ಅಕೇಟೀಸ್ ವರ್ಜಿಲ್ ಕವಿಯ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಭಾಷೆಯ ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಈನಿಯಡ್‍ನಲ್ಲಿ ಬರುವ ನಾಯಕ ಈನಿಯಸ್ಸನ ಸಂಗಡಿಗ, ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಸ್ನೇಹಿತ. ಫೈಡಸ್ ಅಕೇಟೀಸ್ ಎನ್ನುವುದು ನಿಷ್ಠಾವಂತನೂ ಆಸಕ್ತನೂ ಆದ ಸಂಗಡಿಗನನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಳುವ ಲೋಕರೂಢಿಯ ಮಾತಾಗಿದೆ.

Dosso Dossi. ಈನಿಯಸ್ಸ ಮತ್ತು ಅಕೇಟೀಸ್,೧೫೨೦
"https://kn.wikipedia.org/w/index.php?title=ಅಕೇಟೀಸ್&oldid=788670" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ