ಪ್ರಮುಖ ಘಟನೆಗಳು ಬದಲಾಯಿಸಿ

ಜನನ ಜನನ ಎಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ತಿಳಿದಿರುವ ಹಾಗೆ ತಾಯಿ ಗರ್ಭದಿಂದ ಜನಿಸಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ ಆದರೆ  ಜನಿಸುವ ಮೊದಲೇ ನಾವು ತಂದೆಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಕೆಲವು ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬದಲಾಯಿಸಿ

ಮರಣ ಮರಣ ಎಂದರೆ ಸಾವಿಗೂ ಮುನ್ನ ತಿಳಿಸದೆ ಸಾವಿನ ನಂತರ ಹೇಳದೆ ಹುಟ್ಟುವಾಗ ಏನನ್ನು ತರದೆ ಹೋಗುವಾಗ, ಏನನ್ನು ಬಯಸದೆ ಇರುವ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು  ಗಳಿಸಿರುವ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ,ಗೌರವವನ್ನುಅಂತರಾತ್ಮದಲ್ಲಿ ನೆನೆದು, ಕೆಲವು ಸಮಯದಲ್ಲಿಏನು ಸೂಚನೆ ಕೊಡದ ಸಾವನ್ನು ಮರಣ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಬದಲಾಯಿಸಿ

"https://kn.wikipedia.org/w/index.php?title=೧೯೩೧&oldid=1196880" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ