ಪ್ರಮುಖ ಘಟನೆಗಳು ಬದಲಾಯಿಸಿ

ಜನನ ಬದಲಾಯಿಸಿ

ಮರಣ ಬದಲಾಯಿಸಿ

"https://kn.wikipedia.org/w/index.php?title=೧೯೩೫&oldid=1191235" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ