ಕೊಲಂಬಸ್

ದ್ವಂದ್ವ ನಿವಾರಣೆ

ಕೊಲಂಬಸ್ ಎಂಬದು ಈ ಕೆಳಗಿನವನ್ನು ಸೂಚಿಸಬಹುದು:

"https://kn.wikipedia.org/w/index.php?title=ಕೊಲಂಬಸ್&oldid=119430" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ