ಈ ಲೇಖನವು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿನ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ದೇವತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ.
ಡಾ.ರಾಜ್‍ಕುಮಾರ್ ಅಭಿನಯದ ಕನ್ನಡ ಚಲನಚಿತ್ರ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಈ ಲೇಖನ ನೋಡಿ.


ಹಿಂದೂ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ,ವಿಷ್ಣು ಮತ್ತು ಮಹೇಶ್ವರ ಈ ಮೂರು ದೇವತೆಗಳನ್ನು ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳು ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಹೊಯ್ಸಸಳೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿರುವ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳ ವಿಗ್ರಹ
ತ್ರಿಮೂರ್ತಿ
ತ್ರಿಮೂರ್ತಿ