ಪ್ರಮುಖ ಘಟನೆಗಳು ಬದಲಾಯಿಸಿ

ಜ್ಞಾನಪೀಠ - ಖುರ್ರತುಲೈನ್ ಹೈದರ್, ಊರ್ದು

ಜನನ ಬದಲಾಯಿಸಿ

ನಿಧನ ಬದಲಾಯಿಸಿ

"https://kn.wikipedia.org/w/index.php?title=೧೯೮೯&oldid=753025" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ