ಅಬೂಬಕ್ಕರ್ ಸಿದ್ದೀಕ್ ಹೆಚ್. ನಾನು ಎ.ಡಿ.ಯಂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಕೇಂದ್ರ ಉಜಿರೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋಧ್ಯಮ(ಎಂ.ಸಿ.ಜೆ) ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿ ಕಲಿಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಪದವಿಯನ್ನು ಸಂತ ಫಿಲೋಮಿನ  ಪುತ್ತೂರು ಪದವಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಬಿ.ಬಿ.ಎಮ್ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ನನಗೆ ಬರವಣಿಗೆ :- ಲೇಖನ, ಕವನ, ಚುಟುಕುಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವ ಹವ್ಯಾಸವಿದೆ.