ಜನಸಂಖ್ಯಾ ವಿಜ್ಞಾನ

ಟೆಂಪ್ಲೇಟು:Globalize/USA ಅಂಕಿ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ ಅಥವಾ ಅಂಕಿ ಸಂಖ್ಯಾ ಮಾಹಿತಿ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗವಿರುವಂತೆ ಮನುಷ್ಯರ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ದತ್ತಾಂಶ, ವಿಕ್ರಯಿಸುವ ಅಥವಾ ಸಂಶೋಧನಾ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳ , ಅಥವಾ ಅಂಕಿ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪಾರ್ಶ್ವಚಿತ್ರ ಸಂಶೋಧಿಸಿದಂತೆ. "ಅಂಕಿ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ " ಎಂಬ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಕಂಡಾಗ, (ಕೆಳಗೆ ನೋಡಿ) ಅದರಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಂಕಿ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರವು ಲಿಂಗ , ಬುಡಕಟ್ಟು/ಜನಾಂಗ , ವಯಸ್ಸು , ಆದಾಯ , ಅಂಗವೈಕಲ್ಯತೆ , ಚಲನೆ (ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಅಥವಾ ಇರುವ ವಾಹನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ), ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅರ್ಹತೆ , ಮನೆಯ ಮಾಲೀಕತ್ವ , ಉದ್ಯೋಗ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ , ಮತ್ತು ಸ್ಥಳವೂ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅಂಕಿ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿನ ಭಿನ್ನತೆಯು ,ಹಾಗು ಮನೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಯ ಸುತ್ತ-ಮುತ್ತ , ಎರಡು ವಿಷಯ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿದ್ದು ,ಸಮಯಾಧಾರಿತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯು ಸಹ ಕಾರಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಂಕಿ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತವು ಆರ್ಥಿಕ/ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ/ವಿಕ್ರಯಿಸುವ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಅಂಕಿ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಸೈಕೋಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್^^ಗಳೆರಡರ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ತಿಳಿಯುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಅಂಕಿ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯು ವಿವರಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ, ಸಮಯಾಧಾರಿತ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯು , ಅಂಕಿಸಂಖ್ಯೆಯ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ . ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಸರಾಸರಿ ವಯಸ್ಸಿನ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯು ಕೆಲವು ವೇಳೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಲೂಬಹುದು, ಹಾಗೆಯೇ ಇದು ಕೆಳಗಿಳಿಯಲೂಬಹುದು. ಕೆಲವೊಂದು ನಿಗದಿತ ಹಿಡಿತದಿಂದಾಗಿ, ಅಂಕಿಸಂಖ್ಯೆಯ ಬದಲಾವಣೆಯೂ ಆಗಬಹುದು. ಒಂದು ದೃಷ್ಟಾಂತವೆಂದರೆ , ಚೀನಾದಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಮಗುವಿನ ಪದ್ಧತಿಯ ಅಳವಡಿಕೆ. [clarification needed][ಸೂಕ್ತ ಉಲ್ಲೇಖನ ಬೇಕು] ಅಂಕಿ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರವು ಒಂದು ನಾಮಪದವಾಗಿ ,ಸತತವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ತಪ್ಪಾಗಿ , ಮಾನವ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಯಲ್ಲಿನ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ,ಮತ್ತು ಅದರ ರಚನೆ/ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಆದ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಪೂರ್ಣ ನಿರ್ಬಂಧವಿಲ್ಲದ ಚಿತ್ರಣವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಅಂಕಿ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರವು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿನ್ಯಾಸದ ಮೇಲೆ, ಕ್ರಿಯೆಯ ಮೇಲೆ,ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕತೆಯ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಅಂಕಿ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಸತತವಾಗಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಜಾಹಿರಾತು , ವಾಣಿಜ್ಯ , ಮತ್ತು ಮತದಾನದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಇರುತ್ತದೆ. ಹಾಗು 'ಅಂಕಿಸಂಖ್ಯೆ ' ಅಥವಾ (ವಿಶಾಲ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ)"ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ" ಅದಲು-ಬದಲಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಬಾರದು. [ಸೂಕ್ತ ಉಲ್ಲೇಖನ ಬೇಕು]

ವಾಣಿಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂಕಿ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ ಪಾರ್ಶ್ವಚಿತ್ರ

ಬದಲಾಯಿಸಿ
ಅಂಕಿ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪಾರ್ಶ್ವಚಿತ್ರವನ್ನು ವಿವರಿಸುವಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆದಾರರು ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಹಲವಾರು ವಿಭಿನ್ನತೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಂಕಿ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪಾರ್ಶ್ವಚಿತ್ರವು ( ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ "ಅಂಕಿ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರವು ")ಒಂದು ಗುಂಪಿನ ಸಾಂಕೇತಿಕ ಸದಸ್ಯತ್ವವನ್ನು ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಷಯವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದು, ಒಂದು ಮಾನಸಿಕ ಚಿತ್ರಣ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಲ್ಪನೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ , ಮಾರುಕಟ್ಟೆದಾರರು ಒಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ, ಹೆಂಗಸರ ಬಗ್ಗೆ , ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರ ಬಗ್ಗೆ , 18 ರಿಂದ 24 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಅಂಕಿ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. 

ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಂಶೋಧಕರಿಗೆ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಷಯಗಳಿವೆ: ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ,ಇಡೀ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಭಾಗಗಳು ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಉಪ ಪಂಗಡಗಳು ಅಸ್ಥಿತ್ವದಲ್ಲಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು; ಮತ್ತು ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ಭಾಗದಲ್ಲಿನ ಸಾಂಕೇತಿಕ ಸದಸ್ಯರ ಗುಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಹಾಗು ಸಂಪೂರ್ಣ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದು. ಒಂದು ಸಾರ್ತಿ ಈ ಪಾರ್ಶ್ವಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣವಾದ ನಂತರ , ಇದನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ತಂತ್ರ/ಕೌಶಲ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವ 5 ರೀತಿಯ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಎಂದರೆ, ವಯಸ್ಸು , ಲಿಂಗ , ಆದಾಯದ ಮಟ್ಟ , ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಮನುಕುಲ ವರ್ಣನೆ.

ಪೀಳಿಗೆಯ ಸಮಂಜಸತೆ

ಬದಲಾಯಿಸಿ
ಪೀಳಿಗೆಯ ಸಮಂಜಸತೆ ಯನ್ನು ವಿವರಿಸುವುದೆಂದರೆ, "ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿನ ಬಿಡುವಿನ ಅನುಭವವನ್ನು ( ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಕೆಲವು ಅರ್ಥವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿ ) ವೈಯಕ್ತಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಒಂದು ತಂಡ ಪಡೆಯುವುದು ಆಗಿರುತ್ತದೆ ."[೧] ಒಂದು ತಂಡದ ಜನರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದನುಸಾರ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಘಟನೆಯನ್ನು 1920ರ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಇಂದು ಆ ವಿಚಾರ,ಜನಪ್ರಿಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹಾದಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದರ ಮುಖಾಂತರ , ಎಲ್ಲರೂ ತಿಳಿದಿರುವ "ಬೇಬಿ ಬೂಮರ್ " ಮತ್ತು "ಪೀಳಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ "ಆಗಿದೆ.
'ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್'^^ನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹುಟ್ಟು ಸಮಂಜಸತೆ ಅಧ್ಯಯನ ಶ್ರೇಣಿಗಳಿದ್ದು ,ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯ ಮೂರು 12 ವರ್ಷಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿದ್ದು : 1946ರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮೋಜಣಿ/ಅಳತೆ , 1958 ರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧ್ಯಯನ ,[೨] 1970 ರ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಸಮಂಜಸತೆಯ ಅಧ್ಯಯನ ,[೩] ಮತ್ತು ಸಹಸ್ರ ವಾರ್ಷಿಕ ಅವಧಿಯ ಸಮಂಜಸತೆಯ ಅಧ್ಯಯನವೂ , 2000ದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಜನರ ಜೀವನದ ಮಾದರಿ (ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ 17,000 ಪ್ರತಿ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ )ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅನುಸರಿಸಿದ್ದು, ಇಂದಿಗೂ ಅದು ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಾಗಿ ಗಳಿಸಿದ್ದು, ಈ ಅಧ್ಯಯನಗಳಿಂದ ಊಹಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅವು ನಾಲ್ಕು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಜನಾಂಗದ ನಿರ್ಧಿಷ್ಟ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು, ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ , ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ , ಅರ್ಹತೆ/ನಡವಳಿಕೆ , ಶರೀರ ವಿನ್ಯಾಸ,ಮಕ್ಕಳ ಇರುವಿಕೆ,ಉದ್ಯೋಗಗಳ ಮಾದರಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ. ಕೊನೆಯ ಮೂರನ್ನು ರೇಖಾಂಶ ಅಧ್ಯಯನದ ಕೇಂದ್ರವು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.

ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಸಮಂಜಸತೆ/ಸಮವಯಸ್ಕತೆ

ಬದಲಾಯಿಸಿ
ವಿಲಿಯಂ ಸ್ತ್ರಾಸ್ಸ್ ಮತ್ತು ನೀಲ್ ಹೋವೇ ,ಇವರು ನಡೆಸಿದ ಅಧ್ಯಯನದನ್ವಯ ,ತಾವು ಬರೆದ ಪುಸ್ತಕಗಳಾದ ಜನರೇಶನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಫೋರ್ತ್ ಟರ್ನಿಂಗ್ ^^ನಲ್ಲಿ ಪೀಳಿಗೆಯ ಸಾಮ್ಯತೆ ಮತ್ತು ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಬಗ್ಗೆ 15ನೇ ಶತಮಾನದಷ್ಟು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ, 80 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ , ಪೀಳಿಗೆಯು 4 ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ಸುಮಾರು 20 ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಅಂತರದಲ್ಲಿದೆ . ಮೊದಲನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸಂಧೀಕಾಲದ ಸಮಯದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರನ್ನು "ಕಲಾವಿದರು" ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಅವಧಿಯು "ಉನ್ನತ" ಅವಧಿಯಾಗಿದ್ದು, ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರನ್ನು "ಪ್ರವಾದಿ/ಧರ್ಮೋಪದೇಶಕ" ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮುಂದಿನ ಅವಧಿಯು "ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಅವಧಿ" ಯಾಗಿದ್ದು, ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರನ್ನು "ಚರಪಶುಪಾಲಕ ಕುಲದವರು/ಅಲೆಮಾರಿಗಳು" ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಹಂತದ ಅವಧಿಯು, "ಗೋಜು ಬಿಡಿಸಿದ ಅವಧಿ" ಯಾಗಿದ್ದು , ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು "ನಾಯಕರು " ಎನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ "ಉನ್ನತ ಅವಧಿ " 50 ಮತ್ತು 60 ರ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ. (ಈ ಕಾರಣದಿಂದ, ಬೇಬಿ ಬೂಮೆರ್ಸ್^^ಗಳು ಇತ್ತೀಚಿನ "ಪ್ರವಾದಿ/ಸಂತರ " ಬೆಳೆಗಳಾಗಿವೆ./ಸಂತರ ಪೀಳಿಗೆಯ ಮಕ್ಕಳು ಜನಿಸಿದರು.)

ಅಮೆರಿಕಾದ ಪೀಳಿಗೆಯ ಸಮಂಜಸತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಕ್ಹುಮನ್ ಮತ್ತು ಸ್ಕಾತ್ತ್ (1989) 1985ರಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ ಸ್ಪಷ್ಟ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ , ಎಲ್ಲಾ ವಯಸ್ಸಿನ ದೊಡ್ಡವರ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಪಡೆದು, "ಪ್ರಪಂಚದ ಯಾವ ವಿಷಯ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಮುಖ್ಯ?"[೪] ಎಂದು ಕೇಳಲಾಯಿತು. ಅವರು 33 ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಭಾವ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು. ಪ್ರತಿವಾದಿಯ ವಯಸ್ಸನ್ನು ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ , ಶ್ರೇಣೀಕೃತ ಅವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿದಾಗ ಏಳು ನಿರ್ಧಿಷ್ಟ ಸಮಂಜಸತೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಯಿತು. ಈ ದಿನ ಕೆಳಕಂಡ ವರ್ಣನಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ಸತತವಾಗಿ ಸಮಂಜಸತೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ:

 • ಖಿನ್ನತೆಯ/ಚಿಂತೆಯ ಸಮವಯಸ್ಕರು (1912 ರಿಂದ 1921ರ ನಡುವೆ ಜನಿಸಿದವರು )
  • ನೆನಪಿಡುವ ಘಟನೆಗಳು : ಅತಿಯಾದ ಖಿನ್ನತೆ ,ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ನಿರುದ್ಯೋಗ , ಬಡತನ , ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಕೊರತೆ , ಹಣಕಾಸಿನ ಸ್ಥಿತಿಯ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ.
  • ಮುಖ್ಯ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು: ಹಣಕಾಸಿನ ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ ಹೋರಾಟ /ಹೆಣಗಾಡು, ಅಪಾಯದ ಪ್ರತಿಕೂಲ ,ಹಾಳುಮಾಡಬಾರದ -ಬೇಡವಾದ -ಪ್ರವೃತ್ತಿ ,ಸೌಲಭ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ/ಪ್ರಯತ್ನ
 • ವಿಶ್ವ ಸಮರ - II ರ ಮುಂಚಿನ ಅವಧಿಯ ಸಮಂಜಸತೆ ( 1922 ರಿಂದ 1927ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು.)
  • ನೆನಪಿನ ಘಟನೆಗಳು : ಹಲವರು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ, ಹಲವರು ವಾಪಸ್ಸು ಬರದಿರುವುದು, ಯುದ್ಧದಿಂದ ಆದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅನುಭವ ,ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಲ್ಲಿ ದುಡಿಯುವ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು, ಸಾಮಾನ್ಯ ಶತ್ರುವಿನ ಸೋಲನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವುದು.
  • ಮುಖ್ಯ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು : ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯತನದಿಂದ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡುವುದು. ದೇಶಪ್ರೇಮ/ಭಕ್ತಿ , ತಂಡದ ಆಟಗಾರ
 • ವಿಶ್ವ ಸಮರ - II ರ ಅವಧಿಯ ಸಮಂಜಸತೆ ( 1928 ರಿಂದ 1945ರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು.)
  • ನೆನಪಿನ ಘಟನೆಗಳು : ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ನಿರ್ವಹಣೆ , ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ , ಶೀತಲ ಸಮರ , ಮಕ್ ಕಾರ್ಥ್ಯಿಸ್ಮ್ ,ಔಷಧಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ
  • ಮುಖ್ಯ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು : ನಿಶ್ಚಿತತೆ/ಒಪ್ಪಿಗೆ , ರಕ್ಷಣೆ , ಸಂಪ್ರದಾಯ ಕುಟುಂಬದ ಮೌಲ್ಯಗಳು
 • ಸಮಂಜಸತೆಯಲ್ಲಿ ಮಗುವಿನ ಜನನ/ಬೆಳವಣಿಗೆ #1 [ಸೂಕ್ತ ಉಲ್ಲೇಖನ ಬೇಕು] ( 1946 ರಿಂದ 1954ರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು.)
 • ಏರಿಕೆಯ ಸಮಂಜಸತೆ #2 - "ಜನರೇಶನ್ಸ್ ಜೋನ್ಸ್", ಜನನ 1955-1965
  • ನೆನಪಿನ ಘಟನೆಗಳು : ನೀರು ಬಾಗಿಲು/ವಾಟರ್ ಗೇಟ್ ಪ್ರಕರಣ ನಿಕ್ಸೋನ್^^ನ ರಾಜೀನಾಮೆ , ಶೀತಲ ಯುದ್ಧ , ತೈಲ ಅಡಚಣೆ , ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ , ಡಿಸ್ಕೋ , ಅನಿಲ ಕಡಿತ
  • ಮುಖ್ಯ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು : ಕಡಿಮೆ ಆಶಾವಾದಿ , ಲೌಕಿಕ ,ಸಾಮಾನ್ಯ ನಿರರ್ಥಕತೆ
 • ಪೀಳಿಗೆಯ X ಸಮಂಜಸತೆ ( 1965 ರಿಂದ 1980ರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು )
  • ನೆನಪಿನ ಘಟನೆಗಳು : ಚಾಲೆಂಜರ್ ಉಡಾವಣೆ , ಇರಾನ್ -ವಿರೋಧ , ರಿಯಗ್ನೋಮಿಕ್ಸ್ , ಏಡ್ಸ್ ,ಸ್ಟಾರ್ ವಾರ್ಸ , ಎಂಟಿವಿ , ಮನೆ ಬಳಕೆ ಗಣಕಯಂತ್ರ , ಕ್ಷೇಮಕರ ಸೆಕ್ಸ್ , ವಿಚ್ಛೇಧನ , ಒಂದೇ ಪೋಷಕ ಕುಟುಂಬಗಳು , ಶೀತಲ-ಸಮರದ ಕೊನೆ - ಬರ್ಲಿನ್ ಗೋಡೆಯ ಪತನ , ಮರಳುಗಾಡಿನ ಬಿರುಗಾಳಿ/ಪ್ರವಾಹ
  • ಮುಖ್ಯ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು : ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಭದ್ರತೆಯ ತಹ ತಹ , ಸ್ವಾವಲಂಭಿ/ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ , ಅನೌಪಚಾರಿಕತೆ , ಉದ್ಯಮ ಶೀಲತೆ
 • ಲಕ್ಷ ಪೀಳಿಗೆಯ ಸಮಂಜಸತೆ ಯನ್ನು 'ಪೀಳಿಗೆ' ' Y 'ಅಂತಲೂ ಕರೆಯಬಹುದು. ( 1981ರಿಂದ 2001)ರಲ್ಲಿ ಜನನ.

ಯು.ಎಸ್. ನ ಅಂಕಿಸಂಖ್ಯೆಯ ಹುಟ್ಟು ಸಮಂಜಸತೆ

ಬದಲಾಯಿಸಿ
ಯು.ಎಸ್^^ನ ಸೆನ್ಸಸ್ ಬ್ಯೂರೋ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ [weasel words]ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಅಂಕಿಸಂಖ್ಯೆ ಹುಟ್ಟು ಸಮಂಜಸತೆ[ಸೂಕ್ತ ಉಲ್ಲೇಖನ ಬೇಕು]ಯನ್ನು , ಹುಟ್ಟು-ಸಂಖ್ಯೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅಳೆದು,ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಿದೆ:
 • ಕ್ಲಾಸಿಕ್ಸ್ ( 1900 ರಿಂದ 1920 ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರು.)
 • ಬೇಬಿ ಬಸ್ಟ್ (I) (1921 ರಿಂದ 1945ರ ಅವಧಿಯ ಜನನ )
  • ಮುಂಚಿನ ಸಮಂಜಸತೆ ( 1921 ರಿಂದ 1933ರ ಅವಧಿಯ ಜನನ)
  • ತಡವಾದ ಸಮಂಜಸತೆ ( 1934 ರಿಂದ 1946ರ ಅವಧಿಯ ಜನನ )
 • ಮಕ್ಕಳ ಏರಿಳಿತ (1946 ರಿಂದ 1964ರ ಅವಧಿಯ ಜನನ )
  • ಏರಿಳಿತ ಸಮಂಜಸತೆ #1 (1946 ರಿಂದ 1957ರ ಅವಧಿಯ ಜನನ )
  • ಏರಿಳಿತ ಸಮಂಜಸತೆ #2 (1957 ರಿಂದ 1964ರ ಅವಧಿಯ ಜನನ )
 • ಜೆನ್ X/ಬೇಬಿ ಬಸ್ಟ್ (II) ( 1964 ರಿಂದ 1976ರ ಅವಧಿಯ ಜನನ )
 • ಎಕೋ ಏರಿಳಿತ ( 1976 ರಿಂದ 1994ರ ಅವಧಿಯ ಜನನ )
  • ಮುಂದುವರಿಯುವಿಕೆ (1977 ರಿಂದ 1990ರ ಅವಧಿಯ ಜನನ )
  • ಹಿಂದುಳಿದಿರುವಿಕೆ (1990 ರಿಂದ 1994ರ ಅವಧಿಯ ಜನನ )
ಏರಿಳಿತದ ತುತ್ತ-ತುದಿಯ ವರ್ಷ ಅಥವಾ ಅದರ ತದ್ವಿರುದ್ಧ ಗುಂಪುಗಳು ಉಪ-ವಿಭಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟಾಗ,ಅದನ್ನು ಸಹಜ ಇಲ್ಲವೇ ಉಲ್ಟಾ ಗಂಟೆಯಾಕಾರದ -ಮಾದರಿಯ ತಿರುವು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. (ನೇರವಾದ ತಿರುವಿಗಿಂತ ). ಉಪ-ವಿಭಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಸಮಂಜಸತೆಯನ್ನು "ಪ್ರಿ -ಪೀಕ್ " ( ಪೀಕ್ ವರ್ಷಗಳೂ ಸೇರಿ ) ಮತ್ತು "ಪೋಸ್ಟ್ -ಪೀಕ್ "ಎಂದು ತಿಳಿಯಬಹುದಾಗಿದೆ. 1957ಅನ್ನು ಮಕ್ಕಳ ಏರಿಕೆಯ ತುತ್ತ-ತುದಿ ಎಂದು ತಿಳಿಯಬಹುದಾಗಿದ್ದು, 4.3 ಮಿಲಿಯನ್ ಮಕ್ಕಳ ಜನನದಿಂದ ಫಲವತ್ತತೆಯು 122.7 ಆಗಿರುತ್ತದೆ . ಆದರೂ ಪೋಸ್ಟ್ -ಪೀಕ್ ಜನನವು ( ಬೂಮರ್ಸ್ ಗಳ ಹಿಂದುಳಿದಿರುವಿಕೆ ) ಇಳಿಮುಖವಾಗಿದ್ದು, ಕೆಲವೊಂದು ಸಾರ್ತಿ ಇದು "ಬಸ್ಟ್ "ಎಂದು ಆದರೂ, ಈಗಲೂ ಸಂಬಂಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಜನನವಾಗಿದೆ. ನಾವು ಹುಟ್ಟಿದ ಸಮಂಜಸತೆಯಲ್ಲಿ , ಹುಟ್ಟಿನ ವರ್ಷ ಸೇರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಸಹಜ ಹುಟ್ಟಿನ ಮಾಪನ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಸೇರಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. 
ಚಿತ್ರ:BR curve.GIF
1958ರಲ್ಲಿ ಜನನ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತಿದ್ದಂತೆ , 1960 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಜನನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ , ಮಕ್ಕಳ ಏರುವಿಕೆಯ ತಿರುವು ಋಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ . 1958ರಿಂದ 1961ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಜನನದ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆಯ ಕಡೆ ವಾಲತೊಡಗಿ ,1969ರ ದಶಮಾನದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಪ್ರಿ -WWII ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದಂತಾಗಿ , 12 ವರ್ಷ ಏರುತ್ತಾ, ಮತ್ತು 12 ವರ್ಷ ಜನನದ ಪ್ರಮಾಣ ಇಳಿಯುತ್ತಾ ಇದೆ. ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿನ ಜನನ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು 1939 ಮತ್ತು 1941ರಲ್ಲಿನ ಅಂಕಿ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅನ್ವಯ ತಯೂಬೇರ್ಸ್ , ಫಿಲಿಪ್ ಎಂ . ಹೌಸೆರ್ ಮತ್ತು ವಿಲಿಯಂ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಗ್ಬರ್ನ್^^ರಿಂದ ವಿವರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. [೧] 1962ರಿಂದ 1964ರವರೆಗಿನ ಅಂಕಿ-ಅಂಶದನ್ವಯದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯಂತೆ ,1965 ಹುಟ್ಟಿನ ದರದ ತಳಹದಿ ರೇಖೆಯನ್ನು ತಲುಪಿದ ಮೊದಲ ವರ್ಷವಾಗಿದ್ದು, ಜನನದ ಸಮಂಜಸತೆಯು "ಪೀಳಿಗೆ X" ಆಗಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಅಂಕಿ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಟೀಕೆ ಮತ್ತು ಅರ್ಹತೆಯ ಪಾರ್ಶ್ವಚಿತ್ರ .

ಬದಲಾಯಿಸಿ

ಅಂಕಿ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪಾರ್ಶ್ವಚಿತ್ರ, ಪೀಳಿಗೆಯ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸವಾಗಿದ್ದು, ಜನಗಳ ಗುಂಪಾಗಿದೆ. ಅಂತಹ ಪೀಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜನರು ,ಈ ಪೀಳಿಗೆಯ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಶ್ವಚಿತ್ರದ ಪರಿಧಿಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂಕಿ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿಷಯವು ಶೇಕಡಾವಾರು ಆಗಿದ್ದು, ಒಂದು ತಂಡದ ಸಹಜ ವಿಷಯವಾಗಿದ್ದು, ನಿರ್ಧಿಷ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿಗತವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂಕಿ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪಾರ್ಶ್ವಚಿತ್ರದ ಟೀಕಾಕಾರರು ವಾದಿಸುತ್ತಾ, ಅಂತಹ ವಿಶಾಲ ಪೀಳಿಗೆಯು ಒಂದು ಪರಿಮಿತಿಯ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಗಾತ್ಮಕ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಲ್ಪಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಆದರೂ, ಅದರ ಅಂತ್ಯವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವಾಗಿ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನೀಡಿ, ಈ ಟೀಕೆಗೆ ಅಂತಹ ಒಪ್ಪಿಗೆಯಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಕಿ ಸಂಖ್ಯೆ ವಿಷಯವು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ತಳಹದಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಪೀಳಿಗೆಯ ಸಮಂಜಸತೆಯ ವಿಷಯವು, ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ (ಕಡಿಮೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಯುರೋಪ್ )ಹೊಂದಿದ್ದಾಗಿದ್ದು, ಒಂದು ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬರುವುದು ಫಲದಾಯಕವಲ್ಲವಾದರೂ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಾತಾವರಣ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿದಾಯಕ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದೆ.[೫]

ಇವುಗಳನ್ನೂ ನೋಡಿ

ಬದಲಾಯಿಸಿ

ಇತರೆ :

ಆಕರಗಳು

ಬದಲಾಯಿಸಿ
 1. ರಯ್ದರ್,ಎನ್., ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದಲಾವಣೆಯ ಅಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಸಮವಯಸ್ಕರ ಕಲ್ಪನೆ , 1959ರ ಅಮೆರಿಕನ್ ಸೋಶಿಯಾಲಾಜಿಕಾಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಶನ್^^ನ ವಾರ್ಷಿಕ ಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲಾಯಿತು.
 2. Power C and Elliott J (2006). "Cohort profile: 1958 British Cohort Study". International Journal of Epidemiology. 35 (1): 34–41. doi:10.1093/ije/dyi183.
 3. Elliott J and Shepherd P (2006). "Cohort profile: 1970 British Birth Cohort (BCS70)". International Journal of Epidemiology. 35 (4): 846–843. doi:10.1093/ije/dyl174.
 4. ಸ್ಚುಮ್ಯಾನ್ , ಹೆಚ್ . ಮತ್ತು ಸ್ಕಾತ್ತ್ , ಜೆ . (1989), ಸಂತತಿಗಳ ಮತ್ತು ನೆನಪುಗಳ ಸಂಗ್ರಹ , ಅಮೆರಿಕನ್ ಸೋಶಿಯಾಲಾಜಿಕಲ್ ರಿವ್ಯೂ , ಆವೃತ್ತಿ . 54, 1989, ಪುಟದಿಂದ ಪುಟಕ್ಕೆ . 359-81.
 5. O'CONNOR, DONAL (2009-06-11). "Our health-care system about to go 'boom'". The Beacon Herald. Sun Media. Archived from the original on 2010-03-14. Retrieved 2009-06-14. {{cite news}}: Cite has empty unknown parameter: |coauthors= (help)
 • ಕ್ಲುಕೆ , ಎ . (2000) ಕೋಪಿಂಗ್ ವಿಥ್ ಚೇನ್ಜಿಂಗ್ ಡೆಮೋಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ Archived 2011-05-14 ವೇಬ್ಯಾಕ್ ಮೆಷಿನ್ ನಲ್ಲಿ. ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ನೋಂದಣಿಯ ಮೇಲೆ ಅಂಕಿ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಮಾದರಿ/ರೀತಿಗಳಿಂದ ಆದ ಬದಲಾವಣೆಯ ಪರಿಣಾಮದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ.
 • ಮೆರೆದಿತ್ , ಜಿ ., ಸ್ಚೆವೀ, ಸಿ ., ಮತ್ತು ಹೈಮ್ , ಎ . (2002), ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಬೈ ಡಿಫೈನಿಂಗ್ ಮೊಮೆಂಟ್ಸ್ : 5 ಬಹಳ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯಿರುವ ವಂಶಾವಳಿಯ ಸಮಂಜಸತೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಹೊಸ ಕೌಶಲಗಳು , ಹಂಗರಿ ಮೈನ್ಡ್ಸ್ ಸೇರಿದೆ., ನ್ಯೂ ಯಾರ್ಕ್ , 2002, ಐ ಎಸ್ ಬಿ ಎನ್ 0-7645-5412-3

ಹೊರಗಿನ ಕೊಂಡಿಗಳು

ಬದಲಾಯಿಸಿ