ಮಾನಸ ದೇವಿಯು ಭಾರತೀಯ ಜಾನಪದ ದೇವತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬಂಗಾಳ ಉತ್ತರ ಮತ್ತು ಈಶಾನ್ಯ ಭಾರತದ ಇತರ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹಾವಿನ ಕಡಿತ, ಫಲವಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ಇದರ ಸಮೃದ್ದಿಗಾಗಿದೆ. ಮನಸಾ ಅಸ್ಟಿಕಾಳ ತಾಯಿ, ವಾಸುಕಿ ಅವಳ ಸಹೋದರಿ, ನಾಗಾಸ್ನ ರಾಜ (ಹಾವುಗಳು) ಮತ್ತು ಋತುವಿನ ಜಗತ್ಕರ (ಜರಟ್ಕರು) ಇವಳ ಪತ್ನಿ. ಅವಳು ವಿಶಾಹಾರ (ವಿಷದ ವಿಧ್ವಂಸಕ), ನಿತ್ಯ (ಶಾಶ್ವತ) ಮತ್ತು ಪದ್ಮಾವತಿ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಪುರಾಣಗಳ ರಾಜ ವಾಸುಕಿ ಅವರ ತಾಯಿ ಅಸ್ತಿಕಳ ತಾಯಿಯಾಗಿದ್ದು, ಅವಳ ತಂದೆ ಶಿವ ಮತ್ತು ಅವಳ ಪತಿಯಿಂದ ತಿರಸ್ಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಅವಳ ಕೆಟ್ಟ ಉದ್ವೇಗ ಮತ್ತು ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಒತ್ತಿಹೇಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವಳ ಮಲತಾಯಿ, ಚಂಡಿ (ಶಿವನ ಹೆಂಡತಿ, ಇದನ್ನು ಪಾರ್ವತಿಯೊಂದಿಗೆ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ) .ಗಾಸ್ (ಹಾವುಗಳು) ಮತ್ತು ಋತುವಿನ ಜಗತ್ಕರ (ಜರಟ್ಕರು) ಪತ್ನಿ. ಅವಳು ವಿಶಾಹಾರ (ವಿಷದ ವಿಧ್ವಂಸಕ), ನಿತ್ಯ (ಶಾಶ್ವತ) ಮತ್ತು ಪದ್ಮಾವತಿ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ, ಋಷಿ ಕಶ್ಯಪನನ್ನು ತನ್ನ ತಂದೆಯೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ,ಆದರೆ ಶಿವನಲ್ಲ, ಆದರೂ ಭಗವಾನ್ ಶಿವನು ಅವಳ ತಂದೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ.ಮನಸಾಳನ್ನು ತನ್ನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ದಯೆ ಎಂದು ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಅವಳನ್ನು ಆರಾಧಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ ಜನರಿಗೆ ಜೀವನ ಕಠಿಣವಾಗಿದೆ.ಅವಳ ಮಿಶ್ರ ಪಿತಾಮಹದಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ದೇವತೆಗೆ ನಿರಾಕರಿಸಿದ ಮನಸಾಳ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ದೇವಿಯೆಂದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದೃಢಪಡಿಸುವುದು.ಮೂಲಗಳು ಮೂಲತಃ ಆದಿವಾಸಿ (ಬುಡಕಟ್ಟು) ದೇವತೆಯಾದ ಮಾನಸಳ ಹಿಂದೂ ಕೆಳ ಜಾತಿ ಗುಂಪುಗಳು ಪೂಜಿಸಿದ ಪ್ಯಾಂಥೆಯೊನ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟವು ಹಿಂದೂ ದೇವತೆಯಾಗಿ, ಎಲ್ಲಾ ಋಷಿಗಳ ತಾಯಿಯ ತಾಯಿಯಾದ ಕಶ್ಯಪ ಮತ್ತು ಕಡ್ರೂ ಅವರ ಪುತ್ರಿಯಾಗಿ ಅವಳು ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಳು.ವಿಷವನ್ನು ಸೇವಿಸಿದ ನಂತರ ಶಿವನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದ ಮತ್ತು ಅವಳನ್ನು "ವಿಷದ ಹೋಗಲಾಡಿಸುವವನು" ಎಂದು ಪೂಜಿಸುತ್ತಾಳೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪುರಾಣಗಳು ಅವಳನ್ನು ವೈಭವೀಕರಿಸಿದವು. ಅವರ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯಿತು, ಹರಡಿತು, ಮತ್ತು ಪ್ರಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಗೌರವಿಸಿತು.[೧]

ಮೂಲಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹಾವುಗಳೊಂದಿಗೆ ಮುಚ್ಚಿದ ಮಹಿಳೆಯಾಗಿ ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ, ಕಮಲದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಅಥವಾ ಹಾವಿನ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದೆ. ಅವಳು ಏಳು ಹಾವುಗಳ ಹಂದಿಯ ಮೇಲಾವರಣದಿಂದ ಆಶ್ರಯ ನೀಡಲ್ಪಟ್ಟಳು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ, ಅವಳು ಮಗುವನ್ನು ತನ್ನ ತೊಡೆಯ ಮೇಲೆ ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಗುವು ತನ್ನ ಮಗ ಅಸ್ಟಿಕ ಎಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ "ಒಕ್ಕಣ್ಣಿನ ದೇವತೆ" ಎಂದು ಮತ್ತು ಈಶಾನ್ಯ ಭಾರತದ ಹಜೋಂಗ್ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗದವಳಾದ ಅವಳ ಚಂದಿಯಿಂದ ಅವಳ ಕಣ್ಣುಗಳು ಸುಟ್ಟುಹೋದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಅವಳು ಕಾಣಿ ದಿಯೂಹ (ಬ್ಲೈಂಡ್ ಗಾಡೆಸ್) ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಳು.

ಮಹಾಭಾರತಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮಹಾಭಾರತವು ಮಾನಸಳ ಮದುವೆಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಋಷಿ ಜಗದತ್ ಕಠಿಣ ಸಂಗಾತಿಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದರು ಮತ್ತು ಮದುವೆಯಿಂದ ದೂರವಿರಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಒಮ್ಮೆ ಅವರು ಮರದ ಮೇಲಿಂದ ನೇಣು ಹಾಕಿದ ಪುರುಷರ ಗುಂಪಿನ ಮೇಲೆ ಬಂದರು. ಈ ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರಾಗಿದ್ದರು, ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡದ ಕಾರಣ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದರು.[೨]

ಪುರಾಣಗಳುಸಂಪಾದಿಸಿ

ಪುರಾಣಗಳು ಅವರ ಹುಟ್ಟಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಮೊದಲ ಗ್ರಂಥಗಳಾಗಿವೆ. ಕಶ್ಯಪನು ಅವಳ ತಂದೆ, ಶಿವನನ್ನು ಮಂಗಲ್ವಿಯಸ್ನಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದಂತೆ ಅವರು ಎಂದು ಘೋಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಒಮ್ಮೆ, ಸರ್ಪಗಳು ಮತ್ತು ಸರೀಸೃಪಗಳು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದಾಗ, ಕಶ್ಯಪ ದೇವಿಯು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು. ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ದೇವರು ಬ್ರಹ್ಮನು ಅವಳನ್ನು ಹಾವುಗಳು ಮತ್ತು ಸರೀಸೃಪಗಳ ದೇವತೆಯಾಗಿ ಮಾಡಿದನು. ಮನಸಾಳು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಾಧಿಸಿದಳು, ಮಂತ್ರಗಳ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಅವಳು ಪಠಿಸಿದಳು. ನಂತರ ಮಾನಸನು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ದೇವರು ಹೇಳಿದ ಶಿವನನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಿದನು. ಸಂತೋಷಗೊಂಡ ನಂತರ, ಕೃಷ್ಣನು ತನ್ನ ದೈವಿಕ ಸಿದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ನೀಡಿ, ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಅವಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ದೇವತೆಯಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡನು.

ಮಂಗಲಕ್ಷ್ಯಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮಂಗಲವಾಸಿಗಳು ೧೩ ನೇ ಮತ್ತು ೧೮ ನೇ ಶತಮಾನಗಳ ನಡುವೆ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ರಚನೆಯಾದ ಮನಸಾಗಳಂತಹ ಸ್ಥಳೀಯ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಭಕ್ತಿ ಪೂರಕರಾಗಿದ್ದರು. ಬೈಜಾ ಗುಪ್ತಾ ಮತ್ತು ಮಾನಸ ವಿಜಯ ೧೪೯೫ ಬರೆದಾಸ್ ಪಿಪಿಲೈ ಅವರ ಮನಸಾ ಮಂಗಲ್ಕವಿ ದೇವಿಯ ಮೂಲ ಮತ್ತು ಪುರಾಣಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ತನ್ನ ಸಲಹೆಗಾರನಾದ ನೆಟೊ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾನಸಾ ಭಕ್ತರನ್ನು ನೋಡಲು ಭೂಮಿಗೆ ಇಳಿಯಿತು. ಅವರನ್ನು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಜನರಿಂದ ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡಲಾಯಿತು, ಆದರೆ ಮನಸಾ ಅವರು ತಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದವರ ಮೇಲೆ ಹಾನಿಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅವರನ್ನು ಪೂಜಿಸಲು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. ಮುಸ್ಲಿಂ ಆಡಳಿತಗಾರ ಹಸನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳ ಜೀವನದಿಂದ ಜನರನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಅವರು ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು, ಆದರೆ ಚಂದ್ ಸದಾಗಾರ್ನನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾದರು. ಮಾನಸ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಥವಾ ಸರಸ್ವತಿಯಂತಹ ದೇವತೆಯಾಗಬೇಕೆಂದು ಬಯಸಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರಲು ಅವರು ಚಂದ್ ಸಾದಗರ್ ಅವರ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಅವರು ಮನಸಾಳನ್ನು ಪೂಜಿಸಬಾರದೆಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು. ಹೀಗೆ ಅವರ ಭಯ ಮತ್ತು ಅಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು, ಮನಸಾ ಒಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಆರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೊಂದರು.

ಪೂಜೆಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಮಾನಸಳನ್ನು ಚಿತ್ರವಿಲ್ಲದೆ ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಮರದ ಒಂದು ಶಾಖೆ, ಮಣ್ಣಿನ ಮಡಕೆ ಅಥವಾ ಮಣ್ಣಿನ ಹಾವು ಚಿತ್ರವನ್ನು ದೇವತೆಯಾಗಿ ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೂ ಮಾನಸನ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾವು ಕಚ್ಚುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಿಡುಬು ಮತ್ತು ಕೋಳಿಮರಿಗಳಂತಹ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.ಮಾನಸವನ್ನು ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ನಾಗ ಪೂರ್ಣಮಿ ಯಲ್ಲಿ ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ - ಶ್ರಾವಣ ಹಿಂದೂ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ (ಜುಲೈ-ಆಗಸ್ಟ್) ಹಾವಿನ ಆರಾಧನೆಯ ಹಬ್ಬ. ಬಂಗಾಳಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಈ ದಿನ ವೇಗದ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಹಾವಿನ ರಂಧ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಲು ನೀಡುತ್ತವೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಪಶ್ಚಿಮ ಗೋದಾವರಿನಲ್ಲಿರುವ ಮುಕ್ಕಮಾಲದಲ್ಲಿರುವ ದೇವತೆ ಮನಸಾ ದೇವಿ ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದರು.

ಉಲ್ಲೇಖಗಳುಸಂಪಾದಿಸಿ

  1. https://www.boldsky.com › Yoga spirituality › Faith mysticism.
  2. https://books.google.co.in/books?isbn=0719018676