   kn.wikisource.org
 93. Messages can only be sent to local pages.   kn.wikisource.org
 94. Messages can only be sent to local pages.   kn.wikisource.org
 95. Messages can only be sent to local pages.   kn.wikisource.org
 96. Messages can only be sent to local pages.   kn.wikisource.org
 97. Messages can only be sent to local pages.   kn.wikisource.org
 98. Messages can only be sent to local pages.   kn.wikisource.org
 99. Messages can only be sent to local pages.   kn.wikisource.org
 100. Messages can only be sent to local pages.   kn.wikisource.org
 101. Messages can only be sent to local pages.   kn.wikisource.org
 102. Messages can only be sent to local pages.   kn.wikisource.org
 103. Messages can only be sent to local pages.   kn.wikisource.org
 104. Messages can only be sent to local pages.   kn.wikisource.org
 105. Messages can only be sent to local pages.   kn.wikisource.org
 106. Messages can only be sent to local pages.   kn.wikisource.org
 107. Messages can only be sent to local pages.   kn.wikisource.org
 108. Messages can only be sent to local pages.   kn.wikisource.org
 109. Messages can only be sent to local pages.   kn.wikisource.org
 110. Messages can only be sent to local pages.   kn.wikisource.org
 111. Messages can only be sent to local pages.   kn.wikisource.org
 112. Messages can only be sent to local pages.   kn.wikisource.org
 113. Messages can only be sent to local pages.   kn.wikisource.org
 114. Messages can only be sent to local pages.   kn.wikisource.org
 115. Messages can only be sent to local pages.   kn.wikisource.org
 116. Messages can only be sent to local pages.   kn.wikisource.org
 117. Messages can only be sent to local pages.   kn.wikisource.org
 118. Messages can only be sent to local pages.   kn.wikisource.org
 119. Messages can only be sent to local pages.   kn.wikisource.org
 120. Messages can only be sent to local pages.   kn.wikisource.org
 121. Messages can only be sent to local pages.   kn.wikisource.org
 122. Messages can only be sent to local pages.   kn.wikisource.org
 123. Messages can only be sent to local pages.   kn.wikisource.org
 124. Messages can only be sent to local pages.   kn.wikisource.org
 125. Messages can only be sent to local pages.   kn.wikisource.org
 126. Messages can only be sent to local pages.   kn.wikisource.org
 127. Messages can only be sent to local pages.   kn.wikisource.org
 128. Messages can only be sent to local pages.   kn.wikisource.org
 129. Messages can only be sent to local pages.   kn.wikisource.org
 130. Messages can only be sent to local pages.   kn.wikisource.org
 131. Messages can only be sent to local pages.   kn.wikisource.org
 132. Messages can only be sent to local pages.   kn.wikisource.org
 133. Messages can only be sent to local pages.   kn.wikisource.org
 134. Messages can only be sent to local pages.   kn.wikisource.org
 135. Messages can only be sent to local pages.   kn.wikisource.org
 136. Messages can only be sent to local pages.   kn.wikisource.org
 137. Messages can only be sent to local pages.   kn.wikisource.org
 138. Messages can only be sent to local pages.   kn.wikisource.org
 139. Messages can only be sent to local pages.   kn.wikisource.org
 140. Messages can only be sent to local pages.   kn.wikisource.org
 141. Messages can only be sent to local pages.   kn.wikisource.org
 142. Messages can only be sent to local pages.   kn.wikisource.org
 143. Messages can only be sent to local pages.   kn.wikisource.org
 144. Messages can only be sent to local pages.   kn.wikisource.org
 145. Messages can only be sent to local pages.   kn.wikisource.org
 146. Messages can only be sent to local pages.   kn.wikisource.org
 147. Messages can only be sent to local pages.   kn.wikisource.org
 148. Messages can only be sent to local pages.   kn.wikisource.org
 149. Messages can only be sent to local pages.   kn.wikisource.org
 150. Messages can only be sent to local pages.   kn.wikisource.org
 151. Messages can only be sent to local pages.   kn.wikisource.org
 152. Messages can only be sent to local pages.   kn.wikisource.org
 153. Messages can only be sent to local pages.   kn.wikisource.org
 154. Messages can only be sent to local pages.   kn.wikisource.org
 155. Messages can only be sent to local pages.   kn.wikisource.org
 156. Messages can only be sent to local pages.   kn.wikisource.org
 157. Messages can only be sent to local pages.   kn.wikisource.org
 158. Messages can only be sent to local pages.   kn.wikisource.org
 159. Messages can only be sent to local pages.   kn.wikisource.org
 160. Messages can only be sent to local pages.   kn.wikisource.org
 161. Messages can only be sent to local pages.   kn.wikisource.org
 162. Messages can only be sent to local pages.   kn.wikisource.org
 163. Messages can only be sent to local pages.   kn.wikisource.org
 164. Messages can only be sent to local pages.   kn.wikisource.org
 165. Messages can only be sent to local pages.   kn.wikisource.org
 166. Messages can only be sent to local pages.   kn.wikisource.org
 167. Messages can only be sent to local pages.   kn.wikisource.org
 168. Messages can only be sent to local pages.   kn.wikisource.org
 169. Messages can only be sent to local pages.   kn.wikisource.org
 170. Messages can only be sent to local pages.   kn.wikisource.org
 171. Messages can only be sent to local pages.   kn.wikisource.org
 172. Messages can only be sent to local pages.   kn.wikisource.org
 173. Messages can only be sent to local pages.   kn.wikisource.org
 174. Messages can only be sent to local pages.   kn.wikisource.org
 175. Messages can only be sent to local pages.   kn.wikisource.org
 176. Messages can only be sent to local pages.   kn.wikisource.org
 177. Messages can only be sent to local pages.   kn.wikisource.org
 178. Messages can only be sent to local pages.   kn.wikisource.org
 179. Messages can only be sent to local pages.   kn.wikisource.org
 180. Messages can only be sent to local pages.   kn.wikisource.org
 181. Messages can only be sent to local pages.   kn.wikisource.org
 182. Messages can only be sent to local pages.   kn.wikisource.org
 183. Messages can only be sent to local pages.   kn.wikisource.org
 184. Messages can only be sent to local pages.   kn.wikisource.org
 185. Messages can only be sent to local pages.   kn.wikisource.org
 186. Messages can only be sent to local pages.   kn.wikisource.org
 187. Messages can only be sent to local pages.   kn.wikisource.org
 188. Messages can only be sent to local pages.   kn.wikisource.org
 189. Messages can only be sent to local pages.   kn.wikisource.org
 190. Messages can only be sent to local pages.   kn.wikisource.org
 191. Messages can only be sent to local pages.   kn.wikisource.org
 192. Messages can only be sent to local pages.   kn.wikisource.org
 193. Messages can only be sent to local pages.   kn.wikisource.org
 194. Messages can only be sent to local pages.   kn.wikisource.org
 195. Messages can only be sent to local pages.   kn.wikisource.org
 196. Messages can only be sent to local pages.   kn.wikisource.org
 197. Messages can only be sent to local pages.   kn.wikisource.org
 198. Messages can only be sent to local pages.   kn.wikisource.org
 199. Messages can only be sent to local pages.   kn.wikisource.org
 200. Messages can only be sent to local pages.   kn.wikisource.org
 201. Messages can only be sent to local pages.   kn.wikisource.org
 202. Messages can only be sent to local pages.   kn.wikisource.org
 203. Messages can only be sent to local pages.   kn.wikisource.org
 204. Messages can only be sent to local pages.   kn.wikisource.org
 205. Messages can only be sent to local pages.   kn.wikisource.org
 206. Messages can only be sent to local pages.   kn.wikisource.org
 207. Messages can only be sent to local pages.   kn.wikisource.org
 208. Messages can only be sent to local pages.   kn.wikisource.org
 209. Messages can only be sent to local pages.   kn.wikisource.org
 210. Messages can only be sent to local pages.   kn.wikisource.org
 211. Messages can only be sent to local pages.   kn.wikisource.org
 212. Messages can only be sent to local pages.   kn.wikisource.org
 213. Messages can only be sent to local pages.   kn.wikisource.org
 214. Messages can only be sent to local pages.   kn.wikisource.org
 215. Messages can only be sent to local pages.   kn.wikisource.org
 216. Messages can only be sent to local pages.   kn.wikisource.org
 217. Messages can only be sent to local pages.   kn.wikisource.org
 218. Messages can only be sent to local pages.   kn.wikisource.org
 219. Messages can only be sent to local pages.   kn.wikisource.org
 220. Messages can only be sent to local pages.   kn.wikisource.org
 221. Messages can only be sent to local pages.   kn.wikisource.org
 222. Messages can only be sent to local pages.   kn.wikisource.org
 223. Messages can only be sent to local pages.   kn.wikisource.org
 224. Messages can only be sent to local pages.   kn.wikisource.org
 225. Messages can only be sent to local pages.   kn.wikisource.org
 226. Messages can only be sent to local pages.   kn.wikisource.org
 227. Messages can only be sent to local pages.   kn.wikisource.org
 228. Messages can only be sent to local pages.   kn.wikisource.org
 229. Messages can only be sent to local pages.   kn.wikisource.org
 230. Messages can only be sent to local pages.   kn.wikisource.org
 231. Messages can only be sent to local pages.   kn.wikisource.org
 232. Messages can only be sent to local pages.   kn.wikisource.org
 233. Messages can only be sent to local pages.   kn.wikisource.org
 234. Messages can only be sent to local pages.   kn.wikisource.org
 235. Messages can only be sent to local pages.   kn.wikisource.org
 236. Messages can only be sent to local pages.   kn.wikisource.org
 237. Messages can only be sent to local pages.   kn.wikisource.org
 238. Messages can only be sent to local pages.   kn.wikisource.org
 239. Messages can only be sent to local pages.   kn.wikisource.org
 240. Messages can only be sent to local pages.   kn.wikisource.org
 241. Messages can only be sent to local pages.   kn.wikisource.org
 242. Messages can only be sent to local pages.   kn.wikisource.org
 243. Messages can only be sent to local pages.   kn.wikisource.org
 244. Messages can only be sent to local pages.   kn.wikisource.org
 245. Messages can only be sent to local pages.   kn.wikisource.org
 246. Messages can only be sent to local pages.   kn.wikisource.org
 247. Messages can only be sent to local pages.   kn.wikisource.org
 248. Messages can only be sent to local pages.   kn.wikisource.org
 249. Messages can only be sent to local pages.   kn.wikisource.org
 250. Messages can only be sent to local pages.   kn.wikisource.org
 251. Messages can only be sent to local pages.   kn.wikisource.org
 252. Messages can only be sent to local pages.   kn.wikisource.org
 253. Messages can only be sent to local pages.   kn.wikisource.org
 254. Messages can only be sent to local pages.   kn.wikisource.org
 255. Messages can only be sent to local pages.   kn.wikisource.org
 256. Messages can only be sent to local pages.   kn.wikisource.org
 257. Messages can only be sent to local pages.   kn.wikisource.org
 258. Messages can only be sent to local pages.   kn.wikisource.org
 259. Messages can only be sent to local pages.   kn.wikisource.org
 260. Messages can only be sent to local pages.   kn.wikisource.org
 261. Messages can only be sent to local pages.   kn.wikisource.org
 262. Messages can only be sent to local pages.   kn.wikisource.org
 263. Messages can only be sent to local pages.   kn.wikisource.org
 264. Messages can only be sent to local pages.   kn.wikisource.org
 265. Messages can only be sent to local pages.   kn.wikisource.org
 266. Messages can only be sent to local pages.   kn.wikisource.org
 267. Messages can only be sent to local pages.   kn.wikisource.org
 268. Messages can only be sent to local pages.   kn.wikisource.org
 269. Messages can only be sent to local pages.   kn.wikisource.org
 270. Messages can only be sent to local pages.   kn.wikisource.org
 271. Messages can only be sent to local pages.   kn.wikisource.org
 272. Messages can only be sent to local pages.   kn.wikisource.org
 273. Messages can only be sent to local pages.   kn.wikisource.org
 274. Messages can only be sent to local pages.   kn.wikisource.org
 275. Messages can only be sent to local pages.   kn.wikisource.org
 276. Messages can only be sent to local pages.   kn.wikisource.org
 277. Messages can only be sent to local pages.   kn.wikisource.org
 278. Messages can only be sent to local pages.   kn.wikisource.org
 279. Messages can only be sent to local pages.   kn.wikisource.org
 280. Messages can only be sent to local pages.   kn.wikisource.org
 281. Messages can only be sent to local pages.   kn.wikisource.org
 282. Messages can only be sent to local pages.   kn.wikisource.org

ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಯೋಜನೆ-೨೦೧೮-೧೯(ಎರಡನೆ ವರ್ಷದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು)

ಬದಲಾಯಿಸಿ

ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿ.ಎ, ಬಿ.ಎಸ್ ಸಿ., ಬಿಕಾಂ ಕೋರ್ಸುಗಳ ಮೂರನೆಯ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕನೆಯ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‍ನಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯಕ್ಕೆ ಲೇಖನ ಸೇರಿಸುವ ಅಸೈನ್‍ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

 1. User talk:yellumalai   kn.wikipedia.org
 2. User talk:Sahanaskashyap   kn.wikipedia.org
 3. User talk:Varidhi14   kn.wikipedia.org
 4. User talk:Sakshi Raju Kiran   kn.wikipedia.org
 5. User talk:shambhavink   kn.wikipedia.org
 6. User talk:RAMAPURAM TARUN   kn.wikipedia.org
 7. User talk:Shweta vs   kn.wikipedia.org
 8. User talk:Angelin lidyea   kn.wikipedia.org
 9. User talk:Madhu shree   kn.wikipedia.org
 10. User talk:DIVYASHREE R.S   kn.wikipedia.org
 11. User talk:SC bose   kn.wikipedia.org
 12. User talk:Apoorva C N   kn.wikipedia.org
 13. User talk:prajna a   kn.wikipedia.org
 14. User talk:Noor Ayesha H S   kn.wikipedia.org
 15. User talk:Meghana111   kn.wikipedia.org
 16. User talk:Priyanka aradhya   kn.wikipedia.org
 17. User talk:joamal   kn.wikipedia.org
 18. User talk:Na manasu   kn.wikipedia.org
 19. User talk:Koodalasangamadeva   kn.wikipedia.org
 20. User talk:Sathya maya   kn.wikipedia.org
 21. User talk:ShriGowri.C.G   kn.wikipedia.org
 22. User talk:shivanimp372   kn.wikipedia.org
 23. User talk:Harsha p   kn.wikipedia.org
 24. User talk:Jayanth1710153   kn.wikipedia.org
 25. User talk:A.Shreyas reddy   kn.wikipedia.org
 26. User talk:udaya274   kn.wikipedia.org
 27. User talk:Shafi   kn.wikipedia.org
 28. User talk:Thejas KR   kn.wikipedia.org
 29. User talk:Venkatrakshak   kn.wikipedia.org
 30. User talk:Chandana0165   kn.wikipedia.org
 31. User talk:Rehan Thimmaiah356   kn.wikipedia.org
 32. User talk:Johnrobin251   kn.wikipedia.org
 33. User talk:Rachan Uthappa   kn.wikipedia.org
 34. User talk:amogh_prakash248   kn.wikipedia.org
 35. User talk:Pranav pemmaiah 255   kn.wikipedia.org
 36. User talk:Drvishruth   kn.wikipedia.org
 37. User talk:Mr.bopanna   kn.wikipedia.org
 38. User talk:Arjun Devadhar   kn.wikipedia.org
 39. User talk:Nagendra253   kn.wikipedia.org
 40. User talk:Divyashree613   kn.wikipedia.org
 41. User talk:Divyashree316   kn.wikipedia.org
 42. User talk:Amrutha262   kn.wikipedia.org
 43. User talk:Arpitha. A   kn.wikipedia.org
 44. User talk:S Thejashree   kn.wikipedia.org
 45. User talk:Chandru 249   kn.wikipedia.org
 46. User talk:sherene272   kn.wikipedia.org
 47. User talk:Eswari68   kn.wikipedia.org
 48. User talk:Swetha174   kn.wikipedia.org
 49. User talk:vimalpriyaj   kn.wikipedia.org
 50. User talk:Pooitha170   kn.wikipedia.org
 51. User talk:Ambika162   kn.wikipedia.org
 52. User talk:REENU INFANCIA   kn.wikipedia.org
 53. User talk:shashanka158   kn.wikipedia.org
 54. User talk:Mamtha11   kn.wikipedia.org
 55. User talk:Mamtha kj   kn.wikipedia.org
 56. User talk:364chaithra   kn.wikipedia.org
 57. User talk:Kusuma0168   kn.wikipedia.org
 58. User talk:Jennifer preethika167   kn.wikipedia.org
 59. User talk:p.soundaryagnani799   kn.wikipedia.org
 60. User talk:Santhosh157   kn.wikipedia.org
 61. User talk:Nikhil154   kn.wikipedia.org
 62. User talk:Chandana Nagarathna   kn.wikipedia.org
 63. User talk:prasan355   kn.wikipedia.org
 64. User talk:navinrakshitha   kn.wikipedia.org
 65. User talk:Nalinir269   kn.wikipedia.org
 66. User talk:Sparshitha273   kn.wikipedia.org
 67. User talk:Vinodbk1710160   kn.wikipedia.org
 68. User talk:Bharath Raj149   kn.wikipedia.org
 69. User talk:geetha   kn.wikipedia.org
 70. User talk:Chandushree265   kn.wikipedia.org
 71. User talk:premachandresh270   kn.wikipedia.org
 72. User talk:JeslinDaniel267   kn.wikipedia.org
 73. User talk:Sinaialwyn   kn.wikipedia.org
 74. User talk:maria263   kn.wikipedia.org
 75. User talk:211 pavanprashanth   kn.wikipedia.org
 76. User talk:harry Prasad hari   kn.wikipedia.org
 77. User talk:Manikanta252   kn.wikipedia.org
 78. User talk:niteshreddy1710254   kn.wikipedia.org
 79. User talk:211pavanprashanth   kn.wikipedia.org
 80. User talk:Tony augustine259   kn.wikipedia.org
 81. User talk:GhanaviiRaj   kn.wikipedia.org
 82. User talk:Pallavi570   kn.wikipedia.org
 83. User talk:Srikanthhubli.29   kn.wikipedia.org
 84. User talk:Boss yathin   kn.wikipedia.org
 85. User talk:Shashankgowda84   kn.wikipedia.org
 86. User talk:Vidyashree175   kn.wikipedia.org
 87. User talk:Gautham1710150   kn.wikipedia.org
 88. User talk:Maddy 17   kn.wikipedia.org
 89. User talk:Amith557   kn.wikipedia.org
 90. User talk:Kusuma168   kn.wikipedia.org
 91. User talk:arokia jabashree   kn.wikipedia.org
 92. User talk:aishu161   kn.wikipedia.org
 93. User talk:Seban   kn.wikipedia.org
 94. User talk:169meghana   kn.wikipedia.org
 95. User talk:Nivetha r s   kn.wikipedia.org
 96. User talk:Dechamma.mb   kn.wikipedia.org
 97. User talk:Karthik s tewar   kn.wikipedia.org
 98. User talk:Nayanaj61   kn.wikipedia.org
 99. User talk:CHAITHRA659   kn.wikipedia.org
 100. User talk:mamtha k.j   kn.wikipedia.org
 101. User talk:K Deepu   kn.wikipedia.org
 102. User talk:Sheena172   kn.wikipedia.org
 103. User talk:Deepak k s   kn.wikipedia.org
 104. User talk:VarijaaSri367   kn.wikipedia.org
 105. User talk:Juliet367   kn.wikipedia.org
 106. User talk:N.S.ASHOKKUMAR   kn.wikipedia.org
 107. User talk:sneha68   kn.wikipedia.org
 108. User talk:Sanjanasanju   kn.wikipedia.org
 109. User talk:Nithya568   kn.wikipedia.org
 110. User talk:Gagana166   kn.wikipedia.org
 111. User talk:Pallavi.N.M   kn.wikipedia.org
 112. User talk:Aishu261   kn.wikipedia.org
 113. User talk:bhagyalakshmi561   kn.wikipedia.org
 114. User talk:Sheethal Dechamma U N   kn.wikipedia.org
 115. User talk:Kusuma888   kn.wikipedia.org
 116. User talk:Thirtha m shetty 575   kn.wikipedia.org
 117. User talk:Akhil k varghese56   kn.wikipedia.org
 118. User talk:Sanjukta663   kn.wikipedia.org
 119. User talk:Priyanka.D.V   kn.wikipedia.org
 120. User talk:Pushpavani.V370   kn.wikipedia.org
 121. User talk:Bharath Raj149   kn.wikipedia.org
 122. User talk:Sheethal Dechamma U N   kn.wikipedia.org
 123. User talk:manya660   kn.wikipedia.org
 124. User talk:KARTIK53   kn.wikipedia.org
 125. User talk:Pooja.R   kn.wikipedia.org
 126. User talk:ashok.ns99   kn.wikipedia.org
 127. User talk:deeksha60   kn.wikipedia.org
 128. User talk:Nandini369   kn.wikipedia.org
 129. User talk:kavya359   kn.wikipedia.org
 130. User talk:Anjana62   kn.wikipedia.org
 131. User talk:ranjithkumar.D   kn.wikipedia.org
 132. User talk:nishadsouza   kn.wikipedia.org
 133. User talk:vinay357   kn.wikipedia.org
 134. User talk:Kamal samraat   kn.wikipedia.org
 135. User talk:Rakshitha h m   kn.wikipedia.org
 136. User talk:apoorva 75   kn.wikipedia.org
 137. User talk:nishajacob   kn.wikipedia.org
 138. User talk:nikhilta0356   kn.wikipedia.org
 139. User talk:Sahanajain365   kn.wikipedia.org
 140. User talk:Sahanjain365   kn.wikipedia.org
 141. User talk:bernadethjoshiba.jr   kn.wikipedia.org
 142. User talk:bernadethjoshiba   kn.wikipedia.org
 143. User talk:Rakshitha h.m 574   kn.wikipedia.org
 144. User talk:Bhavana.c.yadav   kn.wikipedia.org
 145. User talk:jesnyelsy566   kn.wikipedia.org
 146. User talk:Rakshith gowda H N   kn.wikipedia.org
 147. User talk:sarah ayman63   kn.wikipedia.org
 148. User talk:AshlinG 164   kn.wikipedia.org
 149. User talk:Sumanth658   kn.wikipedia.org
 150. User talk:nanditha62   kn.wikipedia.org
 151. User talk:kruthiraj567   kn.wikipedia.org
 152. User talk:Anjanim734   kn.wikipedia.org
 153. User talk:navya063   kn.wikipedia.org
 154. User talk:bhoomika563   kn.wikipedia.org
 155. User talk:veena743   kn.wikipedia.org
 156. User talk:Shilpa.A   kn.wikipedia.org
 157. User talk:Rkanishka   kn.wikipedia.org
 158. User talk:Preetha738   kn.wikipedia.org
 159. User talk:Nayana Rajashekar Katteppanavar   kn.wikipedia.org
 160. User talk:chandanamayas   kn.wikipedia.org
 161. User talk:NISHADSOUZA1999   kn.wikipedia.org
 162. User talk:ramya739   kn.wikipedia.org
 163. User talk:Balaji352   kn.wikipedia.org
 164. User talk:Mahalakshmiabhishek   kn.wikipedia.org
 165. User talk:monicavinodkumar   kn.wikipedia.org
 166. User talk:Namratha Suresh   kn.wikipedia.org
 167. User talk:Vidya369   kn.wikipedia.org
 168. User talk:Chaitra K   kn.wikipedia.org
 169. User talk:Usha d s   kn.wikipedia.org
 170. User talk:PrinceTC   kn.wikipedia.org
 171. User talk:Rakshitha h.m 574   kn.wikipedia.org
 172. User talk:Aditi T S   kn.wikipedia.org
 173. User talk:chaithra.m 564   kn.wikipedia.org
 174. User talk:Yashwanth. M   kn.wikipedia.org
 175. User talk:Blessythomas 2641   kn.wikipedia.org
 176. User talk:Manoj bangalore   kn.wikipedia.org
 177. User talk:Blessythomas 264   kn.wikipedia.org
 178. User talk:Soniya196   kn.wikipedia.org
 179. User talk:Rahulraj180   kn.wikipedia.org
 180. User talk:kamal558   kn.wikipedia.org
 181. User talk:Punith_p_156   kn.wikipedia.org
 182. User talk:Priyanka.M 573   kn.wikipedia.org
 183. User talk:Prathika0364   kn.wikipedia.org
 184. User talk:swathio366   kn.wikipedia.org
 185. User talk:Swathi0366   kn.wikipedia.org
 186. User talk:Aditi temkar   kn.wikipedia.org
 187. User talk:BhumikaAnantharaman   kn.wikipedia.org
 188. User talk:tonykodiyam   kn.wikipedia.org
 189. User talk:Akashgr   kn.wikipedia.org
 190. User talk:Manjunath Singh MR   kn.wikipedia.org
 191. User talk:hema366   kn.wikipedia.org
 192. User talk:Pavan155   kn.wikipedia.org
 193. User talk:Aditya K Hajeri447   kn.wikipedia.org
 194. User talk:suhas181   kn.wikipedia.org
 195. User talk:Manthan452   kn.wikipedia.org
 196. User talk:Jnandevaiah M M 151   kn.wikipedia.org
 197. User talk:Shashank457   kn.wikipedia.org
 198. User talk:Dixith.N449   kn.wikipedia.org
 199. User talk:Tejaswini819   kn.wikipedia.org
 200. User talk:Varshini474   kn.wikipedia.org
 201. User talk:Nithin Kumar v454   kn.wikipedia.org
 202. User talk:Punith k r   kn.wikipedia.org
 203. User talk:Rohithramdas456   kn.wikipedia.org
 204. User talk:K Devika Devaiah   kn.wikipedia.org
 205. User talk:Srinivas458   kn.wikipedia.org
 206. User talk:Niharika281   kn.wikipedia.org
 207. User talk:RishabhTM280   kn.wikipedia.org
 208. User talk:Jeevitha S 466   kn.wikipedia.org
 209. User talk:Vanu.v   kn.wikipedia.org
 210. User talk:Munikrishna.m   kn.wikipedia.org
 211. User talk:Sushmitha.v   kn.wikipedia.org
 212. User talk:kvchaitra467   kn.wikipedia.org
 213. User talk:Nanditha569g   kn.wikipedia.org
 214. User talk:classmate   kn.wikipedia.org
 215. User talk:Surekha S   kn.wikipedia.org
 216. User talk:Jeevitha 566   kn.wikipedia.org
 217. User talk:Likhithaa Dayal   kn.wikipedia.org
 218. User talk:Yeshwanth1710560   kn.wikipedia.org
 219. User talk:Sino Antony   kn.wikipedia.org
 220. User talk:Filcy565   kn.wikipedia.org
 221. User talk:Kavana 1710567   kn.wikipedia.org
 222. User talk:Mary Nikitha KJ447   kn.wikipedia.org
 223. User talk:Asha Rani N563   kn.wikipedia.org
 224. User talk:Yeshwanth.j   kn.wikipedia.org
 225. User talk:Chaithra464   kn.wikipedia.org
 226. User talk:Pallavi Sreenivas   kn.wikipedia.org
 227. User talk:VaishnaviShobaRani   kn.wikipedia.org
 228. User talk:Nelson. D   kn.wikipedia.org
 229. User talk:Sushmitha. v   kn.wikipedia.org
 230. User talk:pavanssp21   kn.wikipedia.org
 231. User talk:vj hemanth484   kn.wikipedia.org
 232. User talk:Yashaswini.N575   kn.wikipedia.org
 233. User talk:Harshitha Ravikumar   kn.wikipedia.org
 234. User talk:Sagar sambuddha YK   kn.wikipedia.org
 235. User talk:Prithvi raj N455   kn.wikipedia.org
 236. User talk:Durga Prasad MR   kn.wikipedia.org
 237. User talk:ImmanuelNitish007   kn.wikipedia.org
 238. User talk:Mahesh D m   kn.wikipedia.org
 239. User talk:Prithviraj379   kn.wikipedia.org
 240. User talk:A.Shreyas Reddy   kn.wikipedia.org
 241. User talk:Sharon betsy   kn.wikipedia.org
 242. User talk:Mahesh DM   kn.wikipedia.org
 243. User talk:Meghana n raj   kn.wikipedia.org
 244. User talk:Mary Nikitha   kn.wikipedia.org
 245. User talk:Raasi P 470   kn.wikipedia.org
 246. User talk:Ajith kumar.s547   kn.wikipedia.org
 247. User talk:Madan1710551   kn.wikipedia.org
 248. User talk:Anu Thomas562   kn.wikipedia.org
 249. User talk:AlphyM561   kn.wikipedia.org
 250. User talk:Pavankalyan123456   kn.wikipedia.org
 251. User talk:Chandana.R.Gowda   kn.wikipedia.org
 252. User talk:Sindhu472   kn.wikipedia.org
 253. User talk:Sushmitha   kn.wikipedia.org
 254. User talk:Likith451   kn.wikipedia.org
 255. User talk:Darshan nayaka   kn.wikipedia.org
 256. User talk:Nanditha A S   kn.wikipedia.org
 257. User talk:Nandithag569s   kn.wikipedia.org
 258. User talk:Tejaswinibudal   kn.wikipedia.org
 259. User talk:Yaharipriya   kn.wikipedia.org
 260. User talk:nithin354   kn.wikipedia.org
 261. User talk:Sriram0001   kn.wikipedia.org
 262. User talk:V.Sushmitha   kn.wikipedia.org
 263. User talk:Alphy16   kn.wikipedia.org
 264. User talk:deepikachrist   kn.wikipedia.org
 265. User talk:Neha662   kn.wikipedia.org
 266. User talk:radhachrist   kn.wikipedia.org
 267. User talk:Bhagyalakshmi K   kn.wikipedia.org
 268. User talk:ranjini166   kn.wikipedia.org
 269. User talk:Soniya169   kn.wikipedia.org
 270. User talk:Vijay vip   kn.wikipedia.org
 271. User talk:ranjith.neymar   kn.wikipedia.org
 272. User talk:Asfiya sultana 463   kn.wikipedia.org
 273. User talk:chinnu373   kn.wikipedia.org
 274. User talk:Ashish548   kn.wikipedia.org
 275. User talk:preetham83   kn.wikipedia.org
 276. User talk:Mahesh DM408   kn.wikipedia.org
 277. User talk:Anne Preethi Paul   kn.wikipedia.org
 278. User talk:maria264   kn.wikipedia.org
 279. User talk:ಲಿಕಿತ್ ಎಮ್. ವಿ   kn.wikipedia.org
 280. User talk:Sathya lakshmi40   kn.wikipedia.org
 281. User talk:Nithin454   kn.wikipedia.org
 282. User talk:Pappashetty575   kn.wikipedia.org
 283. User talk:Kannisha123   kn.wikipedia.org
 284. User talk:christnisha1   kn.wikipedia.org
 285. User talk:Kiran1720679   kn.wikipedia.org