ಕುಳ್ಳ ಕುಳ್ಳಿ

ಕನ್ನಡದ ಒಂದು ಚಲನಚಿತ್ರ
ಕುಳ್ಳ ಕುಳ್ಳಿ
ಕುಳ್ಳ ಕುಳ್ಳಿ
ನಿರ್ದೇಶನಭಾರ್ಗವ
ನಿರ್ಮಾಪಕದ್ವಾರಕೀಶ್
ಪಾತ್ರವರ್ಗದ್ವಾರಕೀಶ್ ಜಯಚಿತ್ರ ಸುಂದರ್ ಕೃಷ್ಣ ಅರಸ್, ಪ್ರಭಾಕರ್
ಸಂಗೀತರಾಜನ್-ನಾಗೇಂದ್ರ
ಛಾಯಾಗ್ರಹಣಡಿ.ವಿ.ರಾಜಾರಾಂ
ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು೧೯೮೦
ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆದ್ವಾರಕೀಶ್ ಫಿಲಂಸ್