ಹೆಬ್ಬೂರು ,ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಗೂ ತುಮಕೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಹೋಬಳಿ ಕೇಂದ್ರ. ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಚಕ್ರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದ್ದು ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ದೇವಾಲಯ ಕೋದಂಡಾಶ್ರಮ ಮಠ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.ಇದು ಕುಣಿಗಲ್ ನಿಂದ ತುಮಕೂರಿಗೆ ಬರುವ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ.