ಸ್ನೇಹ ಸಂಬಂಧ
ಸ್ನೇಹ ಸಂಬಂಧ
ನಿರ್ದೇಶನರಾಜಾಚಂದ್ರ
ನಿರ್ಮಾಪಕಯು.ಎಸ್.ಎನ್.ಬಾಬ
ಪಾತ್ರವರ್ಗಅಂಬರೀಶ್ ರಾಮಕೃಷ್ಣ, ಸುಂದರ ಕೃಷ್ಣ ಅರಸ್
ಸಂಗೀತಜಿ.ಕೆ.ವೆಂಕಟೇಶ್
ಛಾಯಾಗ್ರಹಣಕೆ.ಎಸ್.ಹರಿ
ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು೧೯೮೫
ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆಪದ್ಮಾವತಿ ಕಂಬೈನ್ಸ್