ಕ್ರಾಂತಿವೀರ

ಕನ್ನಡದ ಒಂದು ಚಲನಚಿತ್ರ
ಕ್ರಾಂತಿವೀರ
ಕ್ರಾಂತಿವೀರ
ನಿರ್ದೇಶನಆರ್.ರಾಮಮೂರ್ತಿ
ನಿರ್ಮಾಪಕಆರ್.ರಾಮಮೂರ್ತಿ
ಪಾತ್ರವರ್ಗರಾಜಕುಮಾರ್ ಜಯಂತಿ ರಾಜೇಶ್, ಬಿ.ವಿ.ರಾಧ, ದ್ವಾರಕೀಶ್
ಸಂಗೀತಸತ್ಯಂ
ಛಾಯಾಗ್ರಹಣಬಿ.ದೊರೈರಾಜ್
ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು೧೯೭೨
ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆಶ್ರೀರಾಮ ಎಂಟರ್‍ಪ್ರೈಸಸ್