"ಪಂಚತಂತ್ರ ಕಥೆಗಳ ಮೂಲ ಭಾರತ".ಕವಿತೆ ಹಾಗೂ ಗದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೂಲತಃ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಕಥೆಗಳ ಮೇಲೆ ಆಧಾರಿತ ಒಂದು ಸಂಗ್ರಹವೇ, ಪಂಚತಂತ್ರ( ಸಂಸ್ಕೃತ:पञ्चतन्त्र' )ಐದು ಮೂಲತತ್ವಗಳು'ಕ್ರಿಸ್ತ ಪೂರ್ವ 3ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ [೧] ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆಯೆಂದು ಕೆಲವು ವಿದ್ವಾಂಸರು ನಂಬುವ, ಮೂಲ ಸಂಸ್ಕೃತ ಗ್ರಂಥ, ವಿಷ್ಣು ಶರ್ಮರಿಗೆ ಆ ಕೀರ್ತಿಯು ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, "ನಾವು ಊಹಿಸಲೂ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಹಳೆಯದಾದ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಸಣ್ಣ ನೀತಿಯ ಕಥೆಗಳನ್ನು" ಒಳಗೊಂಡಿರುವ, ಪುರಾತನ ಮೌಖಿಕ ಪರಂಪರೆಗಳ ಮೇಲೆ ಅದು ಆಧರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.[೨] ಅದು "ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಭಾಷಾಂತರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಉತ್ಪನ್ನ" [೩] ಹಾಗೂ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ ಇವುಗಳು ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ವಿಶಾಲವಾಗಿ ತಿಳಿದಿರುವ ಕಥೆಯ ಸಂಗ್ರಹಗಳಲ್ಲೊಂದು.[೪] ಉದ್ಧರಿಸಬೇಕೆಂದರೆ Edgerton (1924):[೫]

1354 ದಿನಾಂಕದ ಒಂದು ಸಿರಿಯಾದ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಚಿತ್ರಮಯ ವಿವರಣೆ.ಚಂದ್ರನ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ತೋರಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಆನೆ ರಾಜನನ್ನು ಮೊಲವು ವಂಚಿಸುತ್ತದೆ.

…there are recorded over two hundred different versions known to exist in more than fifty languages, and three-fourths of these languages are extra-Indian. As early as the eleventh century this work reached Europe, and before 1600 it existed in Greek, Latin, Spanish, Italian, German, English, Old Slavonic, Czech, and perhaps other Slavonic languages. Its range has extended from Java to Iceland… [In India,] it has been worked over and over again, expanded, abstracted, turned into verse, retold in prose, translated into medieval and modern vernaculars, and retranslated into Sanskrit. And most of the stories contained in it have "gone down" into the folklore of the story-loving Hindus, whence they reappear in the collections of oral tales gathered by modern students of folk-stories.

ಅದು ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೇ, ಸಂಸ್ಕೃತದ ತಂತ್ರಖ್ಯಾಯಿಕ [೬] ಸಂಸ್ಕೃತ:{{{1}}}ವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ, ಅದು ಕಡೇಪಕ್ಷ 25 ಪರಿಷ್ಕೃತ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಹಾಗೂ ಹಿತೋಪದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ಪೂರ್ತಿಯಾಯಿತು. ಅದು ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ 570 ರಲ್ಲಿ ಬೋರ್ಜುಯಾ ರಿಂದ ಪಹಲ್ವಿ ಗೆ ಬಾಷಾಂತರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಇದು ಸಿರಿಯಾಕ್ ಭಾಷೆಯ ಅನುವಾದಕ್ಕೆ ಕಲಿಲಾಗ್ ಮತ್ತು ದಮ್ನಾಗ್ [೭] ಎಂದು ಮೂಲವಾಯಿತು ಹಾಗೂ ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ 750 ರಲ್ಲಿ ಪರ್ಷಿಯಾದ ವಿದ್ವಾಂಸ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಇಬ್ನ್ ಅಲ್-ಮುಕ್ವಫಾ ರಿಂದ ಕಲಿಲಾಹ್ ವ ದಿಮ್ನಾಹ್ [೮]ಅರೇಬಿಕ್: {{{1}}}ಎಂದು ಅರಬ್ಬೀ ಭಾಷೆಗೆ ತರ್ಜುಮೆಗೊಂಡಿತು. ಒಂದು ಪರ್ಷಿಯನ್ ಆವೃತ್ತಿಯು 12 ನೇ ಶತಮಾನದಿಂದ ಕಲಿಲ ಮತ್ತು ದಿಮ್ನ [೯] ಎಂದು ಹೆಸರಾಗಿದೆಪರ್ಷಿಯನ್:{{{1}}}. ಕಲಿಲೆಹ್ ಒ ದೆನ್ಮೆಹ್ ಅಥವಾ ಅನ್ವರ್-ಇ ಸೊಹೆಯ್ಲಿ [೧೦]ಪರ್ಷಿಯನ್:ಎಂಬ ಇತರ ಹೆಸರುಗಳೂ ಸೇರಿವೆ, ('ದಿ ಲೈಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯನೊಪಸ್') ಅಥವಾ ದಿ ಫೇಬಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿದ್ಪಯ್ [೧೧][೧೨](ಅಥವಾ ವಿವಿಧ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಿಲ್ಪಯ್) ಅಥವಾ ದಿ ಮಾರಲ್ ಫಿಲಾಸೊಫಿ ಆಫ್ ದೊನಿ (ಇಂಗ್ಲೀಷ್ 1570).

ಹುರುಳು

ಬದಲಾಯಿಸಿ
 
ದುಷ್ಟ ನರಿ ದಮನಕ ಮುಗ್ಧ ಕೋಣ ಸಂಜೀವಕನನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.ಭಾರತೀಯ ವರ್ಣಚಿತ್ರ, 1610.

ಪಂಚತಂತ್ರವು ಬಣ್ಣಬಣ್ಣದ ಸಣ್ಣ ನೀತಿ ಕಥೆಗಳ ಒಂದು ಅನ್ಯೊನ್ಯವಾಗಿ ಹೆಣೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ಸರಣಿಯಾಗಿದೆ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕಥೆಗಳು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಿರುವ ಒಂದೇ ಪಡಿಯಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ.[೧೩] ಅದರದ್ದೇ ಮೂಲ ವೃತ್ತಾಂತದ ಪ್ರಕಾರ, ಮೂರು ಮುಗ್ಧ ರಾಜಕುಮಾರರ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕಾಗಿ, ನೀತಿಯ ಕೇಂದ್ರ ಹಿಂದೂ ಮೂಲ ತತ್ವವನ್ನು ಅದು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.[೧೪] ಯಾವಾಗಲೂ ನೀತಿ ಯನ್ನು ಅನುವಾದಿಸಲು ಕಠಿಣವಾದರೆ, ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ದೂರದೃಷ್ಟಿಯ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ನಡವಳಿಕೆ, ಅಥವಾ "ಜೀವನದ ಪರಿಜ್ಞಾನದ ವರ್ತನೆ" ಎಂದಾಗುತ್ತದೆ.[೧೫]

ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪರಿಚಯವೂ ಅಲ್ಲದೆ ಜೊತೆಗೆ, ರಾಜಕುಮಾರರಿಗೆ ಗ್ರಂಥದ ಉಳಿದ ಕಥನಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿ ತಿಳಿಸುತ್ತಿರುವಂತೆ, ಲೇಖಕರಾದ, ವಿಷ್ಣು ಶರ್ಮರನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ - ಅದು ಐದು ಭಾಗಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಭಾಗವು ಕಥೆಯ ಚೌಕಟ್ಟೆಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ, ಮುಖ್ಯ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಒಂದು ಪಾತ್ರವು ಮತ್ತೊಂದಕ್ಕೆ ಕಥನವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಿರುವಂತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುವ ಬೇರೆ ಅನೇಕ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಕಥನಗಳು ಮುಂದುವರಿದು ಒಳಗೊಂಡಂತಹ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.[೧೬] ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ವೃತ್ತಾಂತಗಳು, ಕೆಲವು ವೇಳೆ ಆಳವಾದ ಮೂರು ಅಥವಾ ನಾಲ್ಕು ಕಥನಗಳು, ಒಂದು ವೃತ್ತಾಂತವು ಮತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತಾ, ಅನುಕ್ರಮವಾದ ರಷಿಯಾದ ಗೊಂಬೆಗಳಂತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಕಥೆಗಳೂ ಅಲ್ಲದೆ, ತಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡಿಸಲು ಪಾತ್ರಗಳೂ ಸಹ ವಿವಿಧ ಸಂಕ್ಷೇಪೋಕ್ತಿಯ ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸುತ್ತವೆ.[೧೭]

ಆ ಐದು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ:

 • ಮಿತ್ರ-ಭೇದ : ಮಿತ್ರರ ಅಗಲಿಕೆ (ಸಿಂಹ ಹಾಗೂ ಎತ್ತು)
 • ಮಿತ್ರ-ಲಾಭ ಅಥವಾ ಮಿತ್ರ-ಸಂಪ್ರಾಪ್ತಿ : ಮಿತ್ರರನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸುವುದು (ಪಾರಿವಾಳ, ಕಾಗೆ, ಇಲಿ, ಆಮೆ ಮತ್ತು ಜಿಂಕೆ)
 • ಕಾಕೊಲುಕೀಯಮ್ : ಕಾಗೆಗಳ ಹಾಗೂ ಗೂಬೆಗಳ (ಯುದ್ಧ ಹಾಗೂ ಶಾಂತಿ)
 • ಲಬ್ಧಪ್ರಣಾಶನಮ್ : ಲಾಭದ ನಷ್ಟ (ಕೋತಿ ಮತ್ತು ಮೊಸಳೆ)
 • ಅಪರೀಕ್ಷಿತಕಾರಕಮ್ : ಸರಿಯಾಗಿ-ಆಲೋಚಿಸದ ಕೆಲಸ / ದುಡುಕಿನ ಕೃತ್ಯಗಳು (ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಹಾಗೂ ಮುಂಗಸಿ)

ಭಾರತೀಯ ಆವೃತ್ತಿ

ಬದಲಾಯಿಸಿ

೧. ಮಿತ್ರ-ಭೇದ:-ಮಿತ್ರರ ಅಗಲಿಕೆ. ಮೊದಲನೆಯ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ, ಕಾಡಿನ ರಾಜನಾದ- ಸಿಂಹ (ಪಿಂಗಳಕ) ಹಾಗೂ ಒಂದು ಎತ್ತು (ಸಂಜೀವಕ)ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಗೆಳೆತನವು ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಸಿಂಹ ರಾಜನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಎರಡು ನರಿಗಳು ಕರಟಕ ('ಭಯಂಕರವಾಗಿ ಕೂಗುವ') ಮತ್ತು ದಮನಕ ('ವಿಜೇತ')ರು. ದಮನಕನು ಹೊಟ್ಟೆಕಿಚ್ಚಿನಿಂದ, ಕರಟಕನ ಬುದ್ಧಿವಾದದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ, ಸಿಂಹ ಹಾಗೂ ಎತ್ತುಗಳ ಮಧ್ಯದ ಗೆಳೆತನವನ್ನು ಮುರಿಯುತ್ತದೆ. ಅದು ಸುಮಾರು ಮೂವತ್ತು ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲವೂ ಎರಡು ನರಿಗಳಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಂಥದ ಗಾತ್ರದ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಶೇಕಡಾ 45 ರಷ್ಟು ಭಾಗವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಐದು ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ.[೧೮]

೨."ಮಿತ್ರ-ಸಂಪ್ರಾಪ್ತಿ":- ಮಿತ್ರರ ಸಂಪಾದನೆ. ಕಪೋತ (ಅಥವಾ ಪಾರಿವಾಳ) ಮತ್ತು ಅದರ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಲು ಇಲಿಯು ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರವನ್ನು ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ, ಅದರ ಮೂಲ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳಿದ್ದಾಗ್ಯೂ ಇಲಿಯ ಸ್ನೇಹ ಬೆಳೆಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ ಕಾಗೆಯ ಕಥೆಯನ್ನು ಇದು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಆಮೆ ಹಾಗೂ ಜಿಂಕೆಯ ಮರಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಸ್ನೇಹತನವು ಬೆಳೆಯುತ್ತಾ ಹೋದಂತೆ ಕಥಾವಸ್ತುವು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳು ಅದು ಬಲೆಗೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಜಿಂಕೆಯ ಮರಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ ನಂತರ ತನಗೆ ತಾನೇ ಬಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ಆಮೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಅವು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಇದು ಒಟ್ಟು ಪೂರ್ಣ ಗಾತ್ರದ ಸುಮಾರು ಶೇಕಡಾ 22 ರಷ್ಟು ಆಗುತ್ತದೆ.[೧೮]

 
ಕಾಗೆಗಳ ರಾಜ ತನ್ನ ರಾಜಕೀಯ ಸಲಹೆಗಾರರ ಜೊತೆ ಕೂಡಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಿರುವ ದಿನಾಂಕ ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ 1210 ರ ಕಲಿಲ ವ ದಿಮ್ನ ದ ಅರೆಬಿಕ್ ಅವತರಣಿಕೆಯಿಂದ ಒಂದು ಪುಟ.
 
ಒಂದು ಸಿರಿಯಾಕ್ ವರ್ಣಚಿತ್ರದಿಂದ.ಆ ಗೂಬೆಗಳನ್ನು ನಂತರ ಸಾಯುವವರೆಗೆ ಸುಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

೩."ಕಾಕೋಲುಕಿಯಮ್":- ಕಾಗೆಗಳು ಮತ್ತು ಗೂಬೆಗಳ ಕಾಗೆಗಳು ಮತ್ತು ಗೂಬೆಗಳ ನಡುವಿನ ಒಂದು ಕದನವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಶತೃಗಳಾದ ಗೂಬೆಯ ಗುಂಪಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯಲು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ತಂಡದಿಂದಲೇ ಬಹಿಷ್ಕೃತನಾದಂತೆ ಕಾಗೆಗಳಲ್ಲೊಂದು ಸೋಗುಹಾಕುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದು ಅವರ ಗುಟ್ಟುಗಳು ಹಾಗೂ ಅವರ ಭೇದ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುತ್ತದೆ ಗೂಬೆಗಳು ವಾಸವಾಗಿದ್ದ ಗುಹೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಒಳಹೋಗುವ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿಹಚ್ಚುವಂತೆ ತನ್ನ ಕಾಗೆಗಳ ಗುಂಪಿಗೆ ಅದು ನಂತರ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿ ಅವುಗಳು ಉಸಿರುಕಟ್ಟಿ ಸಾಯುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಒಟ್ಟು ಗಾತ್ರದ ಸುಮಾರು ಶೇಕಡಾ 26 ರಷ್ಟಿದೆ.[೧೮]

೪."ಲಬ್ಧಪ್ರಣಾಶಮ್":- ಲಾಭಗಳ ನಷ್ಟ. ಈ ಕಥೆಯು ಕೋತಿ ಹಾಗೂ ಮೊಸಳೆಯ ಮಧ್ಯದ ಕೃತ್ರಿಮವಾಗಿ ರಚಿಸಿದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜೀವಿಸುವ ಸಂಬಂಧದ ಜೊತೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ತನ್ನ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಲು ಕೋತಿಯ ಹೃದಯವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಪಿತೂರಿ ಮಾಡಿ ಮೊಸಳೆಯು ಆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಗುರಿಮಾಡುತ್ತದೆ; ಕೋತಿಯು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದು ಆ ಕಠೋರ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

೫."ಅಪರೀಕ್ಷಿತಕಾರಕಮ್":- ದುಡುಕಿನ ಕೆಲಸ. ಒಬ್ಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನು ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತನಾದ ಒಂದು ಮುಂಗುಸಿಯ ಹತ್ತಿರ ತನ್ನ ಮಗುವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತಾನೆ, ಮತ್ತು ಹಿಂದಿರುಗಿದ ಮೇಲೆ ಮುಂಗುಸಿಯ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ರಕ್ತವನ್ನು ನೋಡಿದವನೇ, ಅದನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತಾನೆ. ಅವನು ನಂತರ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಒಂದು ಹಾವಿನಿಂದ ತನ್ನ ಮಗುವನ್ನು ಮುಂಗುಸಿಯು ರಕ್ಷಿಸಿರುವುದನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾನೆ.

 
ಕಲಿಲ ವ ದಿಮ್ನ ದ - ಅರೆಬಿಕ್ ಅವತರಣಿಕೆಯಿಂದ ತೆಗೆಯುಲ್ಪಟ್ಟ ಪಂಚತಂತ್ರದ ಒಂದು ಪರ್ಷಿಯಾದ ಅನುವಾದ - ಹೆರತ್ ನಿಂದ, ದಿನಾಂಕ 1429 ರ ಕಲಿಲ್ಹೆ ಓ ದೆಮ್ನೆಹ್ ದಿಂದ ಒಂದು ಪುಟ - ಯುಕ್ತಿಯಿಂದ ಕಾರ್ಯ ಸಾಧಿಸುವ ನರಿ - ಮಂತ್ರಿ ದಿಮ್ನ ತನ್ನ ಸಿಂಹ ರಾಜನನ್ನು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಮುಂದುವರಿಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ವರ್ಣಿಸುತ್ತದೆ.
 
ಅದೇ 1429 ರ ಪರ್ಷಿಯನ್ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಯಿಂದ.ಕೋಣವು ಅನ್ಯಾಯದಿಂದ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟಿತು.

ಅರಬ್ಬೀ ಅವತರಣಿಕೆಗಳು

ಬದಲಾಯಿಸಿ

ಇಬ್ನ್ ಅಲ್-ಮುಕ್ವಫನು ಪಂಚತಂತ್ರ ವನ್ನು ಮಧ್ಯ ಪರ್ಷಿಯಾದಿಂದ ಕಲಿಲ ವ ದಿಮ್ನ ಎಂದು ಅನುವಾದಿಸಿದರು ಹಾಗೂ ಇದು "ಅರಬ್ಬಿ ಸಾಹಿತ್ಯಕ ಗದ್ಯದ ಮೊದಲ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕೃತಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿತವಾಗಿದೆ".[೧೯] ಸಂಸ್ಕೃತದ ಅವತರಣಿಕೆಯು ಅರಬ್ಬಿ ಭಾಷೆಗೆ ಪಹ್ಲವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳು ವಲಸೆ ಹೋಗುವ ವೇಳೆಗೆ, ಕೆಲವು ಮುಖ್ಯವಾದ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಿದವು.

ಮೊದಲ ಪುಸ್ತಕದ ಪರಿಚಯ ಹಾಗೂ ಕಥೆಯ ಚೌಕಟ್ಟು ಬದಲಾಯಿಸಿತು.[೨೦]

ಎರಡೂ ನರಿಗಳ ಹೆಸರುಗಳು ಕಲಿಲ ಮತ್ತು ದಿಮ್ನ ಎಂದು ಮಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ರೂಪಾಂತರಿಸಲ್ಪಟ್ಟವು. ಹಾಗಯೇ, ಬಹುಶಃ ಮೊದಲ ವಿಭಾಗದ ಗಾತ್ರದ ಕಾರಣ, ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪದ 'ಪಂಚತಂತ್ರ'ವು ಹಿಂದು ಕಲ್ಪನೆಯಾಗಿ ಜೋರಾಷ್ಟ್ರಿಯನ್ ಪಹ್ಲವಿಯಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾದ ಸಮಾನಾರ್ಥವುಳ್ಳದ್ದು ಸಿಗದ ಕಾರಣ, ಅವರ ಹೆಸರುಗಳು (ಕಲಿಲ ಮತ್ತು ದಿಮ್ನ ) ಸಂಪೂರ್ಣ ಗ್ರಂಥಕ್ಕೆ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಪೂರ್ಣ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಹೆಸರಾಯಿತು.

ಮೊದಲ ಪರಿಚ್ಛೇದದ ನಂತರ ಇಬ್ನ್ ಅಲ್-ಮುಕ್ವಫರಿಂದ ಒಂದು ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯವು ಒಳಸೇರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು, ಹಾಗೂ ಮೊದಲ ಅಧ್ಯಾಯದ ನಂತರ ಹಾಗೂ ಮೊದಲ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟ "ಷಾನಜೆಬೆಹ್" ಕೋಣದ ಸಾವಿಗೆ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕಾರಣವಾಯಿತೆಂದು ಅದು ಸಂಶಯಕ್ಕೊಳಪಟ್ಟ ನಂತರ ನರಿ ದಿಮ್ನನ ನ್ಯಾಯವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಹುಲಿ ಮತ್ತು ಚಿರತೆಯು ಮುಂದೆ ಬಂದು ದಿಮ್ನನನ್ನು ಆಪಾದಿಸುವವರೆಗೂ ವಿಚಾರಣೆಯು ಲಾಭವಿಲ್ಲದೆ 2 ದಿನಗಳ ವರೆಗೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಅದು ಆನಂತರ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಿತು.

ಕೆಲವು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಾಲ್ಕನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಮೊಸಳೆಯ ಹೆಸರನ್ನು ಅಲ್ಘಲಿಮ್ ಎಂದೂ,[clarification needed] ಮುಂಗುಸಿಯನ್ನು ವಿಯಸೆಲ್ ಎಂದೂ ಹಾಗೂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನು "ಸನ್ಯಾಸಿ"ಯಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಾರೆ.

ಪ್ರತಿ ಪರಿಚ್ಛೇದಕ್ಕೂ ನೀತಿ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ:[ಸೂಕ್ತ ಉಲ್ಲೇಖನ ಬೇಕು]

 1. ಯಾರೊಬ್ಬರೂ ಬೇರೆಯವರನ್ನು ಸುಳ್ಳಾಗಿ ಆಪಾದಿಸಬಾರದು ಮತ್ತು ಗೆಳೆತನವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು ಹೋರಾಡಬೇಕು.
 2. (ಸೇರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಅಧ್ಯಾಯ) ಇಂದಲ್ಲ ನಾಳೆಯಾದರೂ ಸತ್ಯವು ಹೊರಬರಲೇ ಬೇಕು.
 3. ಗೆಳೆಯರು ಜೀವನದ ಒಂದು ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗ.
 4. ಪಶುತರಹದ ಶಕ್ತಿಗಿಂತ ಮಾನಸಿಕ ದೃಢತೆ ಹಾಗೂ ಮೋಸಮಾಡದೇ ಇರುವುದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ತರಹ.
 5. ಯಾರೊಬ್ಬರೂ ಮಿತ್ರರನ್ನು ವಂಚಿಸಬಾರದು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿ ನಿಂತಿರಬೇಕು.
 6. ಯಾರೂ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಆತುರರಾಗಿರಭಾರದು.

ಬೇರೆ ನೀತಿಕಥೆಗಳ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ

ಬದಲಾಯಿಸಿ

ಪಂಚತಂತ್ರ ಮತ್ತು ಇಸೋಪನ ನೀತಿ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಚಿಕ್ಕ ಕಥೆಗಳ ನಡುವೆ ಒಂದು ಭದ್ರವಾದ ಹೋಲಿಕೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. 'ಚಿರತೆಯ ಚರ್ಮದಲ್ಲಿ ಕತ್ತೆ' ಹಾಗೂ 'ಹೃದಯ ಮತ್ತು ಕಿವಿಗಳಿಲ್ಲದ ಕತ್ತೆ' ಉದಾಹರಣೆಗಳಾಗಿವೆ.[೨೧] 'ಮುರಿದ ಕೊಡ'ವು ಇಸೊಪನ ಹಾಲು ಮಾರುವಳು ಹಾಗೂ ಅವಳ ಬಕೇಟು ಇದಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿದೆ [೨೨] ಹಾಗೂ ಬಂಗಾರ ಕೊಡುವ ಹಾವು ಇಸೊಪನ ಮನುಷ್ಯ ಮತ್ತು ಹಾವಿನ ಕಥೆಗೆ ಸಾದೃಷ್ಯವಾಗಿದೆ.[೨೩] ಆಮೆ ಮತ್ತು ಬಾತು ಕೋಳಿಗಳು ಹಾಗೂ ಹುಲಿ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮತ್ತು ನರಿಗಳು, ಇವುಗಳು ಇತರೆ ಪ್ರಖ್ಯಾತವಾದ ಕಥೆಗಳು. ಇದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ನೀತಿ ಕಥೆಗಳು ವಿಶ್ವದ ಬಹುತೇಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ದೊರಕುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಚೀನ ಕಥೆಗಾರರು ಭಾರತವನ್ನು ಪ್ರಧಾನ ಆಕರವೆಂದು ನೋಡುತ್ತಾರೆ.[೨೪][೨೫] "ವಿಶ್ವದ ನೀತಿ ಕಥೆಗಳ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮುಖ್ಯ ಮೂಲವೆಂದೂ" ಸಹ ಅದು ಪರಿಗಣಿತವಾಗಿದೆ.[೨೬]

ತನ್ನ ಎರಡನೆಯ ಅದ್ಭುತ ನೀತಿ ಕಥೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಚಯದಲ್ಲಿ ಕೃತಿಗೆ ತನ್ನ ಉಪಕೃತ್ಯತೆಯನ್ನು ಫ್ರೆಂಚ್ ನೀತಿ ಕಥೆಗಾರ ಜೀನ್ ಡೆ ಲ ಫಾಂಟೈನ್ ಪ್ರಖ್ಯಾತವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ:

"ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ನಾನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಡಿಸುತ್ತಿರುವ ನೀತಿ ಕಥೆಗಳ ಎರಡನೆಯ ಪುಸ್ತಕವಿದು ... ಒಬ್ಬ ಭಾರತೀಯ ಸನ್ಯಾಸಿ ಪಿಲ್ಪೆ ಯಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಭಾಗವು ಪ್ರಚೋದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ನಾನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕು".[೨೭]

ಅದು ಅರೇಬಿಯನ್ ನೈಟ್ಸ್, ಸಿಂದ್ ಬಾದ್ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ವಿಹಾರದ ಮಕ್ಕಳ ಶಿಶುಗೀತೆಗಳು ಹಾಗೂ ಜಾನಪದ ಹಾಡುಗಳಲ್ಲಿನ ಅನೇಕ ಕಥೆಗಳಿಗೂ ಸಹ ಆಕರವಾಗಿದೆ.[೨೮]

ಆಕರಗಳು ಹಾಗೂ ಕೆಲಸ

ಬದಲಾಯಿಸಿ

ಭಾರತೀಯ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ, ಪಂಚತಂತ್ರವು ಒಂದು nītiśāstraಆಗಿದೆ. ನೀತಿ ಯನ್ನು ಸುಮಾರಾಗಿ "ಜೀವನದ ಜ್ಞಾನಪ್ರದ ವರ್ತನೆಯೆಂದು" [೧೫] ಅನುವಾದಿಸಬಹುದು ಹಾಗೂ ಒಂದು ಶಾಸ್ತ್ರ ವು ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಥವ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮೀಮಾಂಸೆ ಎಂದಾಗುತ್ತದೆ; ಹೀಗೆ ಅದು ರಾಜಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಮನವೀಯ ವರ್ತನೆಯ ಮೇಲಿನ ಒಂದು ಪ್ರಬಂಧ ಗ್ರಂಥ. ಅದರ ಸಾಹಿತ್ಯಕ ಆಕರಗಳು ಹೀಗಿವೆ "ವಿಶೇಷ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಕಥೆ ಹೇಳುವ ರಾಜಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಜಾನಪದ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯಕ ಪರಂಪರೆಯ ಪ್ರಬುದ್ಧ ನಂಬಿಕೆ". ಅವುಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತಾ, ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಅರ್ಥ ಶಾಸ್ತ್ರ ಗಳಿಂದ ಆರಿಸಲಾಗಿದೆ.[೨೯] "ಪುರುಷರ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಜೀವನದಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಅತ್ಯಂತ ಉನ್ನತ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಹೇಗೆ ಜಯಿಸುವುದೆಂಬ ಆಗ್ರಹದ ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ನೀತಿ ಯು" ಒಂದು ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಗ್ರಂಥದಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತಲೂ ಸಹ ವಿವರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಹಾಗೂ "ಸುರಕ್ಷತೆ, ಅಭ್ಯುದಯ, ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪದ ಕಾರ್ಯ, ಗೆಳೆತನ ಹಾಗೂ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಧ್ಯಯನವು ಸಂತೋಷವನ್ನು ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾಡಲು ಹೇಗೆ ಸೇರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆಯೆಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜೀವನವು, ಮಾನವನ ಶಕ್ತಿಗಳ ಸಾಮರಸ್ಯವಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯೇ ನೀತಿ ಯಾಗಿದೆ".[೧೫]

ಕ್ರಿಸ್ತ ಪೂರ್ವ 400 ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಅವರು ನಿರ್ವಾಣ ಹೊಂದುವ ಮೊದಲು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಬುದ್ಧರಿಂದ ಖಚಿತವಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಬುದ್ಧನ ಜಾತಕ ಕಥೆಗಳ ಜೊತೆ ಅನೇಕ ಕಥೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪಂಚತಂತ್ರವು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಆದರೆ "ಬುದ್ಧರು ಕಥನಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಲಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. [...] ಪಂಚತಂತ್ರದ ಲೇಖಕರು ಜಾತಕ ಕಥೆಗಳು ಅಥವಾ ಮಹಾಭಾರತ ದಿಂದ ಆಖ್ಯಾಯಿಕೆಗಳನ್ನು ಎರವಲು ಪಡೆದರೆ ಇಲ್ಲವೇ ಪುರಾತನ ಭಾರತದ, ಮೌಖಿಕ ಮತ್ತು ಸಹಿತ್ಯಕವೆರಡನ್ನೂ, ಕಥೆಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಭಂಡಾರಗಳಿಗೆ ಅವರು ಮೆಲ್ಲನೆ ತಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೆ ಎಂಬುದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದಿಗ್ಧವಾಗಿದೆ."[೨೯] ನಿರ್ಧಾರಾತ್ಮಕ ಪುರಾವೆಯಿಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ್ಯೂ, ಪುರಾತನ ಜಾನಪದ ಪರಂಪರೆಗಳ ಮೇಲೆ ಅವು ಆಧಾರಿತವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಅನೇಕ ವಿದ್ವಾಂಸರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ.[೩೦] ಡಬ್ಲು. ನಾರ್ಮನ್ ಬ್ರೌನ್ ಈ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಿದರು ಹಾಗೂ ಆಧುನಿಕ ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ಅನೇಕ ಜಾನಪದ ಕಥೆಗಳು ಸಾಹಿತ್ಯಕ ಆಕರಗಳಿಂದ ಅನುಕರಣ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿವೆಯೆಂದು ತಿಳಿದರು ಮತ್ತು ಅವು ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾಗಲ್ಲ.[೩೧]

 
ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಹಾಗೂ ಆಕೆಯ ಪ್ರೇಮಿಯು ಮಲಗಿರುವ ಹಾಸಿಗೆಯ ಕೆಳಗಿರುವ ಸರಂಡಿಬ್ ನ ಮೂರ್ಖ ಬಡಗಿ.ಆಕೆಯು ಆತನ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಳು ಹಾಗೂ ತನ್ನ ಮುಗ್ಧತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಲು ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ಹೆಣೆಯುತ್ತಾಳೆ.1333 ರ, ಕಲಿಲೆಹ್ ಮತ್ತು ದಿಮ್ನೆಹ್ ರ ಪರ್ಷಿಯನ್ ರೇಖಾಚಿತ್ರದ ವರ್ಣನೆ.

ಪಂಚತಂತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ವಿದ್ವಾಂಸರಲ್ಲೊಬ್ಬರಾದ ಡಾ. ಜೋಹನ್ನೆಸ್ ಹೆರ್ಟೆಲ್ ರವರು, ಈ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಒಂದು ಮ್ಯಚಿಯವೆಲ್ಲಿಯನ್ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತೆ ಅವಲೋಕಿಸಿದರು. ಹಾಗೆಯೇ, "ಕಥೆಗಳ ಹಾಗೆಂದು ಕರೆಯಲಾಗುವ 'ನೀತಿಗಳು' ನೈತಿಕತೆಯ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಪರಣಾಮ ಹೊಂದಿಲ್ಲವೆಂದು ಎಡ್ಗರ್ಟನ್ ಗಮನಿಸಿದರು; ಅವು ಅನೀತಿಯ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ವೇಳೆ ನೀತಿಗೆಟ್ಟವುಗಳು. ಜೀವನದ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಾಜಕೀಯದ, ಸರ್ಕಾರದ, ವ್ಯವಹಾರ ಕುಶಲತೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಅವು ವೈಭವೀಕರಿಸುತ್ತವೆ." ಇತರೆ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಇದು ಏಕಪಕ್ಷೀಯವೆಂದು ಈ ಸಲಹೆಯನ್ನು ತಳ್ಳಿಹಾಕುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಕಲಿಸಲು dharmaಅಥವಾ ಸರಿಯಾದ ನೀತಿ ವರ್ತನೆ ಎಂದೂ ಸಹ ಈ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಅವಲೋಕಿಸುತ್ತಾರೆ.[೩೨] ಹಾಗೆಯೇ :[೩೩]

On the surface, the Pañcatantra presents stories and sayings which favor the outwitting of roguery, and practical intelligence rather than virtue. However, [..] From this viewpoint the tales of the Pañcatantra are eminently ethical. [...] the prevailing mood promotes an earthy, moral, rational, and unsentimental ability to learn from repeated experience[.]

ಒಲಿವೆಲ್ಲೆ ಗಮನಿಸಿದಂತೆ:[೨೯]

Indeed, the current scholarly debate regarding the intent and purpose of the Pañcatantra — whether it supports unscrupulous Machiavellian politics or demands ethical conduct from those holding high office — underscores the rich ambiguity of the text.

ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಮೊದಲ ಚೌಕಟ್ಟಿನ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ, ಜಯಶಾಲಿಯಾಗಿದ್ದು ದುಷ್ಟ ದಮನಕ ('ಗೆದ್ದವನು') ಮತ್ತು ಅದರ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಹೋದರ ಕರಟಕನಲ್ಲ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಅದರ ದೃಢವಾದ ಪಶ್ಚಿಮದ ಕಡೆಗೆ ವಲಸೆಯು ಕಲಿಲ ಮತ್ತು ದಿಮ್ನ ಭಾಗ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟ-ಜಯಶೀಲತೆಯ ಕೆಲಸ ಸಾಧಿಸುವ ವಿಷಯ, ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಜ್ಯೂಗಳು, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರು ಹಾಗೂ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮುಖಂಡರನ್ನು ಕೋಪಗೊಳಿಸಿತು - ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿಯೂ, ಕೊನೆಗೆ ಇಬ್ನ್ ಅಲ್-ಮುಕ್ವಫ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ತನ್ನ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಕೃತಿಯ ಭಾಗ ಒಂದರ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಒಳಸೇರಿಸಿದನು (ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತಾಂಧರನ್ನು ಸಮಾಧಾನಗೊಳಿಸಲು ನಿಸ್ಸಂದೇಹವಾಗಿ ಆಶಿಸುತ್ತಾ) ದಿಮ್ನನನ್ನು ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿ ಮತ್ತು ಕೊನೆಗೆ ಮರಣದಂಡನೆ ವಿಧಿಸಿದರು.

ಮೊದಲ-ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದ ಮೂಲದ, ಪಂಚತಂತ್ರ ವು ಅಂತಹ ಯಾವುದೇ ಸ್ವಮತಾಭಿಮಾನದ ನೀತಿಯನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸುವುದನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ. 1888 ರಲ್ಲಿ ಜೋಸೆಫ್ ಜೇಕಬ್ ರವರು ಗಮನಿಸಿದಂತೆ, "... ಒಬ್ಬರು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಿದಾಗ ಅದನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸದಂತೆಯೇ ಅದರ ನೀತಿಯನ್ನು ಸಣ್ಣ ನೀತಿ ಕಥೆಯು ಅದೇ ಇರುವ ಕಾರಣವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದಾಗಿದೆ."[೩೪]

ಅಡ್ಡ-ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವಲಸೆಗಳು

ಬದಲಾಯಿಸಿ

ಆರನೆಯ ಶತಮಾನದಿಂದ ವರ್ತಮಾನದವರೆಗೆ ಈ ಗ್ರಂಥವು ಅನೇಕ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅವತರಣಿಕೆಗಳು ಹಾಗೂ ಅನುವಾದಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗೊಂಡಿದೆ.[೩೫] 570 ರಲ್ಲಿ ಬೋರ್ಜುಯಾ ರಿಂದ ಪರದೇಶದ ಭಾಷೆಗೆ ಮೂಲ ಭಾರತೀಯ ಅವತರಣಿಕೆಯು ಮೊದಲು ಅನುವಾದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು, ನಂತರ 750 ರಲ್ಲಿ ಅರಬ್ಬಿ ಭಾಷೆಗೆ, ಹಾಗೂ ಇದು ಇತರ ಎಲ್ಲಾ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಭಾಷೆಯ ಅವತರಣಿಕೆಗೆ ಆಕರವಾಯಿತು.

ಮೊದಲಿನ ಮಿಶ್ರ-ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವಲಸೆಗಳು

ಬದಲಾಯಿಸಿ
 
ಮೆಂಡುತ್ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಜಾವಾ, ಇಂಡೋನ್ಯೇಷ್ಯಾ ದಲ್ಲಿನ ಪಂಚತಂತ್ರದ ಒಂದು ಉಬ್ಬು ಚಿತ್ರ.

ಸುಮಾರು ಕ್ರಿಸ್ತ ಪೂರ್ವ 200 ರ ಸುತ್ತ ಮುತ್ತ ಮೂಲವಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರೂ, ಕ್ರಿಸ್ತ poova 1 ನೆಯ ಶತಮಾನದೊಳಗೆ ಪಂಚತಂತ್ರ ವು ತನ್ನ ಪ್ರಚಲಿತ ಸಾಹಿತ್ಯಕ ರೂಪವೆಂದು ಅಂದಾಜುಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ 1000 ವರ್ಷದ ಮುಂಚಿನ ಯಾವುದೇ ಸಂಸ್ಕೃತ ಗ್ರಂಥಗಳು ಜೀವಂತವಾಗಿ ಉಳಿದಿಲ್ಲ.[೩೬] ಭಾರತೀಯ ಪರಂಪರೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಒಬ್ಬ ಸನ್ಯಾಸಿ, ಪಂಡಿತ ವಿಷ್ಣು ಶರ್ಮ ರಿಂದ ಅದು ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ವಿಶ್ವ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಕೊಡುಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಇದು ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಬೌದ್ಧ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಿಂದ, ಅದು (ಬಹುಶಃ ಮೌಖಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯಕ ಆಕಾರಗಳೆರಡರಲ್ಲೂ) ಉತ್ತರದಿಂದ ಟಿಬೆಟ್ ಹಾಗೂ ಚೀನಾಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವದಿಂದ ಆಗ್ನೇಯ ಏಷಿಯಾಕ್ಕೆ ರಫ್ತಾಯಿತು.[೩೭] ಟಿಬೆಟಿಯನ್ನರ, ಚೈನಾದವರ, ಮಂಗೋಲಿಯನ್ನರ, ಜಾವಾ ಹಾಗೂ ಲಾವೋ ದವರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡು, ಇವುಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಆಗ್ನೇಯ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಭಾಷಾಂತರಗಳಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತು.[೨೮]

ಭಾರತದಿಂದ ಈ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಬೋರ್ಜುಯ್ ಹೇಗೆ ತಂದರು

ಬದಲಾಯಿಸಿ

ಕರಿರಕ್ ಉದ್ ದಮನಕ್ ಅಥವಾ ಕಲಿಲೆ ವ ದೆಮ್ನೆ ಎಂದು ಸಾಹಿತ್ಯಕವಾಗಿ ಅನುವಾದವಾಗಿ, ಮಧ್ಯ ಪರ್ಷಿಯಾ ಭಾಷೆಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತದಿಂದ ಅದನ್ನು ಅವೆರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವೈದ್ಯನಾದ ಬೋರ್ಜುಯ್ ಅನುವಾದಿಸಿದಾಗ, ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ 570 ರ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಖುಸ್ರು I ಅನುಶಿರವನ್ ರ ಸಸ್ಸಾನಿಡ್ ಪ್ರಾಂತದ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಪಂಚತಂತ್ರ ವು ಪಶ್ಚಿಮಾಭಿಮುಖವಾಗಿಯೂ ಸಹ ವಲಸೆ ಹೋಯಿತು.[೩೮]

ಶಾಹ ನಾಮಾ ದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಒಂದು ಕಥನದ ಪ್ರಕಾರ, (ರಾಜರುಗಳ ಗ್ರಂಥ , ಪರ್ಷಿಯಾ ದಲ್ಲಿ ಹತ್ತನೆಯ ಶತಮಾನದ ಕೊನೆಯ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಫಿರೊಡೌಸಿಯಿಂದ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪುರಾಣ) "ಒಂದು ಮಿಶ್ರಣಕ್ಕೆ ಬೆರೆಸಿ ಹಾಗೂ ಒಂದು ಶವದ ಮೇಲೆ ಪ್ರೋಕ್ಷಿಸಿದಾಗ ಅದು ತಕ್ಷಣವೇ ಪುನಃ ಜೀವ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ" ಎಂದು ತಾನು ಒಂದು ಪರ್ವತೀಯ ಔಷಧೀಯ ಸಸ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಓದಿದ್ದನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಲು ಬೋರ್ಜುಯ್ ತನ್ನ ರಾಜರ ಅಪ್ಪಣೆಯನ್ನು ಕೋರಿದರು.[೩೯] ಅವರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ತಲುಪಿದಾಗ, ಅವರು ಆ ಸಸ್ಯವನ್ನು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಬದಲಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಸನ್ಯಾಸಿಯಿಂದ "ಒಂದು ವಿಭಿನ್ನ ಅರ್ಥ ವಿವರಣೆ ತಿಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟರು. ಆ ಸಸ್ಯವೇ ವಿಜ್ಞಾನಿ; ವಿಜ್ಞಾನವೇ ಪರ್ವತ, ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಜನಸ್ತೋಮದಿಂದ ಬಹು ದೂರವಾಗಿ ಸಿಗುವಂತಹದಲ್ಲ. ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದ ಮನುಷ್ಯನೇ ಶವ, ಏಕೆಂದರೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯೂ ಶವದಂತೆ. ಜ್ಞಾನದ ಮುಖಾಂತರ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಪುನಃ ಜೀವಕಳೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ." ಆ ಸನ್ಯಾಸಿಯು ಕಲಿಲ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ, ಹಾಗೂ ಕೆಲವು ಪಂಡಿತರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಆ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಓದಿ ಅನುವಾದಿಸಲು ಅವರು ತಮ್ಮ ರಾಜರ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಪಡೆದರು.[೩೯]

ಇಬ್ನ್ ಅಲ್-ಮುಕ್ವಫ ರಿಂದ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ಅರಬ್ಬಿ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಗ್ರಂಥ

ಬದಲಾಯಿಸಿ

ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ 570 ರಲ್ಲಿ ಬೋರ್ಜುಯ್ ರ ಪಹ್ಲವಿ ಅನುವಾದ (ಕಲಿಲೆ ವ ದಿಮ್ನೆ , ಈಗ ಕಳೆದು ಹೋಗಿದೆ) ಸಿರಿಯಾದ ಭಾಷೆಗೆ ತಕ್ಷಣ ತರ್ಜುಮೆಗೊಂಡಿತು ಮತ್ತು ಕಲಿಲ ವ ದಿಮ್ನ ಎಂಬ ಅರೆಬಿಕ್ ತಲೆಬರಹದಿಂದ, ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ 750 ರ[೪೦] ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇಬ್ನ್ ಅಲ್-ಮುಕ್ವಫ ರಿಂದ ಅರೆಬಿಕ್ ಭಾಷೆಗೆ ಸುಮಾರು ಎರಡು ಶತಮಾನಗಳ ನಂತರ ಭಾಷಾಂತರವಾಯಿತು.[೪೧] ಪರ್ಷಿಯಾದ ಮೇಲೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಆಕ್ರಮಣದ ನಂತರ (ಇರಾನ್), ಇಬ್ನ್ ಅಲ್-ಮುಕ್ವಫ ರ ಅವತರಣಿಕೆಯು (ಈಗ ಇಸ್ಲಾಂ ಪೂರ್ವದ ಸಂಸ್ಕೃತ ಮೂಲದಿಂದ ಎರಡೂ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲಾಗಿದೆ) ವಿಶ್ವ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಸಮೃದ್ಧಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ ತಿರುಗುಗೂಟದಂತೆ ಜೀವದಿಂದುಳಿದಿರುವ ಗ್ರಂಥವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ.[೪೨] ಇಬ್ನ್ ಅಲ್-ಮುಕ್ವಫ ರ ಕೃತಿಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅರೇಬಿಕ್ ಗದ್ಯ ಶೈಲಿಯ ಒಂದು ಮಾದರಿಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿತವಾಗಿದೆ[೪೩] ಹಾಗೂ "ಅರೆಬಿಕ್ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಗದ್ಯದ ಮೊದಲನೆಯ ಅನುಪಮ ಗ್ರಂಥವೆಂದು ಎಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ."[೧೯]

ಇಬ್ನ್ ಅಲ್-ಮುಕ್ವಫ ರ ಎರಡನೆಯ ವಿಭಾಗದ ಅನುವಾದವು ಮಿತ್ರ ಲಾಭ ದ (ಗೆಳೆಯರ ಲಾಭ) ಸಂಸ್ಕೃತ ತತ್ವದ ವಿವರಣೆಯು ಬ್ರದರೆನ್ ಆಫ್ ಪ್ಯೂರಿಟಿ (ಇಖ್ವಾನ್ ಅಲ್-ಸಫ )ಗೆ ಒಂದು ಗೂಡಿಸುವ ಆಧಾರವಾಯಿತೆಂದು ಕೆಲವು ವಿದ್ವಾಂಸರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ - ಅಸಾಧಾರಣ ಸಾಹಿತ್ಯಕ ಪ್ರಯತ್ನ, ಎನಸೈಕ್ಲೊಪಿಡಿಯಾ ಆಫ್ ದಿ ಬ್ರದರೆನ್ ಆಫ್ ಸಿನ್ಸೆರಿಟಿ ಯು ಭಾರತೀಯ, ಪರ್ಷಿಯಾ ಹಾಗೂ ಗ್ರೀಕ್ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೆಸರಿಲ್ಲದ ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ ಒಂಬತ್ತನೆ ಶತಮಾನದ ಅರಬ್ ವಿಶ್ವಕೋಶ ಲೇಖಕರು ನಿಯಮಕ್ಕೊಳಪಡಿಸಿದರು. ಗೋಲ್ಡಜಿಹೆರ್ ರಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಸಲಹೆ, ಫಿಲಿಪ್ ಕೆ. ಹಿಟ್ಟಿಯವರಿಂದ ನಂತರ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ಹಿಸ್ಟರಿ ಆಫ್ ದಿ ಅರಬ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ "ಬಹುಶಃ ಕಲಿಲಹ್ ವ-ದಿಮ್ನಹ್ ನಲ್ಲಿ ಮರಕುಟಿಕದಂತಹ ಪರಿವಾಳದ ಕಥೆಯಿಂದ ಇರಬಹುದೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ಆರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇಟೆಗಾರನ ಬಲೆಗಳಿಂದ ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಗೆಳೆಯರಂತೆ ನಟಿಸಿ (ಇಖ್ವಾನ್ ಅಲ್-ಸಫ ) ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಒಂದು ಗುಂಪು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡ ರೀತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ" ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕಥೆಯು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟು, ನೀತಿ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಅವರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಒಂದು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಭಾಗವಾದ ರಿಸಾಲಾ (ಮೀಮಾಂಸೆ) ದಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಸಹಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸಹೋದರರು ಮಾತನಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ಆದರ್ಶದಂತೆ ಈ ಕಥೆಯು ತಿಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.

 
ಅದು ಅದೇ ಉಪಾಯವನ್ನು ಒಂದು ಏಡಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವವರೆಗೂ, ಪಕ್ಷಿಯು ಮೀನಿಗೆ ಪ್ರಲೋಭಿಸಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತದೆ.ಕಪುವಾದ ಜಾನ್ ನಿಂದ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಅವತರಣಿಕೆಯ ದಿ ಎಡಿಟಿಯೊ ಪ್ರಿನ್ಸೆಪ್ಸ್ ದಿಂದ ರೇಖಾಚಿತ್ರ ವರ್ಣನೆ.

ಯುರೋಪಿನ ಉಳಿದ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಹರಡುವಿಕೆ

ಬದಲಾಯಿಸಿ

ಪಂಚತಂತ್ರದ ಸುಮಾರು ಎಲ್ಲಾ ಪೂರ್ವ-ಆಧುನಿಕ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಅನುವಾದಗಳು ಈ ಅರೇಬಿಕ್ ಅವತರಣಿಕೆಯಿಂದಲೇ ಉದ್ಭವಿಸಿದವು. ಅರೆಬಿಕ್ ನಿಂದ ಅದು 10 ನೆಯ ಅಥವಾ 11 ನೆಯ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಸಿರಿಯಾ ಭಾಷೆಗೆ, 1080 ರಲ್ಲಿ ಗ್ರೀಕ್ ಗೆ, 1121 ರಲ್ಲಿ ಅಬುಲ್ ಮಾ'ಅಲಿ ನಸ್ರ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಮುಂಶಿ ಯಿಂದ 'ಆಧುನಿಕ' ಪರ್ಷಿಯಾಕ್ಕೆ ಮತ್ತು 1252 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇನ್ ಭಾಷೆಗೆ (ಹಳೆಯ ಕ್ಯಾಸ್ಟಿಲಿಯನ್, ಕಲೈಲ ಇ ದಿಮ್ನ ) ಪುನಃ ಭಾಷಾಂತರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು.

ಬಹುಶಃ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ, 12 ನೆಯ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ರಬ್ಬಿ ಜೊಯ್ಲ್ ರಿಂದ ಹಿಬ್ರೂ ಭಾಷೆಗೆ ಅದು ಅನುವಾದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಈ ಹಿಬ್ರೂ ಅವತರಣಿಕೆಯು ಡೈರೆಕ್ಟೋರಿಯಮ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ವಿಟೇಯ್ ಅಥವಾ "ಡೈರೆಕ್ಟರಿ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಲೈಫ್" ಎಂದು ಜಾನ್ ಆಫ್ ಕಪುವ ರಿಂದ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಭಾಷೆಗೆ ಭಾಷಾಂತರವಾಗಿ, 1480 ರಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು, ಹಾಗೂ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಭಾಷಾ ಅವತರಣಿಕೆಗಳಿಗೆ ಆಕರವಾಯಿತು ಪಂಚತಂತ್ರದ ಜರ್ಮನ್ ಭಾಷಾಂತರ, ದಸ್ ಡೆರ್ ಬುಚ್ ಬೆಯ್ಸೆಪೈಲೆ 1483 ರಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಿತವಾಯಿತು, ಬೈಬಲ್ ನಂತರ ಗ್ಯುಟೆನ್ಬರಗ್ ರ ಮುದ್ರಣಾಲಯದಿಂದ ಮುದ್ರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಅತ್ಯಂತ ಮೊದಲಿನ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲೊಂದಾಗಿ ಪರಿಗಣಿತವಾಯಿತು.[೨೮]

ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಅವತರಣಿಕೆಯು 1552 ರಲ್ಲಿ ಆಂಟೊನಿಯೊ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೊ ದೊನಿಯಿಂದ ಇಟಾಲಿಯನ್ ಭಾಷೆಗೆ ಅನುವಾದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಈ ಅನುವಾದವು 1570 ರಲ್ಲಿ, ಮೊದಲನೆಯ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಭಾಷಾಂತರಕ್ಕೆ ಆಧಾರವಾಯಿತು: ಸರ್ ಥಾಮಸ್ ನಾರ್ಥ ರಿಂದ ದಿ ಫೇಬಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿಡ್ಪಾಯ್ ಎಂದು ಎಲಿಜಬತ್ ಕಾಲದ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಗೆ ಅನುವಾದಿಸಿದರು: ದಿ ಮಾರಲ್ ಫಿಲಾಸಫಿ ಆಫ್ ದೊನಿ (1888 ರಲ್ಲಿ ಜೋಸೆಫ್ ಜೆಕಬ್ಸ್ ರಿಂದ ಪುನಃ ಮುದ್ರಣವಾಯಿತು).[೧೧] "ಭಾರತೀಯ ಸನ್ಯಾಸಿ ಪಿಲ್ಪೆ" ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, 1679 ರಲ್ಲಿ ಲ ಫಾಂಟೈನ್ ರು ದಿ ಫೇಬಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿಡ್ಪಾಯ್ ಪ್ರಕಟಿಸಿದರು.[೨೮]

ಆಧುನಿಕ ಯುಗ

ಬದಲಾಯಿಸಿ

ತುಲನಾತ್ಮಕ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಪ್ರವರ್ತಕನಾದ, ಥಿಯಡೊರ್ ಬೆನ್ಫಿ ಯ ಅಧ್ಯಯನಗಳಿಗೆ ಪಂಚತಂತ್ರವು ಆಧಾರವಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿತು.[೪೪] ಹರ್ಟೆಲ್ ರ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ Hertel 1908, Hertel 1912 harvnb error: multiple targets (2×): CITEREFHertel1912 (help), Hertel 1915, ಮತ್ತು Edgerton (1924) ಅತ್ಯುನ್ನತ ಸ್ಥಿತಿಗೇರುತ್ತಾ ಪಂಚತಂತ್ರದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಸುತ್ತುವರಿದಂತಹ ಕೆಲವು ಗೊಂದಲಗಳನ್ನು ಅವರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಲಾರಂಭಿಸಿದವು.[೨೮] ಹರ್ಟೆಲ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು, ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದೊರಕಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಗ್ರಂಥ ತಂತ್ರಖ್ಯಾಯಿಕ ವನ್ನು ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ 1199 ರಲ್ಲಿ ಜೈನ ಸನ್ಯಾಸಿ ಪೂರ್ಣಭದ್ರರಿಂದ ಹಾಗೆಂದು ಕರೆಯಲಾಗುವ ಉತ್ತರ ಪಶ್ಚಿಮದ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಂಸ್ಕೃತ ಕೃತಿಯನ್ನು ಕಡೆಯ ಪಕ್ಷ ಮೂರು ಹೆಚ್ಚು ಮೊದಲನೆಯದಾದ ಅವತರಣಿಕೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಕ್ರಮಪಡಿಸಿದರು. "ಅವೆಲ್ಲವೂ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಹೋದವು ಎಂದು ಊಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲೇ ಬೇಕಾದಂತಹ ಕಳೆದುಹೋದ ಸಂಸ್ಕೃತ ಗ್ರಂಥಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಕರವಾದ ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲು" ಕಂಡಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಂಥಗಳ ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಎಡ್ಗರ್ಟನ್ ಕೈಗೊಂಡರು ಮತ್ತು ತಾನು ಮೂಲ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪಂಚತಂತ್ರವನ್ನು ಪುನರ್ರಚಿಸಿದೆನೆಂದು ನಂಬಿದರು; ಈ ಅವತರಣಿಕೆಯು ದಕ್ಷಿಣದ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಗ್ರಂಥವೆಂದು ತಿಳಿಯಲಾಗಿದೆ.

ಆಧುನಿಕ ಅನುವಾದಗಳೊಳಗೆ ಗದ್ಯಕ್ಕೆ ಗದ್ಯ ಹಾಗೂ ಶಿಶು ಗೀತೆಗಳಿಗೆ ಪದ್ಯವಾಗಿ ಭಾಷಾಂತರಿಸಿದRyder 1925, ಆರ್ಥರ್ ಡಬ್ಲು. ರೈಡರ್ ರ ಅನುವಾದವು, ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿ ಉಳಿದಿವೆ.[೪೫] ಚಂದ್ರ ರಾಜನ್ ರ ಅನುವಾದ (ವಾಯುವ್ಯದ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ) ಪೆಂಗ್ವಿನ್ ನಿಂದ (1993), ಮತ್ತು ಆಕ್ಸಫರ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಪ್ರೆಸ್ (1997) ರಿಂದ ಪ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಓಲಿವಿಲ್ಲೆಯ ಅನುವಾದವು (ದಕ್ಷಿಣದ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ) 1990 ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಪಂಚತಂತ್ರದ ಎರಡು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅವತರಣಿಕೆಗಳು ಪ್ರಕಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟವು. ಓಲಿವಿಲ್ಲೆಯ ಭಾಷಾಂತರವು 2006 ರಲ್ಲಿ ಕ್ಲೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಲೈಬ್ರರಿಯಿಂದ ಪುನಪ್ರಕಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು.[೪೬]

ಉಮ್ಯಾಡ್ ನ ರಾಜವಂಶವನ್ನು ಪರಾಭವಗೊಳಿಸಿದ ರಕ್ತಪಿಪಾಸು ಅಬ್ಬಾಸಿಡ್ ರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಾಗ್ದಾದಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅನುಪಮ ಕೃತಿಯನ್ನು ರಚಿಸುವಾಗ ಇಬ್ನ್ ಅಲ್-ಮುಕ್ವಫರ ಸ್ವತಃ ಐತಿಹಾಸಿಕ ವಾತಾವರಣವು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಬಹುಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಕುವೈತ್ ನ ನಾಟಕಕಾರ ಸುಲೈಮಾನ್ ಅಲ್-ಬಾಸ್ಸಮ್ ರಿಂದ ಸಹನೆಯುಳ್ಳ ಶೇಕ್ಸಪಿಯರ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಾಟಕದ ವಿಷಯವಾಯಿತು (ಸುಮಾರು ಗೊಂದಲಮಯವಾಗಿ, ಶಿರೋನಾಮೆಯೂ ಸಹ).[೪೭] ಇಬ್ನ್ ಅಲ್-ಮುಕ್ವಫ ರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯ ಹಿನ್ನಲೆಯು ಇರಾಕಿನಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಏರುತ್ತಿರುವ ರಕ್ತಪಿಪಾಸುತನದ ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಲಕ್ಷಣರೂಪಕವಾಗಿ ಉಪಯೋಗವಾಗುತ್ತಿದೆ - ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಗುಡ್ಡಗಾಡು, ಧಾರ್ಮಿಕ ಹಾಗೂ ರಾಜಕೀಯ ಸಮಾಂನಾತರಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ, ಸಮಾನತೆಗಳ ವೈವಿಧ್ಯದ ಮೇಲೆ ನಾಗರೀಕತೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸುಳಿಯಾಯಿತು.

ಐದು ಪಂಚತಂತ್ರ ಕೃತಿಗಳ ಮೊದಲೆರಡರ "ಮತ್ತೆ ಹೇಳುವ" 1980 ರ ರ್ಯಾಮ್ಸೆ ವುಡ್ ರಿಗೆ ಅವರ ಪರಿಚಯದಲ್ಲಿ ಕಾದಂಬರಿಗಾರ್ತಿ ಡೋರಿಸ್ ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ,[೪೮]

"… it is safe to say that most people in the West these days will not have heard of it, while they will certainly at the very least have heard of the Upanishads and the Vedas. Until comparatively recently, it was the other way around. Anyone with any claim to a literary education knew that the Fables of Bidpai or the Tales of Kalila and Dimna — these being the most commonly used titles with us — was a great Eastern classic. There were at least twenty English translations in the hundred years before 1888. Pondering on these facts leads to reflection on the fate of books, as chancy and unpredictable as that of people or nations."

ಇವನ್ನೂ ಗಮನಿಸಿ

ಬದಲಾಯಿಸಿ
 • ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ
 • ಕಥಾ (ಕಥೆ ಹೇಳುವ ವಿಧಾನ)
 • ಕಥಾಸರಿತ್ಸಾಗರ

ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು

ಬದಲಾಯಿಸಿ
 1. Jacobs 1888, ಪರಿಚಯ, ಪುಟ xv; Ryder 1925, ಭಾಷಾಂತರಕಾರರ ಪರಿಚಯ, ಹಾರ್ಟೆಲ್ ರು ಉದ್ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ: "ಮೂಲ ಕೃತಿಯು ಸುಮಾರು ಕ್ರಿಸ್ತ ಪೂರ್ವ 200 ರಲ್ಲಿ ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಈ ದಿನಾಂಕದಲ್ಲಿ, ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅನೇಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗತ ಕಥೆಗಳು ಆಗಾಗಲೇ ಪುರಾತನವಾಗಿದ್ದವು."
 2. ಡೋರಿಸ್ ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ರಿಂದ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ಮಿಥ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಕಥೆಗಳು , ಇನಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಫಾರ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ರೀಸರ್ಚ್ ಮೊನೊಗ್ರಾಫ್ ಸೀರೀಸ್ ನಂ. 36, ಪುಟ 13, ಲಂಡನ್ 1999
 3. ಪರಿಚಯ, Olivelle 2006, ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತಾ Edgerton 1924.
 4. Ryder 1925, ಅನುವಾದಕರ ಪೀಠಿಕೆ: "ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ತಿಳಿದಂತಹ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಥೆಗಳನ್ನು ಪಂಚತಂತ್ರವು ಹೊಂದಿದೆ. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿನ ಕಥೆಗಳ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಂಗ್ರಹವು ಪಂಚತಂತ್ರವೆಂದು ಮುಂದುವರಿದು ಘೋಷಿಸಿದರೆ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಖಂಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಾರದು ಹಾಗೂ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದವರ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಬಹುಶಃ ಆಜ್ಞಾಪಿಸುತ್ತದೆ."
 5. Edgerton 1924, p. 3. "ರಿಯಾಚಟ್" ಹಾಗೂ "ವರ್ಕಟ್" ಗಳು ವಾಡಿಕೆಯದ ಕಾಗುಣಿತಕ್ಕೆ ಬದಲಾಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟವು.
 6. Hertel 1915
 7. Falconer 1885
 8. Knatchbull 1819
 9. Wood 2008
 10. Eastwick 1854, Wollaston 1877, Wilkinson 1930
 11. ೧೧.೦ ೧೧.೧ Jacobs 1888
 12. ದಿ ಫೇಬಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಿಲ್ಪೆ , 1775 ರ ಆವೃತ್ತಿಯ ಪುನರ್ಮುದ್ರಣದ ನಕಲು ಪ್ರತಿ, ಡ್ವಾರ್ಫ್ ಪಬ್ಲಿಷರ್ಸ್, ಲಂಡನ್ 1987
 13. Ryder 1925, ಅನುವಾದಕರ ಪೀಠಿಕೆ: "ಹೀಗೆ, ಸಿಂಹ ಬಲಶಾಲಿ ಆದರೆ ಹಾಸ್ಯಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಕೊರತೆ, ನರಿ ವಂಚಕ, ಕೊಕ್ಕರೆ ಮೂರ್ಖ, ಬೆಕ್ಕು ಕಪಟಿ. ಪ್ರಾಣಿ ನಟರು ಮನುಷ್ಯರು ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವಿನಯಶೀಲ ಹಾಗೂ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಜೀವವಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತವೆ, ಇಲ್ಲಿ ಜೀವನದ ಅವಲೋಕನ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ - ಚಾಣಾಕ್ಷ ಮೋಸಗೊಳಿಸಲಾಗದ, ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಭಾವಾತಿರೇಕದ ಮುಕ್ತವಾದ ನೋಟ; ಚಿರಂತನ ಸಂತೋಷದ ಆಕರಗಳ ಹೋಲಿಸಲಾಗದ ಹಾಸ್ಯಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಸಹಿತ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತದೆ." ಇದನ್ನೂ ಗಮನಿಸಿ [133]
 14. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೆ, ರ್ಯಾಮ್ಸೆ ವುಡ್ ಅದನ್ನು ರಾಜಕುಮಾರಿಯ ಕನ್ನಡಿ ರೀತಿಯ ಮೂಲ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪ್ರಜ್ಞೆಗೆ ಮೊದಲ ಪೂರ್ವಗಾಮಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ.
 15. ೧೫.೦ ೧೫.೧ ೧೫.೨ Ryder 1925, ಭಾಷಾಂತಕಾರರ ಪೀಠಿಕೆ: "ಪಂಚತಂತ್ರ ವು ಒಂದು ನೀತಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಾಗಿದೆ, ಅಥವಾ ನೀತಿ ಯ ಮೂಲ ಗ್ರಂಥ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ನೀತಿ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ ಎಂದರೆ "ಜೀವನದ ಬುದ್ಧಿವಂತ ವರ್ತನೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್, ಫ್ರೆಂಚ್, ಲ್ಯಾಟಿನ್, ಅಥವಾ ಗ್ರೀಕ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ಶಬ್ದದ ನಿಖರವಾದ ಸಮಾನಾರ್ಥವುಳ್ಳ ಶಬ್ದವು ಇಲ್ಲವೆಂಬುದನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಲು ಪಾಶ್ಚಮಾತ್ಯ ನಾಗರೀಕತೆಯು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವಮಾನವನ್ನು ಪಡಬೇಕು. ನೀತಿ ಎಂದರೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸಲು ಅನೇಕ ಪದಗಳು ಆದ್ದರಿಂದ ಅವಶ್ಯಕವಾದವು, ಆದರೂ ಒಮ್ಮೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸಿದರೆ ಕಲ್ಪನೆಯು ಸ್ಪಷ್ಟ, ಪ್ರಮುಖ, ಹಾಗೂ ತೃಪ್ತಿಕರವಾಗುತ್ತದೆ."
 16. Edgerton 1924, p. 4
 17. Ryder 1925, ಅನುವಾದಕರ ಪೀಠಿಕೆ: "ಘನತೆ ಹಾಗೂ ಅಧಿಕಾರದ ಇತರೆ ಮೂಲಗಳ ಅಥವಾ ಪವಿತ್ರ ಬರಹಗಳಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಭಾಗಕ್ಕೆ ಈ ಪದ್ಯಗಳು ಉದ್ಧರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಶೇಕ್ಸಪಿಯರ್ ಹಾಗೂ ಬೈಬಲ್ ನ ಉದ್ಧರಣಗಳ ಮೂಲಕ ಅದು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಬಹುಶಃ ಕೆಲವು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪ್ರಾಣಿ-ನೀತಿಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳ ಬೇಕು. ಪಂಚತಂತ್ರ ದ ನಿಜವಾದ ಪಾತ್ರ ಮಾಡುವುದು ಈ ಬುದ್ಧಿಚಾತುರ್ಯದ ಪದ್ಯಗಳೇ. ಶುದ್ಧ ವೃತ್ತಾಂತವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದಾಗ ಈ ಕಥನಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಆಕರ್ಶಕವಾಗಿವೆ, ಆದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನೀತಿ ಬೋಧಕ ಗ್ರಂಥಗಳ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲೆ ಪಂಚತಂತ್ರ ವನ್ನು ಏರಿಸುವುದು ಈ ಕವಿತೆಗಳ ಸೌಂದರ್ಯ, ಬುದ್ಧಿಚಾತುರ್ಯ ಹಾಗೂ ಹಾಸ್ಯಪ್ರಜ್ಞೆಯೇ ಆಗಿದೆ."
 18. ೧೮.೦ ೧೮.೧ ೧೮.೨ Olivelle 2006, p. 23
 19. ೧೯.೦ ೧೯.೧ Lane, Andrew J. (2003), Review: Gregor Schoeler's Écrire et transmettre dans les débuts de l’islam, Cambridge: MIT Electronic Journal of Middle East Studies, archived from the original on 2008-03-06, retrieved 2021-07-16{{citation}}: CS1 maint: bot: original URL status unknown (link)
 20. François de Blois (1990), Burzōy's voyage to India and the origin of the book of Kalīlah wa Dimnah, Routledge, pp. 22–23, ISBN 9780947593063
 21. ಫ್ರಾಂಕ್ಲಿನ್ ಎಡ್ಗರ್ಟನ್, ಜಾರ್ಜ್ ಆಲ್ಲೆನ್ ಹಾಗೂ ಆನ್ವಿನ್ ರಿಂದ ಸಂಸ್ಕೃತದಿಂದ 1924 ರಲ್ಲಿ ಪಂಚತಂತ್ರ ವು ಅನುವಾದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು, ಲಂಡನ್ 1965 (ಸಾಮಾನ್ಯ ಓದುಗರಿಗಾಗಿ ಆವೃತ್ತಿ), ಪುಟ 13
 22. ಆರ್ನೆ-ಥಾಂಮ್ಸನ್-ಉಥೆರ್ ರೀತಿ 1430 ದ ಜಾನಪದ ಕಥೆಗಳಾಗಿ "ಐಶ್ವರ್ಯ ಹಾಗೂ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಗಲುಗನಸುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವೆರಡೂ ವಿಂಗಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ".
 23. ಆರ್ನೆ - ಥಾಂಮ್ಸನ್ ರೀತಿ 285 ಡಿ ಯ ಜಾನಪದ ನೀತಿವಾಕ್ಯಗಳಾಗಿ ಅವೆರಡನ್ನೂ ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.
 24. K D Upadhyaya, The Classification and Chief Characteristics of Indian (Hindi) Folk-Tales: "ಈ ಭೂಮಿಯ ವಸ್ತುಗಳ ಕೇವಲ ನೀತಿ ಕಥನಗಳು ಮತ್ತು ಕಟ್ಟುಕಥೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಹತೆಯೊಂದೆ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರವೆಂದು ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾದ ಹರ್ಟೆಲ್ ಮತ್ತು ಬೆನ್ಫಿ ಅವರು ಪರಿಗಣಿಸಲೇ ಬೇಕು."
 25. Anne Mackenzie Pearson (1996), Because it gives me peace of mind: ritual fasts in the religious lives of Hindu women, SUNY Press, p. 279, ISBN 9780791430378
 26. ಜಾನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಪುರಾಣ ಸಾಹಿತ್ಯ ಹಾಗೂ ದಂತ ಕಥೆಯ ಫಂಕ್ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಗ್ನಲ್ಸ್ ರ ಸ್ಟಾಂಡರ್ಡ್ ನಿಘಂಟು (1975), ಪುಟ 842
 27. ("ಜೆ ಡಿರಾಯ್ ಪಾರ್ ರೆಕನಾಯ್ಸೆನ್ಸ್ ಕ್ವೆ ಜೆನ್ ಡಾಯಿಸ್ ಲಾ ಪ್ಲಸ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪಾರ್ಟೀ ಅ ಪಿಲ್ಪೇ ಸೇಜ್ ಇಂಡಿಯೆನ್") ಎರಡನೆಯ ನೀತಿಕತೆಗಳ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಜಾಹಿರಾತು, 1678, ಜೀನ್ ಡಿ ಲಾ ಫಾಂಟೇಯ್ನ್
 28. ೨೮.೦ ೨೮.೧ ೨೮.೨ ೨೮.೩ ೨೮.೪ ವಿಜಯ್ ಬೇಡೇಕರ್, ಹಿಸ್ಟರಿ ಆಫ್ ದ ಮೈಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಪಂಚತಂತ್ರ Archived 2012-08-20 ವೇಬ್ಯಾಕ್ ಮೆಷಿನ್ ನಲ್ಲಿ., ಇನ್ ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಓರಿಯೆಂಟಲ್ ಸ್ಟಡಿ, ಠಾಣೆ
 29. ೨೯.೦ ೨೯.೧ ೨೯.೨ Olivelle 2006, p. 18
 30. ಬೇಡೇಕರ್: "ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೌಕಿಕ ಕಥಾಕಥನ ಮತ್ತು ಮೊದಮೊದಲ ಜನಪದ ಸಂಪ್ರದಾಯದೊಡನೆ ಇದು ಪ್ರಾಯಶಃ ತಳುಕುಹಾಕಿಕೊಂಡಿತ್ತೆಂಬುದನ್ನು ಹಲವಾರು ಜನರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಪಂಚತಂತ್ರ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿತವಾದ ಭಾರತದ ಕಥಾ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬೇರುಗಳು ಪೂರ್ವಕಾಲದ ಜನಪದ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿದ್ದವೆಂಬ ರೀತಿಯ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದು ಒಪ್ಪತಕ್ಕ ಶೈಲಿಯೇ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಸುದೀರ್ಘ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಕಲ್ಪನೆಗಳ ಹೊರತಾಗಿ, ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಚಿಕ್ಕ ಪುರಾವೆಯೂ ಈ ಬಗ್ಗೆ ದೊರೆತಿಲ್ಲ."
 31. ಬ್ರೌನ್, ನಾರ್ಮನ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ. 1919. ದ ಪಂಚತಂತ್ರ ಇನ್ ಮಾಡ್ರನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಫೋಲ್ಕ್ ಲೋರ್ , ಜರ್ನಲ್ ಆಫ್ ದ ಅಮೆರಿಕನ್ ಓರಿಯೆಂಟಲ್ ಸೊಸೈಟಿ, ಸಂಪುಟ 39, ಪುಟಗಳು 1 &17: "ಹಿಂದಿನ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಕಥೆಗಳ ಉಗಮವು ಅನಕ್ಷರಸ್ಥರ ಮಧ್ಯೆಯೇ ಆದುದು ಸತ್ಯವೆಂಬುದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವೇ ಇಲ್ಲ, ಕೆಲವಂತೂ ಸಾಹಿತ್ಯಪೂರ್ವ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವು, ಹಾಗೂ ಇಂತಹವು ನಂತರ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಳವಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟವು. ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೋಚರವಾಗುವ ಹಲವಾರು ಕಥೆಗಳು ಮೊದಲಿಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲೇ ಇದ್ದವು ಎಂಬುದೂ, ಅವುಗಳ ಉಗಮಕ್ಕೆ ಜನಪದದ ಕೊಡುಗೆ ಇಲ್ಲವೆಂಬುದೂ ಸತ್ಯವಾದ ಅಂಶ.ಆದರೆ, ಹಿಂದೂ ಕಥೆಗಳ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಚರಿತ್ರೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಬದಿಗಿರಿಸಿ, ಕೇವಲ ಆಧುನಿಕ ಭಾರತೀಯ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಕಥೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದರೆ, ಜನಪದವು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯದಿಂದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹೆಕ್ಕಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಪಕವೆಂದರೆ, ಕಡೆಯ 50 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿತವಾಗಿರುವ ಸುಮಾರು 3000 ಕಥೆಗಳ ಪೈಕಿ ಅರ್ಧದಷ್ಟಾದರೂ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮೂಲದಿಂದ ಎರವಲು ಪಡೆದಿರುವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಬಹುದು. [...] ಈ ಪಟ್ಟಿಯು ಎರವಲು ಪಡೆದಂತಹವು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲ, ಜನಪದ ಕಥೆಗಳು ಎಂಬುದನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಸಾಕಷ್ಟು ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
 32. Falk, H. (1978), Quellen des Pañcatantra, pp. 173–188
 33. Roderick Hindery (1996), Comparative ethics in Hindu and Buddhist traditions, Motilal Banarsidass Publ., p. 166, ISBN 9788120808669
 34. Jacobs 1888, ಪುಟ 48
 35. ನೋಡಿರಿ:
  • ಕಲಿಲ ಮತ್ತು ದಿಮ್ನ, ಬಿಡ್ಪಯ್ ರ ಆಧರಿಸಿದ ಸಣ್ಣ ನೀತಿ ಕಥೆಗಳು , ರ್ಯಾಮ್ಸೆ ವುಡ್ ರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟವು (ಡೋರಿಸ್ ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ರಿಂದ ಪರಿಚಯದ ಸಹಿತ), ಮಾರ್ಗರೇಟ್ ಕಿಲ್ರೆನ್ನಿ ಯಿಂದ ಚಿತ್ರಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ, ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಎ ನೋಫ್, ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ 1980.
  • ಕಲಿಲ ಮತ್ತು ದಿಮ್ನನ, ರಾಜರು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಆಖ್ಯಾನಗಳು, ಬಿಡ್ಪಯ್ ನ ಚುನಾಯಿಸಿದ ನೀತಿ ಕಥೆಗಳು , ರ್ಯಾಮ್ಸೆ ವುಡ್ ರಿಂದ ಪುನಃ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟು, ಡೋರಿಸ್ ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ರಿಂದ ಪರಿಚಯ, ಇನ್ನರ್ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ಸ್ ಇಂಟರ್ನಾಷನಲ್, ರೋಚೆಸ್ಟೆರ್, ವೆರ್ಮೌಂಟ್, ಯು ಎಸ್ ಎ 1986
  • ಕಲಿಲ ಮತ್ತು ದಿಮ್ನನ ಕಥನಗಳು, ಭಾರತದಿಂದ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ನೀತಿ ಕಥೆಗಳು , ರ್ಯಾಮ್ಸೆ ವುಡ್ ರಿಂದ ಪುನಃ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟು, ಡೋರಿಸ್ ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ರಿಂದ ಪರಿಚಯ, ಇನ್ನರ್ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ಸ್ ಇಂಟರ್ನಾಷನಲ್, ರೋಚೆಸ್ಟೆರ್, ವೆರ್ಮೌಂಟ್, ಯು ಎಸ್ ಎ 2000, ಅಮೆಜಾನ್.ಕಾಂ ಈ ಪುಸ್ತಕವೂ ಸಹ 1986 ರಂತಹುದೇ, ಒಂದು ಇತ್ತೀಚಿನ ತಲೆಬರಹ ಹಾಗೂ ಒಂದು ನವೀನ ಹೊದಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಪುನಃ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದಂತಹದ್ದು.
  • "ಕಲಿಲೆ ಇ ದಿಮ್ನ, ಫೀಬ್ಲೆ ಇಂಡಿಯಾನೆ ಡೈ ಬಿಡ್ಪೈ", ಕ್ಯುರ ಡೈ ರ್ಯಾಮ್ಸೆ ವುಡ್, ನೇರಿ ಪೋಜ್ಜಾ, ವೆನಿಸ್ 2007, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬುಕ್ ಶಾಪ್.ಐಟಿ
  • ಅರಬ್ ಪ್ರಪಂಚದ ಪ್ರಾಣಿ ಕಥೆಗಳು , ಡೆನಿಸ್ ಜಾನ್ಸನ್ ರಿಂದ, ಹೊಪೆ ಬುಕ್ಸ್, ಕೈರೋ 1995
  • ಕಲಿಲ ಉನ್ಡ್ ದಿಮ್ನ, ಒಡರ್ ಡೈ ಕುನಸ್ಟ್, ಫ್ರುನ್ಡೆ ಜು ಗ್ವಿನ್ನೆನ್, ಫಾಬ್ಲೆನ್ ಡೆಸ್ ಬಿಡ್ಪಯ್ , ಎರ್ಜಾಲ್ಟ್ ವೊನ್ ರ್ಯಾಮ್ಸೆ ವುಡ್, ವೊರ್ವೊಟ್ ವೊನ್ ಡೋರಿಸ್ ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್, ಎಡ್ಗರ್ ಒಟ್ಟೆನ್ ರಿಂದ ಭಾಷಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ, ಹೆರ್ಡರ್/ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್, ಫ್ರೀಬೆರ್ಗ್ 1996
  • ಕಲಿಲ ವೈ ದಿಮ್ನ, ಫಾಬುಲಾಸ್ ಡೆ ಬಿಡ್ಪಯ್ , ಕೊನ್ಟಡಾಸ್ ಪರ್ ರ್ಯಾಮ್ಸೆ ವುಡ್, ಇಂಟರ್ಡಕ್ಸಿಯೊ ಡೆ ಡೋರಿಸ್ ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್, ಇಂಗ್ಲೀಷಿನಿಂದ ನಿಕೊಲೆ ಡಿ'ಅಮೋನವಿಲ್ಲೆ ಅಲ್ಜೀರಿಯಾ ರವರು ಭಾಷಾಂತರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಕೈರೋಸ್, ಬಾರ್ಸಿಲೋನಾ 1999
  • ಕಲಿಲ ವ ದಿಮ್ನ ಅಥವಾ ದಿ ಮಿರರ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಿನ್ಸೆಸ್ ಸುಲೇಮಾನ್ ಅಲ್-ಬಾಸ್ಸಮ್ ರಿಂದ, ಒಬೆರೊನ್ ಮಾಡ್ರನ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಲಂಡನ್ 2006, ಅಮೆಜಾನ್.ಕೊ.ಯುಕೆ
  • ಕಲಿಲ ಎಟ್ ದಿಮ್ನ, ಫೇಬಲ್ಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ನೆಸ್ ಡಿ ಬಿಡ್ಪಯ್ , ಚೋಯ್ಸೀಸ್ ಎಟ್ ರಿಕೋಂಟೀಸ್ ಪರ್ ರ್ಯಾಮ್ಸೆ ವಿಡ್, ಅಲ್ಬಿನ್ ಮೈಖೆಲ್, ಪ್ಯಾರಿಸ್ 2006 ಅಲಾಪೇಜ್.ಕಾಂ[ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಮಡಿದ ಕೊಂಡಿ]
 36. Edgerton 1924, p. 9
 37. ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಂನ್ಯಾಸಿಗಳಾದರೂ ಹೇಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿದರು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಕಾಲಿನ್ ಥರ್ಬನ್, ಚಾಟ್ಟೋ ಮತ್ತು ವಿಂಡಸ್ ರವರು ಕೂಡಿ ಬರೆದ ಶ್ಯಾಡೋ ಆಫ್ ದ ಸಿಲ್ಕ್ ರೋಡ್ ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕದ ಬಗ್ಗೆ ಟಾರ್ಕ್ವಿನ್ ಹಾಲ್ ರವರು ಬರೆದ ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು Newstatesman.com Archived 2006-12-27 ವೇಬ್ಯಾಕ್ ಮೆಷಿನ್ ನಲ್ಲಿ. ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿರಿ.
 38. ಅಬ್ದುಲ್ ಹುಸೇನ್ ಝಾರಿನ್ ಕೌಬ್, ನಕ್ದೇ ಅದಾಬಿ , ಟೆಹರಾನ್ 1959 ಪುಟಗಳು:374-379. (ನೋಡಿರ ವಿಷಯ 1.1 ಪ್ರಿ-ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಇರಾನಿಯನ್ ಲಿಟರೇಚರ್)
 39. ೩೯.೦ ೩೯.೧ ದ ಷಾ ನಾಮಾ, ದ ಎಪಿಕ್ ಆಫ್ ದ ಕಿಂಗ್ಸ್, ಅನುವಾದ ರೂಬೆನ್ ಲೆವಿ, ಪುನರ್ಪರಿಶೀಲನೆ ಅಮೀನ್ ಬನಾನಿ, ರೂಟ್ಲೆಡ್ಜ್ & ಕೀಗನ್ ಪಾಲ್, ಲಂಡನ್ 1985, ಅಧ್ಯಾಯ XXXI (iii) ಹೌ ಬಾರ್ಝೈ ಬ್ರಾಟ್ ದ ಕಲಿಲ ಆಪ್ ದೆಮ್ನ ಫ್ರಂ ಹಿಂದುಸ್ತಾನ್, ಪುಟಗಳು 330 - 334
 40. ದ ಫೇಬಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಲಿಲ ಎಂಡ್ ದಿಮ್ನ , ಅರಬ್ ನಿಂದ ತರ್ಜುಮೆ ಮಾಡಿದವರು ಸಾಲೆಹ್ ಸಾ'ಆದೆಹ್ ಜಲಾದ್, 2002. ಮೆಲಿಸೆಂದ್, ಲಂಡನ್, ISBN 1-901764-14-1
 41. ಮುಸ್ಲಿಮ್ ನಿಯೋಪ್ಲೇಟೋನಿಸ್ಟ್: ಎನ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟು ದ ಥಾಟ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ರೆದೆರ್ನ್ ಆಫ್ ಪ್ಯೂರಿಟಿ , ಇಯಾನ್ ರಿಚರ್ಡ್ ನೆಟ್ಟನ್, 1991. ಎಡಿನ್ಬರ್ಗ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಪ್ರೆಸ್, ISBN 0-7486-0251-8
 42. ದ ಪೆಂಗ್ವಿನ್ ಆಂಥಾಲಜಿ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಅರಾಬಿಕ್ ಲಿಟರೇಚರ್ ಎಂಬ. 2006ರಲ್ಲಿ ಲಂಡನ್ ನ ಪೆಂಗ್ವಿನ್ ಬುಕ್ಸ್ ರವರು ಹೊರತಂದ ರಾಬರ್ ಇರ್ವಿನ್ ಬರೆದ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿನ ಇಬ್ನ್ ಆಲ್-ಮುಕ್ಕಾಫಾ ದ ತಲೆಬೆಹದಡಿಯಲ್ಲಿನ ವಿಷಯಸೂಚಿಯಲ್ಲಿನ ಕಲಿಲ ವ ದಿಮ್ನ ದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ತತ್ಸಂಬಂಧಿತವಾದ ಹದಿಲಾಲ್ಕು ಜಾಜ್ವಲ್ಯಮಾನ ವಿವರಣೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿರಿ
 43. ಜೇಮ್ಸ್ ಕ್ರಿಟ್ಝೆಕ್ (1964) ಆಂಥಾಲಜಿ ಆಫ್ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಲೆಟರೇಚರ್ , ನ್ಯೂ ಅಮೆರಿಕನ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಒಂದು ಮೆರಿಡಿಯನ್ ಪುಸ್ತಕ, ನ್ಯೂ ಯಾರ್ಕ್, ಪುಟ 73:

  On the surface of the matter it may seem strange that the oldest work of Arabic prose which is regarded as a model of style is a translation from the Pahlavi (Middle Persian) of the Sanskrit work Panchatantra, or The Fables of Bidpai, by Ruzbih, a convert from Zoroastrianism, who took the name Abdullah ibn al-Muqaffa. It is not quite so strange, however, when one recalls that the Arabs had much preferred the poetic art and were at first suspicious of and untrained to appreciate, let alone imitate, current higher forms of prose literature in the lands they occupied.

  Leaving aside the great skill of its translation (which was to serve as the basis for later translations into some forty languages), the work itself is far from primitive, having benefited already at that time 750 CE from a lengthy history of stylistic revision. Kalilah and Dimnah is in fact the patriarchal form of the Indic fable in which animals behave as humans — as distinct from the Aesopic fable in which they behave as animals. Its philosophical heroes through the initial interconnected episodes illustrating The Loss of Friends, the first Hindu principle of polity are the two jackals, Kalilah and Dimnah.

  It seems unjust, in the light of posterity's appreciation of his work, that Ibn al-Muqaffa was put to death after charges of heresy about 755 CE.

  ಇಬ್ನ್ ಆಲ್-ಮುಕಾಫಾರ ತಮ್ಮ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಂದರ್ಭದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಷದವಾದ ಸಾರಾಂಶಕ್ಕಾಗಿ 69ರಿಂದ 72ನೆಯ ಪುಟಗಳನ್ನೂ ಸಹ ನೋಡಿರಿ.
 44. ಹಾರ್ವರ್ಡ್ ಓರಿಯೆಂಟಲ್ ಸೀರೀಸ್
 45. Ahsan Jan Qaisar; Som Prakash Verma, eds. (2002), Art and culture: painting and perspective, Abhinav Publications, p. 33, ISBN 9788170174059: "ಅದು ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯವೂ ಹಾಗೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ದೊರಕುವ ಆಂಗ್ಲ ಅನುವಾದವೂ ಆಯಿತು ಹಾಗೂ ಹಲವಾರು ಮುದ್ರಣಗಳನ್ನು ಕಂಡಿತು."
 46. Rajan (1993), Olivelle (1997), Olivelle (2006). ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಟೆಕ್ಸಾಸ್ (ಆಕ್ಸ್ ಫರ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಪ್ರೆಸ್ 1997)ನ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಓಲಿವೆಲೆಯವರು ಚಂದ್ರ ರಾಜನ್ ರ (ಪೆಂಗ್ವಿನ್ 1993)ರ ನಲವತ್ತು ಪುಟಗಳ ಮುನ್ನುಡಿಯುಳ್ಳ ಕಥಾನಕದ ಹೊತ್ತಿಗೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಲವತ್ತೈದು ಪುಟಗಳ ಮುನ್ನುಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಟಿಪ್ಪಣಿ 42ರಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಪದಗಳ ಉಲ್ಲೇಖವನ್ನು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಇಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕದಾದ ಉಲ್ಲೇಖದಿಂದ ನಾವು ಗ್ರಹಿಸಬಹುದಾದುದೆಂದರೆ, ಒಂಬತ್ತನೆಯ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ಪಂಡಿತರಿಂದ ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಕೈಗೊಂಡ ಈ ಮಹಿಳೆಯ ಪಾಂಡಿತ್ಯವು ಯುಎಸ್ ಅಕಾಡಮಿಯ ಪರಿಧಿಗೆ ಮೀರಿದುದಾಗಿತ್ತು ಎಂದು.
 47. ಕಲಿಲ ವ ದಿಮ್ನ ಅಥವಾ ದಿ ಮಿರರ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಿನ್ಸೆಸ್ ಸುಲೈಮಾನ್ ಅಲ್-ಬಾಸ್ಸಮ್ ರಿಂದ, ಒಬೆರೊನ್ ಮಾಡ್ರನ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಲಂಡನ್ 2006
 48. ಕಲಿಲ ಮತ್ತು ದಿಮ್ನ, ಬಿಡ್ಪಯ್ ನ ಆರಿಸಿದ ಸಣ್ಣ ನೀತಿ ಕಥೆಗಳು , ರ್ಯಾಮ್ಸೆ ವುಡ್ ರಿಂದ ಪುನಃ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ (ಡೋರಿಸ್ ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ರಿಂದ ಪರಿಚಯದ ಸಹಿತ), ಮಾರ್ಗರೆಟ್ ಕಿಲ್ರೆನ್ನಿ ಅವರಿಂದ ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ, ಎ ಪಲಾಡಿನ್ ಬುಕ್, ಗ್ರಾಂಡ, ಲಂಡನ್, 1982

ಆವೃತ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಅನುವಾದಗಳು

ಬದಲಾಯಿಸಿ

(ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ ಹೊಂದಿಸಲಾಗಿದೆ.)

ಸಂಸ್ಕೃತ ಗ್ರಂಥಗಳು

ಬದಲಾಯಿಸಿ
ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕ ಆವೃತ್ತಿಗಳು
ಇತರೆ

ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ನಲ್ಲಿನ ಭಾಷಾಂತರಗಳು

ಬದಲಾಯಿಸಿ

ಹೆಚ್ಚಿನ ಓದಿಗಾಗಿ

ಬದಲಾಯಿಸಿ

<ವಿಭಾಗ ಶ್ರೇಣಿ="ಆಕರಗಳು-ಚಿಕ್ಕ" ಶೈಲಿ=>

 • ಎನ್. ಎಮ್. ಪೆನ್ಜರ್ (1924), ಸೋಮದೇವರ ಕಥಾ ಸರಿತ್ಸಾಗರದ (ಅಥವಾ ಓಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೋರಿ) ಸಿ.ಹೆಚ್. ಟವ್ನೆ ರ ಅನುವಾದದಲ್ಲಿ, ದಿ ಓಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೋರಿ : ಸಂಪುಟ V (X ನ), ಪರಿಶಿಷ್ಟ 1: ಪುಟ. 207-242
 • ಬುರ್ಜೊಯ್ ರ ಇಂಡಿಯಾದ ಪ್ರವಾಸ ಮತ್ತು ಕಲಿಲಹ್ ವ ದಿಮ್ನಹ್ ಪುಸ್ತಕದ ಆಕರ ಗೂಗಲ್ ಪುಸ್ತಕಗಳು, ಫ್ರಾಂಕೊಯ್ಸ್ ಡಿ ಬ್ಲೊಯ್ಸ್, ರಾಯಲ್ ಏಷಿಯಾಟಿಕ್ ಸೊಸೈಟಿ, ಲಂಡನ್, 1990
 • ಆನ್ ಕಲಿಲ ವ ದಿಮ್ನ ಮತ್ತು ಪರ್ಷಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫೇರಿ ಟೇಲ್ಸ್ ಟ್ರಾಂಸೋಕ್ಷಿಯನಾ.ಕಾಂ, ಡಾ. ಪವೆಲ್ ಬಶಾರಿನ್ (ಮಾಸ್ಕೊ), ಟ್ರಾಂಸೋಕ್ಷಿಯನಾ 12, 2007
 • ದಿ ಪಾಸ್ಟ್ ವಿ ಶೇರ್ - ದಿ ನಿಯರ್ ಈಸ್ಟ್ರನ್ ಆಂನ್ಸಿಸ್ಟರಿ ಆಫ್ ವೆಸ್ಟ್ರನ್ ಫೋಕ್ ಲಿಟರೇಚರ್ , ಇ. ಎಲ್. ರನೆಲಘ್, ಕ್ವಾಟ್ರೆಟ್ ಬುಕ್ಸ್, ಹೊರೈಜನ್ ಪ್ರೆಸ್, ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್, 1979
 • ಅರೇಬಿಯನ್ ನೈಟ್ಸ್ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ - ಅದರ ಕಥೆಗಳು ಹಾಗೂ ಕಥೆ ಹೇಳುವವರಿಂದ ಮೊರೊಕ್ಕೊ ದ ಬಗ್ಗ ಒಂದು ಹುಡುಕಾಟ ತಾಹಿರ್ ಶಾಹ್ ರಿಂದ, ಡಬಲ್ ದೇ, 2008. ಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮವನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ಸೇತುವೆಯಂತೆ ಕಥೆ ಹೇಳುವ ಪುರಾತನ ಜೀವಂತ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಪರಿಶೋಧಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವಾಗಿದೆ, ಆದಾಗ್ಯೂ ಸಮಕಾಲೀನ ಮೊರೊಕ್ಕೊ ದೇಶದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪೂರ್ಣವ್ಯಾಪ್ತಿಯಾಗುವಂತೆ ತೂಗಾಡುವ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವದಿಂದುಳಿದಿರುವಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಮೆಜಾನ್.ಕೊ.ಯುಕೆ
 • ಇಬ್ನ್ ಅಲ್-ಮುಕ್ವಫ, ಅಬ್ದುಲ್ಲಹ್. ಕಲಿಲಹ್ ಎಟ್ ದಿಮ್ನಹ್ . ಸಂಪಾದಕರು. ಪಿ. ಲೂಯಿಸ್ ಚಿಯ್ಕೊ. 3 ನೇ ಆವೃತ್ತಿ. ಬೈರೂತ್: ಇಮಪ್ರೈಮರಿ ಕ್ಯಾಥೋಲಿಕ್, 1947.
 • ಇಬ್ನ್ ಅಲ್-ಮುಕ್ವಫ, ಅಬ್ದು'ಲ್ಲಾಹ್. ಕಲಿಲ ಇ ದಿಮ್ನ . (ಸಂಪಾದಕರು) ಜುಅನ್ ಮ್ಯಾನುಎಲ್ ಚಖೊ ಬ್ಲೆಕ್ವ ಮತ್ತು ಮರಿಯಾ ಜೀಸಸ್ ಲಕರ್ರ. ಮಾಡ್ರಿಡ್: ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಕಾಸ್ಟಾಲಿಯ, 1984.
 • ಕೆಲ್ಲರ್, ಜಾನ್ ಈಸ್ಟನ್, ಮತ್ತು ರಾಬರ್ಟ್ ವೈಟ್ ಲಿಂಕರ್. ಎಲ್ ಲಿಬ್ರೊ ಡಿ ಕಲಿಲ ಇ ಡಿಗ್ನ ಮಾಡ್ರಿಡ್ ಕಾಂನ್ಸೆಜೊ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಡಿ ಇನವೆಸ್ಟಿಗೆಸಿಯೊನೆಸ್ ಸೆಂಟಿಫಿಕಾಸ್, 1967.
 • ಲಥಾಮ್, ಜೆ.ಡಿ. "ಇಬ್ನ್ ಅಲ್-ಮುಕ್ವಫ ಮತ್ತು ಅರ್ಲಿ ಅಬ್ಬಾಸಿಡ್ ಪ್ರೊಸ್." ಅಬ್ಬಾಸಿಡ್ ಬೆಲ್ಲೆಸ್-ಲೆಟರ್ಸ್ . (ಸಂಪಾದಕರು) ಜೂಲಿಯ ಆಸ್ಟಿಯನೆ, ಎಟ್ ಅಲ್. ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಜ್: ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಯುಪಿ, 1989. 48-77.
 • ಪಾರ್ಕರ್, ಮಾರ್ಗರೆಟ್. ದಿ ಡಿಡಾಕ್ಟಿಕ್ ಸ್ಟಕ್ಚರ್ ಮತ್ತು ಕಂಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಲ್ ಲಿಬ್ರೊ ಡಿ ಕಲಿಲ ಇ ದಿಗ್ನ ಮಿಯಾಮಿ, ಎಫ್ ಎಲ್: ಎಡಿಸಿಯೊನ್ಸ್ ಯುನಿವರ್ಸಲ್, 1978.
 • ಫೆನ್ಜೊಲ್, ಪೆಡ್ರೊ. ಲಾಸ್ ಟ್ರಡೂಶಿಯೊನ್ಸ್ ಡೆಲ್ "ಕಲಿಲ ಇ ದಿಮ್ನ". ಮಾಡ್ರಿಡ್,: ಇಮಪ್ರ. ಡಿ ರಮೋನ ವೆಲಾಸ್ಕೊ, ವಿಉಡ ಡಿ ಪಿ. ಪೆರೆಜ,, 19
 • ವಾಕ್ಸ್, ಡೇವಿಡ್ ಎ."ದಿ ಪರ್ಫಾಮೇಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ಇಬ್ನ್ ಅಲ್-ಮುಕ್ವಫ ಸ್ ಕಲಿಲ ವ-ದಿಮ್ನ ಮತ್ತು ಅಲ್-ಮುಕಾಮತ್ ಅಲ್-ಲುಜುಮಿಯ್ಯ ಆಫ್ ಅಲ್-ಸರಕ್ವಸ್ತಿ." ಜರ್ನಲ್ ಆಫ್ ಅರೆಬಿಕ್ ಲಿಟರೇಚರ್ 34.1-2 (2003): 178-89.

ಬಾಹ್ಯ ಕೊಂಡಿಗಳು

ಬದಲಾಯಿಸಿ
 
Wikiquote
ವಿಕಿಕೋಟ್ ತಾಣದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಭಂಧಪಟ್ಟ ನುಡಿಗಳು ಇವೆ:
[[wikiquote:kn:{{{1}}}|ಪಂಚತಂತ್ರ]]