ಸೈನಿಕ ಭೂಸೇನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಳಗ ಮಾಡುವ ತರಬೇತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಸದಸ್ಯರು.

Soldier
ಏಪ್ರಿಲ್ 2002 ರಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲಿ ಸೈನಿಕರು
Occupation
Activity sectorsಮಿಲಿಟರಿ
Description
Competenciesಶಾರೀರಿಕ

ತ್ರಾಣ

ಮನಸ್ಸು
ಜರ್ಮನಿಯ ಸೇನೆಯ ಸೈನಿಕರು

'ಸೈನಿಕ ಬದಲಾಯಿಸಿ

ಒಬ್ಬ ಸೈನಿಕ ಒಂದು ಸಂಘಟಿತ ಭೂಮಿ ಮೂಲದ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಹೋರಾಡುತ್ತಾನೆ 'ಸೈನಿಕ' ಸಶಸ್ತ್ರ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯ ವನ್ನು, ವಿವಿಧ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಮಿಲಿಟರಿ ವೃತ್ತಿಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ವಿಶೇಷ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರ್ಥವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.ಸೈನಿಕ ಅಂದರೆ ಸೃಜನ್


ಅದುದರಿಂದ ನ್ವೊಇಫ಼ೊಫ಼ೊಉಜೊಹ್
"https://kn.wikipedia.org/w/index.php?title=ಸೈನಿಕ&oldid=1099847" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ