ಭಾರತೀಯ ಸಮರ ಕಲೆಗಳು

(ಧನುರ್ವೇದ ಇಂದ ಪುನರ್ನಿರ್ದೇಶಿತ)

ಭಾರತೀಯ ಸಮರ ಕಲೆಗಳು ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿನ ಭಾರತೀಯ ಉಪಖಂಡದ ಹೋರಾಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ಭಾರತ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾವನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ತಾಟಸ್ಥ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾದ ಸಮರ ಕಲೆಗಳು ಪದವನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡಲಾಗುತ್ತದಾದರೂ, ಸಹಮತಿಯಿರುವ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಕಾರಣ ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಗಳ ಹೋರಾಟದ ಶೈಲಿಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ "ಭಾರತೀಯ" ಎಂದು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.