ಮಹೇಂದ್ರನಾಥ ಗುಪ್ತ
Mahendranathgupta.jpg
Born(೧೮೫೪-೦೭-೧೪)೧೪ ಜುಲೈ ೧೮೫೪
Died೪ ಜೂನ್ ೧೯೩೨(1932-06-04) (aged ೭೭)
Known for'ರಾಮಕೃಷ್ಣ ವಚನವೇದ'ದ ಲೇಖಕ,ಪರಮಹಂಸ ಯೋಗಾನಂದರ ಶಿಕ್ಷಕ