ನನ್ನ ಹೆಸರು ಶಾಹಿನ್

ನಾನು BCA-B ಬ್ಯಾಚ್‌ನವನು

-ನಾನು ಫುಟ್‌ಬಾಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ನಾನು ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ

-