ಪ್ರಮುಖ ಘಟನೆಗಳುಸಂಪಾದಿಸಿ

ಜ್ಞಾನಪೀಠ - ಖುರ್ರತುಲೈನ್ ಹೈದರ್, ಊರ್ದು

ಜನನಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಿಧನಸಂಪಾದಿಸಿ

"https://kn.wikipedia.org/w/index.php?title=೧೯೮೯&oldid=753025" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ