ಬೆವರು (ಬಾಷ್ಪವಿಸರ್ಜನೆ, ಅಥವಾ ಡಾಯಫರೀಸಿಸ್) ಸ್ತನಿಗಳ ಚರ್ಮದಲ್ಲಿನ ಸ್ವೇದ ಗ್ರಂಥಿಗಳಿಂದ ವಿಸರ್ಜಿಸಲಾಗುವ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೀರು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಕರಗಿದ ಘನಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು (ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕ್ಲೋರೈಡ್‌ಗಳು) ಹೊಂದಿರುವ ಒಂದು ಪ್ರವಾಹಿ ಪದಾರ್ಥ. ಬೆವರು ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಅಥವಾ ಕಂಪು ಪದಾರ್ಥಗಳಾದ ನಿಯತ-ಕ್ರೀಸಾಲ್ ಮತ್ತು ಅಭಿಮುಖಿ-ಕ್ರೀಸಾಲ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಯೂರಿಯಾವನ್ನೂ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಮಾನವರಲ್ಲಿ, ಬೆವರುವಿಕೆಯು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಉಷ್ಣನಿಯಂತ್ರಣದ ಒಂದು ಉಪಾಯ, ಜೊತೆಗೆ ಪುರುಷರ ಬೆವರಿನ ಘಟಕಗಳು ಫೆರಮೋನ್‌ನ ಸಂಕೇತಗಳಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬಲ್ಲವೆಂದು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಒಬ್ಬ ಓಟಗಾರ್ತಿಯ ಮುಖದ ಬೆವರು
ವ್ಯಾಯಾಮದ ನಂತರ ಬೆವರಿರುವುದು.


"https://kn.wikipedia.org/w/index.php?title=ಬೆವರು&oldid=406270" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ