ಸಸ್ತನಿಗಳಲ್ಲಿ, ಅಡ್ರೀನಲ್ ಅಥವಾ ಮೂತ್ರಜನಕಾಂಗಗಳ ಮೇಲಿನ ಗ್ರಂಥಿಗಳು (ಸುಪ್ರಾರೀನಲ್ ಗ್ರಂಥಿಳು ಎಂದೂ ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ) ಮೂತ್ರಜನಕಾಂಗದ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ಶೇಖರವಾಗಿರುವ ತ್ರಿಕೋನಾಕಾರದ ಅಂತಃಸ್ರಾವಕ (ನಿರ್ನಾಳಗ್ರಂಥಿಗಳ) ಗ್ರಂಥಿಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳು ಕೋರಿಕೊಸ್ಟೊರೊಯ್ಡ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಟಿಕೊಲೊಮಿನ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ, ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ ಕೊರ್ಟಿಸೊಲ್ ಮತ್ತು ಅಡಿರ್ನಲೈನ್ (ಎಪಿನ್‌ಫ್ರಿನ್)ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ, ಸಂಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಮೂಲಕ ಒತ್ತಡದ ಸಂಯೋಜನೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಹಾರ್ಮೋನ್‌ಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

Adrenal gland
Endocrine system
Adrenal gland
ಲ್ಯಾಟಿನ್ glandula suprarenalis
Gray's subject #277 1278
System Endocrine
Artery superior suprarenal artery, middle suprarenal artery, Inferior suprarenal artery
Vein suprarenal veins
Nerve celiac plexus, renal plexus
Lymph lumbar glands
Precursor mesoderm, neural crest
MeSH Adrenal+Glands
Dorlands/Elsevier Adrenal gland

ಅಂಗರಚನಾ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯ

ಬದಲಾಯಿಸಿ

ಅಂಗರಚನಾ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ, ಮೂತ್ರಜನಕಾಂಗದ ಮೇಲಿನ ಗ್ರಂಥಿಗಳು, ಪ್ರತಿ ಬದಿಯ ಮೂತ್ರಜನಕಾಂಗದ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ರಚಿತವಾಗಿರುವ ರೆಟ್ರೊಪೆರಿಟೋನಿಯಮ್‌ನಲ್ಲಿ ರಚನೆಗೊಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅವುಗಳು ಒಂದು ಮೇದಸ್ಸಿನ (ಕೊಬ್ಬುಳ್ಳ) ಕೋಶ ಮತ್ತು ಕಲಿಜದ ತಂತು ಕೋಶದಿಂದ ಆವರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಮಾನವರಲ್ಲಿ, ಮೂತ್ರಜನಕಾಂಗದ ಮೇಲಿನ ಗ್ರಂಥಿಗಳು ೧೨ನೆಯ ಕುತ್ತಿಗೆಯಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆಯವರೆಗೆ ಮುಂಡಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಬೆನ್ನು ಮೂಳೆಗಳ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಪ್ರತಿ ಮೂತ್ರಜನಕಾಂಗದ ಗ್ರಂಥಿಯು ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನವಾದ ವಿನ್ಯಾಸಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ, ಮೂತ್ರಜನಕಾಂಗದ ಹೊದಿಕೆ (ಹೊರಪದರ) ಮತ್ತು ಮೆಡ್ಯುಲಾ (ಮೂತ್ರಜನಕಾಂಗದ ಒಳಭಾಗ), ಈ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಹಾರ್ಮೋನ್‌ಗಳನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಮೂತ್ರಜನಕಾಂಗದ ಹೊರಪದರವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕೊರ್ಟಿಸೋಲ್ (ಮೂತ್ರಜನಕಾಂಗದ ಹೊರಪದರದ ಹಾರ್ಮೋನ್), ಎಲ್ಡಾಸ್ಟೆರೋನ್, ಮತ್ತು ಗಂಡು ಹಾರ್ಮೋನ್‌ (ಆಂಡ್ರೋಜೆನ್)ಗಳನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಹಾಗೆಯೇ, ಮೆಡ್ಯುಲಾವು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಎಪಿನ್‌ಫ್ರಿನ್ ಮತ್ತು ನೋರ್‌ಫೈನ್‌ಫ್ರಿನ್‌ಗಳನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮೂತ್ರಜನಕಾಂಗದ ಗ್ರಂಥಿಗಳ ಸಂಯೋಜಿತ ಸರಾಸರಿ ತೂಕವು ಪ್ರಬುದ್ಧರಲ್ಲಿ (ವಯಸ್ಕರಲ್ಲಿ) ೭ ರಿಂದ ೧೦ ಗ್ರಾಮ್‌ಗಳಿರುತ್ತವೆ.[೧]

ಕವಚ (ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್‌)

ಬದಲಾಯಿಸಿ

ಮೂತ್ರಜನಕಾಂಗದ ಕವಚವು ಕೊಲೆಸ್ಟರಾಲ್‌ಗಳಿಂದ ಕೊರಿಕೋಸ್ಟೆರಾಯ್ಡ್ ಹಾರ್ಮೋನ್‌ಗಳ ಸಂಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಯೋಜಿತವಾಗಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಕೆಲವು ಕೋಶಗಳು ಹೈಪಥಾಲಮಿಕ್-ಪಿಟ್ಯುಟರಿ-ಮೂತ್ರಜನಕಾಂಗದ ಆಕ್ಸಿಸ್‌ಗೆ ಸೇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೊರಿಸ್ಟೋಲ್ ಮತ್ತು ಕೊರ್ಟಿಕೋಸ್ಟೆರೋನ್ ಸಂಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಮೂಲಗಳಾಗಿವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಒತ್ತಡವಿಲ್ಲದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಮಾನವ ಮೂತ್ರಜನಕಾಂಗದ ಗ್ರಂಥಿಗಳು ಪ್ರತಿ ದಿನಕ್ಕೆ ೩೫–೪೦ ಎಮ್‍ಜಿಗೆ ಸರಿಸಮನಾದ ಕೊರ್ಟಿಸೋನ್ ಆಸಿಟೇಟ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ.[೨] ಕವಚದ ಇತರ ಕೋಶಗಳು ಟೆಸ್ಟಾಸ್ಟೆರೋನ್ (ಲೈಂಗಿಕ ಹಾರ್ಮೋನ್)ನಂತಹ ಆಂಡ್ರೋಜೆನ್ (ಗಂಡು ಹಾರ್ಮೋನ್) ಅನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಕೆಲವು ಕೋಶಗಳು ಎಲ್ಡಾಸ್ಟರೋನ್ ಸ್ರವಿಸುವ ಮೂಲಕ ನೀರು ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಸಾಂದ್ರತೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತವೆ. ಮೆಡ್ಯುಲಾದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ನರೋದ್ದೀಪನಕ್ಕೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ, ಕವಚವು ಪಿಟ್ಯುಟರಿ ಗ್ರಂಥಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ಹೈಪೋಥಾಲಮಸ್, ಹಾಗೆಯೇ ರೆನಿನ್-ಆಂಜಿಯೋಟೆನ್ಸಿನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ಸ್ರವಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ನ್ಯೂರೋಎಂಡಾಕ್ರೀನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್‌ಗಳಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಮೂತ್ರಜನಕಾಂಗದ ಕವಚವು ಮೂರು ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಪದರಗಳಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಅಂಗರಚನಾ ಶಾಸ್ತ್ರದ ವಿಭಾಗೀಕರಣ ವು ಸೂಕ್ಷ್ಮದರ್ಶಕೀಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವಿಭಾಗವು (ಪದರವು) ಗುರುತಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಅಂಗರಚನೆಯ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಒಂದು ವಿಭಾಗದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಭಾಗವು ವಿಂಗಡಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.[೩] ಮೂತ್ರಜನಕಾಂಗದ ಕವಚವು ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯಾತ್ಮಕ ವಿಭಾಗ ವನ್ನೂ ಕೂಡ ತೋರ್ಪಡಿಸುತ್ತದೆ: ಪ್ರತಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಗುಣಲಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಕಿಣ್ವಗಳ ಸ್ವಭಾವಗಳ (ಸತ್ವಗಳ) ಮೂಲಕ, ವಿಭಾಗಗಳು ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಹಾರ್ಮೋನ್‌ಗಳನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಸ್ರವಿಸುತ್ತವೆ.[೩]

ಜೋನಾ ಗ್ಲೋಮೆರುಲೋಸಾ (ಬಾಹಿಕ)
ಅತ್ಯಂತ ಹೊರಪದರ, ಜೋನಾ ಗ್ಲೋಮೆರುಲೋಸಾವು ಮಿನರಲೋಕೊರ್ಟಿಕೊಯ್ಡ್‌ಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಪ್ರಮುಖ ವಿಭಾಗವಾಗಿದೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಡೋಸ್ಟೆರೋನ್‌ನ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಪ್ರಮುಖ ವಿಭಾಗವಾಗಿದೆ, ಅದು ರಕ್ತದ ಒತ್ತಡದ ನಿಯಂತ್ರಣದ ದೀರ್ಘಾವಧಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ.
ಜೋನಾ ಫೆಸಿಕ್ಯುಲಾಟಾ
ಗ್ಲೋಮೆರುಲೋಸಾ ಮತ್ತು ರೆಟಿಕ್ಯುಲರಿಸ್‌ಗಳ ನಡುವೆ ರಚಿತವಾದ ಜೋನಾ ಫೆಸಿಕ್ಯುಲಾಟಾವು ಗ್ಲುಕೋಕೋರ್ಟಿಕೋಯ್ಡ್‌ಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಹೊಣೆಯಾಗಿದೆ, ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಮಾನವರಲ್ಲಿ ಕೊರ್ಟಿಸೋಲ್‌ಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಜೋನಾ ಫೆಸಿಕ್ಯುಲಾಟಾವು ಮುಂಭಾಗದ ಪಿಟ್ಯುಟರಿಯಿಂದ ಎಡೆರ್ನೋಕೊರ್ಟಿಕೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಹಾರ್ಮೋನ್‌ಗಳಿಗೆ (ACTH) ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ ಹಾರ್ಮೋನ್‌ನ ಸ್ಪೋಟನವನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದು ತಳದ ಹಂತದ (ಕೆಳ ಮಟ್ಟದ) ಕೊರ್ಟಿಸೋಲ್ ಅನ್ನು ಸ್ರವಿಸುತ್ತದೆ.
ಜೋನಾ ರೆಟಿಕ್ಯುಲರಿಸ್
ಅತ್ಯಂತ ಒಳಗಿನ ಕವಚದ ಭಾಗ, ಜೋನಾ ರೆಟಿಕ್ಯುಲರಿಸ್ ಇದು ಮಾನವರಲ್ಲಿ ಗಂಡು ಹಾರ್ಮೋನ್‌ಗಳನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಡಿಹೈಡ್ರೋಎಪಿಎಂಡ್ರೋಸ್ಟೆರೋನ್ (DHEA) ಮತ್ತು DHEA ಸಲ್ಫೇಟ್‌ಗಳನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಮೆಡುಲ್ಲಾ

ಬದಲಾಯಿಸಿ

ಮೂತ್ರಜನಕಾಂಗದ ಮೆಡುಲಾವು ಮೂತ್ರಜನಕಾಂಗದ ಗ್ರಂಥಿಯ ಕೇಂದ್ರ ಭಾಗವಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಇದು ಮೂತ್ರಜನಕಾಂಗದ ಕವಚದಿಂದ ಆವರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಮೆಡುಲಾದ ಕ್ರೊಮಾಫಿನ್ ಕೋಶಗಳು ಕ್ರೋಮಿಕ್ ಆಮ್ಲಕ್ಷಾರಗಳ ಜೊತೆಗಿನ ಕಂದುಬಣ್ಣದ ಕಲೆಗಳುಳ್ಳ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಗಾಗಿ ಈ ಹೆಸರನ್ನು ನೀಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಇವು ದೇಹದ ಕ್ಯಾಟಿಕೊಲಮಿನ್‌ಗಳ ಎಡ್ರೆನಲಿನ್ (ಎಪಿನ್‌ಫಿರಿನ್) ಮತ್ತು ನೊರ್‌ಎಡ್ರನಲಿನ್‌ (ನೊರ್‌ಎಪಿನ್‌ಫೆರಿನ್)ಗಳನ್ನು ಪ್ರವಹಿಸುವ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಮೂಲವಾಗಿದೆ. ಅಮಿನೋ ಆಮ್ಲ ಟೈರೋಸಿನ್‌ನಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟ ಈ ನೀರಿನಲ್ಲಿ-ಕರಗಬಲ್ಲ ಹಾರ್ಮೋನ್‌ಗಳು ಹೋರಾಟ-ಅಥವಾ-ಹಾರಾಟ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಹಾರ್ಮೋನ್‌ಗಳಾಗಿವೆ. ಈ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯ ಇದರ ಭಾಗದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ, ಮೂತ್ರಜನಕಾಂಗದ ಗ್ರಂಥಿಯು ಸಂವೇದನಾಶೀಲ ನರಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ T೫–T೧೧ಗಳಿಂದ ಎದೆಗೂಡಿನ ಬೆನ್ನು ಹುರಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಪ್ರಿಗ್ಯಾಂಗ್ಲಿಯೋನಿಕ್ ಫೈಬರ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಮೂಲವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.[೪] ಇದು ಪ್ರಿಗ್ಯಾಂಗ್ಲಿಯೋನಿಕ್ ನರಗಳ ಫೈಬರ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ನರೋದ್ದೀಪನಗೊಳ್ಳುವ ಕಾರಣದಿಂದ, ಮೂತ್ರಜನಕಾಂಗದ ಮೆಡುಲಾವು ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟಗೊಂಡ ಸಂವೇದನಶೀಲ ನರಗ್ರಂಥಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.[೪] ಇತರ ಸಂವೇದನಾಶೀಲ ನರಗ್ರಂಥಿಗಳಲ್ಲದೇ, ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮೂತ್ರಜನಕಾಂಗದ ಮೆಡುಲಾ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ನರಕೋಶ ಸಂಗಮದ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದರ ಸ್ರವಿಕೆಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ರಕ್ತದೊಳಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕೊರ್ಟಿಸೋಲ್ ಕೂಡ ಮೆಡುಲಾದಲ್ಲಿ ಎಫಿನ್‌ಫ್ರಿನ್ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸುತ್ತದೆ. ಕವಚದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾದ ಕೊರ್ಟಿಸೋಲ್ ಮೂತ್ರಜನಕಾಂಗದ ಗ್ರಂಥಿಯನ್ನು ತಲುಪುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ, ಹಾರ್ಮೋನ್ ಇದು ಫೆನಿಲೀಥೆನಾಲಮಿನ್ ಎನ್ ಮೀಥೈಲ್‌ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರೇಸ್‌ನ (PNMT) ಮೇಲುನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸುತ್ತದೆ, ಆ ಮೂಲಕ ಎಪಿನ್‌ಫ್ರಿನ್ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮತ್ತು ಸ್ರವಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.[೩]

ರಕ್ತದ ಪೂರೈಕೆ

ಬದಲಾಯಿಸಿ

ಆದಾಗ್ಯೂ ಮೂತ್ರಜನಕಾಂಗದ ಗ್ರಂಥಿಗಳಿಗೆ ರಕ್ತ ಪೂರೈಕೆಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳು (ಮತ್ತು ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳಿಗೂ ಕೂಡ) ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಮೂತ್ರಜನಕಾಂಗದ ಗ್ರಂಥಿಗೆ ರಕ್ತವನ್ನು ಪೂರೈಸುವುದಕ್ಕೆ ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಮೂರು ಅಪಧಮನಿಗಳಿವೆ:

 • ಮೇಲಿನ ಮೂತ್ರಜನಕಾಂಗದ ಮೇಲಿನ ಅಪಧಮನಿಯು ಕೆಳಗಿನ ವಪೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಪಧಮನಿಯ ಮೂಲಕ ನೀಡಲ್ಪಡುತ್ತದೆ
 • ಮಧ್ಯದ ಮೂತ್ರಜನಕಾಂಗದ ಅಪಧಮನಿಯು ಕಿಬ್ಬೊಟ್ಟೆಯ ಅರೋಟಾದಿಂದ ದೊರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ
 • ಕೆಳಗಿನ ಮೂತ್ರಜನಕಾಂಗದ ಅಪಧಮನಿಯು ಕಲಿಜದ ಅಪಧಮನಿಯಿಂದ ದೊರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ

ಮೂತ್ರಜನಕಾಂಗದ ಗ್ರಂಥಿಗಳ ಸಿರೆಯ ಜಲನಿರ್ಗಮನವು ಮೂತ್ರಜನಕಾಂಗದ ಸಿರೆಗಳ ಮೂಲಕ ಸಾಧಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ:

 • ಮೂತ್ರಜನಕಾಂಗದ ಬಲಭಾಗದ ಸಿರೆಯು ಕೆಳಭಾಗದ ಮಹಾ ಸಿರೆಯಲ್ಲಿ ಜಲನಿರ್ಗಮನವಾಗಲ್ಪಡುತ್ತದೆ
 • ಮೂತ್ರಜನಕಾಂಗದ ಎಡ ಭಾಗದ ಸಿರೆಯು ಎಡಭಾಗದ ಮಹಾ ಸಿರೆ ಅಥವಾ ಕೆಳಗಿನ ವಪೆಯ ಸಿರೆಯೊಳಗೆ ಜಲನಿರ್ಗಮನ ಮಾಡಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.

ಮೂತ್ರಜನಕಾಂಗದ ಸಿರೆಗಳು ಕೆಳಗಿನ ವಪೆಯ ಸಿರೆಯ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಅಡ್ಡಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ರಚಿಸಬಹುದು. ಮೂತ್ರಜನಕಾಂಗದ ಗ್ರಂಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಥೈರೊಯ್ಡ್ ಗ್ರಂಥಿಗಳು ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮ್‌ ಅಂಗಾಂಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದ ರಕ್ತವನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಅಂಗಗಳಾಗಿವೆ. ಸುಮಾರು ೬೦ ವರೆಗಿನ ಅಪಧಮನಿಕೆಗಳು ಪ್ರತಿ ಮೂತ್ರಜನಕಾಂಗದ ಗ್ರಂಥಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತವೆ.[೫]

ಪರಿಭಾಷಾ ಶಾಸ್ತ್ರ

ಬದಲಾಯಿಸಿ

ಮೂತ್ರಜನಕಾಂಗದ ಗ್ರಂಥಿಗಳು ಮೂತ್ರಜನಕಾಂಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅವುಗಳ ಸ್ಥಾನದ ಕಾರಣದಿಂದ ಈ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿವೆ. "ಮೂತ್ರಜನಕಾಂಗ" ಎಂಬ ಶಬ್ದವು ಎಡ್- (ಲ್ಯಾಟಿನ್, ಬಳಿ) ಮತ್ತು ರೇನ್ಸ್ (ಲ್ಯಾಟಿನ್, "ಮೂತ್ರಜನಕಾಂಗ") ಎಂಬ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ, "suprarenal" (ಸುಪ್ರಾರೆನಲ್) ಎಂಬ ಶಬ್ದವು ಸುಪ್ರಾ- (ಲ್ಯಾಟಿನ್ , "ಮೇಲೆ") ಮತ್ತು ರೇನ್ಸ್ ಎಂಬ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಆಡುಮಾತಿನಲ್ಲಿ, ಅವುಗಳು "ಮೂತ್ರಜನಕಾಂಗದ ಹೊದಿಕೆಗಳು" ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ.

ಇವನ್ನೂ ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಬದಲಾಯಿಸಿ
 • ಜಾಫರಿ ಬೌರ್ನ್

ಉಲ್ಲೇಖಗಳು

ಬದಲಾಯಿಸಿ
 1. ಪುಟ 18 in: Boué A, Nicolas A, Montagnon B (1971). "Reinfection with rubella in pregnant women". Lancet. 1 (7712): 1251–3. PMID 4104713. {{cite journal}}: Unknown parameter |month= ignored (help)CS1 maint: multiple names: authors list (link)
 2. Jefferies, William McK (2004). Safe uses of cortisol. Springfield, Ill: Charles C. Thomas. ISBN 0-398-07500-X.
 3. ೩.೦ ೩.೧ ೩.೨ Whitehead, Saffron A.; Nussey, Stephen (2001). Endocrinology: an integrated approach. Oxford: BIOS. p. 122. ISBN 1-85996-252-1.{{cite book}}: CS1 maint: multiple names: authors list (link)
 4. ೪.೦ ೪.೧ Sapru, Hreday N.; Siegel, Allan (2007). Essential Neuroscience. Hagerstown, MD: Lippincott Williams & Wilkins. ISBN 0-7817-9121-9.{{cite book}}: CS1 maint: multiple names: authors list (link)
 5. Mirilas P, Skandalakis JE, Colborn GL, Weidman TA, Foster RS, Kingsnorth A, Skandalakis LJ, Skandalakis PN (2004). Surgical Anatomy: The Embryologic And Anatomic Basis Of Modern Surgery. McGraw-Hill Professional Publishing. ISBN 960-399-074-4.{{cite book}}: CS1 maint: multiple names: authors list (link)

ಬಾಹ್ಯ ಕೊಂಡಿಗಳು

ಬದಲಾಯಿಸಿ