ಭಗವಾನ್ ದಾಸ್

ಭಾರತೀಯ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರಜ್ನ

ಡಾ.ಭಗವಾನ್ ದಾಸ್ (ಜನವರಿ ೧೨,೧೮೬೯ – ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೧೮,೧೯೫೮) ತತ್ವಜ್ಞಾನಿ ಹಾಗೂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರ.ಇವರಿಗೆ ೧೯೫೫ರಲ್ಲಿ ಭಾರತರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡಲಾಯಿತು.

ಭಗವಾನ್ ದಾಸ್
೧೯೬೯ರ ಭಗವಾನ್ ದಾಸ್ ರವರ ಚಿತ್ರವಿರುವ ಭಾರತದ ಅಂಚೆಚೀಟಿ
ಜನನ
ಮರಣ18 September 1958(1958-09-18) (aged 89)
Awardsಭಾರತ ರತ್ನ

ಬಾಹ್ಯ ಸಂಪರ್ಕಗಳು

ಬದಲಾಯಿಸಿ