ಹೆಂಡ್ತಿ ಬೇಕು ಹೆಂಡ್ತಿ

ಹೆಂಡ್ತಿ ಬೇಕು ಹೆಂಡ್ತಿ
ಹೆಂಡ್ತಿ ಬೇಕು ಹೆಂಡ್ತಿ
ನಿರ್ದೇಶನಅನಿಲ್ ಆನಂದ್
ನಿರ್ಮಾಪಕಹೆಚ್.ವಿ.ನಾಗೇಂದ್ರಪ್ಪ
ಪಾತ್ರವರ್ಗಅನಂತನಾಗ್ ಗಾಯತ್ರಿ ಉಮಾಶ್ರೀ, ದಿನೇಶ್
ಸಂಗೀತಎಂ.ರಂಗರಾವ್
ಛಾಯಾಗ್ರಹಣದೇವಧರ್
ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು೧೯೮೫
ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆಪ್ರಭಾತ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್