ತಾಹಿರ್ ನಖ್ವಿ (ಉರ್ದು: ೧೯೪೨ ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತಾಹಿರ್ ರಿಜಾ ನಖ್ವಿ ನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು), ಒಬ್ಬ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಬರಹಗಾರ. ಅವರು ೧೯೭೨ ರಿಂದ ಸಣ್ಣ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಕಿರುಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಅನುವಾದಗೊಂಡಿದೆ. ಅವರ ಸಣ್ಣಕಥೆಯ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಹಲವಾರು ಬರಹಗಾರರು ಪ್ರಶಂಸಿಸಿದ್ದಾರೆ[೧]

ಜೀವನಚರಿತ್ರೆಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಖ್ವಿ ಅವರು ಭಾರತದ ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್ನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಅವರ ಪೋಷಕರು ಬಿಜ್ನೋರ್ಗೆ ಸೇರಿದವರು. ಇದು ಕಲೆ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರತದ ಶ್ರೀಮಂತ ಪ್ರಾಂತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅವರ ಹೆತ್ತವರು ೧೯೪೭ ರಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ವಲಸೆ ಬಂದು ಕರಾಚಿಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದರು.

ಅವರು ೧೯೭೦ ರಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಎಮ್.ಎ ಪದವಿ ಮತ್ತು ಕರಾಚಿಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಿಂದ ೧೯೭೨ ರಲ್ಲಿ ಉರ್ದು ಸಾಹಿತ್ಯ ಪದವಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಶಾಲಾ ಯುಗದಿಂದ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಬರೆಯಲಾರಂಭಿಸಿದರು, ಅದು ದೈನಂದಿನ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲು ಬಳಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಅವರ ಮೊದಲ "ಅಫ್ಸಾನಾ" (ಸಣ್ಣ ಕಥೆ) ೧೯೭೦ರಲ್ಲಿ "ಅಫ್ಕಾರ್" ಸಾಹಿತ್ಯಕ ನಿಯತಕಾಲಿಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿತು. ನಂತರ, ಅವರ ಅಫೇನಗಳನ್ನು ಇತರ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಉರ್ದು ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಯುಎಸ್, ಲಂಡನ್ ಮತ್ತು ಜರ್ಮನಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವನ ಹಲವಾರು ಅಫೇನಗಳನ್ನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಸಿಂಧಿ, ಬಲೋಚಿ, ಗೊರ್ಮೊಖಿ, ಹಿಂದಿ, ತಮಿಳು ಮತ್ತು ಸರಾಕಿ ಭಾಷೆಗೆ ಅನುವಾದಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಖ್ವಿ ಅವರ ೨ ಪುಸ್ತಕಗಳು "ಬ್ಯಾಂಡ್ ಲ್ಯಾಬೊನ್ ಕಿ ಛೇಖ್" ಮತ್ತು "ಡೈರ್ ಕಭಿ ನಾಹೆನ್ ಹೋತಿ" ಗಾಗಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು. ಅವರು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ನಿಯತಕಾಲಿಕ ರೂಜನ್ ಪ್ರಕಟಿಸಿದರು. ಅವರು ನಾಟಕಕಾರರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ಅವರ ನಾಟಕಗಳನ್ನು ರೇಡಿಯೋ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಿದೆ. ಅವರು ಕರಾಚಿಯ ವಿವಿಧ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದೈನಂದಿನ ಕಾಲಮ್ ಮತ್ತು ಡೈಲಿ ಜಂಗ್ ಕರಾಚಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಹಲವಾರು ಸಣ್ಣ ಕಥೆಗಳು ಕಾದಂಬರಿ ಮತ್ತು ಓದುಗರಿಂದ ವಿಮರ್ಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟವು. [೨]

ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳುಸಂಪಾದಿಸಿ

ಆದಿ ಜಿ ಅದಾಬಿ ಇನಾಮ್, ಕರಾಚಿ (ಆದಿಂ ಜಿ ಲಿಟರರಿ ಅವಾರ್ಡ್, ಕರಾಚಿ). ಕಸಾರಿ-ಓ-ಅಫ್ಕಾರ್ ಅಕಾಡೆಮಿ, ಕರಾಚಿ.

ಗ್ರಂಥಸೂಚಿಸಂಪಾದಿಸಿ

 • ಬ್ಯಾಂಡ್ ಲ್ಯಾಬೊನ್ ಕಿ ಚೆಕೆ- 1982
 • ಹಬ್ಸ್ ಕೆ ಬಾದ್ ಪೀಹ್ಲಿ ಬಾರಿಶ್- 1989
 • ಶಾಮ್ ಕಾ ಪರ್ಂಡ - 1998
 • ಡೈರ್ ಕಭಿ ನಹೀನ್ ಹಾಟಿ- 2005
 • ಕವ್ವಾನ್ ಕಿ ಬಾಸ್ತಿ ಮೇ ಐಕ್ ಆದ್ಮಿ-2011

ಸಣ್ಣ ಕಥೆಗಳುಸಂಪಾದಿಸಿ

 • ಆಂಖೋನ್ ಸೆ ಗಿರಾ ಖಾಬ್
 • ಅಫ್ಸಾನಾ ನಿಗರ್ ಕಿ ಅಪ್ನೇಯ್ ಕಿರ್ಡಾರ್ ಸೆ ಆಕ್ರಿ ಮುಲಾಖಾತ್
 • ಉಬಾಲ್
 • ಅಜ್ನಾಬಿ
 • ಮಸಾಲಾ
 • ಅಜ್ಮಾಶ್
 • ಶೋರ್
 • ಬೇ ಘರ್

ಉಲ್ಲೇಖಗಳುಸಂಪಾದಿಸಿ

 1. <http://www.sadaewatansydney.com/tahirnaqvi.htm.>
 2. <https://inside.trinity.edu/directory/tnaqvi>