ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅನಿಮೇಶನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅನಿಮೇಶನ್ ಅಥವಾ ಸಿ ಜಿ ಸಿ ಆನಿಮೇಷನ್, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಬಳಸಿ ಅನಿಮೇಟೆಡ್ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅನಿಮೇಶನ್ ಮಾತ್ರ ಚಲಿಸುವ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪದವನ್ನು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ರಚಿತ ಸ್ಥಿರ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

2D ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಇನ್ನೂ ಶೈಲಿಯ, ಕಡಿಮೆ ಬ್ಯಾಂಡ್ವಿಡ್ತ್ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ವೇಗವಾಗಿ ನಿಜಾವಧಿಯ ಪ್ರದರ್ಶನವು ಆದರೂ ಆಧುನಿಕ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅನಿಮೇಷನ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, 3D ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ, ಅನಿಮೇಷನ್ ಗುರಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವತಃ, ಆದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಚಿತ್ರ ಮತ್ತೊಂದು ಮಾಧ್ಯಮವಾಗಿದೆ.

ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅನಿಮೇಶನ್ ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ 3D ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು 2D ಚಿತ್ರಗಳ ಫ್ರೇಮ್ ಬೈ ಫ್ರೇಮ್ ಅನಿಮೇಷನ್ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಅನಿಮೇಷನ್ ಬಳಸಿದ ಸ್ಟಾಪ್ ಮೋಷನ್ ತಂತ್ರಗಳ ಒಂದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ. ಗಣಕ-ಉತ್ಪಾದಿತ ಅನಿಮೇಷನ್ ಅಂತಹ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಶಾಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಿನಿಯೇಚರ್ಸ್ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಅಥವಾ ಗುಂಪನ್ನು ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಎಕ್ಸ್ ನೇಮಕ ಇತರ ಹೆಚ್ಚು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಆಧಾರಿತ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಇದು ಯಾವುದೇ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ. ಇದು ಒಂದು ಗ್ರಾಫಿಕ್ ಕಲಾವಿದ ನಟರು, ದುಬಾರಿ ಸೆಟ್ ತುಣುಕುಗಳು, ಅಥವಾ ರಂಗಪರಿಕರಗಳು ಬಳಕೆಯಿಲ್ಲದೆ ಅಂತಹ ವಿಷಯವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಅನುಮತಿಸಬಹುದು.

ಚಳುವಳಿಯ ಭ್ರಮೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಲು, ಇಮೇಜ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮಾನಿಟರ್ ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪದೇಪದೇ ಇದು ಸಮಾನವಾದ ಹೊಸ ಚಿತ್ರ ಬದಲಾಗಿ, ಆದರೆ ಸಮಯ (ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 24 ಅಥವಾ 30 ಚೌಕಟ್ಟುಗಳು / ಎರಡನೇ ದರದಲ್ಲಿ) ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ತಂತ್ರವನ್ನು ಚಲನೆಯ ಭ್ರಮೆಯನ್ನು ದೂರದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಬಹುದು ಹೇಗೆ ಹೋಲುವಂತಿರುತ್ತದೆ.

3D ಅನಿಮೇಷನ್ ಫಾರ್, ವಸ್ತುಗಳು (ಮಾದರಿಗಳು) ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮಾನಿಟರ್ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿವೆ (ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ) ಮತ್ತು 3D ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಒಂದು ವಾಸ್ತವ ಅಸ್ಥಿಪಂಜರವಿಲ್ಲದೆ ಸಜ್ಜಾದ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. 2D ಫಿಗರ್ ಅನಿಮೇಷನ್, ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಸ್ತುಗಳು (ಚಿತ್ರಗಳ) ಮತ್ತು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪಾರದರ್ಶಕ ಪದರಗಳ ಅಥವಾ ಒಂದು ವಾಸ್ತವ ಅಸ್ಥಿಪಂಜರವಿಲ್ಲದೆ ಇಲ್ಲದೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಕಾಲುಗಳನ್ನು, ಕಣ್ಣು, ಬಾಯಿ, ಬಟ್ಟೆ, ಇತ್ಯಾದಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿನ ಪ್ರಮುಖ ಫ್ರೇಮ್ನಲ್ಲಿ ಅನಿಮೇಟರ್ ಚಲಿಸುತ್ತವೆ. ಪ್ರಮುಖ ಚೌಕಟ್ಟುಗಳ ನಡುವೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಟ್ವೀನಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಮಾರ್ಫಿಂಗ್ ಎಂಬ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮೂಲಕ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಅನಿಮೇಷನ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದಾಗ.

ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ 3D ಅನಿಮೇಷನ್ ಫಾರ್, ಎಲ್ಲಾ ಚೌಕಟ್ಟುಗಳು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿರುವ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಚೌಕಟ್ಟುಗಳು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ 2D ವೆಕ್ಟರ್ ಅನಿಮೇಷನ್ ಫಾರ್, ರೆಂಡರಿಂಗ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಪ್ರಮುಖ ಫ್ರೇಮ್ ವಿವರಣೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಪೂರ್ವ ಮುದ್ರಿತ ಪ್ರಸ್ತುತಿಗಳನ್ನು, ಸಮರ್ಪಿಸಿ ಚೌಕಟ್ಟುಗಳು ಚಲನಚಿತ್ರ ಅಥವಾ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ, ಬೇರೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಒದಗಿಸಿದ ಎಂದು ಚೌಕಟ್ಟುಗಳು ನೈಜ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀಡುವುದಕ್ಕೆ. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ (ಉದಾ 2D ಫ್ಲ್ಯಾಶ್, X3D) ಮೂಲಕ ಹರಡುತ್ತದೆ ಕಡಿಮೆ ಬ್ಯಾಂಡ್ವಿಡ್ತ್ ಅನಿಮೇಷನ್ಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಪೂರ್ವ ಲೋಡ್ ಅಧಿಕ ಬ್ಯಾಂಡ್ವಿಡ್ತ್ ಅನಿಮೇಷನ್ಗಳು ನೈಜ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಿಸಲು ಅಂತಿಮ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ತಂತ್ರಾಂಶವನ್ನು ಬಳಸಿ.