ಧಾರವಾಡ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆ; ಧಾರವಾಡ ನಗರ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೇಂದ್ರಸ್ಥಳ

ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ
ಜಿಲ್ಲೆ
ದೇಶಭಾರತ
ರಾಜ್ಯಕರ್ನಾಟಕ
ಜಿಲ್ಲಾಕೇಂದ್ರಧಾರವಾಡ
ತಾಲೂಕುಗಳುಧಾರವಾಡ, ಅಳ್ನಾವರ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮೀಣ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಶಹರ, ಕುಂದಗೋಳ, ನವಲಗುಂದ, ಅಣ್ಣಿಗೇರಿ, ಕಲಘಟಗಿ
ಭಾಷೆ
 • ಅಧಿಕ್ರತಕನ್ನಡ
ಸಮಯ ವಲಯಯುಟಿಸಿ+5:30 (IST)
ಜಾಲತಾಣdharwad.nic.in

ತಾಲೂಕುಗಳು

ಬದಲಾಯಿಸಿ

ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯು 8 ಕಂದಾಯ ತಾಲೂಕುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ

  • ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕು
  • ಅಳ್ನಾವರ ತಾಲೂಕು
  • ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ತಾಲೂಕು
  • ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಶಹರ ತಾಲೂಕು
  • ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕು
  • ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕು
  • ಅಣ್ಣಿಗೇರಿ ತಾಲೂಕು
  • ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕು