ಇದು ನನ್ನ ಪರಿಚಯ ಪುಟ.ಇದನ್ನು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ.

ಹೆಸರು ಬದಲಾಯಿಸಿ

  • ನನ್ನ ಹೆಸರು ಶರತ್.

ಊರು ಬದಲಾಯಿಸಿ

  • ಶಿರ್ಲಾಲು ಗ್ರಾಮ.ಕಾರ್ಕಳ ತಾಲೂಕು.ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ.

ಉದ್ಯೋಗ ಬದಲಾಯಿಸಿ

  • ಈಗ ನಾನು ಸೈಂಟ್ ಅಲೋಶಿಯಸ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷದ ಬಿ.ಸಿ.ಎ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ.

ಆಸಕ್ತಿ ಬದಲಾಯಿಸಿ

  • ಕ್ರಿಕೆಟ್