ಮುಖ್ಯ ಮೆನು ತೆರೆ

ಉಡುಪಿ ಕೃಷ್ಣಭವನ್, ಬಳೆಪೇಟೆ, ಬೆಂಗಳೂರು

ಉಡುಪಿ ಕೃಷ್ಣಭವನ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬಳೇಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಒಂದು ಉಡುಪಿ ಖಾದ್ಯಶೈಲಿಉಪಹಾರಗೃಹ. ಇದು ವಿಶಾಲವಾಗಿದ್ದು, ಬಳೆಪೇಟೆಯಂತಹ ಜನಸಂದಣಿಯ ಮಧ್ಯೆಯೂ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು, ಇಡ್ಲಿ, ವಡೆ, ದೋಸೆ, ಚೌಚೌಭಾತ್, ಸವಿಯಲು ಅನುಕೂಲವಾದ ಪರಿಸರ ಹೊಂದಿದೆ.

ಇದೊಂದು ತುಣುಕು ಲೇಖನ. ನೀವು ಇದನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾಗೆ ಸಹಕರಿಸಬಹುದು.